Offentligt finansierad hälso- och sjukvårds webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

De organisationer vars verksamhet inom hälso- och sjukvård som finansieras via stat och landsting.
Genomsnittsbetyget är 2.8 av 5.