Offentlig sektors webbtjänsters webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Offentlig sektors webbtjänster

Webbplatser som offentlig sektor tagit fram för att erbjuda medborgarna service på digital väg.
Genomsnittsbetyget är 3.0 av 5.