Fackföreningars webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Fackföreningar

Fackliga och arbetsrättsliga organisationer.
Genomsnittsbetyget är 2.5 av 5.

Webbplats Betyg
Byggnadsarbetareförbundet 2.9 av 5
Civilekonomerna 1.5 av 5
DIK-förbundet 2.4 av 5
Elektrikerförbundet 2.7 av 5
Fastighetsanställdasförbund 2.8 av 5
Finansförbundet 2.1 av 5
Handels 2.8 av 5
Hotell och Restaurang 3.1 av 5
Industrifacket 2.5 av 5
Journalistförbundet 2.5 av 5
Jusek 2.1 av 5
Kommunal 2.4 av 5
Ledarna 3.5 av 5
Leg. Sjukgymnaster 1.7 av 5
Livsmedelsarbetare 2.3 av 5
LO 1.3 av 5
Läkarförbundet 2.5 av 5
Lärarförbundet 3.3 av 5
Lärarnas riksförbund 2.8 av 5
Musikerförbundet 2.7 av 5
Målareförbundet 2.8 av 5
Naturvetareförbundet 1.9 av 5
Pappersindustriarbetare 2.2 av 5
Polisförbundet 3.5 av 5
Psykologförbundet 3.0 av 5
SACO 2.7 av 5
SEKO 2.9 av 5
Skogs- och Lantbruk 2.2 av 5
ST 2.7 av 5
Sveriges Ingenjörer 3.3 av 5
Tandläkarförbundet 2.5 av 5
TCO 1.8 av 5
Teaterförbundet 2.1 av 5
Transport 2.3 av 5
Tull-Kust 2.8 av 5
Unionen 2.7 av 5
Universitetslärarförbundet 2.0 av 5
Veterinärförbundet 2.2 av 5
Vision 2.0 av 5
Vårdförbundet 2.6 av 5
Yrkesmusikerförbundet 2.8 av 5