Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Övrig offentlig sektor: SCB, Polisen och Myndigheten för psykologiskt försvar på pallplats i juli

Övrig offentlig sektor: SCB, Polisen och Myndigheten för psykologiskt försvar på pallplats i juli

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juli, 2023.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Julis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.83
 2. Polisen – 4.74
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.70
 4. Folkhälso­myndigheten – 4.68
 5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.68
 6. Finanspolitiska rådet – 4.64
 7. Pensions­myndigheten – 4.61
 8. Integritetsskydds­myndigheten – 4.58
 9. Val­myndigheten – 4.57
 10. Åklagar­myndigheten – 4.56
 11. Myndigheten för press, radio och tv – 4.55
 12. Konjunktu­rinstitutet – 4.51
 13. Plikt- och prövningsverket – 4.51
 14. Kronofogden – 4.49
 15. Vetenskaps­rådet – 4.48
 16. Lagrådet – 4.48
 17. Ekobrotts­myndigheten – 4.46
 18. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.45
 19. Forskarskatte­nämnden – 4.43
 20. Andra AP-fonden – 4.42
 21. Medlings­institutet – 4.42
 22. Internet of Things Sverige – 4.41
 23. Arbetsgivarverket – 4.39
 24. eSamverka – 4.38
 25. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.38
 26. Nordiska Afrika­institutet – 4.38
 27. Tillväxtverket – 4.37
 28. Fortifikations­verket – 4.36
 29. Konstnärs­nämnden – 4.34
 30. Energimarknads­inspektionen – 4.34
 31. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.34
 32. Kammar­kollegiet – 4.33
 33. Lantmäteriet – 4.33
 34. Skatterätts­nämnden – 4.33
 35. Konsument­verket – 4.32
 36. Arvsfonden – 4.32
 37. Svenska ILO-kommittén – 4.31
 38. Försäkringskassan – 4.30
 39. Kemikalie­inspektionen – 4.30
 40. Institutet för språk och folkminnen – 4.29
 41. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.28
 42. Bokförings­nämnden – 4.28
 43. Havs och Vatten­myndigheten – 4.28
 44. Höglandsförbundet – 4.27
 45. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.26
 46. Justitie­ombudsmannen – 4.25
 47. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.25
 48. Total­försvarets forsknings­institut – 4.24
 49. Re:Source – 4.24
 50. Ekonomistyrnings­verket – 4.23
 51. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.22
 52. Trafikverket – 4.21
 53. Skolforsknings­institutet – 4.21
 54. Ehälso­myndigheten – 4.20
 55. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 56. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.20
 57. SWElife – 4.20
 58. Justitie­kanslern – 4.19
 59. Trafikanalys – 4.19
 60. Arbetsmiljö­verket – 4.19
 61. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.18
 62. Transport­styrelsen – 4.18
 63. Barnombudsmannen – 4.17
 64. VästKom – 4.17
 65. Post- och tele­styrelsen – 4.16
 66. Spel­inspektionen – 4.16
 67. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.16
 68. Fondtorgsnämnden – 4.15
 69. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.15
 70. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.15
 71. Riksdagen – 4.15
 72. Statens fastighetsverk – 4.14
 73. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.14
 74. Vinnova – 4.13
 75. Universitetskanslers­ämbetet – 4.13
 76. Tullverket – 4.11
 77. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.11
 78. Myndigheten för Kulturanalys – 4.09
 79. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.09
 80. Arbetsförmedlingen – 4.08
 81. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.08
 82. Boråsregionen – 4.08
 83. Jämställdhets­myndigheten – 4.07
 84. Fjärde AP-fonden – 4.06
 85. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.06
 86. Sveriges författarfond – 4.06
 87. Göteborgs­regionen – 4.05
 88. Skolverket – 4.05
 89. Kärnavfalls­fonden – 4.05
 90. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.05
 91. Inspektionen för vård och omsorg – 4.05
 92. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.05
 93. Svenska kraftnät – 4.04
 94. Riksrevisionen – 4.04
 95. Göliska IT – 4.04
 96. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.04
 97. Upphandlings­myndigheten – 4.03
 98. Jordbruks­verket – 4.03
 99. Forskningsrådet Formas – 4.03
 100. Statens institutions­styrelse – 4.02
 101. Kungliga biblioteket – 4.02
 102. Sveriges ambassader och konsulat – 4.01
 103. Statens tjänste­pensions­verk – 4.01
 104. Länsstyrelserna – 4.01
 105. Afori – 4.00
 106. Harpsunds­nämnden – 3.98
 107. InnovAir – 3.98
 108. Sjätte AP-fonden – 3.98
 109. Kommers­kollegium – 3.98
 110. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.97
 111. Första AP-fonden – 3.97
 112. Brottsoffer­myndigheten – 3.97
 113. Sjunde AP-fonden – 3.96
 114. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.95
 115. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.95
 116. Swedac – 3.95
 117. Boverket – 3.94
 118. Riksbanken – 3.94
 119. Läkemedels­verket – 3.94
 120. Revisors­inspektionen – 3.94
 121. Nämnden mot diskriminering – 3.94
 122. Statens konstråd – 3.93
 123. InfraSweden – 3.93
 124. Inspektionen för strategiska produkter – 3.93
 125. Svenska Institutet – 3.93
 126. Livsmedels­verket – 3.93
 127. Allmänna reklamations­nämnden – 3.93
 128. Naturvårds­verket – 3.92
 129. Statens servicecenter – 3.92
 130. Migrationsverket – 3.91
 131. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.91
 132. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.91
 133. Käppala – 3.90
 134. Inspektionen för social­försäkringen – 3.89
 135. Kriminal­vården – 3.89
 136. Riksarkivet – 3.88
 137. Tredje AP-fonden – 3.88
 138. Riksgälden – 3.87
 139. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.86
 140. Säkerhets­polisen – 3.85
 141. Institutet för rymdfysik – 3.84
 142. Riksantikvarieämbetet – 3.83
 143. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.83
 144. Skatteverket – 3.83
 145. Myndigheten för delaktighet – 3.82
 146. Luftfarts­verket – 3.81
 147. Genteknik­nämnden – 3.80
 148. Statens Geotekniska Institut – 3.80
 149. Swedish Mining Innovation – 3.80
 150. SIO Grafen – 3.79
 151. Kulturrådet – 3.78
 152. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.78
 153. Skol­inspektionen – 3.77
 154. Sameskol­styrelsen – 3.77
 155. Kust­bevakningen – 3.76
 156. Försvarets radioanstalt – 3.76
 157. Statens Historiska Museer – 3.75
 158. Konkurrens­verket – 3.74
 159. Sveriges domstolar – 3.74
 160. Exportkredit­nämnden – 3.73
 161. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.73
 162. Statens person­adress­register – 3.71
 163. Rymdstyrelsen – 3.70
 164. Smart Built Environment – 3.70
 165. Process­industriell IT och automation – 3.69
 166. Medtech4­Health – 3.66
 167. Arbets­domstolen – 3.65
 168. Rättsmedicinal­verket – 3.65
 169. Statens medieråd – 3.65
 170. Patent- och registrerings­verket – 3.65
 171. Brotts­förebyggande rådet – 3.64
 172. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.63
 173. Överklagande­nämnden – 3.61
 174. Försvarets materielverk – 3.61
 175. Sjöfarts­verket – 3.61
 176. Energi­myndigheten – 3.59
 177. Statskontoret – 3.59
 178. Elsäkerhets­verket – 3.58
 179. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 180. Skogsstyrelsen – 3.58
 181. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.58
 182. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.56
 183. Försvarsmakten – 3.54
 184. Metalliska material – 3.53
 185. Finans­inspektionen – 3.53
 186. Polarforsknings­sekretariatet – 3.52
 187. BioInnovation – 3.52
 188. Svenska ESF-rådet – 3.51
 189. LIGHTer – 3.51
 190. Bolagsverket – 3.50
 191. Produktion2030 – 3.49
 192. Statens haveri­kommission – 3.47
 193. Socialstyrelsen – 3.46
 194. Drive Sweden – 3.46
 195. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.45
 196. Folke Bernadotte­akademin – 3.45
 197. Smartare elektroniksystem – 3.44
 198. Regeringen – 3.43
 199. Viable cities – 3.37
 200. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.33
 201. Etikprövnings­myndigheten – 3.31
 202. Kärnavfallsrådet – 3.26
 203. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.26
 204. Sametinget – 3.12
 205. Fyrbodal – 3.08
 206. Skånes kommuner – 2.96
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.92

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Polisen – 4.87
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.75
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.72
 4. Vetenskaps­rådet – 4.71
 5. Havs och Vatten­myndigheten – 4.69
 6. Kammar­kollegiet – 4.65
 7. Göteborgs­regionen – 4.65
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.63
 9. Kemikalie­inspektionen – 4.62
 10. Konjunktu­rinstitutet – 4.62
 11. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.62
 12. Arvsfonden – 4.62
 13. Nordiska Afrika­institutet – 4.60
 14. Plikt- och prövningsverket – 4.59
 15. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.58
 16. Val­myndigheten – 4.58
 17. InnovAir – 4.57
 18. Konsument­verket – 4.57
 19. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.57
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 21. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.55
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 4.55
 23. VästKom – 4.55
 24. Universitetskanslers­ämbetet – 4.54
 25. Energimarknads­inspektionen – 4.54
 26. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.54
 27. BioInnovation – 4.53
 28. Harpsunds­nämnden – 4.53
 29. Statens fastighetsverk – 4.53
 30. Internet of Things Sverige – 4.50
 31. Forskningsrådet Formas – 4.50
 32. Försäkringskassan – 4.50
 33. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.49
 34. Fortifikations­verket – 4.49
 35. Svenska Institutet – 4.48
 36. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 37. Första AP-fonden – 4.48
 38. Skatterätts­nämnden – 4.48
 39. Svenska ILO-kommittén – 4.47
 40. Kronofogden – 4.47
 41. Fondtorgsnämnden – 4.47
 42. Bokförings­nämnden – 4.45
 43. Jordbruks­verket – 4.44
 44. InfraSweden – 4.42
 45. Statens medieråd – 4.42
 46. Riksrevisionen – 4.42
 47. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 48. Polarforsknings­sekretariatet – 4.40
 49. Boråsregionen – 4.39
 50. Re:Source – 4.38
 51. Konstnärs­nämnden – 4.38
 52. Kärnavfalls­fonden – 4.37
 53. Transport­styrelsen – 4.37
 54. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 55. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.36
 56. SIO Grafen – 4.34
 57. Migrationsverket – 4.34
 58. Sveriges ambassader och konsulat – 4.34
 59. Ekobrotts­myndigheten – 4.34
 60. Swedish Mining Innovation – 4.33
 61. Kriminal­vården – 4.33
 62. Total­försvarets forsknings­institut – 4.32
 63. Process­industriell IT och automation – 4.31
 64. Luftfarts­verket – 4.31
 65. Boverket – 4.29
 66. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.29
 67. Upphandlings­myndigheten – 4.29
 68. Kungliga biblioteket – 4.28
 69. Folkhälso­myndigheten – 4.28
 70. Justitie­ombudsmannen – 4.28
 71. Trafikverket – 4.27
 72. Göliska IT – 4.27
 73. Lagrådet – 4.26
 74. Afori – 4.26
 75. Åklagar­myndigheten – 4.25
 76. Arbetsgivarverket – 4.25
 77. Fjärde AP-fonden – 4.25
 78. Sjunde AP-fonden – 4.24
 79. Andra AP-fonden – 4.23
 80. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.23
 81. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.23
 82. Barnombudsmannen – 4.22
 83. Jämställdhets­myndigheten – 4.22
 84. Sjätte AP-fonden – 4.22
 85. Swedac – 4.21
 86. Post- och tele­styrelsen – 4.20
 87. Sveriges domstolar – 4.20
 88. Sameskol­styrelsen – 4.20
 89. Skatteverket – 4.19
 90. Finanspolitiska rådet – 4.18
 91. Pensions­myndigheten – 4.17
 92. Justitie­kanslern – 4.16
 93. Käppala – 4.16
 94. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.16
 95. Säkerhets­polisen – 4.15
 96. Riksantikvarieämbetet – 4.15
 97. eSamverka – 4.15
 98. Svenska ESF-rådet – 4.14
 99. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.13
 100. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.12
 101. Statens Historiska Museer – 4.12
 102. Skolforsknings­institutet – 4.12
 103. Riksarkivet – 4.12
 104. Statens konstråd – 4.11
 105. Trafikanalys – 4.11
 106. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.11
 107. Institutet för rymdfysik – 4.09
 108. Medtech4­Health – 4.07
 109. Lantmäteriet – 4.07
 110. Myndigheten för delaktighet – 4.05
 111. LIGHTer – 4.03
 112. Medlings­institutet – 4.03
 113. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.02
 114. Höglandsförbundet – 4.02
 115. Statens tjänste­pensions­verk – 4.01
 116. Kommers­kollegium – 4.01
 117. Tredje AP-fonden – 4.01
 118. Revisors­inspektionen – 4.01
 119. SWElife – 4.00
 120. Statskontoret – 3.98
 121. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.97
 122. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.97
 123. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.96
 124. Tillväxtverket – 3.95
 125. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.95
 126. Sveriges författarfond – 3.94
 127. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.94
 128. Arbetsförmedlingen – 3.94
 129. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.94
 130. Drive Sweden – 3.93
 131. Ehälso­myndigheten – 3.93
 132. Fyrbodal – 3.91
 133. Sametinget – 3.91
 134. Exportkredit­nämnden – 3.89
 135. Viable cities – 3.88
 136. Brotts­förebyggande rådet – 3.88
 137. Folke Bernadotte­akademin – 3.88
 138. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.88
 139. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.87
 140. Genteknik­nämnden – 3.87
 141. Tullverket – 3.86
 142. Läkemedels­verket – 3.86
 143. Smartare elektroniksystem – 3.85
 144. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.85
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.85
 146. Finans­inspektionen – 3.85
 147. Riksgälden – 3.85
 148. Inspektionen för vård och omsorg – 3.84
 149. Riksdagen – 3.84
 150. Arbetsmiljö­verket – 3.83
 151. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.82
 152. Energi­myndigheten – 3.82
 153. Svenska kraftnät – 3.81
 154. Metalliska material – 3.78
 155. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.78
 156. Spel­inspektionen – 3.78
 157. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.74
 158. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.74
 159. Nämnden mot diskriminering – 3.73
 160. Elsäkerhets­verket – 3.73
 161. Naturvårds­verket – 3.72
 162. Skol­inspektionen – 3.71
 163. Konkurrens­verket – 3.71
 164. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 165. Smart Built Environment – 3.68
 166. Länsstyrelserna – 3.67
 167. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.64
 168. Livsmedels­verket – 3.64
 169. Allmänna reklamations­nämnden – 3.64
 170. Brottsoffer­myndigheten – 3.64
 171. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.64
 172. Inspektionen för strategiska produkter – 3.63
 173. Kulturrådet – 3.61
 174. Överklagande­nämnden – 3.60
 175. Vinnova – 3.59
 176. Myndigheten för Kulturanalys – 3.59
 177. Försvarets materielverk – 3.58
 178. Statens institutions­styrelse – 3.56
 179. Regeringen – 3.56
 180. Statens person­adress­register – 3.55
 181. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.53
 182. Inspektionen för social­försäkringen – 3.53
 183. Sjöfarts­verket – 3.53
 184. Statens haveri­kommission – 3.52
 185. Statens servicecenter – 3.52
 186. Rättsmedicinal­verket – 3.50
 187. Skogsstyrelsen – 3.50
 188. Statens Geotekniska Institut – 3.49
 189. Skolverket – 3.48
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.48
 191. Kust­bevakningen – 3.47
 192. Riksbanken – 3.46
 193. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.44
 194. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.44
 195. Länstrafiken Kronoberg – 3.44
 196. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.40
 197. Produktion2030 – 3.37
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.36
 199. Kärnavfallsrådet – 3.34
 200. Försvarets radioanstalt – 3.16
 201. Rymdstyrelsen – 3.13
 202. Försvarsmakten – 3.12
 203. Etikprövnings­myndigheten – 3.06
 204. Arbets­domstolen – 3.00
 205. Socialstyrelsen – 2.78
 206. Bolagsverket – 2.75
 207. Skånes kommuner – 2.34

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 3. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 6. Kammar­kollegiet – 5.00
 7. Tillväxtverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Pensions­myndigheten – 5.00
 11. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 13. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 14. Arbetsgivarverket – 5.00
 15. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 16. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 17. Göteborgs­regionen – 5.00
 18. Finanspolitiska rådet – 5.00
 19. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 20. Polisen – 5.00
 21. Försäkringskassan – 5.00
 22. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 23. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 24. Ehälso­myndigheten – 4.98
 25. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 26. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 27. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.95
 28. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 29. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 30. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 31. Åklagar­myndigheten – 4.95
 32. Livsmedels­verket – 4.95
 33. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 34. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 35. Riksrevisionen – 4.95
 36. Vetenskaps­rådet – 4.93
 37. Vinnova – 4.93
 38. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 39. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 40. Kronofogden – 4.92
 41. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.92
 42. eSamverka – 4.92
 43. Fortifikations­verket – 4.92
 44. Skatterätts­nämnden – 4.92
 45. Boverket – 4.90
 46. Justitie­kanslern – 4.90
 47. Säkerhets­polisen – 4.90
 48. Kommers­kollegium – 4.90
 49. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 50. Medlings­institutet – 4.90
 51. Ekobrotts­myndigheten – 4.90
 52. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 53. Svenska kraftnät – 4.88
 54. Skatteverket – 4.88
 55. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.88
 56. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 57. Statens servicecenter – 4.87
 58. Riksantikvarieämbetet – 4.87
 59. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.87
 60. Höglandsförbundet – 4.87
 61. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 62. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 63. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 64. Arbetsmiljö­verket – 4.87
 65. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.87
 66. Tullverket – 4.85
 67. Val­myndigheten – 4.85
 68. Arbetsförmedlingen – 4.85
 69. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.85
 70. Konstnärs­nämnden – 4.83
 71. Tredje AP-fonden – 4.83
 72. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.83
 73. Kungliga biblioteket – 4.82
 74. Kriminal­vården – 4.82
 75. Kust­bevakningen – 4.82
 76. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.82
 77. Trafikverket – 4.82
 78. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 79. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.80
 80. Energi­myndigheten – 4.80
 81. Swedac – 4.80
 82. Forskarskatte­nämnden – 4.80
 83. Total­försvarets forsknings­institut – 4.78
 84. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 85. Skogsstyrelsen – 4.78
 86. Re:Source – 4.77
 87. Spel­inspektionen – 4.77
 88. Lantmäteriet – 4.75
 89. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.75
 90. Jämställdhets­myndigheten – 4.75
 91. Myndigheten för delaktighet – 4.75
 92. Sjöfarts­verket – 4.75
 93. Svenska Institutet – 4.73
 94. Bokförings­nämnden – 4.73
 95. Elsäkerhets­verket – 4.73
 96. Statens institutions­styrelse – 4.72
 97. Statskontoret – 4.72
 98. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.72
 99. Inspektionen för strategiska produkter – 4.70
 100. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 101. Skol­inspektionen – 4.68
 102. Sveriges domstolar – 4.68
 103. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 104. Konkurrens­verket – 4.67
 105. Upphandlings­myndigheten – 4.67
 106. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 107. Arvsfonden – 4.67
 108. Försvarets materielverk – 4.67
 109. Barnombudsmannen – 4.65
 110. Brotts­förebyggande rådet – 4.65
 111. Genteknik­nämnden – 4.65
 112. Jordbruks­verket – 4.63
 113. Statens konstråd – 4.63
 114. Kulturrådet – 4.60
 115. Transport­styrelsen – 4.60
 116. Exportkredit­nämnden – 4.60
 117. Skolverket – 4.58
 118. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.58
 119. Migrationsverket – 4.58
 120. Polarforsknings­sekretariatet – 4.57
 121. Göliska IT – 4.55
 122. Process­industriell IT och automation – 4.53
 123. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 124. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 125. Fjärde AP-fonden – 4.45
 126. Riksarkivet – 4.45
 127. Medtech4­Health – 4.43
 128. Smart Built Environment – 4.43
 129. VästKom – 4.42
 130. Läkemedels­verket – 4.40
 131. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 132. Patent- och registrerings­verket – 4.40
 133. Käppala – 4.38
 134. Lagrådet – 4.37
 135. Skolforsknings­institutet – 4.37
 136. Inspektionen för social­försäkringen – 4.35
 137. Sveriges författarfond – 4.35
 138. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.35
 139. Statens Historiska Museer – 4.35
 140. Statens person­adress­register – 4.33
 141. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.33
 142. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 143. Andra AP-fonden – 4.33
 144. Fondtorgsnämnden – 4.33
 145. Sameskol­styrelsen – 4.33
 146. SWElife – 4.32
 147. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.32
 148. Sjätte AP-fonden – 4.32
 149. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 150. Institutet för rymdfysik – 4.28
 151. Riksdagen – 4.28
 152. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 153. Forskningsrådet Formas – 4.27
 154. Nämnden mot diskriminering – 4.25
 155. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.25
 156. Boråsregionen – 4.23
 157. Finans­inspektionen – 4.23
 158. Rättsmedicinal­verket – 4.23
 159. Brottsoffer­myndigheten – 4.22
 160. Första AP-fonden – 4.22
 161. Harpsunds­nämnden – 4.17
 162. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.15
 163. Sveriges ambassader och konsulat – 4.15
 164. Internet of Things Sverige – 4.12
 165. Regeringen – 4.10
 166. Arbets­domstolen – 4.08
 167. Statens Geotekniska Institut – 4.07
 168. Naturvårds­verket – 4.07
 169. Luftfarts­verket – 4.07
 170. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 171. Sjunde AP-fonden – 3.98
 172. Folke Bernadotte­akademin – 3.93
 173. Svenska ESF-rådet – 3.92
 174. Statens medieråd – 3.87
 175. Riksbanken – 3.82
 176. Fyrbodal – 3.82
 177. Drive Sweden – 3.80
 178. Metalliska material – 3.78
 179. Viable cities – 3.78
 180. InnovAir – 3.75
 181. Swedish Mining Innovation – 3.70
 182. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 183. Socialstyrelsen – 3.67
 184. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.67
 185. SIO Grafen – 3.63
 186. Smartare elektroniksystem – 3.63
 187. LIGHTer – 3.60
 188. BioInnovation – 3.55
 189. InfraSweden – 3.53
 190. Överklagande­nämnden – 3.53
 191. Försvarets radioanstalt – 3.52
 192. Rymdstyrelsen – 3.52
 193. Revisors­inspektionen – 3.50
 194. Sametinget – 3.50
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.43
 196. Riksgälden – 3.42
 197. Bolagsverket – 3.38
 198. Länsstyrelserna – 3.33
 199. Afori – 3.32
 200. Statens haveri­kommission – 3.30
 201. Etikprövnings­myndigheten – 3.30
 202. Produktion2030 – 3.18
 203. Länstrafiken Kronoberg – 3.18
 204. Försvarsmakten – 3.12
 205. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.03
 206. Kärnavfallsrådet – 3.02
 207. Skånes kommuner – 1.98

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur klientens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.8 av 5.

 1. Lagrådet – 4.89
 2. Andra AP-fonden – 4.89
 3. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.81
 4. Åklagar­myndigheten – 4.79
 5. SWElife – 4.65
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.63
 7. Statistiska Centralbyrån – 4.58
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.58
 9. SIO Grafen – 4.56
 10. Första AP-fonden – 4.56
 11. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.52
 12. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.50
 13. Ekobrotts­myndigheten – 4.50
 14. Fjärde AP-fonden – 4.49
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.45
 16. Nämnden mot diskriminering – 4.45
 17. Val­myndigheten – 4.44
 18. Arbetsgivarverket – 4.44
 19. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.44
 20. Sveriges ambassader och konsulat – 4.43
 21. Skolforsknings­institutet – 4.43
 22. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.42
 23. Sjunde AP-fonden – 4.42
 24. Kärnavfalls­fonden – 4.38
 25. Svenska ILO-kommittén – 4.33
 26. Polisen – 4.33
 27. Justitie­kanslern – 4.31
 28. Sveriges författarfond – 4.30
 29. Medlings­institutet – 4.29
 30. Re:Source – 4.28
 31. Konsument­verket – 4.28
 32. Barnombudsmannen – 4.28
 33. Plikt- och prövningsverket – 4.25
 34. Etikprövnings­myndigheten – 4.25
 35. Höglandsförbundet – 4.23
 36. Sameskol­styrelsen – 4.23
 37. Bokförings­nämnden – 4.22
 38. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.18
 39. Länsstyrelserna – 4.17
 40. Konstnärs­nämnden – 4.17
 41. Transport­styrelsen – 4.16
 42. Afori – 4.16
 43. Forskarskatte­nämnden – 4.16
 44. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.15
 45. Riksbanken – 4.13
 46. Allmänna reklamations­nämnden – 4.13
 47. Integritetsskydds­myndigheten – 4.13
 48. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.13
 49. Statens haveri­kommission – 4.12
 50. LIGHTer – 4.12
 51. Metalliska material – 4.11
 52. Upphandlings­myndigheten – 4.10
 53. Finanspolitiska rådet – 4.10
 54. Ekonomistyrnings­verket – 4.08
 55. Riksarkivet – 4.08
 56. Statens institutions­styrelse – 4.07
 57. Statens konstråd – 4.07
 58. Kronofogden – 4.07
 59. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.07
 60. Internet of Things Sverige – 4.05
 61. BioInnovation – 4.03
 62. Havs och Vatten­myndigheten – 4.02
 63. Trafikverket – 4.02
 64. Skatterätts­nämnden – 4.02
 65. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.01
 66. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.01
 67. Inspektionen för vård och omsorg – 4.00
 68. Sjätte AP-fonden – 4.00
 69. Swedish Mining Innovation – 3.98
 70. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.98
 71. Riksdagen – 3.98
 72. Lantmäteriet – 3.97
 73. Justitie­ombudsmannen – 3.97
 74. Svenska Institutet – 3.96
 75. Statens Historiska Museer – 3.96
 76. Revisors­inspektionen – 3.95
 77. Inspektionen för strategiska produkter – 3.94
 78. Vinnova – 3.94
 79. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.94
 80. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.94
 81. VästKom – 3.94
 82. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.93
 83. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.93
 84. Produktion2030 – 3.92
 85. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.92
 86. Konjunktu­rinstitutet – 3.92
 87. Smart Built Environment – 3.91
 88. Vetenskaps­rådet – 3.90
 89. Fortifikations­verket – 3.90
 90. Försvarsmakten – 3.90
 91. eSamverka – 3.89
 92. Trafikanalys – 3.87
 93. Säkerhets­polisen – 3.86
 94. Statens Geotekniska Institut – 3.85
 95. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.85
 96. Arbetsmiljö­verket – 3.84
 97. Kommunalförbundet Hälsingland – 3.84
 98. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.83
 99. Statens person­adress­register – 3.82
 100. Pensions­myndigheten – 3.82
 101. Tullverket – 3.82
 102. Rymdstyrelsen – 3.82
 103. Tillväxtverket – 3.81
 104. Statens fastighetsverk – 3.80
 105. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.80
 106. Statskontoret – 3.79
 107. Post- och tele­styrelsen – 3.79
 108. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.79
 109. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.79
 110. Konkurrens­verket – 3.76
 111. Spel­inspektionen – 3.76
 112. Kammar­kollegiet – 3.75
 113. Polarforsknings­sekretariatet – 3.75
 114. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.75
 115. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.74
 116. Myndigheten för Kulturanalys – 3.74
 117. Harpsunds­nämnden – 3.73
 118. Tredje AP-fonden – 3.73
 119. Kust­bevakningen – 3.72
 120. Kemikalie­inspektionen – 3.71
 121. Jämställdhets­myndigheten – 3.71
 122. Arbets­domstolen – 3.69
 123. Brottsoffer­myndigheten – 3.69
 124. Kommers­kollegium – 3.68
 125. Göteborgs­regionen – 3.68
 126. Boråsregionen – 3.68
 127. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.67
 128. Göliska IT – 3.67
 129. InnovAir – 3.66
 130. Käppala – 3.66
 131. Riksantikvarieämbetet – 3.65
 132. Universitetskanslers­ämbetet – 3.65
 133. Försvarets materielverk – 3.65
 134. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.64
 135. Skånes kommuner – 3.64
 136. Swedac – 3.63
 137. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.63
 138. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.63
 139. Rättsmedicinal­verket – 3.63
 140. Energi­myndigheten – 3.62
 141. Drive Sweden – 3.62
 142. Total­försvarets forsknings­institut – 3.62
 143. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 144. Energimarknads­inspektionen – 3.61
 145. Boverket – 3.59
 146. Arvsfonden – 3.58
 147. Nordiska Afrika­institutet – 3.58
 148. Forskningsrådet Formas – 3.58
 149. Sjöfarts­verket – 3.58
 150. Finans­inspektionen – 3.56
 151. Skatteverket – 3.55
 152. Luftfarts­verket – 3.55
 153. Ehälso­myndigheten – 3.55
 154. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 155. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.54
 156. Myndigheten för delaktighet – 3.54
 157. Institutet för språk och folkminnen – 3.53
 158. Elsäkerhets­verket – 3.53
 159. InfraSweden – 3.52
 160. Exportkredit­nämnden – 3.52
 161. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.51
 162. Jordbruks­verket – 3.51
 163. Naturvårds­verket – 3.51
 164. Kungliga biblioteket – 3.50
 165. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.50
 166. Svenska kraftnät – 3.49
 167. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.49
 168. Riksgälden – 3.48
 169. Viable cities – 3.47
 170. Patent- och registrerings­verket – 3.47
 171. Försvarets radioanstalt – 3.47
 172. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.46
 173. Arbetsförmedlingen – 3.46
 174. Regeringen – 3.45
 175. Skol­inspektionen – 3.43
 176. Livsmedels­verket – 3.43
 177. Fondtorgsnämnden – 3.40
 178. Sametinget – 3.40
 179. Överklagande­nämnden – 3.40
 180. Kärnavfallsrådet – 3.39
 181. Statens tjänste­pensions­verk – 3.38
 182. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.38
 183. Läkemedels­verket – 3.37
 184. Skolverket – 3.36
 185. Statens medieråd – 3.35
 186. Svenska ESF-rådet – 3.35
 187. Migrationsverket – 3.35
 188. Statens servicecenter – 3.33
 189. Försäkringskassan – 3.30
 190. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.29
 191. Kriminal­vården – 3.27
 192. Riksrevisionen – 3.26
 193. Institutet för rymdfysik – 3.25
 194. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.25
 195. Medtech4­Health – 3.24
 196. Bolagsverket – 3.23
 197. Genteknik­nämnden – 3.21
 198. Process­industriell IT och automation – 3.17
 199. Kulturrådet – 3.17
 200. Smartare elektroniksystem – 3.16
 201. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.10
 202. Länstrafiken Kronoberg – 3.03
 203. Skogsstyrelsen – 2.99
 204. Fyrbodal – 2.97
 205. Brotts­förebyggande rådet – 2.91
 206. Sveriges domstolar – 2.89
 207. Socialstyrelsen – 2.70

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.80
 2. Pensions­myndigheten – 4.79
 3. Folkhälso­myndigheten – 4.72
 4. Polisen – 4.70
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.64
 6. Fondtorgsnämnden – 4.62
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.54
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.54
 9. InfraSweden – 4.53
 10. Göteborgs­regionen – 4.53
 11. Arvsfonden – 4.52
 12. Finanspolitiska rådet – 4.52
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.51
 14. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.49
 15. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.49
 16. Åklagar­myndigheten – 4.46
 17. Integritetsskydds­myndigheten – 4.46
 18. Kemikalie­inspektionen – 4.45
 19. Vetenskaps­rådet – 4.45
 20. eSamverka – 4.45
 21. Riksrevisionen – 4.43
 22. Energimarknads­inspektionen – 4.42
 23. Boråsregionen – 4.40
 24. VästKom – 4.32
 25. Havs och Vatten­myndigheten – 4.31
 26. Statens medieråd – 4.31
 27. Nordiska Afrika­institutet – 4.31
 28. Försäkringskassan – 4.31
 29. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.29
 30. Kammar­kollegiet – 4.28
 31. Universitetskanslers­ämbetet – 4.26
 32. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.26
 33. Institutet för rymdfysik – 4.25
 34. Tillväxtverket – 4.24
 35. Medlings­institutet – 4.24
 36. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.23
 37. Fortifikations­verket – 4.23
 38. Forskningsrådet Formas – 4.22
 39. Internet of Things Sverige – 4.19
 40. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.19
 41. Statens fastighetsverk – 4.18
 42. Inspektionen för social­försäkringen – 4.18
 43. Migrationsverket – 4.14
 44. Val­myndigheten – 4.13
 45. Brotts­förebyggande rådet – 4.13
 46. Trafikanalys – 4.10
 47. Ekobrotts­myndigheten – 4.10
 48. Finans­inspektionen – 4.09
 49. Riksdagen – 4.08
 50. Trafikverket – 4.08
 51. Lagrådet – 4.06
 52. Lantmäteriet – 4.02
 53. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.02
 54. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 55. Försvarets radioanstalt – 4.00
 56. Riksgälden – 3.99
 57. InnovAir – 3.94
 58. Andra AP-fonden – 3.94
 59. Total­försvarets forsknings­institut – 3.93
 60. Post- och tele­styrelsen – 3.92
 61. Länsstyrelserna – 3.91
 62. SWElife – 3.90
 63. Myndigheten för Kulturanalys – 3.90
 64. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.90
 65. Svenska kraftnät – 3.89
 66. Drive Sweden – 3.88
 67. Kronofogden – 3.88
 68. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.87
 69. Tullverket – 3.86
 70. Swedac – 3.86
 71. Skolforsknings­institutet – 3.86
 72. Försvarsmakten – 3.84
 73. Justitie­ombudsmannen – 3.82
 74. Göliska IT – 3.81
 75. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.77
 76. Konstnärs­nämnden – 3.77
 77. Käppala – 3.76
 78. Re:Source – 3.75
 79. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.75
 80. Konsument­verket – 3.75
 81. Kriminal­vården – 3.75
 82. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.75
 83. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.74
 84. Harpsunds­nämnden – 3.73
 85. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.73
 86. Svenska ILO-kommittén – 3.70
 87. Myndigheten för press, radio och tv – 3.69
 88. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.69
 89. Produktion2030 – 3.68
 90. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.68
 91. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 92. Socialstyrelsen – 3.67
 93. Höglandsförbundet – 3.67
 94. Forskarskatte­nämnden – 3.67
 95. Boverket – 3.66
 96. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.66
 97. Rättsmedicinal­verket – 3.66
 98. Jämställdhets­myndigheten – 3.65
 99. Arbetsmiljö­verket – 3.65
 100. Riksbanken – 3.64
 101. Sameskol­styrelsen – 3.63
 102. LIGHTer – 3.62
 103. Arbetsgivarverket – 3.62
 104. Statens servicecenter – 3.61
 105. Ekonomistyrnings­verket – 3.61
 106. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.61
 107. Skolverket – 3.60
 108. Kärnavfalls­fonden – 3.60
 109. Kust­bevakningen – 3.59
 110. Ehälso­myndigheten – 3.59
 111. Överklagande­nämnden – 3.58
 112. Statskontoret – 3.57
 113. Luftfarts­verket – 3.57
 114. Swedish Mining Innovation – 3.56
 115. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.56
 116. Genteknik­nämnden – 3.56
 117. Skol­inspektionen – 3.55
 118. Bokförings­nämnden – 3.55
 119. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.54
 120. Process­industriell IT och automation – 3.54
 121. Statens person­adress­register – 3.54
 122. Skatteverket – 3.54
 123. Medtech4­Health – 3.52
 124. Statens konstråd – 3.52
 125. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.52
 126. Jordbruks­verket – 3.51
 127. Kungliga biblioteket – 3.50
 128. Svenska Institutet – 3.49
 129. Patent- och registrerings­verket – 3.48
 130. Skatterätts­nämnden – 3.48
 131. Bolagsverket – 3.47
 132. Spel­inspektionen – 3.44
 133. Kommers­kollegium – 3.43
 134. Justitie­kanslern – 3.42
 135. Sveriges författarfond – 3.42
 136. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.42
 137. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.40
 138. Nämnden mot diskriminering – 3.38
 139. Sveriges domstolar – 3.38
 140. Fjärde AP-fonden – 3.38
 141. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.37
 142. SIO Grafen – 3.36
 143. Kulturrådet – 3.35
 144. Säkerhets­polisen – 3.35
 145. Tredje AP-fonden – 3.35
 146. Arbetsförmedlingen – 3.35
 147. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.35
 148. Smartare elektroniksystem – 3.33
 149. Afori – 3.33
 150. Försvarets materielverk – 3.32
 151. Läkemedels­verket – 3.31
 152. Vinnova – 3.31
 153. BioInnovation – 3.30
 154. Barnombudsmannen – 3.29
 155. Viable cities – 3.27
 156. Rymdstyrelsen – 3.27
 157. Transport­styrelsen – 3.26
 158. Sjunde AP-fonden – 3.25
 159. Första AP-fonden – 3.23
 160. Statens tjänste­pensions­verk – 3.21
 161. Sjätte AP-fonden – 3.21
 162. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.16
 163. Statens Geotekniska Institut – 3.16
 164. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.16
 165. Upphandlings­myndigheten – 3.16
 166. Polarforsknings­sekretariatet – 3.16
 167. Regeringen – 3.16
 168. Revisors­inspektionen – 3.14
 169. Riksantikvarieämbetet – 3.13
 170. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.13
 171. Sveriges ambassader och konsulat – 3.12
 172. Exportkredit­nämnden – 3.12
 173. Livsmedels­verket – 3.10
 174. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 175. Elsäkerhets­verket – 3.10
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.10
 177. Brottsoffer­myndigheten – 3.09
 178. Etikprövnings­myndigheten – 3.09
 179. Statens institutions­styrelse – 3.02
 180. Svenska ESF-rådet – 3.02
 181. Konkurrens­verket – 3.00
 182. Statens Historiska Museer – 2.96
 183. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.96
 184. Fyrbodal – 2.96
 185. Skogsstyrelsen – 2.95
 186. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.94
 187. Skånes kommuner – 2.91
 188. Riksarkivet – 2.91
 189. Sjöfarts­verket – 2.91
 190. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.90
 191. Energi­myndigheten – 2.89
 192. Inspektionen för strategiska produkter – 2.88
 193. Smart Built Environment – 2.87
 194. Arbets­domstolen – 2.85
 195. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.84
 196. Naturvårds­verket – 2.83
 197. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.79
 198. Sametinget – 2.77
 199. Inspektionen för vård och omsorg – 2.74
 200. Folke Bernadotte­akademin – 2.70
 201. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.69
 202. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.63
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.59
 204. Kärnavfallsrådet – 2.57
 205. Myndigheten för delaktighet – 2.56
 206. Statens haveri­kommission – 2.48
 207. Metalliska material – 2.44

5 senaste rapporterna

Till toppen