Sveriges regioners webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Sveriges regioner

Alla de regioner som finns i Sverige. Bedriver ofta vård, kollektivtrafik och regional utveckling.
Genomsnittsbetyget är 2.6 av 5.