Topplista: Insamlingsorganisationers bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Insamlingsorganisationer

De insamlingsorganisationer som ha ett 90-konto. Några listas istället bland patientorganisationerna.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Involvaid 4.0 av 5
2. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 4.0 av 5
3. Stiftelsen för Östersjölaxen 4.0 av 5
4. Stiftelsen Nordens Ark 4.0 av 5
5. Stiftelsen Sällsyntafonden 4.0 av 5
6. The Perfect World Foundation 4.0 av 5
7. Insamlingsstiftelsen School by School 3.9 av 5
8. Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS 3.8 av 5
9. Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus 3.8 av 5
10. Ågrenska Vänskapsföreningen 3.8 av 5
11. Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping 3.6 av 5
12. Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond 3.6 av 5
13. Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation 3.6 av 5
14. Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift 3.5 av 5
15. Kalmar Stadsmission 3.4 av 5
16. Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien 3.4 av 5
17. Diakonia 3.4 av 5
18. Föreningen för den Beridna Högvakten 3.4 av 5
19. Hannas Hjälpverksamhet 3.4 av 5
20. Skånes Ornitologiska förening 3.4 av 5
21. Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond 3.4 av 5
22. Insamlingsstiftelsen Perus Vänner 3.4 av 5
23. Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete - Våra Bröder (SIRA) 3.4 av 5
24. Al Sham Relief Välgörenhet 3.3 av 5
25. ECPAT Sverige 3.3 av 5
26. Rädda Barnens Riksförbund 3.3 av 5
27. Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden 3.3 av 5
28. White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden 3.3 av 5
29. Adult Learning and Empowerment Faciliators (ALEF) 3.2 av 5
30. BLLF Sweden 3.2 av 5
31. IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening 3.2 av 5
32. LP-Verksamhetens Ideella Riksförening 3.2 av 5
33. Flimo.se 3.2 av 5
34. Filipino Tribe Mission Sweden (FTMS) 3.2 av 5
35. Human Bridge Stiftelse 3.2 av 5
36. Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond 3.2 av 5
37. Stiftelsen Håll Sverige Rent 3.2 av 5
38. Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 3.2 av 5
39. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond 3.2 av 5
40. Svenska Röda Korset 3.2 av 5
41. Tjejzonen 3.2 av 5
42. Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen 3.2 av 5
43. Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer 3.1 av 5
44. Amnesty International, svenska sektionen 3.1 av 5
45. Jontefondens Insamlingsstiftelse 3.1 av 5
46. Kolmårdens Insamlingsstiftelse 3.1 av 5
47. Dandelion Africa Sverige 3.1 av 5
48. Förbundet Djurens Rätt 3.1 av 5
49. Föreningen Afrikas Barn (FAB) 3.1 av 5
50. Psykiatrifonden 3.1 av 5
51. Föreningen Palmeras Vänner 3.1 av 5
52. Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy 3.1 av 5
53. Geriatriska Fonden - stiftelse för medicinsk forskning 3.1 av 5
54. Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård 3.1 av 5
55. Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden 3.1 av 5
56. Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 3.1 av 5
57. Stiftelsen Fryshuset 3.1 av 5
58. Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania 3.1 av 5
59. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 3.1 av 5
60. Insamlingsstiftelsen Sightsavers International Sverige 3.1 av 5
61. STROKE-Riksförbundet 3.1 av 5
62. Tobias Stiftelsen 3.1 av 5
63. Insamlingsstiftelsen Willefonden 3.0 av 5
64. Flickors utbildning i Kamerun 3.0 av 5
65. Föreningen för Vård och Fostran av barn och ungdom (FVBU) 3.0 av 5
66. Föreningen Emmaus Åkvarn 3.0 av 5
67. Reningsborg 3.0 av 5
68. Stiftelsen Henrik Superman 3.0 av 5
69. Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet 3.0 av 5
70. Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer 3.0 av 5
71. Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning 3.0 av 5
72. Synskadades Stiftelse 3.0 av 5
73. Cancerföreningen Gävleborg 2.9 av 5
74. Clownronden ideell förening 2.9 av 5
75. Konung Carl XVI Gustavs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap 2.9 av 5
76. Latinamerikagrupperna 2.9 av 5
77. Djurskyddet Sverige 2.9 av 5
78. EFI Fadder Insamlingsstiftelse 2.9 av 5
79. Evangeliska Frikyrkan 2.9 av 5
80. Friluftsfrämjandet 2.9 av 5
81. Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse 2.9 av 5
82. Open Doors Sverige 2.9 av 5
83. Riksföreningen Aktiva Synskadade 2.9 av 5
84. SAM:s Insamlingsstiftelse 2.9 av 5
85. Scouterna 2.9 av 5
86. Insamlingsstiftelsen Gatubarn 2.9 av 5
87. Stiftelsen Gävle Cancerfond 2.9 av 5
88. Insamlingsstiftelsen Lille Hans 2.9 av 5
89. Insamlingsstiftelsen Muskelfonden - Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar 2.9 av 5
90. Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen 2.9 av 5
91. Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden 2.9 av 5
92. Stockholms Stadsmission 2.9 av 5
93. Svenska Naturskyddsföreningen 2.9 av 5
94. Talita 2.9 av 5
95. Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan 2.9 av 5
96. Barnen Framför Allt - Adoptioner 2.8 av 5
97. Barnens Hopp 2.8 av 5
98. Insamlingsstiftelsen WarChild 2.8 av 5
99. Blekinge Cancerförening Kungsljuset 2.8 av 5
100. Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund 2.8 av 5
101. Linköpings Moskéstiftelse 2.8 av 5
102. Elia 2.8 av 5
103. Majblommans Riksförbund 2.8 av 5
104. MedieMission International 2.8 av 5
105. Melissafonden insamlingsstiftelse 2.8 av 5
106. Missing People Sweden 2.8 av 5
107. Mission Possible Sweden 2.8 av 5
108. Fyrbåksexpressen 2.8 av 5
109. Föreningen för gatubarn i Nepal 2.8 av 5
110. Reumatiker i Samverkan (RIS) 2.8 av 5
111. Riksförbundet BRIS - Barnens Rätt i Samhället 2.8 av 5
112. Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper 2.8 av 5
113. Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) 2.8 av 5
114. Gideoniterna 2.8 av 5
115. Help Kurdistan Insamlingsstiftelse 2.8 av 5
116. Hjärt-Lungfonden - Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar 2.8 av 5
117. Sepsisfonden Insamlingsstiftelse 2.8 av 5
118. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 2.8 av 5
119. Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield 2.8 av 5
120. Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania 2.8 av 5
121. Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen 2.8 av 5
122. Svenska Livräddningssällskapet 2.8 av 5
123. Svenska P.E.N. 2.8 av 5
124. TERRAFEM 2.8 av 5
125. Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning 2.8 av 5
126. Vision for All 2.8 av 5
127. Örebro Stadsmission 2.8 av 5
128. Bombali Health Development 2.7 av 5
129. Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder 2.7 av 5
130. Love and Hope 2.7 av 5
131. RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade 2.7 av 5
132. Hjärtebarnsfonden 2.7 av 5
133. Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni 2.7 av 5
134. Stiftelsen Brödet 2.7 av 5
135. Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus 2.7 av 5
136. Stiftelsen Dispurse 2.7 av 5
137. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna 2.7 av 5
138. Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 2.7 av 5
139. Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond 2.7 av 5
140. Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden 2.7 av 5
141. Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper 2.7 av 5
142. Stiftelsen Ungdom mot Våld 2.7 av 5
143. Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad 2.7 av 5
144. Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse 2.7 av 5
145. Sveriges Dövas Riksförbund 2.7 av 5
146. Sveriges Hembygdsförbund 2.7 av 5
147. UNICEF Sverige 2.7 av 5
148. Yennenga Progress 2.7 av 5
149. Äldrekontakt 2.7 av 5
150. Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond 2.7 av 5
151. Action Aid International Sweden 2.7 av 5
152. Intacts Vänner 2.6 av 5
153. Civil Rights Defenders 2.6 av 5
154. Kids Future 2.6 av 5
155. Ersta Diakonisällskap 2.6 av 5
156. Mattecentrum 2.6 av 5
157. Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse 2.6 av 5
158. Föreningen Alla Kvinnors Hus 2.6 av 5
159. Föreningen för Fairtrade 2.6 av 5
160. Föreningen Mutomoprojektet 2.6 av 5
161. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 2.6 av 5
162. Ro för Livet 2.6 av 5
163. Shelterbox Sverige Ideell förening 2.6 av 5
164. Sociala Missionen 2.6 av 5
165. Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond 2.6 av 5
166. Insamlingsstiftelsen ChildFriend 2.6 av 5
167. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige 2.6 av 5
168. Insamlingsstiftelsen för IVF 2.6 av 5
169. Insamlingsstiftelsen Help to Help 2.6 av 5
170. Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 2.6 av 5
171. Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden 2.6 av 5
172. Stiftelsen Livets Ord 2.6 av 5
173. Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond 2.6 av 5
174. Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice 2.6 av 5
175. Stiftelsen Radiohjälpen 2.6 av 5
176. Insamlingsstiftelsen Njurfonden 2.6 av 5
177. Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 2.6 av 5
178. Stiftelsen Zonny 2.6 av 5
179. Suicide Zero 2.6 av 5
180. Sveriges Olympiska Kommitté 2.6 av 5
181. Trosgnistans Mission 2.6 av 5
182. Bharat Indien-Bistånd 2.5 av 5
183. Bröstcancerförbundet 2.5 av 5
184. Convictus 2.5 av 5
185. Peace Parks Foundation - Sweden 2.5 av 5
186. Föreningen Kattstallet 2.5 av 5
187. Riksförbundet Svensk Trädgård 2.5 av 5
188. Riksföreningen Den Öppna Dörren 2.5 av 5
189. Sjundedags Adventistsamfundet 2.5 av 5
190. SOS-Barnbyar Sverige 2.5 av 5
191. Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden 2.5 av 5
192. Svenska Skolidrottsförbundet 2.5 av 5
193. Barn i Fokus Insamlingsstiftelse 2.4 av 5
194. Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden 2.4 av 5
195. Liberia Dujar Association - Sweden 2.4 av 5
196. EFS -Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 2.4 av 5
197. Läkarmissionen - stiftelse för filantropisk verksamhet 2.4 av 5
198. MyRight - Empowers People with Disabilities 2.4 av 5
199. Neuroförbundet 2.4 av 5
200. Föreningen Furuboda Åhus 2.4 av 5
201. Föreningen För Barnens Bästa 2.4 av 5
202. PeaceWorks Sweden 2.4 av 5
203. Personskadeföreningen NRH (Nack- Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma) 2.4 av 5
204. Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 2.4 av 5
205. Project Playground 2.4 av 5
206. GIVEWATTS 2.4 av 5
207. Stiftelsen Barndiabetesfonden 2.4 av 5
208. Stiftelsen Berättarministeriet 2.4 av 5
209. Stiftelsen Demensfonden 2.4 av 5
210. Stiftelsen En rökfri generation 2.4 av 5
211. Insamlingsstiftelsen för MS Forskning 2.4 av 5
212. Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige 2.4 av 5
213. Stiftelsen Rotarys Läkarbank 2.4 av 5
214. Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige 2.4 av 5
215. Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen 2.4 av 5
216. Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne 2.4 av 5
217. Svenska Afghanistankommittén 2.4 av 5
218. Svenska Sjöräddningssällskapet 2.4 av 5
219. Tuki Nepal Society 2.4 av 5
220. Amazon Watch Sverige 2.3 av 5
221. Anhörigas Riksförbund 2.3 av 5
222. Barnens Framtid 2.3 av 5
223. Barnfondens Insamlingsstiftelse 2.3 av 5
224. Cancerhjälpen 2.3 av 5
225. Drivkraft Malmö idéell förening 2.3 av 5
226. Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse 2.3 av 5
227. MdM Sverige/Läkare i Världen 2.3 av 5
228. Mind 2.3 av 5
229. Män för Jämställdhet 2.3 av 5
230. Föreningen Hand in Hand 2.3 av 5
231. Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 2.3 av 5
232. Save the Orangutan 2.3 av 5
233. IBRA Radio Federation 2.3 av 5
234. Insamling Zambias Barn 2.3 av 5
235. Insamlingsstiftelsen Choice 2.3 av 5
236. Stiftelsen Forska utan djurförsök 2.3 av 5
237. Stiftelsen Friends 2.3 av 5
238. Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden 2.3 av 5
239. Insamlingsstiftelsen Naturarvet 2.3 av 5
240. Stiftelsen Reach for Change 2.3 av 5
241. Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II 2.3 av 5
242. STÖDKRIS 2.3 av 5
243. Svenska Bibelsällskapet 2.3 av 5
244. Sportfiskarna - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 2.3 av 5
245. TOSTAN Sverige 2.3 av 5
246. TV-Inter Club 2.3 av 5
247. Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta 2.2 av 5
248. IT for Children 2.2 av 5
249. Kampi Ya Moto:s Barn 2.2 av 5
250. Kostfonden 2.2 av 5
251. Lepramissionen Sverige 2.2 av 5
252. Loza Foundation Insamlingsstiftelse 2.2 av 5
253. Föreningen Emmaus Fredriksdal 2.2 av 5
254. Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse 2.2 av 5
255. Reportrar utan Gränser 2.2 av 5
256. Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse 2.2 av 5
257. Hela Människan 2.2 av 5
258. Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige 2.2 av 5
259. Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland 2.2 av 5
260. Stiftelsen Barnens RäddningsArk 2.2 av 5
261. Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen - Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet 2.2 av 5
262. Insamlingsstiftelsen Good Foundation 2.2 av 5
263. Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden 2.2 av 5
264. Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer 2.2 av 5
265. Insamlingsstiftelsen RFSL 2.2 av 5
266. Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess 2.2 av 5
267. Svalorna Latinamerika 2.2 av 5
268. Trossamfundet Svenska Kyrkan 2.2 av 5
269. World Animal Protection Sverige 2.2 av 5
270. Clowner utan Gränser 2.1 av 5
271. Emmaus Stockholm 2.1 av 5
272. Läkare utan Gränser 2.1 av 5
273. Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden 2.1 av 5
274. Föreningen Lilla Barnets Fond 2.1 av 5
275. Föreningen Ny Gemenskap 2.1 av 5
276. Föreningen Rädda Regnskog, Sverige 2.1 av 5
277. Föreningen Stockholms Katthem 2.1 av 5
278. Riksföreningen Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 2.1 av 5
279. Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime 2.1 av 5
280. Hjälp till Liv International 2.1 av 5
281. Insamlingsstiftelsen BarnSamariten 2.1 av 5
282. Stiftelsen Akademiska Sjukhusets utvecklingsfond 2.1 av 5
283. Insamlingsstiftelsen Caminul Felix 2.1 av 5
284. Stiftelsen för Medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden 2.1 av 5
285. Stiftelsen Min Stora Dag 2.1 av 5
286. Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden 2.1 av 5
287. Stiftelsen the Espersen Foundation 2.1 av 5
288. Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg 2.1 av 5
289. Svenska Hästars Värn 2.1 av 5
290. Svenska Läkare mot Kärnvapen 2.1 av 5
291. Ung Cancer 2.1 av 5
292. Unite 2 Learn 2.1 av 5
293. Assyrier utan Gränser 2.0 av 5
294. Insamlingsstiftelsen Våra Barn 2.0 av 5
295. Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige 2.0 av 5
296. Compassion Sverige 2.0 av 5
297. Linköpings Stadsmission 2.0 av 5
298. Eskilstuna Stadsmission 2.0 av 5
299. From One To Another 2.0 av 5
300. Muslim Aid Sweden 2.0 av 5
301. Föreningen Blomsterfonden 2.0 av 5
302. Nordisk Hjälp 2.0 av 5
303. Pingst - Fria församlingar i samverkan 2.0 av 5
304. Föreningen Göteborgs Räddningsmission 2.0 av 5
305. Pratham Sweden 2.0 av 5
306. Föreningen Yari 2.0 av 5
307. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 2.0 av 5
308. Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse 2.0 av 5
309. SAM-hjälp 2.0 av 5
310. Insamlingsfonden Bissen Brainwalk 2.0 av 5
311. Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning 2.0 av 5
312. Stiftelsen Gundua 2.0 av 5
313. Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2.0 av 5
314. Stiftelsen New Life Mission 2.0 av 5
315. Stiftelsen Skåne Stadsmission 2.0 av 5
316. Stiftelsen Team Mission 2.0 av 5
317. Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation 2.0 av 5
318. Stiftelsen World Childhood Foundation 2.0 av 5
319. Stiftelsen World's Children's Prize Foundation 2.0 av 5
320. Un Women nationell kommitté Sverige 2.0 av 5
321. Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner 1.9 av 5
322. Insamlingsstiftelsen WONSA 1.9 av 5
323. Islamic Relief Sverige 1.9 av 5
324. Dreamcenter Ideell Förening 1.9 av 5
325. Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar 1.9 av 5
326. Ljus i Öster 1.9 av 5
327. Frälsningsarmén 1.9 av 5
328. Föreningen Emmaus Björkå 1.9 av 5
329. Föreningen Framtidsjorden 1.9 av 5
330. Projekt Nima 1.9 av 5
331. IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner 1.9 av 5
332. Initiatives of Change - Sverige 1.9 av 5
333. Insamlingsföreningen Kinondo Support 1.9 av 5
334. Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 1.9 av 5
335. Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia 1.9 av 5
336. Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF) 1.9 av 5
337. Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia 1.9 av 5
338. Insamlingsstiftelsen Indian Children - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien 1.9 av 5
339. Stiftelsen Musikbojen 1.9 av 5
340. Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne 1.9 av 5
341. Stiftelsen Teskedsorden 1.9 av 5
342. Insamlingsstiftelsen Vaggan 1.9 av 5
343. Stödföreningen för RIA Hela Människan i Falun 1.9 av 5
344. Svalorna Indien-Bangladesh 1.9 av 5
345. Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse 1.9 av 5
346. Afrikagrupperna 1.8 av 5
347. Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp 1.8 av 5
348. Bufff Sverige 1.8 av 5
349. Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse 1.8 av 5
350. MOD - Mer organdonation 1.8 av 5
351. Föreningen Greenpeace Norden 1.8 av 5
352. Gambiagrupperna 1.8 av 5
353. Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 1.8 av 5
354. Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden 1.8 av 5
355. Svenska FN-förbundet 1.8 av 5
356. Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige 1.8 av 5
357. We Effect 1.8 av 5
358. Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade 1.7 av 5
359. Equmeniakyrkan 1.7 av 5
360. Mentor Sverige Insamlingsstiftelse 1.7 av 5
361. Out of Ashes 1.7 av 5
362. Stiftelsen Hungerprojektet 1.7 av 5
363. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1.7 av 5
364. Brottsofferjouren Sverige 1.6 av 5
365. KFUK - KFUM Sverige 1.6 av 5
366. Familjen Einhorns Stiftelse 1.6 av 5
367. Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 1.6 av 5
368. Palestinagrupperna i Sverige 1.6 av 5
369. Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 1.6 av 5
370. Stiftelsen Amref Nordic 1.6 av 5
371. Stödföreningen för Martaskolan i Uganda 1.6 av 5
372. Västerås Stadsmission 1.6 av 5
373. Naturvärnet i Örebro län, Hopajola 1.5 av 5
374. Right Livelihood Award Stiftelsen 1.5 av 5
375. Star for Life Insamlingsstiftelse 1.5 av 5
376. Stiftelsen Fistulasjukhuset 1.5 av 5
377. Amalgamskadefonden 1.4 av 5
378. Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec) 1.4 av 5
379. Kristna Fredsrörelsen 1.4 av 5
380. Lyft ett barn ur mörkret 1.4 av 5
381. Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond 1.4 av 5
382. Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 1.4 av 5
383. Uppsala Stadsmission 1.4 av 5
384. Folk & Språk 1.3 av 5
385. Operation Mercy 1.3 av 5
386. Riksföreningen Jordens Vänner 1.3 av 5
387. Insamlingsstiftelsen Ankaret 1.2 av 5