Patientorganisationers webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Webbplats Betyg
Afasiförbundet i Sverige 2.9 av 5
Alopeiförbundet Sverige 2.1 av 5
Alzheimerföreningen 3.0 av 5
Amningshjälpen 3.5 av 5
Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 3.0 av 5
Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.9 av 5
Anonyma spelberoende 2.6 av 5
Anorexi/bulimi-kontakt, Riksföreningen mot ätstörningar 1.6 av 5
Apnéföreningen i Stockholm 2.0 av 5
Apnésjukas förening (ASF) 4.0 av 5
Astma och Allergiförbundet 2.5 av 5
Ataxiföreningen 3.3 av 5
Autism- och Aspergerförbundet 2.5 av 5
Barncancerföreningarna 3.1 av 5
Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.4 av 5
Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.6 av 5
Blodcancerförbundet 2.2 av 5
Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.6 av 5
Bota FA! - Friedreichs Ataxi 3.1 av 5
Bröstcancerförbundet 3.2 av 5
Cancer Rehab Fonden 2.9 av 5
Cancerfonden 3.0 av 5
Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.6 av 5
De handikappades riksförbund (DHR) 2.2 av 5
Demensförbundet 3.1 av 5
Dyslexiförbundet (FMLS) 3.1 av 5
Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 3.0 av 5
Elöverkänsligas riksförbund 2.4 av 5
Emetofobi – Svensk mötesplats för emetofober (SME) 4.0 av 5
Epilepsiföreningen i Storstockholm 2.9 av 5
Epilepsiföreningen norra Skåne 3.1 av 5
FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.8 av 5
Fibromyalgiförbundet 2.8 av 5
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.1 av 5
Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 3.3 av 5
Förbundet Sällsynta diagnoser 2.2 av 5
Förbundet unga rörelsehindrade 3.4 av 5
Föreningen balans, (depressiva och manodepressiva besvär) 4.0 av 5
Föreningen Fragile-X 3.9 av 5
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 3.0 av 5
Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.6 av 5
Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.7 av 5
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2.1 av 5
Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.3 av 5
Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 2.9 av 5
Handikappförbunden (HSO) Inget snittbetyg ännu
Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö (HISO) Inget snittbetyg ännu
HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva Inget snittbetyg ännu
Hjärt- och lungsjukas riksförbund Inget snittbetyg ännu
Hjärt- och Lungtransplanterade, Riksföreningen Viking Inget snittbetyg ännu
Hjärtebarnsförbundet Inget snittbetyg ännu
Huvudvärksförbundet Inget snittbetyg ännu
Huvudvärksföreningen Stockholm Inget snittbetyg ännu
Hypophysis, stödförening för patienter med udda hormonella sjukdomar Inget snittbetyg ännu
Hörselskadades riksförbund (HRF) Inget snittbetyg ännu
Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar Inget snittbetyg ännu
Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa Inget snittbetyg ännu
Lungcancerförbundet Stödet Inget snittbetyg ännu
Länkarnas Riksförbund Inget snittbetyg ännu
Melanomföreningen Inget snittbetyg ännu
Mun- och halscancerförbundet Inget snittbetyg ännu
Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) Inget snittbetyg ännu
Njurförbundet Inget snittbetyg ännu
Prostatacancerförbundet Inget snittbetyg ännu
Psoriasisförbundet Inget snittbetyg ännu
Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige Inget snittbetyg ännu
Restless legs-förbundet (RLS) Inget snittbetyg ännu
Reumatikerförbundet Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet Attention – Neuropsykiatriska funktionshinder Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet Cystisk Fibros Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för leversjuka Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för social och mental hälsa Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet för trafik- och polioskadade Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet Noaks Ark Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) Inget snittbetyg ännu
Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Inget snittbetyg ännu
Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome Inget snittbetyg ännu
Riksföreningen hjärnkraft Inget snittbetyg ännu
Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) Inget snittbetyg ännu
Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) Inget snittbetyg ännu
Riksföreningen Sjögrens syndrom Inget snittbetyg ännu
Riksorganisationen Unga reumatiker Inget snittbetyg ännu
Schizofreniförbundet Inget snittbetyg ännu
Sköldkörtelföreningen i Stockholm Inget snittbetyg ännu
Spelberoendes Riksförbund Inget snittbetyg ännu
Spädbarnsfonden Inget snittbetyg ännu
Stamningsförbundet Inget snittbetyg ännu
Stroke-riksförbundet Inget snittbetyg ännu
Svensk Dysmeliförening Inget snittbetyg ännu
Svenska Addisonföreningen Inget snittbetyg ännu
Svenska Celiakiförbundet (SCF) Inget snittbetyg ännu
Svenska diabetesförbundet Inget snittbetyg ännu
Svenska Downföreningen Inget snittbetyg ännu
Svenska Dysfagiförbundet Inget snittbetyg ännu
Svenska EB föreningen / Debra Inget snittbetyg ännu
Svenska epilepsiförbundet Inget snittbetyg ännu
Svenska föreningen för psykisk hälsa Inget snittbetyg ännu
Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex Inget snittbetyg ännu
Svenska glaukomaförbundet (SGF) Inget snittbetyg ännu
Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet Inget snittbetyg ännu
Svenska Marfanföreningen Inget snittbetyg ännu
Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) Inget snittbetyg ännu
Svenska OCD-förbundet, Ananke Inget snittbetyg ännu
Svenska Ryggföreningen Inget snittbetyg ännu
Svenska Vitillgoförbundet Inget snittbetyg ännu
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) Inget snittbetyg ännu
Svenska ödemförbundet Inget snittbetyg ännu
Sveriges dövas riksförbund (SDR) Inget snittbetyg ännu
Sveriges dövas ungdomsförbund (SDU) Inget snittbetyg ännu
Sympaticusopererade, föreningen FSO Inget snittbetyg ännu
Synskadades Riksförbud Inget snittbetyg ännu
Tandvårdsskadeförbundet (TF) Inget snittbetyg ännu
Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga Inget snittbetyg ännu
Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade Inget snittbetyg ännu
Transplanterades förening Inget snittbetyg ännu
Unga allergiker Inget snittbetyg ännu
Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) Inget snittbetyg ännu
Vestibulitföreningen Göteborg Inget snittbetyg ännu
Whiplashskadades Rättsförening (WRF) Inget snittbetyg ännu
Williams syndromföreningen i Sverige Inget snittbetyg ännu
XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis Inget snittbetyg ännu
Ödemförbundet Inget snittbetyg ännu