Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.0 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.4 av 5
2. Medlings­institutet 4.4 av 5
3. Polisen 4.4 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 3.9 av 5
5. Konjunktu­rinstitutet 3.9 av 5
6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.8 av 5
7. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.8 av 5
8. Sveriges domstolar 3.6 av 5
9. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.5 av 5
10. Tillväxtverket 3.5 av 5
11. Göta hovrätt 3.4 av 5
12. Göteborgs tingsrätt 3.4 av 5
13. Bolagsverket 3.4 av 5
14. Solna tingsrätt 3.4 av 5
15. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.4 av 5
16. Halmstads tingsrätt 3.4 av 5
17. Hovrätten för Skåne och Blekinge 3.4 av 5
18. Hovrätten för Västra Sverige 3.4 av 5
19. Hovrätten Övre Norrland 3.4 av 5
20. Hudiksvalls tingsrätt 3.4 av 5
21. Högsta domstolen (HD) 3.4 av 5
22. Stockholms tingsrätt 3.4 av 5
23. Sundsvalls tingsrätt 3.4 av 5
24. Jönköpings tingsrätt 3.4 av 5
25. Kalmar tingsrätt 3.4 av 5
26. Kammar­kollegiet 3.4 av 5
27. Kammarrätten i Göteborg 3.4 av 5
28. Riksbanken 3.4 av 5
29. Kammarrätten i Jönköping 3.4 av 5
30. Kammarrätten i Stockholm 3.4 av 5
31. Södertörns tingsrätt 3.4 av 5
32. Länsstyrelserna 3.4 av 5
33. Konkurrens­verket 3.4 av 5
34. Kristianstads tingsrätt 3.4 av 5
35. Uddevalla tingsrätt 3.4 av 5
36. Vänersborgs tingsrätt 3.4 av 5
37. Värmlands tingsrätt 3.4 av 5
38. Västmanlands tingsrätt 3.4 av 5
39. Lycksele tingsrätt 3.4 av 5
40. Örebro tingsrätt 3.4 av 5
41. Östersunds tingsrätt 3.4 av 5
42. Malmö tingsrätt 3.4 av 5
43. Mora tingsrätt 3.4 av 5
44. Alingsås tingsrätt 3.4 av 5
45. Andra AP-fonden 3.4 av 5
46. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.4 av 5
47. Nacka tingsrätt 3.4 av 5
48. Norrtälje tingsrätt 3.4 av 5
49. Nyköpings tingsrätt 3.4 av 5
50. Ekobrotts­myndigheten 3.4 av 5
51. Eksjö tingsrätt 3.4 av 5
52. Eskilstuna tingsrätt 3.4 av 5
53. Falu tingsrätt 3.4 av 5
54. Folkhälso­myndigheten 3.4 av 5
55. Forskarskatte­nämnden 3.4 av 5
56. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.4 av 5
57. Rättshjälp­smyndigheten 3.4 av 5
58. Förvaltningsrätten i Linköping 3.4 av 5
59. Förvaltningsrätten i Umeå 3.4 av 5
60. Förvaltningsrätten Växjö 3.4 av 5
61. Skaraborgs tingsrätt 3.4 av 5
62. Skellefteå tingsrätt 3.4 av 5
63. Gävle tingsrätt 3.4 av 5
64. Helsingborgs tingsrätt 3.3 av 5
65. Hovrätten för Nedre Norrland 3.3 av 5
66. Hyres­nämnden 3.3 av 5
67. Hässleholms tingsrätt 3.3 av 5
68. Svea hovrätt 3.3 av 5
69. Kammarrätten i Sundsvall 3.3 av 5
70. Södertälje tingsrätt 3.3 av 5
71. Umeå tingsrätt 3.3 av 5
72. Varbergs tingsrätt 3.3 av 5
73. Växjö tingsrätt 3.3 av 5
74. Ångerman­lands tingsrätt 3.3 av 5
75. Luftfarts­verket (LFV) 3.3 av 5
76. Lunds tingsrätt 3.3 av 5
77. Högsta förvaltnings­domstolen 3.3 av 5
78. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.3 av 5
79. Barnombudsmannen 3.3 av 5
80. Attunda tingsrätt 3.3 av 5
81. Nordiska Afrika­institutet 3.3 av 5
82. Blekinge tingsrätt 3.3 av 5
83. Norrköpings tingsrätt 3.3 av 5
84. Borås tingsrätt 3.3 av 5
85. Genteknik­nämnden 3.3 av 5
86. Gotlands tingsrätt 3.3 av 5
87. SIO Grafen 3.2 av 5
88. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.2 av 5
89. Smartare elektroniksystem 3.2 av 5
90. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.2 av 5
91. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.2 av 5
92. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.2 av 5
93. Svenska ESF-rådet 3.2 av 5
94. Sveriges författarfond 3.2 av 5
95. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.2 av 5
96. Tullverket 3.2 av 5
97. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.2 av 5
98. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.2 av 5
99. Val­myndigheten 3.2 av 5
100. Spel­inspektionen 3.2 av 5
101. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.2 av 5
102. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.2 av 5
103. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.2 av 5
104. Arbets­domstolen (AD) 3.2 av 5
105. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.2 av 5
106. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.2 av 5
107. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.2 av 5
108. Finans­inspektionen (FI) 3.2 av 5
109. Första AP-fonden (AP1) 3.2 av 5
110. Försvarets materielverk (FMV) 3.2 av 5
111. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.2 av 5
112. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.2 av 5
113. Harpsunds­nämnden 3.1 av 5
114. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
115. Statens servicecenter 3.1 av 5
116. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.1 av 5
117. Pensions­myndigheten 3.1 av 5
118. eSam 3.1 av 5
119. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.0 av 5
120. Drive Sweden 3.0 av 5
121. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
122. Statens Geotekniska Institut 3.0 av 5
123. LIGHTer 3.0 av 5
124. Statens medieråd 3.0 av 5
125. Smart Built Environment 3.0 av 5
126. Institutet för språk och folkminnen 3.0 av 5
127. Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
128. Lantmäteriet 3.0 av 5
129. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.0 av 5
130. Trafikanalys 3.0 av 5
131. Konsument­verket 3.0 av 5
132. Riksdagen 3.0 av 5
133. Universitetskanslers­ämbetet 3.0 av 5
134. Vetenskaps­rådet (VR) 3.0 av 5
135. Transport­styrelsen 3.0 av 5
136. Skolforsknings­institutet 3.0 av 5
137. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.0 av 5
138. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.0 av 5
139. Bokförings­nämnden (BFN) 3.0 av 5
140. Ehälso­myndigheten 3.0 av 5
141. Fortifikations­verket 3.0 av 5
142. Försvarsmakten 3.0 av 5
143. Rymdstyrelsen 3.0 av 5
144. Rättsmedicinal­verket 3.0 av 5
145. Skatterätts­nämnden 3.0 av 5
146. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.9 av 5
147. Jordbruks­verket 2.9 av 5
148. Viable cities 2.9 av 5
149. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.9 av 5
150. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.9 av 5
151. Svenska Institutet (SI) 2.9 av 5
152. Kärnavfalls­fonden 2.9 av 5
153. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.9 av 5
154. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.9 av 5
155. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.9 av 5
156. Finanspolitiska rådet 2.9 av 5
157. Revisors­inspektionen 2.9 av 5
158. Riksarkivet 2.9 av 5
159. Riksrevisionen 2.9 av 5
160. Försvars­underrättelse­domstolen 2.9 av 5
161. Försäkringskassan (FK) 2.9 av 5
162. Boverket 2.8 av 5
163. BioInnovation 2.8 av 5
164. Energi­myndigheten 2.8 av 5
165. Statens institutions­styrelse (SiS) 2.8 av 5
166. InfraSweden 2.8 av 5
167. SWElife 2.8 av 5
168. Skolverket 2.8 av 5
169. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.8 av 5
170. Kemikamlie­inspektionen 2.8 av 5
171. Naturvårds­verket 2.8 av 5
172. Kriminal­vården 2.8 av 5
173. Kronofogden 2.8 av 5
174. Kust­bevakningen 2.8 av 5
175. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.8 av 5
176. Lagrådet 2.8 av 5
177. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.8 av 5
178. Strålsäkerhets­myndigheten 2.8 av 5
179. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.8 av 5
180. Linköpings tingsrätt 2.8 av 5
181. Statens Historiska Museer 2.8 av 5
182. Åklagar­myndigheten 2.8 av 5
183. Trafikverket 2.8 av 5
184. Sveriges ambassader och konsulat 2.8 av 5
185. Upphandlings­myndigheten 2.8 av 5
186. Myndigheten för delaktighet (MFD) 2.8 av 5
187. Arbetsgivarverket 2.8 av 5
188. Nämnden mot diskriminering 2.8 av 5
189. Elegnämnden 2.8 av 5
190. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.8 av 5
191. Riksgälden 2.8 av 5
192. Delegationen mot segregation 2.8 av 5
193. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.8 av 5
194. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.8 av 5
195. Överklagande­nämnden 2.8 av 5
196. SIP STRIM 2.7 av 5
197. Internet of Things Sverige 2.7 av 5
198. Re:Source 2.7 av 5
199. Tillits­delegationen 2.7 av 5
200. Rekrytering­smyndigheten 2.7 av 5
201. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.7 av 5
202. Polarforsknings­sekretariatet 2.7 av 5
203. Fyrbodal 2.7 av 5
204. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.7 av 5
205. Metalliska material 2.6 av 5
206. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 2.6 av 5
207. Statskontoret 2.6 av 5
208. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.6 av 5
209. Svenska kraftnät 2.6 av 5
210. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.6 av 5
211. Kommers­kollegium 2.6 av 5
212. Konstnärs­nämnden 2.6 av 5
213. Vinnova - Verket för innovations­system 2.6 av 5
214. Myndigheten för press, radio och tv 2.6 av 5
215. Brottsoffer­myndigheten 2.6 av 5
216. Datainspektionen (DI) 2.6 av 5
217. Göteborgs­regionen 2.6 av 5
218. VästKom 2.6 av 5
219. Boråsregionen 2.6 av 5
220. Regeringen 2.6 av 5
221. Skogsstyrelsen 2.6 av 5
222. Statens ansvars­nämnd 2.5 av 5
223. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.5 av 5
224. Riksantikvarieämbetet 2.5 av 5
225. Swedac 2.5 av 5
226. Livsmedels­verket 2.5 av 5
227. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.5 av 5
228. Forskningsrådet Formas 2.5 av 5
229. Sameskol­styrelsen 2.5 av 5
230. InnovAir 2.4 av 5
231. Justitie­kanslern 2.4 av 5
232. Karolinska Institutet 2.4 av 5
233. Migrationsverket 2.4 av 5
234. Skatteverket 2.4 av 5
235. Läkemedels­verket 2.4 av 5
236. Arvsfonden 2.4 av 5
237. Elsäkerhets­verket 2.4 av 5
238. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.4 av 5
239. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.4 av 5
240. Sjöfarts­verket 2.4 av 5
241. Statens konstråd 2.3 av 5
242. Kulturrådet 2.3 av 5
243. Statens person­adress­register (SPAR) 2.3 av 5
244. Tredje AP-fonden (AP3) 2.3 av 5
245. Socialstyrelsen 2.3 av 5
246. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.3 av 5
247. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.3 av 5
248. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.3 av 5
249. Jämställdhets­myndigheten 2.2 av 5
250. Etikprövnings­myndigheten 2.2 av 5
251. Energimarknads­inspektionen 2.2 av 5
252. Skaraborgs kommunal­förbund 2.2 av 5
253. Medtech4­Health 2.1 av 5
254. Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
255. Produktion2030 2.0 av 5
256. Skol­inspektionen 2.0 av 5
257. Sametinget 2.0 av 5
258. Process­industriell IT och automation (PiiA) 1.9 av 5
259. Försvarets radioanstalt (FRA) 1.8 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.