Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Tillgängligheten på webben i oktober

Tillgängligheten på webben i oktober

Det här med tillgänglighet är ett något känsligt ämne. Med all rätta. Dels för att ingen vill vara den som gör det svårt eller omöjligt för någon annan människa att vara med, men ännu mer inom offentlig sektor som har ett samhällsuppdrag.

Kolla också in de andra tester i oktober.

Diskrimineringslagen och webbdirektivet

När blir tillgänglighetsbrister rent utav diskriminering? Om man kollar in definitionen av diskriminering i diskrimineringslagen framgår det under kapitel 1, fjärde paragrafen bland annat att:

“att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning ”

Diskrimineringslagen, do.se

En annan lag som aktiverades i september är EU:s så kallade webbdirektiv, ibland kallat webbtillgänglighetsdirektivet, trots att det även gäller appar och intranät. Lagen börjar gälla vid olika datum, exempelvis behöver inte en befintlig webbplats följa den lagen redan nu. Inte heller alla organisationer eller företag omfattas av lagen, men troligen nästan alla av de som listas inom offentlig sektor på Webperf.

Mer information om webbdirektivet hittar du hos de nationella webbriktlinjerna.

Hur testet gått till

Tillgängligheten är baserad på upp till två olika tester per webbplats. Dels Axe men också Pa11y. Nedan betyg är ett genomsnitt på dessa två tester om båda gick att genomföra på webbplatsen och i värsta fall är betyget baserat på bara ett av testerna. Det är endast webbplatsernas startsidor som testats.

Bäst och sämst webbtillgänglighet i offentlig sektor

Så här fördelades betygen i oktober 2018.

 1. Riksbanken - 5.0
 2. Polisen - 5.0
 3. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) - 4.5
 4. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) - 4.5
 5. Kungliga biblioteket (KB) - 4.5
 6. Linnéuniversitetet - 4.5
 7. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård - 4.5
 8. Andra AP-fonden - 4.5
 9. Bolagsverket - 4.0
 10. Hofors - 4.0
 11. Haparanda - 4.0
 12. Karlskoga - 4.0
 13. Svenska Institutet (SI) - 4.0
 14. Universitetskanslersämbetet - 4.0
 15. Uppsala - 4.0
 16. Överklagandenämnden för högskolan - 4.0
 17. Medlingsinstitutet - 4.0
 18. Mörbylånga - 4.0
 19. Region Halland - 4.0
 20. Webbriktlinjer från PTS - 4.0
 21. Statens ansvarsnämnd - 3.5
 22. Eskilstuna - 3.5
 23. Gullspång - 3.5
 24. Härryda - 3.5
 25. Statens servicecenter - 3.5
 26. Härnösand - 3.5
 27. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) - 3.5
 28. Katrineholm - 3.5
 29. Trelleborg - 3.5
 30. Umeå universitet - 3.5
 31. Strålsäkerhetsmyndigheten - 3.5
 32. Landstinget Sörmland - 3.5
 33. Växjö - 3.5
 34. Ödeshög - 3.5
 35. Umeå - 3.5
 36. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - 3.5
 37. Älvkarleby - 3.5
 38. Diskrimineringsombudsmannen (DO) - 3.5
 39. Perstorp - 3.5
 40. Folkhälsomyndigheten - 3.5
 41. Försvarets radioanstalt (FRA) - 3.5
 42. Grästorp - 3.5
 43. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - 3.0
 44. Herrljunga - 3.0
 45. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) - 3.0
 46. Skolverket - 3.0
 47. Regeringsrätten - 3.0
 48. Höör - 3.0
 49. Region Kronoberg - 3.0
 50. Kammarkollegiet - 3.0
 51. Länsstyrelserna - 3.0
 52. Mariestad - 3.0
 53. Lagrådet - 3.0
 54. Landstinget Blekinge - 3.0
 55. Vetenskapsrådet - 3.0
 56. Söderköping - 3.0
 57. Töreboda - 3.0
 58. Malmö Universitet - 3.0
 59. Västra Götalandsregionen - 3.0
 60. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) - 3.0
 61. Arvika - 3.0
 62. Nämnden mot diskriminering - 3.0
 63. Essunga - 3.0
 64. Filipstad - 3.0
 65. Finansinspektionen (FI) - 3.0
 66. Västerbottens Folkblad - 3.0
 67. Västerbottens Kuriren - 3.0
 68. Riksarkivet - 3.0
 69. Justitieombudsmannen (JO) - 3.0
 70. Försvarshögskolan (FHS) - 3.0
 71. Försäkringskassan (FK) - 3.0
 72. Arvidsjaur - 2.5
 73. Göteborg - 2.5
 74. Solna - 2.5
 75. Boverket - 2.5
 76. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) - 2.5
 77. Falun - 2.5
 78. Statens institutionsstyrelse (SiS) - 2.5
 79. Jordbruksverket - 2.5
 80. Götene - 2.5
 81. Hyresnämnden - 2.5
 82. Härjedalen - 2.5
 83. Världskulturmuseerna - 2.5
 84. Hässleholm - 2.5
 85. Högsby - 2.5
 86. Skolinspektionen - 2.5
 87. Högskolan i Skövde - 2.5
 88. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - 2.5
 89. Svedala - 2.5
 90. Linköping - 2.5
 91. Region Jämtland Härjedalen - 2.5
 92. Sveriges författarfond - 2.5
 93. Kiruna kommun - 2.5
 94. Kriminalvården - 2.5
 95. Orust - 2.5
 96. Kronofogden - 2.5
 97. Kungliga Musikhögskolan - 2.5
 98. Sala - 2.5
 99. Laholm - 2.5
 100. Statistiska Centralbyrån (SCB) - 2.5
 101. Lilla edet - 2.5
 102. Tidaholm - 2.5
 103. Tierp - 2.5
 104. Lomma - 2.5
 105. Lunds Universitet - 2.5
 106. Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) - 2.5
 107. Marknadsdomstolen - 2.5
 108. Mullsjö - 2.5
 109. Mälardalens Högskola - 2.5
 110. Naturhistoriska riksmuseet - 2.5
 111. Nora - 2.5
 112. Nämnden för hemslöjdsfrågor - 2.5
 113. Burlöv - 2.5
 114. Ekonomistyrningsverket (ESV) - 2.5
 115. Finanspolitiska rådet - 2.5
 116. Forskarskattenämnden - 2.5
 117. Riksgälden - 2.5
 118. Sjätte AP-fonden (AP6) - 2.5
 119. Gnosjö - 2.5
 120. Överklagandenämnden - 2.5
 121. Sollefteå - 2.0
 122. Botkyrka - 2.0
 123. Falkenberg - 2.0
 124. Statens fastighetsverk - 2.0
 125. Statens Geotekniska Institut - 2.0
 126. Forshaga - 2.0
 127. Halmstad - 2.0
 128. Statens maritima museer - 2.0
 129. Karlshamn - 2.0
 130. Högsta domstolen (HD) - 2.0
 131. Statskontoret - 2.0
 132. Hörby - 2.0
 133. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) - 2.0
 134. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - 2.0
 135. Storuman - 2.0
 136. Lekeberg - 2.0
 137. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) - 2.0
 138. Surahammar - 2.0
 139. Svenska ESF-rådet - 2.0
 140. Jönköpings tingsrätt - 2.0
 141. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) - 2.0
 142. Kalmar - 2.0
 143. Säffle - 2.0
 144. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden - 2.0
 145. Säter - 2.0
 146. Södertörns högskola - 2.0
 147. Migrationsverket - 2.0
 148. Torsås - 2.0
 149. Konkurrensverket - 2.0
 150. Konstnärsnämnden - 2.0
 151. Konsumentverket - 2.0
 152. Pensionsmyndigheten - 2.0
 153. Post- och telestyrelsen (PTS) - 2.0
 154. Kumla - 2.0
 155. Ragunda - 2.0
 156. Kungliga Konsthögskolan - 2.0
 157. Ulricehamn - 2.0
 158. Region Skåne - 2.0
 159. Kustbevakningen - 2.0
 160. Kärnavfallsfonden - 2.0
 161. Sida - 2.0
 162. Kävlinge - 2.0
 163. Simrishamn - 2.0
 164. Sjöbo - 2.0
 165. Valdemarsvik - 2.0
 166. Skellefteå - 2.0
 167. Valmyndigheten - 2.0
 168. Landstinget i Kalmar län - 2.0
 169. Laxå - 2.0
 170. Söderhamn - 2.0
 171. Linköpings Universitet - 2.0
 172. Södertälje - 2.0
 173. Sölvesborg - 2.0
 174. Åklagarmyndigheten - 2.0
 175. Tanum - 2.0
 176. Livsmedelsverket - 2.0
 177. Årjäng - 2.0
 178. Tjörn - 2.0
 179. Lotteriinspektionen - 2.0
 180. Torsby - 2.0
 181. Älmhult - 2.0
 182. Luleå Tekniska Universitet (LTU) - 2.0
 183. Älvdalen - 2.0
 184. Transportstyrelsen - 2.0
 185. Upplands-bro - 2.0
 186. Varberg - 2.0
 187. Östra Göinge - 2.0
 188. Vindeln - 2.0
 189. Vårgårda - 2.0
 190. Värmdö - 2.0
 191. Malung-Sälen - 2.0
 192. Malå - 2.0
 193. Markaryd - 2.0
 194. Högsta förvaltningsdomstolen - 2.0
 195. Barnombudsmannen - 2.0
 196. Ängelholm - 2.0
 197. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) - 2.0
 198. Östersund - 2.0
 199. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) - 2.0
 200. Myndigheten för delaktighet (MFD) - 2.0
 201. Aneby - 2.0
 202. Arbetsdomstolen (AD) - 2.0
 203. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 2.0
 204. Mönsterås - 2.0
 205. Avesta - 2.0
 206. Bjurholm - 2.0
 207. Nordmaling - 2.0
 208. Boden - 2.0
 209. Dals-ed - 2.0
 210. Nässjö - 2.0
 211. Ockelbo - 2.0
 212. Eda - 2.0
 213. Ekobrottsmyndigheten - 2.0
 214. Eksjö - 2.0
 215. Emmaboda - 2.0
 216. Energimarknadsinspektionen - 2.0
 217. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) - 2.0
 218. Uppsala Nya Tidning (UNT) - 2.0
 219. Finspång - 2.0
 220. Regeringen - 2.0
 221. Västervikstidningen - 2.0
 222. Färgelanda - 2.0
 223. Sveriges Television (SVT) - 2.0
 224. Revisorsnämnden - 2.0
 225. Försvarsexportmyndigheten (FXM) - 2.0
 226. Riksrevisionen - 2.0
 227. Försvarsunderrättelsedomstolen - 2.0
 228. Skogsstyrelsen - 2.0
 229. Göta hovrätt - 1.5
 230. Smedjebacken - 1.5
 231. Bergs kommun - 1.5
 232. Göteborgs tingsrätt - 1.5
 233. Göteborgs Universitet (GU) - 1.5
 234. Solna tingsrätt - 1.5
 235. Bollebygd - 1.5
 236. Sorsele - 1.5
 237. Hagfors - 1.5
 238. Sotenäs - 1.5
 239. Staffanstorp - 1.5
 240. Halmstads tingsrätt - 1.5
 241. Degerfors - 1.5
 242. Hammarö - 1.5
 243. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) - 1.5
 244. Dorotea - 1.5
 245. Haninge - 1.5
 246. Harpsundsnämnden - 1.5
 247. Energimyndigheten - 1.5
 248. Hedemora - 1.5
 249. Falköping - 1.5
 250. Helsingborgs tingsrätt - 1.5
 251. Hjo - 1.5
 252. Statens haverikommission (SHK) - 1.5
 253. Gnesta - 1.5
 254. Grums - 1.5
 255. Hovrätten för Nedre Norrland - 1.5
 256. Hovrätten för Skåne och Blekinge - 1.5
 257. Gävle - 1.5
 258. Hovrätten för Västra Sverige - 1.5
 259. Hovrätten Övre Norrland - 1.5
 260. Hudiksvall - 1.5
 261. Nationellt forensiskt centrum (NFC) - 1.5
 262. Hudiksvalls tingsrätt - 1.5
 263. Heby - 1.5
 264. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) - 1.5
 265. Statens medieråd - 1.5
 266. Huddinge - 1.5
 267. Musikverket - 1.5
 268. Hultsfred - 1.5
 269. Statens personadressregister (SPAR) - 1.5
 270. Hylte - 1.5
 271. Hässleholms tingsrätt - 1.5
 272. Hällefors - 1.5
 273. Högskolan Dalarna - 1.5
 274. Högskolan i Gävle - 1.5
 275. Högskolan i Borås - 1.5
 276. Statens tjänstepensionsverk (SPV) - 1.5
 277. Högskolan Kristianstad - 1.5
 278. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - 1.5
 279. Karlskrona - 1.5
 280. Karlstad - 1.5
 281. Stenungsund - 1.5
 282. Kinda - 1.5
 283. Konstfack - 1.5
 284. Stockholms läns landsting (SLL) - 1.5
 285. Svenska ILO-kommittén - 1.5
 286. Stockholms tingsrätt - 1.5
 287. Krokom - 1.5
 288. Storfors - 1.5
 289. Lantmäteriet - 1.5
 290. Strömstad - 1.5
 291. Sundsvalls tingsrätt - 1.5
 292. Institutet för rymdfysik (IRF) - 1.5
 293. Svalöv - 1.5
 294. Svea hovrätt - 1.5
 295. Justitiekanslern - 1.5
 296. Svenljunga - 1.5
 297. Järfälla - 1.5
 298. Luleå - 1.5
 299. Jönköping - 1.5
 300. Lund - 1.5
 301. Svenska kraftnät - 1.5
 302. Kalmar tingsrätt - 1.5
 303. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) - 1.5
 304. Kammarrätten i Göteborg - 1.5
 305. Kammarrätten i Jönköping - 1.5
 306. Kammarrätten i Stockholm - 1.5
 307. Kammarrätten i Sundsvall - 1.5
 308. Säkerhetspolisen (SÄPO) - 1.5
 309. Karlsborg - 1.5
 310. Karlstads Universitet - 1.5
 311. Sävsjö - 1.5
 312. Karolinska Institutet - 1.5
 313. Södertälje tingsrätt - 1.5
 314. Kemikamlieinspektionen - 1.5
 315. Södertörns tingsrätt - 1.5
 316. Tibro - 1.5
 317. Klippan - 1.5
 318. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - 1.5
 319. Kommerskollegium - 1.5
 320. Mölndal - 1.5
 321. Konjunkturinstitutet - 1.5
 322. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) - 1.5
 323. Nacka - 1.5
 324. Pliktverket - 1.5
 325. Naturvårdsverket - 1.5
 326. Trafikanalys - 1.5
 327. Norrköping - 1.5
 328. Tranemo - 1.5
 329. Tredje AP-fonden (AP3) - 1.5
 330. Kristianstad - 1.5
 331. Oxelösund - 1.5
 332. Kristianstads tingsrätt - 1.5
 333. Kristinehamn - 1.5
 334. Piteå - 1.5
 335. Tyresö - 1.5
 336. Täby - 1.5
 337. Uddevalla tingsrätt - 1.5
 338. Region Gotland - 1.5
 339. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) - 1.5
 340. Umeå tingsrätt - 1.5
 341. Riksantikvarieämbetet - 1.5
 342. Riksdagen - 1.5
 343. Kungsör - 1.5
 344. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1.5
 345. Kungälv - 1.5
 346. Universitets- och högskolerådet - 1.5
 347. Salem - 1.5
 348. Sandviken - 1.5
 349. Uppsala universitet - 1.5
 350. Uppvidinge - 1.5
 351. Köping - 1.5
 352. Vadstena - 1.5
 353. Vaggeryd - 1.5
 354. Skatteverket - 1.5
 355. Vallentuna - 1.5
 356. Landstinget Dalarna - 1.5
 357. Varbergs tingsrätt - 1.5
 358. Region Jönköpings Län - 1.5
 359. Vaxholm - 1.5
 360. Vellinge - 1.5
 361. Region Uppsala - 1.5
 362. Landstinget i Värmland - 1.5
 363. Vilhelmina - 1.5
 364. Vingåker - 1.5
 365. Strömsund - 1.5
 366. Vänersborg - 1.5
 367. Swedac - 1.5
 368. Region Västernorrland - 1.5
 369. Vänersborgs tingsrätt - 1.5
 370. Sundbyberg - 1.5
 371. Region Västmanland - 1.5
 372. Vännäs - 1.5
 373. Sundsvall - 1.5
 374. Värmlands tingsrätt - 1.5
 375. Leksand - 1.5
 376. Värnamo - 1.5
 377. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - 1.5
 378. Lessebo - 1.5
 379. Västerbottens läns landsting - 1.5
 380. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) - 1.5
 381. Västmanlands tingsrätt - 1.5
 382. Linköpings tingsrätt - 1.5
 383. Växjö tingsrätt - 1.5
 384. Ydre - 1.5
 385. Statens Historiska Museer - 1.5
 386. Åmåls kommun - 1.5
 387. Ljusdal - 1.5
 388. Ångermanlands tingsrätt - 1.5
 389. Åre - 1.5
 390. Timrå - 1.5
 391. Åstorp - 1.5
 392. Tomelilla - 1.5
 393. Ludvika - 1.5
 394. Åtvidaberg - 1.5
 395. Luftfartsverket (LFV) - 1.5
 396. Lunds tingsrätt - 1.5
 397. Tranås - 1.5
 398. Öckerö - 1.5
 399. Trollhättan - 1.5
 400. Lycksele tingsrätt - 1.5
 401. Region Örebro län - 1.5
 402. Uddevalla - 1.5
 403. Lysekil - 1.5
 404. Örebro tingsrätt - 1.5
 405. Örkelljunga - 1.5
 406. Upplandsväsby - 1.5
 407. Örebro universitet - 1.5
 408. Örnsköldsvik - 1.5
 409. Östersunds tingsrätt - 1.5
 410. Österåker - 1.5
 411. Östhammar - 1.5
 412. Vetlanda - 1.5
 413. Överkalix - 1.5
 414. Vimmerby - 1.5
 415. Malmö - 1.5
 416. Malmö tingsrätt - 1.5
 417. Västervik - 1.5
 418. Västerås - 1.5
 419. Sveriges ambassader och konsulat - 1.5
 420. Ystad - 1.5
 421. Ånge - 1.5
 422. Åsele - 1.5
 423. Mellerud - 1.5
 424. Högskolans avskiljandenämnd - 1.5
 425. Mittuniversitetet - 1.5
 426. Mjölby - 1.5
 427. Moderna museet - 1.5
 428. Skolforskningsinstitutet - 1.5
 429. Mora - 1.5
 430. Mora tingsrätt - 1.5
 431. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - 1.5
 432. Alingsås - 1.5
 433. Rekryteringsmyndigheten - 1.5
 434. Alingsås tingsrätt - 1.5
 435. Munkedal - 1.5
 436. Centerpartiet - 1.5
 437. Munkfors - 1.5
 438. Alvesta - 1.5
 439. Miljöpartiet de gröna - 1.5
 440. Myndigheten för Kulturanalys - 1.5
 441. Myndigheten för press, radio och tv - 1.5
 442. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) - 1.5
 443. Arbetsgivarverket - 1.5
 444. Sverigedemokraterna (SD) - 1.5
 445. Arbetsmiljöverket (AV) - 1.5
 446. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys - 1.5
 447. Arboga - 1.5
 448. 1177 Vårdguiden - 1.5
 449. Arjeplog - 1.5
 450. Myndigheten för yrkeshögskolan - 1.5
 451. Alingsås Tidning - 1.5
 452. Askersund - 1.5
 453. Arbetarbladet - 1.5
 454. Attunda tingsrätt - 1.5
 455. Nacka tingsrätt - 1.5
 456. Nationalmuseum - 1.5
 457. Nordanstig - 1.5
 458. Nordiska Afrikainstitutet - 1.5
 459. Blekinge tingsrätt - 1.5
 460. Region Norrbotten - 1.5
 461. Bokföringsnämnden (BFN) - 1.5
 462. Norrköpings tingsrätt - 1.5
 463. Bollnäs - 1.5
 464. Borgholm - 1.5
 465. Norrtälje tingsrätt - 1.5
 466. Borås - 1.5
 467. Borås tingsrätt - 1.5
 468. Nybro - 1.5
 469. Boxholm - 1.5
 470. Nykvarn - 1.5
 471. Nyköpings tingsrätt - 1.5
 472. Brottsoffermyndigheten - 1.5
 473. Nynäshamn - 1.5
 474. Bräcke - 1.5
 475. Helsingborgs Dagblad (HD) - 1.5
 476. Etikprövningsnämnderna (EPN) - 1.5
 477. Danderyd - 1.5
 478. Katrineholms-Kuriren - 1.5
 479. Datainspektionen (DI) - 1.5
 480. Osby - 1.5
 481. Oskarshamn - 1.5
 482. Sveriges domstolar - 1.5
 483. Mariestads-Tidningen - 1.5
 484. Ehälsomyndigheten - 1.5
 485. Pajala - 1.5
 486. Elegnämnden - 1.5
 487. Partille - 1.5
 488. Ekerö - 1.5
 489. Patent- och registreringsverket (PRV) - 1.5
 490. Polarforskningssekretariatet - 1.5
 491. Eksjö tingsrätt - 1.5
 492. Elsäkerhetsverket - 1.5
 493. Enköping - 1.5
 494. Eskilstuna tingsrätt - 1.5
 495. Eslöv - 1.5
 496. Sydsvenska Dagbladet - 1.5
 497. Exportkreditnämnden (EKN) - 1.5
 498. Fagersta - 1.5
 499. Falu tingsrätt - 1.5
 500. Värmlands Folkblad - 1.5
 501. Fjärde AP-fonden (AP4) - 1.5
 502. Forskningsrådet Formas - 1.5
 503. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - 1.5
 504. Försvarets materielverk (FMV) - 1.5
 505. Feministiskt Initiativ (FI) - 1.5
 506. Piratpartiet - 1.5
 507. Utbildningsradion (UR) - 1.5
 508. Robertsfors - 1.5
 509. Ronneby - 1.5
 510. Rymdstyrelsen - 1.5
 511. Rättshjälpsmyndigheten - 1.5
 512. Förvaltningsrätten i Linköping - 1.5
 513. Rättsmedicinalverket - 1.5
 514. Rättvik - 1.5
 515. Sameskolstyrelsen - 1.5
 516. Sametinget - 1.5
 517. Förvaltningsrätten i Umeå - 1.5
 518. Sigtuna - 1.5
 519. Sjunde AP-fonden (AP7) - 1.5
 520. Förvaltningsrätten Växjö - 1.5
 521. Gentekniknämnden - 1.5
 522. Skara - 1.5
 523. Gislaved - 1.5
 524. Skaraborgs tingsrätt - 1.5
 525. Skatterättsnämnden - 1.5
 526. Gotlands tingsrätt - 1.5
 527. Skellefteå tingsrätt - 1.5
 528. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) - 1.5
 529. Gällivare - 1.5
 530. Gävle tingsrätt - 1.5
 531. Skurup - 1.5
 532. Habo - 1.0
 533. Hallsberg - 1.0
 534. Båstad - 1.0
 535. Hallstahammar - 1.0
 536. Historiska Museet - 1.0
 537. Statens konstråd - 1.0
 538. Kulturrådet - 1.0
 539. Helsingborg - 1.0
 540. Habo - 1.0
 541. Höganäs - 1.0
 542. Institutet för språk och folkminnen - 1.0
 543. Högskolan i Halmstad - 1.0
 544. Kalix - 1.0
 545. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - 1.0
 546. Högskolan Väst - 1.0
 547. Stockholms konstnärliga högskola - 1.0
 548. Kramfors - 1.0
 549. Stockholms universitet (SU) - 1.0
 550. Lerum - 1.0
 551. Lidingö - 1.0
 552. Lidköping - 1.0
 553. Jokkmokk - 1.0
 554. Lindesberg - 1.0
 555. Ljungby - 1.0
 556. Kil - 1.0
 557. Tillväxtverket - 1.0
 558. Knivsta - 1.0
 559. Tingsryd - 1.0
 560. Olofström - 1.0
 561. Trosa - 1.0
 562. Tullverket - 1.0
 563. Kungsbacka - 1.0
 564. Landskrona - 1.0
 565. Skinnskatteberg - 1.0
 566. Skövde - 1.0
 567. Vansbro - 1.0
 568. Socialstyrelsen - 1.0
 569. Region Gävleborg - 1.0
 570. Sollentuna - 1.0
 571. Stockholm - 1.0
 572. Strängnäs - 1.0
 573. Region Östergötland - 1.0
 574. Sunne - 1.0
 575. Ljusnarsberg - 1.0
 576. Trafikverket - 1.0
 577. Älvsbyn - 1.0
 578. Lycksele - 1.0
 579. Läkemedelsverket - 1.0
 580. Vara - 1.0
 581. Vinnova - Verket för innovationssystem - 1.0
 582. Övertorneå - 1.0
 583. Mark - 1.0
 584. Jämställdhetsmyndigheten - 1.0
 585. Örebro - 1.0
 586. Sveriges centrum för arkitektur och design - 1.0
 587. Ale - 1.0
 588. Motala - 1.0
 589. Upphandlingsmyndigheten - 1.0
 590. Kristdemokraterna - 1.0
 591. Liberalerna - 1.0
 592. Moderata samlingspartiet - 1.0
 593. Vänsterpartiet - 1.0
 594. Verksamt - 1.0
 595. Arvsfonden - 1.0
 596. Min Pension - 1.0
 597. Norra Västerbotten - 1.0
 598. Norrköpings Tidningar - 1.0
 599. Norrländska Socialdemokraten (NSD) - 1.0
 600. Bengtsfors - 1.0
 601. Norrtelje tidning - 1.0
 602. Norberg - 1.0
 603. Barometern - 1.0
 604. Bjuv - 1.0
 605. Blekinge Läns Tidning (BLT) - 1.0
 606. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) - 1.0
 607. Bohuslänningen - 1.0
 608. Borås Tidning - 1.0
 609. Dagens Industri (DI) - 1.0
 610. Dagens Nyheter (DN) - 1.0
 611. Norrtälje - 1.0
 612. Dala-Demokraten (DD) - 1.0
 613. Enköpings-Posten - 1.0
 614. Borlänge - 1.0
 615. Norsjö - 1.0
 616. Eskilstuna-Kuriren - 1.0
 617. Falköpings Tidning - 1.0
 618. Folkbladet Östergötland - 1.0
 619. Gefle Dagblad (GD) - 1.0
 620. Bromölla - 1.0
 621. Nyköping - 1.0
 622. Gotlands Allehanda - 1.0
 623. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - 1.0
 624. Göteborgs-Posten (GP) - 1.0
 625. Hallands Nyheter - 1.0
 626. Hallands Posten - 1.0
 627. Myndigheten för stöd till trossamfund - 1.0
 628. Hudiksvalls Tidning - 1.0
 629. Jönköpings-Posten (JP) - 1.0
 630. Orsa - 1.0
 631. Kristiansstadsbladet - 1.0
 632. Länstidningen Södertälje - 1.0
 633. Länstidningen Östersund - 1.0
 634. Ovanåker - 1.0
 635. Motala Tidning - 1.0
 636. Nerikes Allehanda (NA) - 1.0
 637. Norrbottens-Kuriren - 1.0
 638. Norra Halland - 1.0
 639. Norra Skåne - 1.0
 640. Nya Lidköpings Tidning - 1.0
 641. Nya Wermlands Tidningen (NWT) - 1.0
 642. Piteå-tidningen - 1.0
 643. Skaraborgs Allehanda - 1.0
 644. Skånska Dagbladet - 1.0
 645. Smålands Posten - 1.0
 646. Smålands-Tidningarna - 1.0
 647. Smålänningen - 1.0
 648. Sundsvalls Tidning - 1.0
 649. Svenska Dagbladet - 1.0
 650. Sydöstran - 1.0
 651. Södermanlands Nyheter - 1.0
 652. Trelleborgs Allehanda - 1.0
 653. TTELA - 1.0
 654. Ulricehamns Tidning - 1.0
 655. Västmanlands läns tidning - 1.0
 656. Vimmerby Tidning - 1.0
 657. Värnamo Nyheter - 1.0
 658. Flen - 1.0
 659. Folke Bernadotteakademin (FBA) - 1.0
 660. Ystads Allehanda - 1.0
 661. Örnsköldsviks Allehanda - 1.0
 662. Östersunds-Posten - 1.0
 663. Fortifikationsverket - 1.0
 664. Östgötacorrespondenten - 1.0
 665. Forum för levande historia - 1.0
 666. Östran-Nyheterna - 1.0
 667. Första AP-fonden (AP1) - 1.0
 668. Sveriges Radio (SR) - 1.0
 669. Nationella dataportalen för
 670. öppna data och PSI - 1.0
 671. Försvarsmakten - 1.0
 672. Gagnef - 1.0
 673. Sjöfartsverket - 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen