Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 2.9 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.5 av 5
2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.4 av 5
3. Medlings­institutet 4.4 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 4.1 av 5
5. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.8 av 5
6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.7 av 5
7. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.7 av 5
8. Konjunktu­rinstitutet 3.6 av 5
9. Sveriges domstolar 3.6 av 5
10. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.5 av 5
11. Tillväxtverket 3.5 av 5
12. Folkhälso­myndigheten 3.5 av 5
13. Forskarskatte­nämnden 3.5 av 5
14. Bolagsverket 3.4 av 5
15. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.4 av 5
16. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.4 av 5
17. Länsstyrelserna 3.4 av 5
18. Konkurrens­verket 3.4 av 5
19. Andra AP-fonden 3.4 av 5
20. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.4 av 5
21. Nordiska Afrika­institutet 3.4 av 5
22. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.4 av 5
23. Ekobrotts­myndigheten 3.4 av 5
24. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.4 av 5
25. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.3 av 5
26. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.3 av 5
27. Barnombudsmannen 3.3 av 5
28. Genteknik­nämnden 3.3 av 5
29. Boverket 3.2 av 5
30. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.2 av 5
31. Harpsunds­nämnden 3.2 av 5
32. Drive Sweden 3.2 av 5
33. SIO Grafen 3.2 av 5
34. Statens Geotekniska Institut 3.2 av 5
35. Smart Built Environment 3.2 av 5
36. Sveriges författarfond 3.2 av 5
37. Kammar­kollegiet 3.2 av 5
38. Kemikamlie­inspektionen 3.2 av 5
39. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.2 av 5
40. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.2 av 5
41. Universitetskanslers­ämbetet 3.2 av 5
42. Val­myndigheten 3.2 av 5
43. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.2 av 5
44. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.2 av 5
45. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.2 av 5
46. Arbets­domstolen (AD) 3.2 av 5
47. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.2 av 5
48. Första AP-fonden (AP1) 3.2 av 5
49. Försvarets materielverk (FMV) 3.2 av 5
50. Skatterätts­nämnden 3.2 av 5
51. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
52. LIGHTer 3.1 av 5
53. Smartare elektroniksystem 3.1 av 5
54. Statens servicecenter 3.1 av 5
55. Lantmäteriet 3.1 av 5
56. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.1 av 5
57. Riksbanken 3.1 av 5
58. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.1 av 5
59. Spel­inspektionen 3.1 av 5
60. Luftfarts­verket (LFV) 3.1 av 5
61. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.1 av 5
62. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.1 av 5
63. eSam 3.1 av 5
64. Finans­inspektionen (FI) 3.1 av 5
65. Energi­myndigheten 3.0 av 5
66. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
67. Statens medieråd 3.0 av 5
68. SWElife 3.0 av 5
69. Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.0 av 5
71. Svenska ESF-rådet 3.0 av 5
72. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.0 av 5
73. Trafikanalys 3.0 av 5
74. Konsument­verket 3.0 av 5
75. Riksdagen 3.0 av 5
76. Vetenskaps­rådet (VR) 3.0 av 5
77. Vinnova - Verket för innovations­system 3.0 av 5
78. Upphandlings­myndigheten 3.0 av 5
79. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.0 av 5
80. Bokförings­nämnden (BFN) 3.0 av 5
81. Nämnden mot diskriminering 3.0 av 5
82. Regeringen 3.0 av 5
83. Fortifikations­verket 3.0 av 5
84. Revisors­inspektionen 3.0 av 5
85. Försvarsmakten 3.0 av 5
86. Rymdstyrelsen 3.0 av 5
87. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.0 av 5
88. Göta hovrätt 2.9 av 5
89. Göteborgs tingsrätt 2.9 av 5
90. Halmstads tingsrätt 2.9 av 5
91. Statens ansvars­nämnd 2.9 av 5
92. BioInnovation 2.9 av 5
93. Helsingborgs tingsrätt 2.9 av 5
94. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.9 av 5
95. Hovrätten för Västra Sverige 2.9 av 5
96. Jordbruks­verket 2.9 av 5
97. Hudiksvalls tingsrätt 2.9 av 5
98. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.9 av 5
99. Högsta domstolen (HD) 2.9 av 5
100. Sundsvalls tingsrätt 2.9 av 5
101. Svenska Institutet (SI) 2.9 av 5
102. Jönköpings tingsrätt 2.9 av 5
103. Kammarrätten i Göteborg 2.9 av 5
104. Kammarrätten i Stockholm 2.9 av 5
105. Kammarrätten i Sundsvall 2.9 av 5
106. Kriminal­vården 2.9 av 5
107. Tullverket 2.9 av 5
108. Uddevalla tingsrätt 2.9 av 5
109. Umeå tingsrätt 2.9 av 5
110. Kust­bevakningen 2.9 av 5
111. Kärnavfalls­fonden 2.9 av 5
112. Lagrådet 2.9 av 5
113. Värmlands tingsrätt 2.9 av 5
114. Västmanlands tingsrätt 2.9 av 5
115. Trafikverket 2.9 av 5
116. Lunds tingsrätt 2.9 av 5
117. Örebro tingsrätt 2.9 av 5
118. Malmö tingsrätt 2.9 av 5
119. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.9 av 5
120. Högsta förvaltnings­domstolen 2.9 av 5
121. Skolforsknings­institutet 2.9 av 5
122. Mora tingsrätt 2.9 av 5
123. Alingsås tingsrätt 2.9 av 5
124. Borås tingsrätt 2.9 av 5
125. Nyköpings tingsrätt 2.9 av 5
126. Ehälso­myndigheten 2.9 av 5
127. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.9 av 5
128. Eksjö tingsrätt 2.9 av 5
129. Falu tingsrätt 2.9 av 5
130. Finanspolitiska rådet 2.9 av 5
131. Riksarkivet 2.9 av 5
132. Försvars­underrättelse­domstolen 2.9 av 5
133. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.9 av 5
134. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.9 av 5
135. Gotlands tingsrätt 2.9 av 5
136. Gävle tingsrätt 2.9 av 5
137. Solna tingsrätt 2.8 av 5
138. Hovrätten för Nedre Norrland 2.8 av 5
139. Statens institutions­styrelse (SiS) 2.8 av 5
140. Hovrätten Övre Norrland 2.8 av 5
141. Hyres­nämnden 2.8 av 5
142. Hässleholms tingsrätt 2.8 av 5
143. Skolverket 2.8 av 5
144. Institutet för språk och folkminnen 2.8 av 5
145. Stockholms tingsrätt 2.8 av 5
146. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.8 av 5
147. Svea hovrätt 2.8 av 5
148. Svenska kraftnät 2.8 av 5
149. Kalmar tingsrätt 2.8 av 5
150. Kammarrätten i Jönköping 2.8 av 5
151. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.8 av 5
152. Södertälje tingsrätt 2.8 av 5
153. Södertörns tingsrätt 2.8 av 5
154. Naturvårds­verket 2.8 av 5
155. Kristianstads tingsrätt 2.8 av 5
156. Kronofogden 2.8 av 5
157. Strålsäkerhets­myndigheten 2.8 av 5
158. Vänersborgs tingsrätt 2.8 av 5
159. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.8 av 5
160. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.8 av 5
161. Växjö tingsrätt 2.8 av 5
162. Statens Historiska Museer 2.8 av 5
163. Åklagar­myndigheten 2.8 av 5
164. Transport­styrelsen 2.8 av 5
165. Lycksele tingsrätt 2.8 av 5
166. Östersunds tingsrätt 2.8 av 5
167. Myndigheten för delaktighet (MFD) 2.8 av 5
168. Arbetsgivarverket 2.8 av 5
169. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.8 av 5
170. Attunda tingsrätt 2.8 av 5
171. Nacka tingsrätt 2.8 av 5
172. Blekinge tingsrätt 2.8 av 5
173. Norrköpings tingsrätt 2.8 av 5
174. Norrtälje tingsrätt 2.8 av 5
175. Brottsoffer­myndigheten 2.8 av 5
176. Datainspektionen (DI) 2.8 av 5
177. Elegnämnden 2.8 av 5
178. Polarforsknings­sekretariatet 2.8 av 5
179. Eskilstuna tingsrätt 2.8 av 5
180. Riksrevisionen 2.8 av 5
181. Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
182. Rättshjälp­smyndigheten 2.8 av 5
183. Delegationen mot segregation 2.8 av 5
184. Förvaltningsrätten i Linköping 2.8 av 5
185. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.8 av 5
186. Förvaltningsrätten i Umeå 2.8 av 5
187. Förvaltningsrätten Växjö 2.8 av 5
188. Skaraborgs tingsrätt 2.8 av 5
189. Skellefteå tingsrätt 2.8 av 5
190. SIP STRIM 2.7 av 5
191. Internet of Things Sverige 2.7 av 5
192. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 2.7 av 5
193. Statskontoret 2.7 av 5
194. Tillits­delegationen 2.7 av 5
195. Pensions­myndigheten 2.7 av 5
196. Skatteverket 2.7 av 5
197. Varbergs tingsrätt 2.7 av 5
198. Swedac 2.7 av 5
199. Ångerman­lands tingsrätt 2.7 av 5
200. Rekrytering­smyndigheten 2.7 av 5
201. Fyrbodal 2.7 av 5
202. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.7 av 5
203. InfraSweden 2.6 av 5
204. Viable cities 2.6 av 5
205. Re:Source 2.6 av 5
206. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.6 av 5
207. Justitie­kanslern 2.6 av 5
208. Riksantikvarieämbetet 2.6 av 5
209. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.6 av 5
210. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.6 av 5
211. Sveriges ambassader och konsulat 2.6 av 5
212. Myndigheten för press, radio och tv 2.6 av 5
213. Arvsfonden 2.6 av 5
214. VästKom 2.6 av 5
215. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.6 av 5
216. Skaraborgs kommunal­förbund 2.6 av 5
217. Forskningsrådet Formas 2.6 av 5
218. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.6 av 5
219. Riksgälden 2.6 av 5
220. Rättsmedicinal­verket 2.6 av 5
221. Sameskol­styrelsen 2.6 av 5
222. Skogsstyrelsen 2.6 av 5
223. Överklagande­nämnden 2.6 av 5
224. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.5 av 5
225. InnovAir 2.5 av 5
226. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.5 av 5
227. Karolinska Institutet 2.5 av 5
228. Migrationsverket 2.5 av 5
229. Kommers­kollegium 2.5 av 5
230. Läkemedels­verket 2.5 av 5
231. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.4 av 5
232. Konstnärs­nämnden 2.4 av 5
233. Socialstyrelsen 2.4 av 5
234. Livsmedels­verket 2.4 av 5
235. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.4 av 5
236. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.4 av 5
237. Elsäkerhets­verket 2.4 av 5
238. Göteborgs­regionen 2.4 av 5
239. Boråsregionen 2.4 av 5
240. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.4 av 5
241. Sjöfarts­verket 2.4 av 5
242. Medtech4­Health 2.3 av 5
243. Statens person­adress­register (SPAR) 2.3 av 5
244. Tredje AP-fonden (AP3) 2.3 av 5
245. Linköpings tingsrätt 2.3 av 5
246. Jämställdhets­myndigheten 2.3 av 5
247. Statens konstråd 2.2 av 5
248. Etikprövnings­myndigheten 2.2 av 5
249. Energimarknads­inspektionen 2.2 av 5
250. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.2 av 5
251. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.1 av 5
252. Kulturrådet 2.1 av 5
253. Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
254. Metalliska material 2.0 av 5
255. Produktion2030 2.0 av 5
256. Sametinget 2.0 av 5
257. Skol­inspektionen 1.8 av 5
258. Försvarets radioanstalt (FRA) 1.8 av 5
259. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 1.6 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.