Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Maj 2020 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

Maj 2020 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

Jämförelse över hur utbildning och forsknings webbplatser under Maj står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.5
 3. Högskolan Dalarna — 3.2
 4. Kungliga Musik­högskolan — 3.2
 5. Uppsala universitet — 3.2
 6. Linné­universitetet — 3.2
 7. Mitt­universitetet — 3.2
 8. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.2
 9. Högskolan i Gävle — 3.1
 10. Högskolan i Skövde — 3.1
 11. Umeå universitet — 3.1
 12. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.1
 13. Försvars­högskolan (FHS) — 3.1
 14. Sophiahemmet högskola — 3.1
 15. Högskolan Kristianstad — 3.0
 16. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 17. Linköpings Universitet — 3.0
 18. Sandbacka Park (Sandviken) — 3.0
 19. Antagning.se — 3.0
 20. University­admission.se — 3.0
 21. Södertörns högskola — 2.9
 22. Videum Science Park (Växjö) — 2.9
 23. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.9
 24. Högskolan i Halmstad — 2.8
 25. Ideon Science Park (Lund) — 2.8
 26. Luleå Science Park — 2.8
 27. Mälardalens Högskola — 2.8
 28. Piteå Science Park — 2.8
 29. Södertälje Science Park — 2.8
 30. Kungliga Konst­högskolan — 2.7
 31. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.7
 32. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.7
 33. Konstfack — 2.6
 34. Karlstads Universitet — 2.6
 35. Jönköpings Universitet — 2.6
 36. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.6
 37. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.6
 38. Uminova Innovation (Umeå) — 2.6
 39. Dalarna Science Park — 2.6
 40. Karlstad Innovation Park — 2.6
 41. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 42. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.6
 43. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.6
 44. Studera.nu — 2.6
 45. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 46. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.5
 47. Kalmar Science Park — 2.5
 48. Högskolan i Borås — 2.4
 49. Högskolan Väst — 2.4
 50. Stockholms konstnärliga högskola — 2.4
 51. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 52. Universitets- och högskolerådet — 2.4
 53. Lunds Universitet — 2.4
 54. Malmö Universitet — 2.4
 55. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.4
 56. Science Park Gotland (Visby) — 2.4
 57. Science Park (Jönköping) — 2.4
 58. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.4
 59. Skellefteå Science City — 2.4
 60. Västerås Science Park — 2.4
 61. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 62. Kista Science City (Stockholm) — 2.3
 63. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 64. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 65. KI Innovations (Stockholm) — 2.1
 66. Medeon Science Park (Malmö) — 2.1
 67. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1
 68. BizMaker (Västernorrland) — 2.0
 69. Norrköping Science Park — 2.0
 70. Science Park Borås — 1.9
 71. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.9
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.8
 73. Blue Science Park (Blekinge) — 1.7

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Sandbacka Park (Sandviken) — 4.1
 3. Mitt­universitetet — 3.9
 4. Luleå Science Park — 3.8
 5. Mälardalens Högskola — 3.8
 6. Videum Science Park (Växjö) — 3.8
 7. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.7
 8. Antagning.se — 3.7
 9. University­admission.se — 3.7
 10. Högskolan i Gävle — 3.6
 11. Högskolan i Borås — 3.6
 12. Högskolan i Skövde — 3.6
 13. Södertörns högskola — 3.6
 14. Umeå universitet — 3.6
 15. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.6
 16. Dalarna Science Park — 3.6
 17. Piteå Science Park — 3.6
 18. Försvars­högskolan (FHS) — 3.6
 19. Högskolan Kristianstad — 3.5
 20. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.5
 21. Jönköpings Universitet — 3.4
 22. Linné­universitetet — 3.4
 23. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.4
 24. Karlstad Innovation Park — 3.4
 25. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.4
 26. Science Park Gotland (Visby) — 3.4
 27. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 3.4
 28. Södertälje Science Park — 3.4
 29. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.4
 30. Högskolan Dalarna — 3.3
 31. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.3
 32. Uppsala universitet — 3.3
 33. Medicon Village Science Park (Lund) — 3.3
 34. Studera.nu — 3.3
 35. Kungliga Konst­högskolan — 3.2
 36. Kungliga Musik­högskolan — 3.2
 37. Linköpings Universitet — 3.2
 38. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.2
 39. Kalmar Science Park — 3.2
 40. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.2
 41. Sophiahemmet högskola — 3.2
 42. Högskolan i Halmstad — 3.1
 43. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 44. Kista Science City (Stockholm) — 3.0
 45. Science Park (Jönköping) — 3.0
 46. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.0
 47. Konstfack — 2.9
 48. Karlstads Universitet — 2.9
 49. Universitets- och högskolerådet — 2.9
 50. Lunds Universitet — 2.9
 51. Uminova Innovation (Umeå) — 2.9
 52. Västerås Science Park — 2.9
 53. Stockholms universitet (SU) — 2.8
 54. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.8
 55. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 56. BizMaker (Västernorrland) — 2.8
 57. Malmö Universitet — 2.7
 58. Ideon Science Park (Lund) — 2.7
 59. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.7
 60. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.7
 61. Göteborgs Universitet (GU) — 2.6
 62. Högskolan Väst — 2.6
 63. Science Park Borås — 2.6
 64. KI Innovations (Stockholm) — 2.6
 65. Sahlgrenska Akademin — 2.6
 66. Stockholms konstnärliga högskola — 2.5
 67. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.5
 68. Skellefteå Science City — 2.5
 69. Blue Science Park (Blekinge) — 2.4
 70. Norrköping Science Park — 2.4
 71. Medeon Science Park (Malmö) — 2.2
 72. Chalmers tekniska högskola — 2.1
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Södertörns högskola — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Uppsala universitet — 5.0
 4. Linné­universitetet — 5.0
 5. Örebro universitet — 5.0
 6. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 7. Högskolan Dalarna — 4.0
 8. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 9. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 10. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 11. Högskolan i Skövde — 3.0
 12. Kungliga Musik­högskolan — 3.0
 13. Högskolan Kristianstad — 2.0
 14. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 15. Linköpings Universitet — 2.0
 16. Mitt­universitetet — 2.0
 17. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 18. Luleå Science Park — 2.0
 19. Mälardalens Högskola — 2.0
 20. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 21. Högskolan i Gävle — 1.0
 22. Högskolan i Borås — 1.0
 23. Högskolan i Halmstad — 1.0
 24. Högskolan Väst — 1.0
 25. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 26. Konstfack — 1.0
 27. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 28. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 29. Karlstads Universitet — 1.0
 30. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 31. Jönköpings Universitet — 1.0
 32. Umeå universitet — 1.0
 33. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 34. Lunds Universitet — 1.0
 35. Malmö Universitet — 1.0
 36. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 37. Science Park Borås — 1.0
 38. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 39. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 40. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 41. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 42. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 43. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 44. Dalarna Science Park — 1.0
 45. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 46. Karlstad Innovation Park — 1.0
 47. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 48. Kalmar Science Park — 1.0
 49. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 50. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 51. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 52. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 53. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 54. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 55. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 56. Norrköping Science Park — 1.0
 57. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 58. Piteå Science Park — 1.0
 59. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 60. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 61. Science Park (Jönköping) — 1.0
 62. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 63. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 64. Skellefteå Science City — 1.0
 65. Södertälje Science Park — 1.0
 66. Västerås Science Park — 1.0
 67. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 68. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 69. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 70. Antagning.se — 1.0
 71. University­admission.se — 1.0
 72. Studera.nu — 1.0
 73. Sophiahemmet högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Ideon Science Park (Lund) — 4.3
 3. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 4. Sophiahemmet högskola — 4.0
 5. Högskolan Dalarna — 3.7
 6. Högskolan i Gävle — 3.7
 7. Kungliga Musik­högskolan — 3.7
 8. Umeå universitet — 3.7
 9. Linköpings Universitet — 3.7
 10. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 11. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.7
 12. Krinova Science Park (Kristianstad) — 3.7
 13. Högskolan i Halmstad — 3.3
 14. Uminova Innovation (Umeå) — 3.3
 15. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.3
 16. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.3
 17. Antagning.se — 3.3
 18. Högskolan i Skövde — 3.0
 19. Högskolan Kristianstad — 3.0
 20. Högskolan Väst — 3.0
 21. Stockholms konstnärliga högskola — 3.0
 22. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 23. Uppsala universitet — 3.0
 24. Linné­universitetet — 3.0
 25. Skellefteå Science City — 3.0
 26. Södertälje Science Park — 3.0
 27. University­admission.se — 3.0
 28. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 29. Göteborgs Universitet (GU) — 2.7
 30. Konstfack — 2.7
 31. Karlstads Universitet — 2.7
 32. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.7
 33. Universitets- och högskolerådet — 2.7
 34. Lunds Universitet — 2.7
 35. Malmö Universitet — 2.7
 36. Medeon Science Park (Malmö) — 2.7
 37. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.7
 38. Piteå Science Park — 2.7
 39. Västerås Science Park — 2.7
 40. Videum Science Park (Växjö) — 2.7
 41. Sahlgrenska Akademin — 2.7
 42. Studera.nu — 2.7
 43. Kungliga Konst­högskolan — 2.5
 44. Jönköpings Universitet — 2.3
 45. Mitt­universitetet — 2.3
 46. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.3
 47. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.3
 48. Kalmar Science Park — 2.3
 49. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.3
 50. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.3
 51. Science Park (Jönköping) — 2.3
 52. Försvars­högskolan (FHS) — 2.3
 53. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.0
 54. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 55. Dalarna Science Park — 2.0
 56. Karlstad Innovation Park — 2.0
 57. KI Innovations (Stockholm) — 2.0
 58. Kista Science City (Stockholm) — 2.0
 59. Mälardalens Högskola — 2.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 61. Norrköping Science Park — 2.0
 62. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.7
 63. Södertörns högskola — 1.7
 64. Chalmers tekniska högskola — 1.7
 65. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 66. Luleå Science Park — 1.5
 67. Science Park Gotland (Visby) — 1.5
 68. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.5
 69. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.5
 70. Högskolan i Borås — 1.3
 71. Science Park Borås — 1.0
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 73. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.5
 2. Mitt­universitetet — 2.8
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Dalarna Science Park — 2.3
 5. Konstfack — 2.0
 6. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 7. Karlstads Universitet — 2.0
 8. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 9. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 10. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.0
 11. Linköpings Universitet — 1.4
 12. Sophiahemmet högskola — 1.4
 13. Högskolan i Gävle — 1.0
 14. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 15. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 16. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 17. Högskolan Dalarna — 1.0
 18. Högskolan i Borås — 1.0
 19. Högskolan i Halmstad — 1.0
 20. Högskolan i Skövde — 1.0
 21. Högskolan Kristianstad — 1.0
 22. Högskolan Väst — 1.0
 23. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 24. Linné­universitetet — 1.0
 25. Lunds Universitet — 1.0
 26. Malmö Universitet — 1.0
 27. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 28. Mälardalens Högskola — 1.0
 29. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 30. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 31. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 32. Södertörns högskola — 1.0
 33. Umeå universitet — 1.0
 34. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 35. Uppsala universitet — 1.0
 36. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 37. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 38. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 39. Antagning.se — 1.0
 40. University­admission.se — 1.0
 41. Studera.nu — 1.0
 42. Science Park Borås — 1.0
 43. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 44. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 47. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 49. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 50. Karlstad Innovation Park — 1.0
 51. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 52. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 53. Kalmar Science Park — 1.0
 54. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 56. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 57. Luleå Science Park — 1.0
 58. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 61. Norrköping Science Park — 1.0
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 63. Piteå Science Park — 1.0
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 65. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 66. Science Park (Jönköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen