Patient­organisationer

Kategori: Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.
Genomsnittsbetyget är 2.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Förbundet unga rörelse­hindrade 3.9 av 5
2. Handikapp­förbunden (HSO) 3.7 av 5
3. Williams syndrom­föreningen i Sverige 3.6 av 5
4. Föreningen Fragile-X 3.4 av 5
5. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.4 av 5
6. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) 3.4 av 5
7. Svenska föreningen för psykisk hälsa 3.4 av 5
8. Svenska Marfan­föreningen 3.4 av 5
9. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 3.3 av 5
10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam 3.3 av 5
11. Stroke-riksförbundet 3.3 av 5
12. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet 3.3 av 5
13. Svenska Ryggföreningen 3.3 av 5
14. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.3 av 5
15. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa 3.2 av 5
16. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) 3.2 av 5
17. Riksförbundet för leversjuka 3.2 av 5
18. Svenska Addisonföreningen 3.2 av 5
19. Svenska Down­föreningen 3.2 av 5
20. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) 3.2 av 5
21. Sympaticus­opererade, föreningen FSO 3.2 av 5
22. Synskadades Riksförbud 3.2 av 5
23. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga 3.2 av 5
24. Ödemförbundet 3.2 av 5
25. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm 3.1 av 5
26. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP 3.1 av 5
27. Länkarnas Riksförbund 3.1 av 5
28. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.1 av 5
29. Cancerfonden 3.0 av 5
30. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige 3.0 av 5
31. Melanom­föreningen 3.0 av 5
32. Riksförbundet Cystisk Fibros 3.0 av 5
33. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 3.0 av 5
34. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 3.0 av 5
35. Demens­förbundet 2.9 av 5
36. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.9 av 5
37. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.9 av 5
38. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) 2.9 av 5
39. Afasiförbundet i Sverige 2.8 av 5
40. Ataxiföreningen 2.8 av 5
41. Bröstcancer­förbundet 2.8 av 5
42. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) 2.8 av 5
43. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.8 av 5
44. Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.8 av 5
45. Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.8 av 5
46. Unga allergiker 2.8 av 5
47. Barncancerföreningarna 2.7 av 5
48. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.7 av 5
49. Psoriasis­förbundet 2.7 av 5
50. Stamnings­förbundet 2.7 av 5
51. Svenska epilepsi­förbundet 2.7 av 5
52. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) 2.7 av 5
53. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis 2.7 av 5
54. Alzheimerföreningen 2.6 av 5
55. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.6 av 5
56. Dyslexi­förbundet (FMLS) 2.6 av 5
57. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.6 av 5
58. Hörselskadades riksförbund (HRF) 2.6 av 5
59. Njurförbundet 2.6 av 5
60. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.6 av 5
61. Riksorganisationen Unga reumatiker 2.6 av 5
62. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm 2.6 av 5
63. Spädbarnsfonden 2.6 av 5
64. Epilepsi­föreningen norra Skåne 2.5 av 5
65. Funktionsrätt Sverige 2.5 av 5
66. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.5 av 5
67. Tandvårdsskade­förbundet (TF) 2.5 av 5
68. Amningshjälpen 2.4 av 5
69. Cancer Rehab Fonden 2.4 av 5
70. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) 2.4 av 5
71. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 2.4 av 5
72. Huvudvärks­föreningen Stockholm 2.4 av 5
73. Mun- och halscancerförbundet 2.4 av 5
74. Riksförbundet för social och mental hälsa 2.4 av 5
75. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) 2.4 av 5
76. Svenska Vitiligo­förbundet 2.4 av 5
77. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
78. Apné­föreningen i Stockholm 2.3 av 5
79. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.3 av 5
80. Schizofreni­förbundet 2.3 av 5
81. Svenska EB föreningen / Debra 2.3 av 5
82. Astma och Allergi­förbundet 2.2 av 5
83. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat 2.2 av 5
84. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.2 av 5
85. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka 2.2 av 5
86. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.2 av 5
87. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) 2.2 av 5
88. Hjärtebarns­förbundet 2.2 av 5
89. Riksförbundet Noaks Ark 2.2 av 5
90. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.2 av 5
91. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) 2.2 av 5
92. Svensk Dysmeliförening 2.2 av 5
93. Riks­förbundet Balans 2.1 av 5
94. Lungcancer­förbundet Stödet 2.1 av 5
95. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) 2.1 av 5
96. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.1 av 5
97. Blodcancerförbundet 2.0 av 5
98. De handikappades riksförbund (DHR) 2.0 av 5
99. Fibromyalgiförbundet 2.0 av 5
100. Prostatacancer­förbundet 2.0 av 5
101. Riksföreningen hjärnkraft 2.0 av 5
102. Svenska diabetes­förbundet 2.0 av 5
103. Autism- och Asperger­förbundet 1.9 av 5
104. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome 1.9 av 5
105. Svenska ödemförbundet 1.9 av 5
106. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) 1.8 av 5
107. Spelberoendes Riksförbund 1.8 av 5
108. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 1.8 av 5
109. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 1.8 av 5
110. Huvudvärks­förbundet 1.7 av 5
111. SHEDO 1.7 av 5
112. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.7 av 5
113. Alopeiförbundet Sverige 1.6 av 5
114. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa 1.6 av 5
115. Reumatikerförbundet 1.6 av 5
116. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.6 av 5
117. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva 1.4 av 5
118. El­överkänsligas riks­förbund 1.2 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.