Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var patient­organisationer på webben under Juli, 2020?

Hur bra var patient­organisationer på webben under Juli, 2020?

Rapport för patient­organisationers webbplatser under Juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.2 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Julis topplista för patient­organisationer är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 4.1
 2. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.9
 3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.7
 4. Melanom­föreningen — 3.7
 5. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.6
 6. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.5
 7. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.4
 8. Föreningen Fragile-X — 3.4
 9. Länkarnas Riksförbund — 3.4
 10. Svenska Marfan­föreningen — 3.4
 11. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.4
 12. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.3
 13. Svenska Addisonföreningen — 3.3
 14. Synskadades Riksförbud — 3.3
 15. Ataxiföreningen — 3.2
 16. Bröstcancer­förbundet — 3.2
 17. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.2
 18. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 19. Svenska Down­föreningen — 3.2
 20. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 21. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 22. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.2
 23. Astma och Allergi­förbundet — 3.1
 24. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.1
 25. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.1
 26. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.1
 27. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.1
 28. Stamnings­förbundet — 3.1
 29. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.1
 30. Afasiförbundet i Sverige — 3.0
 31. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.0
 32. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 33. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.0
 34. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 35. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.0
 36. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 37. Svenska EB föreningen / Debra — 3.0
 38. Unga allergiker — 3.0
 39. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 40. Alzheimerföreningen — 2.9
 41. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.9
 42. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.9
 43. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.9
 44. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.9
 45. Mun- och halscancerförbundet — 2.9
 46. Psoriasis­förbundet — 2.9
 47. Svenska epilepsi­förbundet — 2.9
 48. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.9
 49. Amningshjälpen — 2.8
 50. Barncancerföreningarna — 2.8
 51. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 52. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.8
 53. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 54. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.8
 55. Riks­förbundet Balans — 2.8
 56. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.8
 57. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.8
 58. Njurförbundet — 2.8
 59. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 60. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.8
 61. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.8
 62. Spelberoendes Riksförbund — 2.8
 63. Svenska diabetes­förbundet — 2.8
 64. Svenska ödemförbundet — 2.8
 65. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 66. Demens­förbundet — 2.7
 67. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.7
 68. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.7
 69. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.6
 70. Cancerfonden — 2.6
 71. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.6
 72. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.6
 73. Spädbarnsfonden — 2.6
 74. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.6
 75. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.5
 76. Hjärtebarns­förbundet — 2.5
 77. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 78. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 79. Riksförbundet Noaks Ark — 2.5
 80. Svensk Dysmeliförening — 2.5
 81. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.5
 82. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.4
 83. Cancer Rehab Fonden — 2.4
 84. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.4
 85. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.4
 86. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 87. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.4
 88. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.4
 89. Blodcancerförbundet — 2.3
 90. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 91. Magtarmförbundet — 2.3
 92. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 93. Schizofreni­förbundet — 2.3
 94. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.3
 95. Apné­föreningen i Stockholm — 2.2
 96. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.2
 97. SHEDO — 2.2
 98. Reumatikerförbundet — 2.2
 99. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 100. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 101. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.1
 102. Alopeciförbundet Sverige — 2.0
 103. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 104. Huvudvärks­förbundet — 1.8

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 5.0
 3. Melanom­föreningen — 4.2
 4. Riksförbundet för leversjuka — 4.2
 5. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 4.2
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 7. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 9. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 10. Afasiförbundet i Sverige — 3.8
 11. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.8
 12. Njurförbundet — 3.8
 13. Psoriasis­förbundet — 3.8
 14. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.7
 15. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.7
 16. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 3.7
 17. Stamnings­förbundet — 3.7
 18. Svenska Addisonföreningen — 3.7
 19. Svenska epilepsi­förbundet — 3.7
 20. Alzheimerföreningen — 3.6
 21. Astma och Allergi­förbundet — 3.6
 22. Bröstcancer­förbundet — 3.6
 23. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.6
 24. Länkarnas Riksförbund — 3.6
 25. Mun- och halscancerförbundet — 3.6
 26. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.6
 27. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.5
 28. Svenska Down­föreningen — 3.5
 29. Svenska EB föreningen / Debra — 3.5
 30. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.5
 31. Ataxiföreningen — 3.4
 32. Föreningen Fragile-X — 3.4
 33. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.4
 34. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.4
 35. Demens­förbundet — 3.3
 36. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.3
 37. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.3
 38. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.3
 39. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.3
 40. Spädbarnsfonden — 3.3
 41. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 42. Svenska ödemförbundet — 3.3
 43. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.3
 44. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.3
 45. Unga allergiker — 3.3
 46. Riks­förbundet Balans — 3.2
 47. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.2
 48. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.2
 49. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.2
 50. Riksförbundet Noaks Ark — 3.2
 51. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.2
 52. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 53. Svensk Dysmeliförening — 3.2
 54. Synskadades Riksförbud — 3.2
 55. Cancerfonden — 3.1
 56. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.1
 57. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 58. Hjärtebarns­förbundet — 3.1
 59. Amningshjälpen — 3.0
 60. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.0
 61. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 62. Svenska diabetes­förbundet — 3.0
 63. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 64. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 65. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.9
 66. Fibromyalgiförbundet — 2.9
 67. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.9
 68. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.8
 69. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.8
 70. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.8
 71. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 72. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.8
 73. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.8
 74. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.8
 75. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.8
 76. Magtarmförbundet — 2.8
 77. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.8
 78. Spelberoendes Riksförbund — 2.8
 79. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.7
 80. Apné­föreningen i Stockholm — 2.7
 81. Barncancerföreningarna — 2.7
 82. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.7
 83. Reumatikerförbundet — 2.7
 84. Blodcancerförbundet — 2.6
 85. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.6
 86. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.6
 87. Schizofreni­förbundet — 2.6
 88. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.6
 89. Autism- och Asperger­förbundet — 2.5
 90. Cancer Rehab Fonden — 2.5
 91. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 92. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.4
 93. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.4
 94. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.4
 95. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.4
 96. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.4
 97. SHEDO — 2.3
 98. Alopeciförbundet Sverige — 2.2
 99. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2
 100. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 101. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 102. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 103. Huvudvärks­förbundet — 2.1
 104. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.7

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 2. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 3. Synskadades Riksförbud — 5.0
 4. Svenska Addisonföreningen — 4.5
 5. Föreningen Fragile-X — 4.0
 6. Svenska Vitiligo­förbundet — 4.0
 7. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 8. Länkarnas Riksförbund — 3.5
 9. Melanom­föreningen — 3.5
 10. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 11. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.5
 12. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.5
 13. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.0
 14. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 15. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 16. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 17. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.0
 18. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 19. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 20. Svenska Down­föreningen — 3.0
 21. Unga allergiker — 3.0
 22. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.0
 23. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 24. Ataxiföreningen — 2.5
 25. Barncancerföreningarna — 2.5
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.5
 27. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.5
 28. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.5
 29. Fibromyalgiförbundet — 2.5
 30. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.5
 31. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.5
 32. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 33. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.5
 34. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.5
 35. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.5
 36. Amningshjälpen — 2.0
 37. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 38. Blodcancerförbundet — 2.0
 39. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.0
 40. Cancer Rehab Fonden — 2.0
 41. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 42. Riks­förbundet Balans — 2.0
 43. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.0
 44. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.0
 45. Mun- och halscancerförbundet — 2.0
 46. SHEDO — 2.0
 47. Prostatacancer­förbundet — 2.0
 48. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 49. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.0
 50. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 51. Stamnings­förbundet — 2.0
 52. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 53. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 54. Svenska Marfan­föreningen — 2.0
 55. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 56. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 57. Afasiförbundet i Sverige — 1.5
 58. Alopeciförbundet Sverige — 1.5
 59. Astma och Allergi­förbundet — 1.5
 60. Autism- och Asperger­förbundet — 1.5
 61. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 62. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.5
 63. Bröstcancer­förbundet — 1.5
 64. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.5
 65. Demens­förbundet — 1.5
 66. El­överkänsligas riks­förbund — 1.5
 67. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.5
 68. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 69. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.5
 70. Hjärtebarns­förbundet — 1.5
 71. Huvudvärks­förbundet — 1.5
 72. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.5
 73. Psoriasis­förbundet — 1.5
 74. Reumatikerförbundet — 1.5
 75. Riksförbundet Noaks Ark — 1.5
 76. Magtarmförbundet — 1.5
 77. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.5
 78. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.5
 79. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.5
 80. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.5
 81. Schizofreni­förbundet — 1.5
 82. Spädbarnsfonden — 1.5
 83. Svenska EB föreningen / Debra — 1.5
 84. Svenska epilepsi­förbundet — 1.5
 85. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.5
 86. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.5
 87. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.5
 88. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.5
 89. Alzheimerföreningen — 1.0
 90. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 91. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 92. Cancerfonden — 1.0
 93. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 94. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 95. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 96. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 97. Njurförbundet — 1.0
 98. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 99. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 100. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 101. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 102. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 103. Svenska ödemförbundet — 1.0
 104. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.3
 2. Riksförbundet för leversjuka — 4.3
 3. Riksförbundet för social och mental hälsa — 4.3
 4. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 4.0
 5. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 6. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 4.0
 7. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 8. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 9. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 10. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 11. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 4.0
 12. Ataxiföreningen — 3.7
 13. Bröstcancer­förbundet — 3.7
 14. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 15. Föreningen Fragile-X — 3.7
 16. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.7
 17. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.7
 18. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 19. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.7
 20. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.7
 21. Astma och Allergi­förbundet — 3.5
 22. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.5
 23. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.5
 24. Spelberoendes Riksförbund — 3.5
 25. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.5
 26. Alzheimerföreningen — 3.3
 27. Barncancerföreningarna — 3.3
 28. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.3
 29. Funktionsrätt Sverige — 3.3
 30. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.3
 31. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 32. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.3
 33. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 34. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.3
 35. Svenska Down­föreningen — 3.3
 36. Svenska EB föreningen / Debra — 3.3
 37. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.3
 38. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.0
 39. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 40. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 41. Fibromyalgiförbundet — 3.0
 42. Melanom­föreningen — 3.0
 43. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.0
 44. Prostatacancer­förbundet — 3.0
 45. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 46. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 47. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 48. Svenska diabetes­förbundet — 3.0
 49. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 50. Svenska ödemförbundet — 3.0
 51. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 3.0
 52. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 3.0
 53. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.0
 54. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 55. Amningshjälpen — 2.7
 56. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 57. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.7
 58. Njurförbundet — 2.7
 59. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.7
 60. Synskadades Riksförbud — 2.7
 61. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.5
 62. Cancer Rehab Fonden — 2.5
 63. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 64. El­överkänsligas riks­förbund — 2.5
 65. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.5
 66. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 67. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.5
 68. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.5
 69. Unga allergiker — 2.5
 70. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.5
 71. Cancerfonden — 2.3
 72. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.3
 73. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 74. Mun- och halscancerförbundet — 2.3
 75. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 76. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.3
 77. Svenska Addisonföreningen — 2.3
 78. Svenska epilepsi­förbundet — 2.3
 79. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 80. Blodcancerförbundet — 2.0
 81. Demens­förbundet — 2.0
 82. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 83. Riks­förbundet Balans — 2.0
 84. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 85. SHEDO — 2.0
 86. Psoriasis­förbundet — 2.0
 87. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 88. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 89. Schizofreni­förbundet — 2.0
 90. Spädbarnsfonden — 2.0
 91. Stamnings­förbundet — 2.0
 92. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.0
 93. Svensk Dysmeliförening — 1.7
 94. Alopeciförbundet Sverige — 1.5
 95. Reumatikerförbundet — 1.5
 96. Riksförbundet Noaks Ark — 1.5
 97. Autism- och Asperger­förbundet — 1.3
 98. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.3
 99. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 100. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 101. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 102. Magtarmförbundet — 1.0
 103. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 104. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Amningshjälpen — 2.2
 2. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.2
 3. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 4. Cancerfonden — 2.0
 5. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 6. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 7. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 8. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 9. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 10. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 11. Svenska epilepsi­förbundet — 1.8
 12. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.6
 13. Magtarmförbundet — 1.2
 14. Stamnings­förbundet — 1.2
 15. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 16. Alopeciförbundet Sverige — 1.0
 17. Alzheimerföreningen — 1.0
 18. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 19. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 20. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 21. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 22. Ataxiföreningen — 1.0
 23. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 24. Barncancerföreningarna — 1.0
 25. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 26. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 27. Blodcancerförbundet — 1.0
 28. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 29. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 30. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 31. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 32. Demens­förbundet — 1.0
 33. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 34. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 35. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 36. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 37. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 38. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 39. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 40. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 41. Riks­förbundet Balans — 1.0
 42. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 43. Föreningen Fragile-X — 1.0
 44. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 45. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 46. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 47. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 48. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 49. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 50. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 51. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 52. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 53. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 54. Melanom­föreningen — 1.0
 55. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 56. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 57. Njurförbundet — 1.0
 58. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 59. Psoriasis­förbundet — 1.0
 60. Reumatikerförbundet — 1.0
 61. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 62. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 63. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 64. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 65. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 66. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 67. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 68. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 69. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 70. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 71. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 72. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 73. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 74. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 75. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 76. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 77. Schizofreni­förbundet — 1.0
 78. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 79. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 80. Spädbarnsfonden — 1.0
 81. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 82. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 83. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 84. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 85. Svenska Down­föreningen — 1.0
 86. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 87. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 88. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 89. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 90. Svenska ödemförbundet — 1.0
 91. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 92. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 93. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 94. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 95. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 96. Synskadades Riksförbud — 1.0
 97. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 98. Unga allergiker — 1.0
 99. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 100. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 101. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 102. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 103. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 104. SHEDO — 1.0
Till toppen