Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst och sämst inom patient­organisationer i November, 2019

Bäst och sämst inom patient­organisationer i November, 2019

Rapport för patient­organisationers webbplatser under November står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Novembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Föreningen Fragile-X — 3.7
 2. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.7
 3. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 4. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.6
 5. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.5
 6. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.4
 7. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.4
 8. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.4
 9. Ödemförbundet — 3.4
 10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 11. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.3
 12. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.3
 13. Svenska Down­föreningen — 3.2
 14. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 15. Synskadades Riksförbud — 3.2
 16. Bröstcancer­förbundet — 3.1
 17. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.1
 18. Svenska Addisonföreningen — 3.1
 19. Svenska Marfan­föreningen — 3.1
 20. Svenska Ryggföreningen — 3.1
 21. Ataxiföreningen — 3.0
 22. Cancerfonden — 3.0
 23. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 24. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 25. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 26. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.0
 27. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 28. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 29. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.0
 30. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.0
 31. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 32. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.9
 33. Riksförbundet för leversjuka — 2.9
 34. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.9
 35. Unga allergiker — 2.9
 36. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.8
 37. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.8
 38. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 39. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.8
 40. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.8
 41. Stamnings­förbundet — 2.8
 42. Stroke-riksförbundet — 2.8
 43. Amningshjälpen — 2.7
 44. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 45. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 46. Alzheimerföreningen — 2.6
 47. Demens­förbundet — 2.6
 48. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.6
 49. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.6
 50. Melanom­föreningen — 2.6
 51. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.6
 52. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.6
 53. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.5
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.5
 55. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.5
 56. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 57. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.5
 58. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 59. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.5
 60. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 61. Njurförbundet — 2.5
 62. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.5
 63. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.5
 64. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.5
 65. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.5
 66. Svenska EB föreningen / Debra — 2.5
 67. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.5
 68. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.4
 69. Barncancerföreningarna — 2.4
 70. Cancer Rehab Fonden — 2.4
 71. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.4
 72. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 73. Psoriasis­förbundet — 2.4
 74. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 75. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.4
 76. Schizofreni­förbundet — 2.4
 77. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.4
 78. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 79. Afasiförbundet i Sverige — 2.3
 80. Apné­föreningen i Stockholm — 2.3
 81. Astma och Allergi­förbundet — 2.3
 82. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.3
 83. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 84. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 85. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 86. Spädbarnsfonden — 2.3
 87. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.3
 88. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.3
 89. Blodcancerförbundet — 2.2
 90. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 91. El­överkänsligas riks­förbund — 2.2
 92. Riks­förbundet Balans — 2.2
 93. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.2
 94. Mun- och halscancerförbundet — 2.2
 95. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.2
 96. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 97. Svenska diabetes­förbundet — 2.2
 98. Svenska epilepsi­förbundet — 2.2
 99. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 100. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.1
 101. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.1
 102. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 103. Svenska ödemförbundet — 2.0
 104. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.9
 105. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.9
 106. Riksförbundet Noaks Ark — 1.9
 107. Spelberoendes Riksförbund — 1.9
 108. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 109. Alopeiförbundet Sverige — 1.8
 110. Hjärtebarns­förbundet — 1.8
 111. Reumatikerförbundet — 1.8
 112. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.7
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.6
 114. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 115. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.5
 116. Riksföreningen hjärnkraft — 1.5
 117. Huvudvärks­förbundet — 1.4

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 2. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 3. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.4
 4. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.2
 5. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 6. Psoriasis­förbundet — 4.2
 7. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.2
 8. Stroke-riksförbundet — 4.2
 9. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.2
 10. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 4.1
 11. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 12. Föreningen Fragile-X — 4.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 14. Svensk Dysmeliförening — 4.0
 15. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 16. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 17. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 18. Alzheimerföreningen — 3.8
 19. Ataxiföreningen — 3.8
 20. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 21. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 22. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 23. Melanom­föreningen — 3.8
 24. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.8
 25. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.8
 26. Svenska Down­föreningen — 3.8
 27. Unga allergiker — 3.8
 28. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 29. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 30. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 31. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 32. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.6
 33. Funktionsrätt Sverige — 3.6
 34. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.6
 36. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.6
 37. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.6
 38. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.5
 39. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 40. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.5
 41. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.5
 42. Synskadades Riksförbud — 3.5
 43. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 44. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 45. Ödemförbundet — 3.4
 46. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 47. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 48. Afasiförbundet i Sverige — 3.2
 49. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.2
 50. Astma och Allergi­förbundet — 3.2
 51. Cancerfonden — 3.2
 52. Demens­förbundet — 3.2
 53. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.2
 54. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.2
 55. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.2
 56. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.2
 57. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.2
 58. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 59. Spädbarnsfonden — 3.2
 60. Stamnings­förbundet — 3.2
 61. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.2
 62. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 63. Amningshjälpen — 3.1
 64. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 65. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 66. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 67. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.0
 68. Riks­förbundet Balans — 3.0
 69. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 70. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.0
 71. Riksförbundet för leversjuka — 3.0
 72. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 3.0
 73. Schizofreni­förbundet — 3.0
 74. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 75. Svenska ödemförbundet — 2.9
 76. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 78. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 79. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 80. Reumatikerförbundet — 2.8
 81. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 82. Riksförbundet Noaks Ark — 2.8
 83. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 84. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 85. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 86. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 87. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 88. Njurförbundet — 2.7
 89. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 90. Barncancerföreningarna — 2.6
 91. Blodcancerförbundet — 2.5
 92. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 93. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 94. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 95. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.5
 96. Svenska diabetes­förbundet — 2.5
 97. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 98. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 99. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.4
 100. Huvudvärks­förbundet — 2.3
 101. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 102. Alopeiförbundet Sverige — 2.2
 103. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 104. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2
 105. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 106. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.2
 107. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.2
 108. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 109. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 110. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 111. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 112. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 113. El­överkänsligas riks­förbund — 1.7
 114. Riksföreningen hjärnkraft — 1.7
 115. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 116. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 117. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 2. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.0
 3. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 4. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 5. Synskadades Riksförbud — 4.0
 6. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 7. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.5
 8. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.5
 9. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 10. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 11. Föreningen Fragile-X — 3.0
 12. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 13. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 14. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 15. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 16. Länkarnas Riksförbund — 2.5
 17. Melanom­föreningen — 2.5
 18. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 2.5
 19. Svenska Down­föreningen — 2.5
 20. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 2.5
 21. Svenska Ryggföreningen — 2.5
 22. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.5
 23. Unga allergiker — 2.5
 24. Ödemförbundet — 2.5
 25. Ataxiföreningen — 2.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 27. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 28. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 29. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 30. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 31. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 32. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 33. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 34. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.0
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 36. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 37. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 38. Stamnings­förbundet — 2.0
 39. Stroke-riksförbundet — 2.0
 40. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 41. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.0
 42. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 43. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 44. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 45. Alopeiförbundet Sverige — 1.5
 46. Alzheimerföreningen — 1.5
 47. Amningshjälpen — 1.5
 48. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.5
 49. Astma och Allergi­förbundet — 1.5
 50. Autism- och Asperger­förbundet — 1.5
 51. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 52. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.5
 53. Blodcancerförbundet — 1.5
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.5
 55. Bröstcancer­förbundet — 1.5
 56. Cancerfonden — 1.5
 57. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.5
 58. Demens­förbundet — 1.5
 59. El­överkänsligas riks­förbund — 1.5
 60. Fibromyalgiförbundet — 1.5
 61. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.5
 62. Riks­förbundet Balans — 1.5
 63. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 64. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.5
 65. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.5
 66. Hjärtebarns­förbundet — 1.5
 67. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.5
 68. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.5
 69. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.5
 70. Mun- och halscancerförbundet — 1.5
 71. Prostatacancer­förbundet — 1.5
 72. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.5
 73. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.5
 74. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.5
 75. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.5
 76. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.5
 77. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.5
 78. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.5
 79. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.5
 80. Schizofreni­förbundet — 1.5
 81. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.5
 82. Spelberoendes Riksförbund — 1.5
 83. Svensk Dysmeliförening — 1.5
 84. Svenska Addisonföreningen — 1.5
 85. Svenska diabetes­förbundet — 1.5
 86. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.5
 87. Svenska EB föreningen / Debra — 1.5
 88. Svenska Marfan­föreningen — 1.5
 89. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.5
 90. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 91. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.5
 92. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.5
 93. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 94. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 95. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 96. Barncancerföreningarna — 1.0
 97. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 98. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 99. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 100. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 101. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 102. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 103. Njurförbundet — 1.0
 104. Psoriasis­förbundet — 1.0
 105. Reumatikerförbundet — 1.0
 106. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 107. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 108. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 109. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 110. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 111. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 112. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 113. Spädbarnsfonden — 1.0
 114. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 115. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 116. Svenska ödemförbundet — 1.0
 117. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0

Användbarhet inom patient­organisationer

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 5.0
 2. Barncancerföreningarna — 5.0
 3. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 5.0
 4. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 5.0
 5. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 5.0
 6. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 5.0
 7. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 5.0
 8. Riks­förbundet Balans — 5.0
 9. Föreningen Fragile-X — 5.0
 10. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 5.0
 11. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 5.0
 12. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 5.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 14. Lungcancer­förbundet Stödet — 5.0
 15. Prostatacancer­förbundet — 5.0
 16. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 5.0
 17. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 5.0
 18. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 5.0
 19. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 20. Svenska EB föreningen / Debra — 5.0
 21. Svenska Vitiligo­förbundet — 5.0
 22. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 23. Synskadades Riksförbud — 5.0
 24. Unga allergiker — 5.0
 25. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 26. Alopeiförbundet Sverige — 4.0
 27. Amningshjälpen — 4.0
 28. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 29. Autism- och Asperger­förbundet — 4.0
 30. Blodcancerförbundet — 4.0
 31. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 32. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 33. Cancerfonden — 4.0
 34. Cancer Rehab Fonden — 4.0
 35. De handikappades riksförbund (DHR) — 4.0
 36. Demens­förbundet — 4.0
 37. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 4.0
 38. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 4.0
 39. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 40. Funktionsrätt Sverige — 4.0
 41. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.0
 42. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 43. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 4.0
 44. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.0
 45. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.0
 46. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 47. Njurförbundet — 4.0
 48. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 49. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 50. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 4.0
 51. Riksförbundet Noaks Ark — 4.0
 52. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 53. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 54. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 4.0
 55. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 4.0
 56. Riksorganisationen Unga reumatiker — 4.0
 57. Schizofreni­förbundet — 4.0
 58. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 4.0
 59. Spelberoendes Riksförbund — 4.0
 60. Spädbarnsfonden — 4.0
 61. Stamnings­förbundet — 4.0
 62. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 63. Svenska diabetes­förbundet — 4.0
 64. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 65. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 66. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 67. Svenska ödemförbundet — 4.0
 68. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 69. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 4.0
 70. Ödemförbundet — 4.0
 71. Alzheimerföreningen — 3.0
 72. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 73. Fibromyalgiförbundet — 3.0
 74. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 75. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 76. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 77. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 78. Ataxiföreningen — 2.0
 79. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.0
 80. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 2.0
 81. Melanom­föreningen — 2.0
 82. Reumatikerförbundet — 2.0
 83. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.0
 84. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 85. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.0
 86. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 87. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 88. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 89. Förbundet unga rörelse­hindrade — 1.0
 90. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 91. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 92. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 93. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 94. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 95. Psoriasis­förbundet — 1.0
 96. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 97. Riksförbundet Cystisk Fibros — 1.0
 98. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 99. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 100. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 101. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 102. Stroke-riksförbundet — 1.0
 103. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 104. Svenska Down­föreningen — 1.0
 105. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 106. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 107. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 108. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 109. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 110. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 111. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 112. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 113. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 114. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 115. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 5.0
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 3. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.7
 4. Riksförbundet för leversjuka — 4.7
 5. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.7
 6. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.3
 7. Föreningen Fragile-X — 4.3
 8. Svenska Addisonföreningen — 4.3
 9. Svenska Down­föreningen — 4.3
 10. Svenska Ryggföreningen — 4.3
 11. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 12. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 13. Ataxiföreningen — 3.7
 14. Cancerfonden — 3.7
 15. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.7
 16. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.7
 17. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.7
 18. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.7
 19. Ödemförbundet — 3.7
 20. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.5
 21. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.3
 22. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.3
 23. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 3.3
 24. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 25. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 26. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 27. Njurförbundet — 3.3
 28. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.3
 29. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.3
 30. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.3
 31. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 32. Svenska epilepsi­förbundet — 3.3
 33. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.3
 34. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.3
 35. Amningshjälpen — 3.0
 36. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 37. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 38. El­överkänsligas riks­förbund — 3.0
 39. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.0
 40. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 41. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 42. Stamnings­förbundet — 3.0
 43. Stroke-riksförbundet — 3.0
 44. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 45. Svenska Marfan­föreningen — 3.0
 46. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 47. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 48. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.0
 49. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 50. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 51. Alzheimerföreningen — 2.7
 52. Barncancerföreningarna — 2.7
 53. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 54. Demens­förbundet — 2.7
 55. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 56. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 57. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 58. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 2.7
 59. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.7
 60. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 61. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.5
 62. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.3
 63. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 64. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.3
 65. Funktionsrätt Sverige — 2.3
 66. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.3
 67. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 68. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.3
 69. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 70. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.3
 71. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.3
 72. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.3
 73. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 74. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.3
 75. Synskadades Riksförbud — 2.3
 76. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.3
 77. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 78. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 79. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.0
 80. Blodcancerförbundet — 2.0
 81. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 82. Melanom­föreningen — 2.0
 83. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.0
 84. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 85. Riksföreningen hjärnkraft — 2.0
 86. Schizofreni­förbundet — 2.0
 87. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 88. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 89. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 90. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 91. Unga allergiker — 2.0
 92. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.7
 93. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 1.7
 94. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.7
 95. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.7
 96. Mun- och halscancerförbundet — 1.7
 97. Psoriasis­förbundet — 1.7
 98. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.7
 99. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.7
 100. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.7
 101. Spädbarnsfonden — 1.7
 102. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.7
 103. Autism- och Asperger­förbundet — 1.3
 104. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.3
 105. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 106. Hjärtebarns­förbundet — 1.3
 107. Reumatikerförbundet — 1.3
 108. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.3
 109. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 110. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 111. Riks­förbundet Balans — 1.0
 112. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 113. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 114. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 115. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 116. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 117. Svenska ödemförbundet — 1.0

5 senaste rapporterna