Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 2.9 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.4 av 5
2. Medlings­institutet 4.4 av 5
3. Polisen 4.4 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 4.1 av 5
5. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.8 av 5
6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.7 av 5
7. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.6 av 5
8. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.6 av 5
9. Folkhälso­myndigheten 3.6 av 5
10. Bolagsverket 3.5 av 5
11. Kammar­kollegiet 3.5 av 5
12. Riksbanken 3.5 av 5
13. Tillväxtverket 3.5 av 5
14. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.5 av 5
15. Luftfarts­verket (LFV) 3.5 av 5
16. Andra AP-fonden 3.5 av 5
17. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.5 av 5
18. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.5 av 5
19. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.4 av 5
20. Smart Built Environment 3.4 av 5
21. Konkurrens­verket 3.4 av 5
22. Val­myndigheten 3.4 av 5
23. Barnombudsmannen 3.4 av 5
24. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.4 av 5
25. Första AP-fonden (AP1) 3.4 av 5
26. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.3 av 5
27. Lantmäteriet 3.3 av 5
28. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.3 av 5
29. Vetenskaps­rådet (VR) 3.3 av 5
30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.3 av 5
31. Sveriges domstolar 3.3 av 5
32. Ekobrotts­myndigheten 3.3 av 5
33. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.2 av 5
34. Drive Sweden 3.2 av 5
35. Statens medieråd 3.2 av 5
36. Smartare elektroniksystem 3.2 av 5
37. Länsstyrelserna 3.2 av 5
38. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.2 av 5
39. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.2 av 5
40. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.2 av 5
41. eSam 3.2 av 5
42. Forskarskatte­nämnden 3.2 av 5
43. Solna tingsrätt 3.1 av 5
44. Halmstads tingsrätt 3.1 av 5
45. Energi­myndigheten 3.1 av 5
46. Statens Geotekniska Institut 3.1 av 5
47. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
48. LIGHTer 3.1 av 5
49. Svea hovrätt 3.1 av 5
50. Kalmar tingsrätt 3.1 av 5
51. Södertälje tingsrätt 3.1 av 5
52. Södertörns tingsrätt 3.1 av 5
53. Trafikanalys 3.1 av 5
54. Kust­bevakningen 3.1 av 5
55. Värmlands tingsrätt 3.1 av 5
56. Västmanlands tingsrätt 3.1 av 5
57. Ångerman­lands tingsrätt 3.1 av 5
58. Spel­inspektionen 3.1 av 5
59. Mora tingsrätt 3.1 av 5
60. Upphandlings­myndigheten 3.1 av 5
61. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.1 av 5
62. Borås tingsrätt 3.1 av 5
63. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.1 av 5
64. Eksjö tingsrätt 3.1 av 5
65. Eskilstuna tingsrätt 3.1 av 5
66. Försvarsmakten 3.1 av 5
67. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.1 av 5
68. Förvaltningsrätten Växjö 3.1 av 5
69. Skaraborgs tingsrätt 3.1 av 5
70. Skellefteå tingsrätt 3.1 av 5
71. Göta hovrätt 3.0 av 5
72. Statens ansvars­nämnd 3.0 av 5
73. Harpsunds­nämnden 3.0 av 5
74. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
75. SIO Grafen 3.0 av 5
76. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.0 av 5
77. Hyres­nämnden 3.0 av 5
78. Hässleholms tingsrätt 3.0 av 5
79. Statskontoret 3.0 av 5
80. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.0 av 5
81. Sundsvalls tingsrätt 3.0 av 5
82. Svenska ESF-rådet 3.0 av 5
83. Jönköpings tingsrätt 3.0 av 5
84. Sveriges författarfond 3.0 av 5
85. Kammarrätten i Jönköping 3.0 av 5
86. Kemikamlie­inspektionen 3.0 av 5
87. Konstnärs­nämnden 3.0 av 5
88. Uddevalla tingsrätt 3.0 av 5
89. Umeå tingsrätt 3.0 av 5
90. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.0 av 5
91. Varbergs tingsrätt 3.0 av 5
92. Växjö tingsrätt 3.0 av 5
93. Statens Historiska Museer 3.0 av 5
94. Lunds tingsrätt 3.0 av 5
95. Lycksele tingsrätt 3.0 av 5
96. Vinnova - Verket för innovations­system 3.0 av 5
97. Malmö tingsrätt 3.0 av 5
98. Sveriges ambassader och konsulat 3.0 av 5
99. Alingsås tingsrätt 3.0 av 5
100. Arbets­domstolen (AD) 3.0 av 5
101. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.0 av 5
102. Attunda tingsrätt 3.0 av 5
103. Nacka tingsrätt 3.0 av 5
104. Blekinge tingsrätt 3.0 av 5
105. Norrtälje tingsrätt 3.0 av 5
106. Nyköpings tingsrätt 3.0 av 5
107. Nämnden mot diskriminering 3.0 av 5
108. Rättshjälp­smyndigheten 3.0 av 5
109. Helsingborgs tingsrätt 2.9 av 5
110. Hudiksvalls tingsrätt 2.9 av 5
111. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.9 av 5
112. Högsta domstolen (HD) 2.9 av 5
113. Stockholms tingsrätt 2.9 av 5
114. Kungliga biblioteket (KB) 2.9 av 5
115. Svenska kraftnät 2.9 av 5
116. Kammarrätten i Göteborg 2.9 av 5
117. Kammarrätten i Sundsvall 2.9 av 5
118. Konjunktu­rinstitutet 2.9 av 5
119. Tillits­delegationen 2.9 av 5
120. Kristianstads tingsrätt 2.9 av 5
121. Pensions­myndigheten 2.9 av 5
122. Universitetskanslers­ämbetet 2.9 av 5
123. Linköpings tingsrätt 2.9 av 5
124. Örebro tingsrätt 2.9 av 5
125. Östersunds tingsrätt 2.9 av 5
126. Skolforsknings­institutet 2.9 av 5
127. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 2.9 av 5
128. Myndigheten för delaktighet (MFD) 2.9 av 5
129. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.9 av 5
130. Polarforsknings­sekretariatet 2.9 av 5
131. Göteborgs­regionen 2.9 av 5
132. Finans­inspektionen (FI) 2.9 av 5
133. Revisors­inspektionen 2.9 av 5
134. Förvaltningsrätten i Umeå 2.9 av 5
135. Skatterätts­nämnden 2.9 av 5
136. Gotlands tingsrätt 2.9 av 5
137. Gävle tingsrätt 2.9 av 5
138. Göteborgs tingsrätt 2.8 av 5
139. Boverket 2.8 av 5
140. Hovrätten för Nedre Norrland 2.8 av 5
141. Statens servicecenter 2.8 av 5
142. Institutet för språk och folkminnen 2.8 av 5
143. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 2.8 av 5
144. Kammarrätten i Stockholm 2.8 av 5
145. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.8 av 5
146. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 2.8 av 5
147. Konsument­verket 2.8 av 5
148. Kriminal­vården 2.8 av 5
149. Kronofogden 2.8 av 5
150. Riksdagen 2.8 av 5
151. Strålsäkerhets­myndigheten 2.8 av 5
152. Trafikverket 2.8 av 5
153. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.8 av 5
154. Högsta förvaltnings­domstolen 2.8 av 5
155. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 2.8 av 5
156. Nordiska Afrika­institutet 2.8 av 5
157. Bokförings­nämnden (BFN) 2.8 av 5
158. Ehälso­myndigheten 2.8 av 5
159. Regeringen 2.8 av 5
160. Riksrevisionen 2.8 av 5
161. Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
162. Rymdstyrelsen 2.8 av 5
163. Delegationen mot segregation 2.8 av 5
164. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.8 av 5
165. BioInnovation 2.7 av 5
166. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.7 av 5
167. Re:Source 2.7 av 5
168. SWElife 2.7 av 5
169. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 2.7 av 5
170. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.7 av 5
171. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.7 av 5
172. Justitie­kanslern 2.7 av 5
173. Riksantikvarieämbetet 2.7 av 5
174. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.7 av 5
175. Åklagar­myndigheten 2.7 av 5
176. Transport­styrelsen 2.7 av 5
177. Norrköpings tingsrätt 2.7 av 5
178. Elsäkerhets­verket 2.7 av 5
179. VästKom 2.7 av 5
180. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.7 av 5
181. Skaraborgs kommunal­förbund 2.7 av 5
182. Falu tingsrätt 2.7 av 5
183. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.7 av 5
184. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.7 av 5
185. Förvaltningsrätten i Linköping 2.7 av 5
186. Genteknik­nämnden 2.7 av 5
187. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.6 av 5
188. SIP STRIM 2.6 av 5
189. Internet of Things Sverige 2.6 av 5
190. Tullverket 2.6 av 5
191. Kärnavfalls­fonden 2.6 av 5
192. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.6 av 5
193. Swedac 2.6 av 5
194. Vänersborgs tingsrätt 2.6 av 5
195. Myndigheten för press, radio och tv 2.6 av 5
196. Arbetsgivarverket 2.6 av 5
197. Brottsoffer­myndigheten 2.6 av 5
198. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.6 av 5
199. Fortifikations­verket 2.6 av 5
200. Försvarets materielverk (FMV) 2.6 av 5
201. Riksarkivet 2.6 av 5
202. Försvars­underrättelse­domstolen 2.6 av 5
203. Rättsmedicinal­verket 2.6 av 5
204. Sameskol­styrelsen 2.6 av 5
205. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.6 av 5
206. InnovAir 2.5 av 5
207. Hovrätten för Västra Sverige 2.5 av 5
208. Medtech4­Health 2.5 av 5
209. Viable cities 2.5 av 5
210. Skolverket 2.5 av 5
211. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.5 av 5
212. Svenska Institutet (SI) 2.5 av 5
213. Migrationsverket 2.5 av 5
214. Kommers­kollegium 2.5 av 5
215. Naturvårds­verket 2.5 av 5
216. Tredje AP-fonden (AP3) 2.5 av 5
217. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.5 av 5
218. Lagrådet 2.5 av 5
219. Socialstyrelsen 2.5 av 5
220. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.5 av 5
221. Datainspektionen (DI) 2.5 av 5
222. Elegnämnden 2.5 av 5
223. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.5 av 5
224. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.5 av 5
225. Riksgälden 2.5 av 5
226. Skogsstyrelsen 2.5 av 5
227. Överklagande­nämnden 2.5 av 5
228. InfraSweden 2.4 av 5
229. Hovrätten Övre Norrland 2.4 av 5
230. Metalliska material 2.4 av 5
231. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 2.4 av 5
232. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.4 av 5
233. Läkemedels­verket 2.4 av 5
234. Rekrytering­smyndigheten 2.4 av 5
235. Arvsfonden 2.4 av 5
236. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.4 av 5
237. Energimarknads­inspektionen 2.4 av 5
238. Fyrbodal 2.4 av 5
239. Boråsregionen 2.4 av 5
240. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.4 av 5
241. Jordbruks­verket 2.3 av 5
242. Statens person­adress­register (SPAR) 2.3 av 5
243. Karolinska Institutet 2.3 av 5
244. Skatteverket 2.3 av 5
245. Livsmedels­verket 2.3 av 5
246. Etikprövnings­myndigheten 2.3 av 5
247. Jämställdhets­myndigheten 2.2 av 5
248. Finanspolitiska rådet 2.2 av 5
249. Forskningsrådet Formas 2.2 av 5
250. Kulturrådet 2.1 av 5
251. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.1 av 5
252. Sametinget 2.1 av 5
253. Sjöfarts­verket 2.1 av 5
254. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.0 av 5
255. Produktion2030 2.0 av 5
256. Skol­inspektionen 1.9 av 5
257. Myndigheten för Kulturanalys 1.9 av 5
258. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 1.9 av 5
259. Statens konstråd 1.7 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.