Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Augusti 2019 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

Augusti 2019 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

Augustis lista över hur de olika webbplatserna, inom kategorin utbildning och forskning, står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Augustis topplista för utbildning och forskning är här. Det är enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera betyget på då det handlar om skillnader i enstaka procent mellan det bästa betygen och de genomsnittliga.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de övriga testerna, som; 404-felsida, HTTP/2 och de som rör webbstandard som HTML och CSS, samt Yellow Lab Tools.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Kungliga Musik­högskolan — 3.5
 3. Folkhög­skolans lärarförbundet — 3.4
 4. Mitt­universitetet — 3.3
 5. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.2
 6. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.1
 7. Linköpings Universitet — 3.1
 8. Försvars­högskolan (FHS) — 3.1
 9. Antagning.se — 3.1
 10. Högskolan Kristianstad — 3.0
 11. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 12. Linné­universitetet — 3.0
 13. Dalarna Science Park — 3.0
 14. University­admission.se — 3.0
 15. Sophiahemmet högskola — 3.0
 16. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 17. Umeå universitet — 2.9
 18. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.9
 19. Malmö Universitet — 2.9
 20. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 21. Södertörns högskola — 2.8
 22. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.8
 23. Uppsala universitet — 2.7
 24. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.7
 25. Videum Science Park (Växjö) — 2.7
 26. Högskolan Dalarna — 2.6
 27. Högskolan i Gävle — 2.6
 28. Lunds Universitet — 2.6
 29. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.6
 30. Ideon Science Park (Lund) — 2.6
 31. KI Innovations (Stockholm) — 2.6
 32. Luleå Science Park — 2.6
 33. Science Park Gotland (Visby) — 2.6
 34. Södertälje Science Park — 2.6
 35. Högskolan i Halmstad — 2.5
 36. Högskolan i Skövde — 2.5
 37. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 38. Karlstads Universitet — 2.5
 39. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 40. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.5
 41. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.5
 42. Piteå Science Park — 2.5
 43. Science Park (Jönköping) — 2.5
 44. Skellefteå Science City — 2.5
 45. Studera.nu — 2.5
 46. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 47. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.4
 48. Karlstad Innovation Park — 2.4
 49. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 50. Högskolan i Borås — 2.3
 51. Högskolan Väst — 2.3
 52. Kungliga Konst­högskolan — 2.3
 53. Kista Science City (Stockholm) — 2.3
 54. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.3
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.2
 56. Norrköping Science Park — 2.2
 57. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.2
 58. Kalmar Science Park — 2.1
 59. Mälardalens Högskola — 2.1
 60. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.1
 61. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.1
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 63. Science Park Borås — 1.9
 64. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.9
 65. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 66. Västerås Science Park — 1.9
 67. Sahlgrenska Akademin — 1.9
 68. Blue Science Park (Blekinge) — 1.8
 69. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.8
 70. BizMaker (Västernorrland) — 1.7

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Folkhög­skolans lärarförbundet — 4.5
 2. Örebro universitet — 4.2
 3. Dalarna Science Park — 4.2
 4. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 4.2
 5. KI Innovations (Stockholm) — 4.2
 6. Videum Science Park (Växjö) — 4.2
 7. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.1
 8. Luleå Science Park — 4.0
 9. Antagning.se — 4.0
 10. University­admission.se — 4.0
 11. Kungliga Musik­högskolan — 3.8
 12. Linné­universitetet — 3.8
 13. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.8
 14. Södertälje Science Park — 3.8
 15. Sophiahemmet högskola — 3.6
 16. Högskolan i Borås — 3.5
 17. Högskolan Kristianstad — 3.5
 18. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.5
 19. Umeå universitet — 3.5
 20. Universitets- och högskolerådet — 3.5
 21. Mitt­universitetet — 3.5
 22. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.5
 23. Karlstad Innovation Park — 3.5
 24. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.5
 25. Kista Science City (Stockholm) — 3.5
 26. Science Park Gotland (Visby) — 3.5
 27. Högskolan i Gävle — 3.2
 28. Södertörns högskola — 3.2
 29. Uppsala universitet — 3.2
 30. Linköpings Universitet — 3.2
 31. Mälardalens Högskola — 3.2
 32. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.2
 33. Piteå Science Park — 3.2
 34. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.2
 35. Studera.nu — 3.2
 36. Högskolan Väst — 3.1
 37. Högskolan Dalarna — 3.0
 38. Stockholms konstnärliga högskola — 3.0
 39. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 40. Karlstads Universitet — 3.0
 41. Lunds Universitet — 3.0
 42. Malmö Universitet — 3.0
 43. Kalmar Science Park — 3.0
 44. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.0
 45. Norrköping Science Park — 3.0
 46. Science Park (Jönköping) — 3.0
 47. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 48. Högskolan i Halmstad — 2.9
 49. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.9
 50. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 51. Högskolan i Skövde — 2.8
 52. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.8
 53. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 54. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.8
 55. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 56. Skellefteå Science City — 2.8
 57. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.7
 58. Ideon Science Park (Lund) — 2.6
 59. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 60. Science Park Borås — 2.5
 61. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 62. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.5
 63. Västerås Science Park — 2.5
 64. BizMaker (Västernorrland) — 2.4
 65. Kungliga Konst­högskolan — 2.2
 66. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.2
 67. Blue Science Park (Blekinge) — 2.2
 68. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 69. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 70. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Örebro universitet — 5.0
 2. Södertörns högskola — 4.5
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 4.5
 4. Linné­universitetet — 4.5
 5. Försvars­högskolan (FHS) — 4.5
 6. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.5
 8. Uppsala universitet — 3.0
 9. Antagning.se — 3.0
 10. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 11. Högskolan i Skövde — 2.5
 12. Högskolan Kristianstad — 2.5
 13. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.5
 14. Lunds Universitet — 2.5
 15. Malmö Universitet — 2.5
 16. University­admission.se — 2.5
 17. Högskolan Dalarna — 2.0
 18. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 19. Umeå universitet — 2.0
 20. Linköpings Universitet — 2.0
 21. BizMaker (Västernorrland) — 2.0
 22. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 23. Luleå Science Park — 2.0
 24. Göteborgs Universitet (GU) — 1.5
 25. Högskolan i Gävle — 1.5
 26. Högskolan i Borås — 1.5
 27. Högskolan i Halmstad — 1.5
 28. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 29. Karlstads Universitet — 1.5
 30. Universitets- och högskolerådet — 1.5
 31. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.5
 32. Science Park Borås — 1.5
 33. Mitt­universitetet — 1.5
 34. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.5
 35. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.5
 36. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 37. Dalarna Science Park — 1.5
 38. Karlstad Innovation Park — 1.5
 39. Kalmar Science Park — 1.5
 40. KI Innovations (Stockholm) — 1.5
 41. Kista Science City (Stockholm) — 1.5
 42. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.5
 43. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.5
 44. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.5
 45. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.5
 46. Norrköping Science Park — 1.5
 47. Piteå Science Park — 1.5
 48. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5
 49. Science Park Gotland (Visby) — 1.5
 50. Science Park (Jönköping) — 1.5
 51. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.5
 52. Västerås Science Park — 1.5
 53. Folkhög­skolans lärarförbundet — 1.5
 54. Studera.nu — 1.5
 55. Sophiahemmet högskola — 1.5
 56. Högskolan Väst — 1.0
 57. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 58. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 59. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 60. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 61. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 62. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 63. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 64. Mälardalens Högskola — 1.0
 65. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 66. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 70. Sahlgrenska Akademin — 1.0

Användbarhet bland utbildning och forskning

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 2. Universitets- och högskolerådet — 5.0
 3. Linköpings Universitet — 5.0
 4. Örebro universitet — 5.0
 5. Malmö Universitet — 5.0
 6. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 7. Högskolans avskiljande­nämnd — 5.0
 8. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 5.0
 9. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 5.0
 10. Uminova Innovation (Umeå) — 5.0
 11. Karlstad Innovation Park — 5.0
 12. KI Innovations (Stockholm) — 5.0
 13. Medeon Science Park (Malmö) — 5.0
 14. Peak Region Science Park (Östersund) — 5.0
 15. Skellefteå Science City — 5.0
 16. Västerås Science Park — 5.0
 17. Göteborgs Universitet (GU) — 4.0
 18. Högskolan Dalarna — 4.0
 19. Högskolan i Gävle — 4.0
 20. Högskolan i Borås — 4.0
 21. Högskolan i Halmstad — 4.0
 22. Högskolan Väst — 4.0
 23. Stockholms universitet (SU) — 4.0
 24. Södertörns högskola — 4.0
 25. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 26. Umeå universitet — 4.0
 27. Linné­universitetet — 4.0
 28. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 29. Lunds Universitet — 4.0
 30. Science Park Borås — 4.0
 31. Mitt­universitetet — 4.0
 32. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 4.0
 33. Blue Science Park (Blekinge) — 4.0
 34. Dalarna Science Park — 4.0
 35. Ideon Science Park (Lund) — 4.0
 36. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 4.0
 37. Kista Science City (Stockholm) — 4.0
 38. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 39. Luleå Science Park — 4.0
 40. Medicon Village Science Park (Lund) — 4.0
 41. Netport Science Park (Karlshamn) — 4.0
 42. Norrköping Science Park — 4.0
 43. Piteå Science Park — 4.0
 44. Science Park Gotland (Visby) — 4.0
 45. Science Park (Jönköping) — 4.0
 46. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 4.0
 47. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 4.0
 48. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 49. Folkhög­skolans lärarförbundet — 4.0
 50. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 51. Antagning.se — 4.0
 52. University­admission.se — 4.0
 53. Studera.nu — 4.0
 54. Högskolan Kristianstad — 3.0
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 56. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 57. Karlstads Universitet — 2.0
 58. Uppsala universitet — 2.0
 59. Mälardalens Högskola — 2.0
 60. Södertälje Science Park — 2.0
 61. Sahlgrenska Akademin — 2.0
 62. Högskolan i Skövde — 1.0
 63. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 64. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 65. Kalmar Science Park — 1.0
 66. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 67. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 68. Sophiahemmet högskola — 1.0
 69. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 70. Kungliga Konst­högskolan — inte lyckats testa

Webbprestanda hos utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), samt Google Pagespeed v4.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Sophiahemmet högskola — 4.3
 3. Mitt­universitetet — 4.0
 4. Linköpings Universitet — 3.7
 5. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 6. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.7
 7. Ideon Science Park (Lund) — 3.7
 8. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.7
 9. Folkhög­skolans lärarförbundet — 3.7
 10. Kungliga Konst­högskolan — 3.5
 11. Högskolan i Skövde — 3.3
 12. Högskolan Kristianstad — 3.3
 13. Kungliga Musik­högskolan — 3.3
 14. Universitets- och högskolerådet — 3.3
 15. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.3
 16. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 17. Umeå universitet — 3.0
 18. Malmö Universitet — 3.0
 19. Uminova Innovation (Umeå) — 3.0
 20. Skellefteå Science City — 3.0
 21. Södertälje Science Park — 3.0
 22. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 23. Högskolan Dalarna — 2.7
 24. Högskolan i Gävle — 2.7
 25. Högskolan i Halmstad — 2.7
 26. Stockholms universitet (SU) — 2.7
 27. Karlstads Universitet — 2.7
 28. Uppsala universitet — 2.7
 29. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.7
 30. Försvars­högskolan (FHS) — 2.7
 31. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 32. Stockholms konstnärliga högskola — 2.3
 33. Lunds Universitet — 2.3
 34. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.3
 35. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.3
 36. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.3
 37. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.3
 38. Piteå Science Park — 2.3
 39. Science Park Gotland (Visby) — 2.3
 40. Science Park (Jönköping) — 2.3
 41. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 42. Antagning.se — 2.3
 43. University­admission.se — 2.3
 44. Högskolan Väst — 2.0
 45. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 46. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 47. Dalarna Science Park — 2.0
 48. Kalmar Science Park — 2.0
 49. Videum Science Park (Växjö) — 2.0
 50. Studera.nu — 2.0
 51. Medeon Science Park (Malmö) — 1.7
 52. Mälardalens Högskola — 1.7
 53. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.7
 54. Södertörns högskola — 1.3
 55. Linné­universitetet — 1.3
 56. Luleå Science Park — 1.3
 57. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.3
 58. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.3
 59. Norrköping Science Park — 1.3
 60. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.3
 61. Högskolan i Borås — 1.0
 62. Science Park Borås — 1.0
 63. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 64. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 65. Karlstad Innovation Park — 1.0
 66. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 67. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 68. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 69. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 70. Västerås Science Park — 1.0

Notera att ibland har enskilda webbplatser inte testats på samtliga kriterier varje månad. Vissa webbplatsers teknik är inte alltid kompatibel med testerna, webbplatsen kan ha haft någon form av strul eller annan orsak.

5 senaste rapporterna

Till toppen