Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Övrig offentlig sektor i augusti: SCB, Polisen och Myndigheten för psykologiskt försvar

Övrig offentlig sektor i augusti: SCB, Polisen och Myndigheten för psykologiskt försvar

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i augusti, 2023.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Augustis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.84
 2. Polisen – 4.73
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.71
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.69
 5. Finanspolitiska rådet – 4.65
 6. Folkhälso­myndigheten – 4.65
 7. Lagrådet – 4.61
 8. Val­myndigheten – 4.58
 9. Åklagar­myndigheten – 4.57
 10. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 11. Andra AP-fonden – 4.55
 12. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.54
 13. Integritetsskydds­myndigheten – 4.54
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.53
 15. Konjunktu­rinstitutet – 4.53
 16. Kronofogden – 4.52
 17. Plikt- och prövningsverket – 4.51
 18. Ekobrotts­myndigheten – 4.50
 19. Vetenskaps­rådet – 4.49
 20. Pensions­myndigheten – 4.49
 21. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.46
 22. Forskarskatte­nämnden – 4.45
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.43
 24. Riksdagen – 4.42
 25. Internet of Things Sverige – 4.42
 26. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.41
 27. Medlings­institutet – 4.40
 28. Tillväxtverket – 4.40
 29. Arbetsgivarverket – 4.39
 30. Arvsfonden – 4.39
 31. Lantmäteriet – 4.39
 32. Skatterätts­nämnden – 4.39
 33. Havs och Vatten­myndigheten – 4.38
 34. eSamverka – 4.38
 35. Konstnärs­nämnden – 4.36
 36. Statens fastighetsverk – 4.36
 37. Energimarknads­inspektionen – 4.35
 38. Fortifikations­verket – 4.35
 39. Institutet för språk och folkminnen – 4.34
 40. Skolforsknings­institutet – 4.33
 41. SWElife – 4.33
 42. Kammar­kollegiet – 4.31
 43. Försäkringskassan – 4.30
 44. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.29
 45. Nordiska Afrika­institutet – 4.29
 46. Konsument­verket – 4.28
 47. Kemikalie­inspektionen – 4.28
 48. Höglandsförbundet – 4.26
 49. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.26
 50. Ehälso­myndigheten – 4.26
 51. Arbetsmiljö­verket – 4.26
 52. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.26
 53. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.24
 54. Bokförings­nämnden – 4.24
 55. Ekonomistyrnings­verket – 4.24
 56. Spel­inspektionen – 4.23
 57. Transport­styrelsen – 4.23
 58. Svenska ILO-kommittén – 4.23
 59. Justitie­kanslern – 4.23
 60. Re:Source – 4.23
 61. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.21
 62. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.21
 63. Barnombudsmannen – 4.21
 64. Trafikverket – 4.20
 65. Total­försvarets forsknings­institut – 4.20
 66. Jordbruks­verket – 4.19
 67. Trafikanalys – 4.19
 68. VästKom – 4.18
 69. Arbetsförmedlingen – 4.17
 70. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.17
 71. Vinnova – 4.16
 72. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.16
 73. Fondtorgsnämnden – 4.16
 74. Post- och tele­styrelsen – 4.15
 75. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.15
 76. Tullverket – 4.15
 77. Fjärde AP-fonden – 4.15
 78. Myndigheten för Kulturanalys – 4.14
 79. Sveriges författarfond – 4.14
 80. Forskningsrådet Formas – 4.14
 81. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.14
 82. Skolverket – 4.13
 83. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.12
 84. Justitie­ombudsmannen – 4.12
 85. Svenska kraftnät – 4.10
 86. Universitetskanslers­ämbetet – 4.10
 87. Brottsoffer­myndigheten – 4.09
 88. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.09
 89. Jämställdhets­myndigheten – 4.09
 90. Boråsregionen – 4.07
 91. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.07
 92. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.07
 93. Riksrevisionen – 4.07
 94. Statens institutions­styrelse – 4.06
 95. Riksbanken – 4.06
 96. Inspektionen för vård och omsorg – 4.06
 97. Göliska IT – 4.05
 98. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.05
 99. Kärnavfalls­fonden – 4.04
 100. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.04
 101. Socialstyrelsen – 4.04
 102. Harpsunds­nämnden – 4.04
 103. Sveriges ambassader och konsulat – 4.02
 104. Boverket – 4.00
 105. Länsstyrelserna – 4.00
 106. Göteborgs­regionen – 4.00
 107. Första AP-fonden – 4.00
 108. InnovAir – 4.00
 109. Myndigheten för delaktighet – 3.99
 110. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.98
 111. Statens tjänste­pensions­verk – 3.98
 112. Kungliga biblioteket – 3.98
 113. Sjätte AP-fonden – 3.97
 114. Revisors­inspektionen – 3.97
 115. Migrationsverket – 3.97
 116. InfraSweden – 3.96
 117. Nämnden mot diskriminering – 3.95
 118. Naturvårds­verket – 3.95
 119. Läkemedels­verket – 3.95
 120. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.94
 121. Statens servicecenter – 3.94
 122. Kommers­kollegium – 3.94
 123. Sveriges domstolar – 3.94
 124. Käppala – 3.93
 125. Allmänna reklamations­nämnden – 3.93
 126. Livsmedels­verket – 3.92
 127. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.92
 128. Upphandlings­myndigheten – 3.92
 129. Swedac – 3.92
 130. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.92
 131. Svenska Institutet – 3.92
 132. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.91
 133. Inspektionen för social­försäkringen – 3.91
 134. Statens konstråd – 3.91
 135. Tredje AP-fonden – 3.90
 136. Riksgälden – 3.90
 137. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.89
 138. Sjunde AP-fonden – 3.88
 139. Kriminal­vården – 3.88
 140. Riksarkivet – 3.87
 141. Skatteverket – 3.87
 142. Afori – 3.86
 143. Inspektionen för strategiska produkter – 3.86
 144. Institutet för rymdfysik – 3.85
 145. Säkerhets­polisen – 3.83
 146. SIO Grafen – 3.83
 147. Kulturrådet – 3.83
 148. Skol­inspektionen – 3.83
 149. Sameskol­styrelsen – 3.81
 150. Luftfarts­verket – 3.80
 151. Statens Geotekniska Institut – 3.80
 152. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.80
 153. Swedish Mining Innovation – 3.79
 154. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.78
 155. Statens Historiska Museer – 3.77
 156. Genteknik­nämnden – 3.77
 157. Process­industriell IT och automation – 3.77
 158. Konkurrens­verket – 3.75
 159. Rymdstyrelsen – 3.75
 160. Kust­bevakningen – 3.74
 161. Regeringen – 3.74
 162. Riksantikvarieämbetet – 3.73
 163. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.71
 164. Arbets­domstolen – 3.70
 165. Statens person­adress­register – 3.70
 166. Exportkredit­nämnden – 3.69
 167. Brotts­förebyggande rådet – 3.68
 168. Smart Built Environment – 3.68
 169. Medtech4­Health – 3.68
 170. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.67
 171. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.67
 172. Försvarets radioanstalt – 3.67
 173. Rättsmedicinal­verket – 3.67
 174. Sjöfarts­verket – 3.64
 175. Statens medieråd – 3.63
 176. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.61
 177. Patent- och registrerings­verket – 3.59
 178. Statskontoret – 3.59
 179. Svenska ESF-rådet – 3.59
 180. Skogsstyrelsen – 3.58
 181. Överklagande­nämnden – 3.58
 182. Försvarets materielverk – 3.58
 183. Energi­myndigheten – 3.57
 184. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.56
 185. Elsäkerhets­verket – 3.56
 186. BioInnovation – 3.55
 187. Metalliska material – 3.54
 188. Försvarsmakten – 3.53
 189. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.51
 190. Produktion2030 – 3.50
 191. Polarforsknings­sekretariatet – 3.50
 192. LIGHTer – 3.49
 193. Smartare elektroniksystem – 3.48
 194. Bolagsverket – 3.45
 195. Statens haveri­kommission – 3.43
 196. Drive Sweden – 3.42
 197. Finans­inspektionen – 3.40
 198. Etikprövnings­myndigheten – 3.37
 199. Kärnavfallsrådet – 3.36
 200. Viable cities – 3.34
 201. Folke Bernadotte­akademin – 3.34
 202. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.32
 203. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.28
 204. Fyrbodal – 3.21
 205. Skånes kommuner – 3.15
 206. Sametinget – 3.11
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.95

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Polisen – 4.85
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.75
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.72
 4. Folkhälso­myndigheten – 4.72
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.69
 6. Vetenskaps­rådet – 4.68
 7. Göteborgs­regionen – 4.65
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.63
 9. Havs och Vatten­myndigheten – 4.62
 10. Konjunktu­rinstitutet – 4.62
 11. Kammar­kollegiet – 4.61
 12. Nordiska Afrika­institutet – 4.60
 13. Finanspolitiska rådet – 4.60
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.59
 15. Arvsfonden – 4.59
 16. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.58
 17. Plikt- och prövningsverket – 4.58
 18. Val­myndigheten – 4.58
 19. InnovAir – 4.57
 20. Konsument­verket – 4.57
 21. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.57
 22. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 23. Integritetsskydds­myndigheten – 4.55
 24. Lagrådet – 4.54
 25. Energimarknads­inspektionen – 4.54
 26. VästKom – 4.54
 27. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.54
 28. BioInnovation – 4.53
 29. Harpsunds­nämnden – 4.53
 30. Universitetskanslers­ämbetet – 4.52
 31. Andra AP-fonden – 4.52
 32. Statens fastighetsverk – 4.51
 33. Forskningsrådet Formas – 4.51
 34. Internet of Things Sverige – 4.50
 35. Försäkringskassan – 4.50
 36. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.49
 37. Fortifikations­verket – 4.49
 38. Första AP-fonden – 4.49
 39. Sjunde AP-fonden – 4.49
 40. Kemikalie­inspektionen – 4.48
 41. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 42. Skatterätts­nämnden – 4.48
 43. Svenska ILO-kommittén – 4.47
 44. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.47
 45. Kronofogden – 4.47
 46. Ekonomistyrnings­verket – 4.47
 47. Fondtorgsnämnden – 4.47
 48. Svenska Institutet – 4.45
 49. Riksdagen – 4.45
 50. InfraSweden – 4.42
 51. Statens medieråd – 4.42
 52. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.42
 53. Riksrevisionen – 4.42
 54. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.41
 55. Arbetsförmedlingen – 4.41
 56. Re:Source – 4.38
 57. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.38
 58. Konstnärs­nämnden – 4.38
 59. Boråsregionen – 4.38
 60. Jordbruks­verket – 4.37
 61. Ekobrotts­myndigheten – 4.37
 62. Sameskol­styrelsen – 4.37
 63. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 64. SIO Grafen – 4.34
 65. Kärnavfalls­fonden – 4.34
 66. Transport­styrelsen – 4.34
 67. Polarforsknings­sekretariatet – 4.33
 68. Swedish Mining Innovation – 4.32
 69. Migrationsverket – 4.32
 70. Total­försvarets forsknings­institut – 4.32
 71. Process­industriell IT och automation – 4.30
 72. Kriminal­vården – 4.30
 73. Sveriges ambassader och konsulat – 4.30
 74. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.30
 75. Boverket – 4.29
 76. Kungliga biblioteket – 4.28
 77. SWElife – 4.27
 78. Trafikverket – 4.27
 79. Upphandlings­myndigheten – 4.27
 80. Göliska IT – 4.27
 81. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.26
 82. Afori – 4.26
 83. Justitie­ombudsmannen – 4.26
 84. Åklagar­myndigheten – 4.25
 85. Skolforsknings­institutet – 4.25
 86. Arbetsgivarverket – 4.25
 87. Fjärde AP-fonden – 4.25
 88. Jämställdhets­myndigheten – 4.23
 89. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.23
 90. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.23
 91. Skatteverket – 4.19
 92. Barnombudsmannen – 4.19
 93. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.19
 94. Sjätte AP-fonden – 4.19
 95. Socialstyrelsen – 4.18
 96. Swedac – 4.18
 97. Säkerhets­polisen – 4.15
 98. Riksantikvarieämbetet – 4.15
 99. eSamverka – 4.15
 100. Medtech4­Health – 4.12
 101. Svenska ESF-rådet – 4.12
 102. Post- och tele­styrelsen – 4.12
 103. Statens Historiska Museer – 4.12
 104. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.12
 105. Statens konstråd – 4.11
 106. Trafikanalys – 4.11
 107. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.11
 108. Riksarkivet – 4.10
 109. Institutet för rymdfysik – 4.09
 110. Justitie­kanslern – 4.09
 111. Livsmedels­verket – 4.09
 112. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.08
 113. Lantmäteriet – 4.06
 114. LIGHTer – 4.03
 115. Pensions­myndigheten – 4.03
 116. Medlings­institutet – 4.03
 117. Myndigheten för delaktighet – 4.03
 118. Bokförings­nämnden – 4.03
 119. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.02
 120. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 121. Tredje AP-fonden – 4.01
 122. Höglandsförbundet – 4.01
 123. Tillväxtverket – 4.00
 124. Ehälso­myndigheten – 3.99
 125. Statskontoret – 3.98
 126. Kommers­kollegium – 3.98
 127. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.97
 128. Revisors­inspektionen – 3.97
 129. Statens tjänste­pensions­verk – 3.94
 130. Drive Sweden – 3.93
 131. Riksgälden – 3.92
 132. Viable cities – 3.90
 133. Sveriges författarfond – 3.90
 134. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.90
 135. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.90
 136. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.90
 137. Brotts­förebyggande rådet – 3.89
 138. Fyrbodal – 3.89
 139. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.88
 140. Exportkredit­nämnden – 3.87
 141. Tullverket – 3.86
 142. Läkemedels­verket – 3.86
 143. Sametinget – 3.86
 144. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.85
 145. Finans­inspektionen – 3.85
 146. Produktion2030 – 3.83
 147. Luftfarts­verket – 3.83
 148. Arbetsmiljö­verket – 3.83
 149. Genteknik­nämnden – 3.83
 150. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.82
 151. Energi­myndigheten – 3.82
 152. Smartare elektroniksystem – 3.82
 153. Svenska kraftnät – 3.81
 154. Inspektionen för vård och omsorg – 3.80
 155. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.79
 156. Metalliska material – 3.78
 157. Folke Bernadotte­akademin – 3.78
 158. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.77
 159. Spel­inspektionen – 3.73
 160. Elsäkerhets­verket – 3.73
 161. Regeringen – 3.73
 162. Konkurrens­verket – 3.72
 163. Naturvårds­verket – 3.72
 164. Skol­inspektionen – 3.71
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.71
 166. Riksbanken – 3.71
 167. Käppala – 3.71
 168. Sveriges domstolar – 3.71
 169. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 170. Smart Built Environment – 3.68
 171. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 172. Länsstyrelserna – 3.67
 173. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.62
 174. Allmänna reklamations­nämnden – 3.62
 175. Brottsoffer­myndigheten – 3.61
 176. Kärnavfallsrådet – 3.60
 177. Överklagande­nämnden – 3.60
 178. Inspektionen för strategiska produkter – 3.59
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.59
 180. Vinnova – 3.57
 181. Statens institutions­styrelse – 3.55
 182. Statens person­adress­register – 3.55
 183. Statens haveri­kommission – 3.54
 184. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.53
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.53
 186. Sjöfarts­verket – 3.53
 187. Statens servicecenter – 3.52
 188. Rättsmedicinal­verket – 3.50
 189. Skolverket – 3.48
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.48
 191. Kust­bevakningen – 3.47
 192. Skogsstyrelsen – 3.46
 193. Länstrafiken Kronoberg – 3.44
 194. Statens Geotekniska Institut – 3.43
 195. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.43
 196. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.40
 197. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.33
 198. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.31
 199. Rymdstyrelsen – 3.23
 200. Kulturrådet – 3.13
 201. Försvarets materielverk – 3.13
 202. Försvarsmakten – 3.12
 203. Etikprövnings­myndigheten – 3.04
 204. Arbets­domstolen – 3.00
 205. Försvarets radioanstalt – 2.95
 206. Bolagsverket – 2.43
 207. Skånes kommuner – 2.34

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 3. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 6. Kammar­kollegiet – 5.00
 7. Tillväxtverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Pensions­myndigheten – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Lagrådet – 5.00
 13. Socialstyrelsen – 5.00
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 18. Arbetsgivarverket – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Göteborgs­regionen – 5.00
 22. Finanspolitiska rådet – 5.00
 23. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 24. Polisen – 5.00
 25. Försäkringskassan – 5.00
 26. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 27. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 28. Ehälso­myndigheten – 4.98
 29. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 30. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 31. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.95
 32. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 33. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 34. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 35. Åklagar­myndigheten – 4.95
 36. Livsmedels­verket – 4.95
 37. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 38. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 39. Riksrevisionen – 4.95
 40. Vetenskaps­rådet – 4.93
 41. Vinnova – 4.93
 42. Skolforsknings­institutet – 4.93
 43. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 44. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 45. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 46. Kronofogden – 4.92
 47. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.92
 48. Andra AP-fonden – 4.92
 49. eSamverka – 4.92
 50. Fortifikations­verket – 4.92
 51. Skatterätts­nämnden – 4.92
 52. Boverket – 4.90
 53. Justitie­kanslern – 4.90
 54. Säkerhets­polisen – 4.90
 55. Kommers­kollegium – 4.90
 56. Konstnärs­nämnden – 4.90
 57. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 58. Medlings­institutet – 4.90
 59. Ekobrotts­myndigheten – 4.90
 60. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 61. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.90
 62. Svenska kraftnät – 4.88
 63. Skatteverket – 4.88
 64. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.88
 65. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 66. Regeringen – 4.88
 67. Statens servicecenter – 4.87
 68. Riksantikvarieämbetet – 4.87
 69. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.87
 70. Höglandsförbundet – 4.87
 71. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 72. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 73. Arbetsmiljö­verket – 4.87
 74. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.87
 75. Tullverket – 4.85
 76. Val­myndigheten – 4.85
 77. Arbetsförmedlingen – 4.85
 78. Tredje AP-fonden – 4.83
 79. Kust­bevakningen – 4.83
 80. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.83
 81. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.83
 82. SWElife – 4.82
 83. Kungliga biblioteket – 4.82
 84. Kriminal­vården – 4.82
 85. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.82
 86. Trafikverket – 4.82
 87. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 88. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.80
 89. Energi­myndigheten – 4.80
 90. Swedac – 4.80
 91. Forskarskatte­nämnden – 4.80
 92. Total­försvarets forsknings­institut – 4.78
 93. Skogsstyrelsen – 4.78
 94. Jordbruks­verket – 4.77
 95. Re:Source – 4.77
 96. Spel­inspektionen – 4.77
 97. Sameskol­styrelsen – 4.77
 98. Lantmäteriet – 4.75
 99. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.75
 100. Jämställdhets­myndigheten – 4.75
 101. Myndigheten för delaktighet – 4.75
 102. Sjöfarts­verket – 4.75
 103. Skol­inspektionen – 4.73
 104. Svenska Institutet – 4.73
 105. Bokförings­nämnden – 4.73
 106. Elsäkerhets­verket – 4.73
 107. Statens institutions­styrelse – 4.72
 108. Statskontoret – 4.72
 109. Inspektionen för strategiska produkter – 4.70
 110. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 111. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.70
 112. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.70
 113. Sveriges domstolar – 4.68
 114. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 115. Konkurrens­verket – 4.67
 116. Upphandlings­myndigheten – 4.67
 117. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 118. Arvsfonden – 4.67
 119. Barnombudsmannen – 4.65
 120. Brotts­förebyggande rådet – 4.65
 121. Genteknik­nämnden – 4.65
 122. Statens konstråd – 4.63
 123. Försvarets materielverk – 4.63
 124. Riksbanken – 4.62
 125. Kulturrådet – 4.60
 126. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 127. Transport­styrelsen – 4.60
 128. Forskningsrådet Formas – 4.60
 129. Skolverket – 4.58
 130. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.58
 131. Migrationsverket – 4.58
 132. Polarforsknings­sekretariatet – 4.57
 133. Göliska IT – 4.55
 134. Process­industriell IT och automation – 4.53
 135. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 136. Exportkredit­nämnden – 4.52
 137. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 138. Riksarkivet – 4.45
 139. Medtech4­Health – 4.43
 140. Smart Built Environment – 4.43
 141. VästKom – 4.42
 142. Läkemedels­verket – 4.40
 143. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 144. Patent- och registrerings­verket – 4.40
 145. Käppala – 4.38
 146. Inspektionen för social­försäkringen – 4.35
 147. Sveriges författarfond – 4.35
 148. Statens Historiska Museer – 4.35
 149. Statens person­adress­register – 4.33
 150. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 151. Fondtorgsnämnden – 4.33
 152. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.32
 153. Sjätte AP-fonden – 4.32
 154. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 155. Institutet för rymdfysik – 4.28
 156. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 157. Fjärde AP-fonden – 4.27
 158. Nämnden mot diskriminering – 4.25
 159. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.25
 160. Boråsregionen – 4.23
 161. Rättsmedicinal­verket – 4.23
 162. Brottsoffer­myndigheten – 4.22
 163. Första AP-fonden – 4.22
 164. Harpsunds­nämnden – 4.17
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.15
 166. Sveriges ambassader och konsulat – 4.15
 167. Finans­inspektionen – 4.13
 168. Internet of Things Sverige – 4.12
 169. Arbets­domstolen – 4.08
 170. Statens Geotekniska Institut – 4.07
 171. Naturvårds­verket – 4.07
 172. Luftfarts­verket – 4.07
 173. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 174. Fyrbodal – 3.97
 175. Folke Bernadotte­akademin – 3.93
 176. Svenska ESF-rådet – 3.92
 177. Statens medieråd – 3.87
 178. Drive Sweden – 3.82
 179. Metalliska material – 3.78
 180. Viable cities – 3.78
 181. InnovAir – 3.75
 182. Swedish Mining Innovation – 3.70
 183. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 184. Smartare elektroniksystem – 3.63
 185. SIO Grafen – 3.60
 186. LIGHTer – 3.60
 187. BioInnovation – 3.55
 188. InfraSweden – 3.53
 189. Överklagande­nämnden – 3.53
 190. Försvarets radioanstalt – 3.52
 191. Rymdstyrelsen – 3.52
 192. Etikprövnings­myndigheten – 3.50
 193. Revisors­inspektionen – 3.50
 194. Sametinget – 3.50
 195. Sjunde AP-fonden – 3.48
 196. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.43
 197. Riksgälden – 3.42
 198. Bolagsverket – 3.38
 199. Länsstyrelserna – 3.33
 200. Statens haveri­kommission – 3.32
 201. Afori – 3.32
 202. Produktion2030 – 3.25
 203. Länstrafiken Kronoberg – 3.18
 204. Försvarsmakten – 3.05
 205. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.03
 206. Kärnavfallsrådet – 3.02
 207. Skånes kommuner – 1.98

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur klientens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.86
 2. Åklagar­myndigheten – 4.85
 3. Andra AP-fonden – 4.85
 4. Lagrådet – 4.84
 5. SIO Grafen – 4.76
 6. SWElife – 4.76
 7. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.76
 8. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 9. Första AP-fonden – 4.63
 10. Statistiska Centralbyrån – 4.62
 11. Nämnden mot diskriminering – 4.62
 12. Ekobrotts­myndigheten – 4.61
 13. Skolforsknings­institutet – 4.58
 14. Fjärde AP-fonden – 4.51
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.50
 16. Val­myndigheten – 4.49
 17. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.49
 18. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.48
 19. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.48
 20. Sveriges ambassader och konsulat – 4.48
 21. Arbetsgivarverket – 4.47
 22. Folkhälso­myndigheten – 4.47
 23. Justitie­kanslern – 4.42
 24. Kärnavfalls­fonden – 4.39
 25. Sjunde AP-fonden – 4.37
 26. Sveriges författarfond – 4.34
 27. Barnombudsmannen – 4.33
 28. BioInnovation – 4.30
 29. Transport­styrelsen – 4.29
 30. Medlings­institutet – 4.29
 31. Brottsoffer­myndigheten – 4.28
 32. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.28
 33. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.28
 34. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.25
 35. Forskarskatte­nämnden – 4.23
 36. Re:Source – 4.22
 37. Höglandsförbundet – 4.22
 38. Finanspolitiska rådet – 4.22
 39. Konstnärs­nämnden – 4.21
 40. Skatterätts­nämnden – 4.21
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.20
 42. Konsument­verket – 4.20
 43. Sameskol­styrelsen – 4.20
 44. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.18
 45. Polisen – 4.18
 46. Metalliska material – 4.17
 47. Kronofogden – 4.16
 48. Havs och Vatten­myndigheten – 4.15
 49. Länsstyrelserna – 4.14
 50. Allmänna reklamations­nämnden – 4.14
 51. Arbetsmiljö­verket – 4.14
 52. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.14
 53. Bokförings­nämnden – 4.13
 54. Plikt- och prövningsverket – 4.12
 55. Statens institutions­styrelse – 4.11
 56. Statens konstråd – 4.11
 57. Lantmäteriet – 4.11
 58. Vinnova – 4.11
 59. Etikprövnings­myndigheten – 4.11
 60. Internet of Things Sverige – 4.07
 61. Inspektionen för vård och omsorg – 4.07
 62. Statens Historiska Museer – 4.07
 63. Integritetsskydds­myndigheten – 4.07
 64. Riksarkivet – 4.07
 65. Riksbanken – 4.05
 66. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.04
 67. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.04
 68. Polarforsknings­sekretariatet – 4.04
 69. Produktion2030 – 4.03
 70. Rymdstyrelsen – 4.03
 71. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.02
 72. VästKom – 4.00
 73. Swedish Mining Innovation – 3.99
 74. Konjunktu­rinstitutet – 3.99
 75. Ekonomistyrnings­verket – 3.99
 76. Svenska ILO-kommittén – 3.98
 77. Vetenskaps­rådet – 3.98
 78. Regeringen – 3.98
 79. Svenska Institutet – 3.96
 80. Tullverket – 3.96
 81. Riksdagen – 3.96
 82. Revisors­inspektionen – 3.96
 83. Smart Built Environment – 3.95
 84. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.95
 85. Trafikverket – 3.95
 86. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.95
 87. Statens fastighetsverk – 3.94
 88. Harpsunds­nämnden – 3.93
 89. LIGHTer – 3.93
 90. Försvarsmakten – 3.93
 91. Kommunalförbundet Hälsingland – 3.93
 92. Arvsfonden – 3.92
 93. Statens haveri­kommission – 3.91
 94. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.91
 95. Spel­inspektionen – 3.90
 96. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.89
 97. Kemikalie­inspektionen – 3.89
 98. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.88
 99. eSamverka – 3.88
 100. Sjätte AP-fonden – 3.87
 101. Statens person­adress­register – 3.86
 102. Myndigheten för Kulturanalys – 3.86
 103. Fortifikations­verket – 3.85
 104. Trafikanalys – 3.84
 105. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.84
 106. Tillväxtverket – 3.83
 107. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.83
 108. Kammar­kollegiet – 3.82
 109. Ehälso­myndigheten – 3.82
 110. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.80
 111. Statskontoret – 3.80
 112. Konkurrens­verket – 3.80
 113. Tredje AP-fonden – 3.79
 114. Post- och tele­styrelsen – 3.79
 115. Statens Geotekniska Institut – 3.78
 116. Säkerhets­polisen – 3.78
 117. Kust­bevakningen – 3.76
 118. Skånes kommuner – 3.76
 119. Sveriges domstolar – 3.76
 120. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.75
 121. Jämställdhets­myndigheten – 3.75
 122. Arbets­domstolen – 3.75
 123. Boråsregionen – 3.75
 124. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.74
 125. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.74
 126. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.73
 127. Afori – 3.73
 128. Rättsmedicinal­verket – 3.72
 129. Göliska IT – 3.72
 130. Boverket – 3.71
 131. InnovAir – 3.71
 132. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.70
 133. Inspektionen för social­försäkringen – 3.69
 134. Käppala – 3.69
 135. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.68
 136. Forskningsrådet Formas – 3.68
 137. Arbetsförmedlingen – 3.67
 138. Energimarknads­inspektionen – 3.67
 139. Riksantikvarieämbetet – 3.66
 140. Skatteverket – 3.65
 141. Sjöfarts­verket – 3.65
 142. Naturvårds­verket – 3.64
 143. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.63
 144. Energi­myndigheten – 3.62
 145. Svenska ESF-rådet – 3.62
 146. Total­försvarets forsknings­institut – 3.62
 147. Swedac – 3.62
 148. Upphandlings­myndigheten – 3.62
 149. Jordbruks­verket – 3.61
 150. Institutet för språk och folkminnen – 3.61
 151. Myndigheten för delaktighet – 3.61
 152. InfraSweden – 3.59
 153. Pensions­myndigheten – 3.59
 154. Exportkredit­nämnden – 3.59
 155. Försvarets radioanstalt – 3.59
 156. Skol­inspektionen – 3.58
 157. Inspektionen för strategiska produkter – 3.58
 158. Kommers­kollegium – 3.58
 159. Riksgälden – 3.57
 160. Elsäkerhets­verket – 3.55
 161. Svenska kraftnät – 3.54
 162. Skolverket – 3.52
 163. Livsmedels­verket – 3.52
 164. Luftfarts­verket – 3.51
 165. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.50
 166. Drive Sweden – 3.46
 167. Göteborgs­regionen – 3.46
 168. Fondtorgsnämnden – 3.45
 169. Process­industriell IT och automation – 3.43
 170. Justitie­ombudsmannen – 3.43
 171. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.42
 172. Statens servicecenter – 3.42
 173. Universitetskanslers­ämbetet – 3.42
 174. Viable cities – 3.41
 175. Läkemedels­verket – 3.40
 176. Försvarets materielverk – 3.40
 177. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.39
 178. Migrationsverket – 3.39
 179. Kärnavfallsrådet – 3.39
 180. Folke Bernadotte­akademin – 3.39
 181. Riksrevisionen – 3.38
 182. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.37
 183. Finans­inspektionen – 3.36
 184. Försäkringskassan – 3.36
 185. Socialstyrelsen – 3.35
 186. Sametinget – 3.35
 187. Bolagsverket – 3.32
 188. Kungliga biblioteket – 3.32
 189. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.31
 190. Institutet för rymdfysik – 3.31
 191. Kriminal­vården – 3.30
 192. Nordiska Afrika­institutet – 3.30
 193. Överklagande­nämnden – 3.30
 194. Kulturrådet – 3.26
 195. Medtech4­Health – 3.25
 196. Statens medieråd – 3.24
 197. Smartare elektroniksystem – 3.19
 198. Genteknik­nämnden – 3.19
 199. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.18
 200. Fyrbodal – 3.18
 201. Statens tjänste­pensions­verk – 3.17
 202. Patent- och registrerings­verket – 3.17
 203. Länstrafiken Kronoberg – 3.15
 204. Brotts­förebyggande rådet – 3.12
 205. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.11
 206. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.04
 207. Skogsstyrelsen – 2.85

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.80
 2. Pensions­myndigheten – 4.79
 3. Folkhälso­myndigheten – 4.70
 4. Polisen – 4.70
 5. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.65
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.64
 7. Fondtorgsnämnden – 4.62
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.54
 9. Plikt- och prövningsverket – 4.54
 10. InfraSweden – 4.53
 11. Göteborgs­regionen – 4.53
 12. Arvsfonden – 4.52
 13. Havs och Vatten­myndigheten – 4.51
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.51
 15. Finanspolitiska rådet – 4.51
 16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.49
 17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.47
 18. Åklagar­myndigheten – 4.46
 19. Vetenskaps­rådet – 4.45
 20. eSamverka – 4.44
 21. Riksrevisionen – 4.43
 22. Energimarknads­inspektionen – 4.42
 23. Integritetsskydds­myndigheten – 4.41
 24. Boråsregionen – 4.40
 25. Forskningsrådet Formas – 4.38
 26. Universitetskanslers­ämbetet – 4.37
 27. Migrationsverket – 4.35
 28. Nordiska Afrika­institutet – 4.34
 29. VästKom – 4.32
 30. Statens medieråd – 4.31
 31. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.29
 32. Statens fastighetsverk – 4.27
 33. Försäkringskassan – 4.27
 34. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.26
 35. Institutet för rymdfysik – 4.25
 36. Tillväxtverket – 4.25
 37. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.25
 38. Fortifikations­verket – 4.23
 39. Kammar­kollegiet – 4.22
 40. Medlings­institutet – 4.21
 41. Brotts­förebyggande rådet – 4.20
 42. Internet of Things Sverige – 4.19
 43. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.19
 44. Inspektionen för social­försäkringen – 4.18
 45. Riksgälden – 4.15
 46. Val­myndigheten – 4.13
 47. Ekobrotts­myndigheten – 4.10
 48. Trafikanalys – 4.09
 49. Finans­inspektionen – 4.09
 50. Riksdagen – 4.08
 51. Trafikverket – 4.08
 52. Lagrådet – 4.06
 53. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.05
 54. Skolforsknings­institutet – 4.03
 55. Lantmäteriet – 4.02
 56. Svenska kraftnät – 3.99
 57. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.99
 58. Myndigheten för Kulturanalys – 3.96
 59. Kemikalie­inspektionen – 3.95
 60. InnovAir – 3.94
 61. Total­försvarets forsknings­institut – 3.93
 62. Andra AP-fonden – 3.93
 63. Post- och tele­styrelsen – 3.92
 64. Länsstyrelserna – 3.91
 65. SWElife – 3.90
 66. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.90
 67. Kronofogden – 3.89
 68. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.89
 69. Drive Sweden – 3.88
 70. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.86
 71. Tullverket – 3.86
 72. Swedac – 3.86
 73. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.86
 74. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.85
 75. Försvarsmakten – 3.84
 76. Justitie­ombudsmannen – 3.82
 77. Göliska IT – 3.82
 78. Käppala – 3.81
 79. Socialstyrelsen – 3.79
 80. Konstnärs­nämnden – 3.77
 81. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.76
 82. Harpsunds­nämnden – 3.75
 83. Re:Source – 3.75
 84. Kriminal­vården – 3.75
 85. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.74
 86. Spel­inspektionen – 3.74
 87. Sveriges författarfond – 3.73
 88. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.73
 89. Konsument­verket – 3.72
 90. Jordbruks­verket – 3.71
 91. Ekonomistyrnings­verket – 3.70
 92. Svenska ILO-kommittén – 3.69
 93. Myndigheten för press, radio och tv – 3.69
 94. LIGHTer – 3.68
 95. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.68
 96. Riksbanken – 3.67
 97. Höglandsförbundet – 3.67
 98. Forskarskatte­nämnden – 3.67
 99. Försvarets radioanstalt – 3.67
 100. Rättsmedicinal­verket – 3.67
 101. Boverket – 3.66
 102. Produktion2030 – 3.66
 103. Arbetsmiljö­verket – 3.66
 104. Jämställdhets­myndigheten – 3.65
 105. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.64
 106. Medtech4­Health – 3.64
 107. Arbetsförmedlingen – 3.64
 108. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.63
 109. Sameskol­styrelsen – 3.63
 110. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.62
 111. Justitie­kanslern – 3.62
 112. Arbetsgivarverket – 3.62
 113. Statens servicecenter – 3.61
 114. Skolverket – 3.61
 115. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.61
 116. Fjärde AP-fonden – 3.61
 117. Kärnavfalls­fonden – 3.60
 118. Kust­bevakningen – 3.59
 119. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.59
 120. Överklagande­nämnden – 3.58
 121. Process­industriell IT och automation – 3.57
 122. Statskontoret – 3.57
 123. Luftfarts­verket – 3.57
 124. Swedish Mining Innovation – 3.55
 125. Kulturrådet – 3.55
 126. Skol­inspektionen – 3.55
 127. Skatteverket – 3.55
 128. Bokförings­nämnden – 3.55
 129. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.55
 130. Smartare elektroniksystem – 3.54
 131. Ehälso­myndigheten – 3.54
 132. Genteknik­nämnden – 3.54
 133. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.52
 134. Patent- och registrerings­verket – 3.52
 135. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.52
 136. Statens person­adress­register – 3.51
 137. Kungliga biblioteket – 3.50
 138. Tredje AP-fonden – 3.50
 139. Skatterätts­nämnden – 3.50
 140. Bolagsverket – 3.49
 141. Svenska Institutet – 3.49
 142. Barnombudsmannen – 3.49
 143. Transport­styrelsen – 3.45
 144. Statens konstråd – 3.44
 145. Kommers­kollegium – 3.43
 146. Sjätte AP-fonden – 3.41
 147. Statens tjänste­pensions­verk – 3.40
 148. Viable cities – 3.39
 149. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.39
 150. SIO Grafen – 3.38
 151. Nämnden mot diskriminering – 3.38
 152. Försvarets materielverk – 3.38
 153. Säkerhets­polisen – 3.35
 154. Sveriges domstolar – 3.34
 155. Revisors­inspektionen – 3.34
 156. Rymdstyrelsen – 3.33
 157. Läkemedels­verket – 3.31
 158. Vinnova – 3.31
 159. Skånes kommuner – 3.27
 160. Etikprövnings­myndigheten – 3.27
 161. Upphandlings­myndigheten – 3.25
 162. Första AP-fonden – 3.25
 163. Sjunde AP-fonden – 3.25
 164. BioInnovation – 3.22
 165. Afori – 3.22
 166. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.20
 167. Exportkredit­nämnden – 3.20
 168. Svenska ESF-rådet – 3.19
 169. Allmänna reklamations­nämnden – 3.18
 170. Fyrbodal – 3.17
 171. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.16
 172. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.16
 173. Skogsstyrelsen – 3.15
 174. Sveriges ambassader och konsulat – 3.14
 175. Riksantikvarieämbetet – 3.13
 176. Brottsoffer­myndigheten – 3.13
 177. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.13
 178. Statens institutions­styrelse – 3.12
 179. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.12
 180. Regeringen – 3.12
 181. Sjöfarts­verket – 3.11
 182. Livsmedels­verket – 3.10
 183. Inspektionen för strategiska produkter – 3.09
 184. Elsäkerhets­verket – 3.09
 185. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.04
 186. Folke Bernadotte­akademin – 3.04
 187. Konkurrens­verket – 3.01
 188. Riksarkivet – 3.00
 189. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 190. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 191. Arbets­domstolen – 2.98
 192. Statens Geotekniska Institut – 2.96
 193. Statens Historiska Museer – 2.96
 194. Inspektionen för vård och omsorg – 2.93
 195. Polarforsknings­sekretariatet – 2.92
 196. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.87
 197. Sametinget – 2.87
 198. Energi­myndigheten – 2.85
 199. Smart Built Environment – 2.84
 200. Naturvårds­verket – 2.83
 201. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.83
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.70
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.60
 204. Kärnavfallsrådet – 2.57
 205. Myndigheten för delaktighet – 2.56
 206. Statens haveri­kommission – 2.48
 207. Metalliska material – 2.43

5 senaste rapporterna

Till toppen