Patient­organisationer

Kategori: Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.
Genomsnittsbetyget är 2.8 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Riksförbundet för leversjuka 3.9 av 5
2. Förbundet unga rörelse­hindrade 3.8 av 5
3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP 3.7 av 5
4. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam 3.6 av 5
5. Länkarnas Riksförbund 3.6 av 5
6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.5 av 5
7. Föreningen Fragile-X 3.4 av 5
8. Melanom­föreningen 3.4 av 5
9. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) 3.4 av 5
10. Sympaticus­opererade, föreningen FSO 3.4 av 5
11. Williams syndrom­föreningen i Sverige 3.4 av 5
12. Njurförbundet 3.3 av 5
13. Riksföreningen Sjögrens syndrom 3.3 av 5
14. Svenska Down­föreningen 3.3 av 5
15. Ödemförbundet 3.3 av 5
16. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa 3.2 av 5
17. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) 3.2 av 5
18. Svenska Marfan­föreningen 3.2 av 5
19. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga 3.2 av 5
20. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.2 av 5
21. Ataxiföreningen 3.1 av 5
22. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet 3.1 av 5
23. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.1 av 5
24. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) 3.1 av 5
25. Bröstcancer­förbundet 3.0 av 5
26. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) 3.0 av 5
27. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige 3.0 av 5
28. Riksförbundet Cystisk Fibros 3.0 av 5
29. Stamnings­förbundet 3.0 av 5
30. Svenska Addisonföreningen 3.0 av 5
31. Svenska OCD-förbundet, Ananke 3.0 av 5
32. Synskadades Riksförbud 3.0 av 5
33. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 3.0 av 5
34. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.9 av 5
35. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm 2.9 av 5
36. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.9 av 5
37. Psoriasis­förbundet 2.9 av 5
38. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.9 av 5
39. Unga allergiker 2.9 av 5
40. Afasiförbundet i Sverige 2.8 av 5
41. Astma och Allergi­förbundet 2.8 av 5
42. Demens­förbundet 2.8 av 5
43. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.8 av 5
44. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva 2.8 av 5
45. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.8 av 5
46. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) 2.8 av 5
47. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.7 av 5
48. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) 2.7 av 5
49. Funktionsrätt Sverige 2.7 av 5
50. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.7 av 5
51. Hörselskadades riksförbund (HRF) 2.7 av 5
52. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 2.7 av 5
53. Mun- och halscancerförbundet 2.7 av 5
54. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) 2.7 av 5
55. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.7 av 5
56. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm 2.7 av 5
57. Spelberoendes Riksförbund 2.7 av 5
58. Spädbarnsfonden 2.7 av 5
59. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) 2.7 av 5
60. Svenska EB föreningen / Debra 2.7 av 5
61. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis 2.7 av 5
62. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.6 av 5
63. Barncancerföreningarna 2.6 av 5
64. Cancerfonden 2.6 av 5
65. Cancer Rehab Fonden 2.6 av 5
66. Dyslexi­förbundet (FMLS) 2.6 av 5
67. Epilepsi­föreningen norra Skåne 2.6 av 5
68. Huvudvärks­föreningen Stockholm 2.6 av 5
69. Riksförbundet Noaks Ark 2.6 av 5
70. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.6 av 5
71. Riksförbundet för social och mental hälsa 2.6 av 5
72. Riksföreningen hjärnkraft 2.6 av 5
73. Riksorganisationen Unga reumatiker 2.6 av 5
74. Stroke-riksförbundet 2.6 av 5
75. Svenska epilepsi­förbundet 2.6 av 5
76. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) 2.6 av 5
77. Svenska ödemförbundet 2.6 av 5
78. Svenska Vitiligo­förbundet 2.6 av 5
79. Alzheimerföreningen 2.4 av 5
80. Amningshjälpen 2.4 av 5
81. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.4 av 5
82. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.4 av 5
83. Prostatacancer­förbundet 2.4 av 5
84. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
85. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.4 av 5
86. Tandvårdsskade­förbundet (TF) 2.4 av 5
87. Lungcancer­förbundet Stödet 2.3 av 5
88. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.3 av 5
89. Svensk Dysmeliförening 2.3 av 5
90. Svenska diabetes­förbundet 2.3 av 5
91. Apné­föreningen i Stockholm 2.2 av 5
92. Blodcancerförbundet 2.2 av 5
93. De handikappades riksförbund (DHR) 2.2 av 5
94. Riks­förbundet Balans 2.2 av 5
95. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) 2.2 av 5
96. Handikapp­förbunden (HSO) 2.2 av 5
97. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) 2.2 av 5
98. Schizofreni­förbundet 2.2 av 5
99. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa 2.1 av 5
100. El­överkänsligas riks­förbund 2.1 av 5
101. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) 2.1 av 5
102. Hjärtebarns­förbundet 2.1 av 5
103. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.1 av 5
104. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome 2.1 av 5
105. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 2.1 av 5
106. Autism- och Asperger­förbundet 2.0 av 5
107. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat 2.0 av 5
108. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka 2.0 av 5
109. Fibromyalgiförbundet 2.0 av 5
110. Reumatikerförbundet 2.0 av 5
111. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 2.0 av 5
112. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 2.0 av 5
113. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.0 av 5
114. Alopeiförbundet Sverige 1.8 av 5
115. Huvudvärks­förbundet 1.6 av 5
116. SHEDO 1.6 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.