Patientorganisationers webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Webbplats Betyg
Afasiförbundet i Sverige 2.9 av 5
Alopeiförbundet Sverige 1.8 av 5
Alzheimerföreningen 2.7 av 5
Amningshjälpen 3.1 av 5
Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.7 av 5
Anonyma spelberoende 3.0 av 5
Anorexi/bulimi-kontakt, Riksföreningen mot ätstörningar 1.4 av 5
Apnéföreningen i Stockholm 1.6 av 5
Apnésjukas förening (ASF) 4.0 av 5
Astma och Allergiförbundet 2.3 av 5
Ataxiföreningen 3.1 av 5
Autism- och Aspergerförbundet 2.3 av 5
Barncancerföreningarna 2.9 av 5
Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.5 av 5
Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.6 av 5
Blodcancerförbundet 2.1 av 5
Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.7 av 5
Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.9 av 5
Bröstcancerförbundet 3.0 av 5
Cancer Rehab Fonden 3.0 av 5
Cancerfonden 2.9 av 5
Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.7 av 5
De handikappades riksförbund (DHR) 2.2 av 5
Demensförbundet 3.0 av 5
Dyslexiförbundet (FMLS) 3.0 av 5
Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 2.6 av 5
Elöverkänsligas riksförbund 1.9 av 5
Emetofobi – Svensk mötesplats för emetofober (SME) 3.9 av 5
Epilepsiföreningen i Storstockholm 2.9 av 5
Epilepsiföreningen norra Skåne 3.1 av 5
FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.7 av 5
Fibromyalgiförbundet 2.4 av 5
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.6 av 5
Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.9 av 5
Förbundet Sällsynta diagnoser 2.9 av 5
Förbundet unga rörelsehindrade 3.5 av 5
Föreningen balans, (depressiva och manodepressiva besvär) 4.0 av 5
Föreningen Fragile-X 3.6 av 5
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 3.0 av 5
Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.1 av 5
Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.8 av 5
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2.8 av 5
Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.1 av 5
Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 3.4 av 5
Handikappförbunden (HSO) 3.5 av 5
Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö (HISO) 3.9 av 5
HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva 2.0 av 5
Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.0 av 5
Hjärt- och Lungtransplanterade, Riksföreningen Viking 4.0 av 5
Hjärtebarnsförbundet 1.8 av 5
Huvudvärksförbundet 1.2 av 5
Huvudvärksföreningen Stockholm 2.8 av 5
Hypophysis, stödförening för patienter med udda hormonella sjukdomar 4.0 av 5
Hörselskadades riksförbund (HRF) 1.9 av 5
Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 2.1 av 5
Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa 3.9 av 5
Lungcancerförbundet Stödet 2.1 av 5
Länkarnas Riksförbund 3.1 av 5
Melanomföreningen 2.9 av 5
Mun- och halscancerförbundet 2.8 av 5
Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 3.3 av 5
Njurförbundet 2.2 av 5
Prostatacancerförbundet 2.2 av 5
Psoriasisförbundet 2.6 av 5
Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige 4.0 av 5
Restless legs-förbundet (RLS) 3.1 av 5
Reumatikerförbundet 1.8 av 5
Riksförbundet Attention – Neuropsykiatriska funktionshinder 3.6 av 5
Riksförbundet Cystisk Fibros 2.9 av 5
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.6 av 5
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) 1.0 av 5
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
Riksförbundet för leversjuka 3.6 av 5
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.8 av 5
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.4 av 5
Riksförbundet för social och mental hälsa 2.2 av 5
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) 3.0 av 5
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.4 av 5
Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.0 av 5
Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 3.1 av 5
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.6 av 5
Riksförbundet Noaks Ark 2.1 av 5
Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.6 av 5
Riksförbundet Vuxendöva i Sverige 4.0 av 5
Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 1.4 av 5
Riksföreningen hjärnkraft 2.1 av 5
Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) 2.1 av 5
Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.6 av 5
Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.8 av 5
Riksorganisationen Unga reumatiker 2.0 av 5
Schizofreniförbundet 2.6 av 5
Sköldkörtelföreningen i Stockholm 2.4 av 5
Spelberoendes Riksförbund 3.8 av 5
Spädbarnsfonden 2.0 av 5
Stamningsförbundet 3.2 av 5
Stroke-riksförbundet 3.1 av 5
Svensk Dysmeliförening 2.2 av 5
Svenska Addisonföreningen 3.3 av 5
Svenska Celiakiförbundet (SCF) 2.6 av 5
Svenska diabetesförbundet 2.3 av 5
Svenska Downföreningen 3.4 av 5
Svenska Dysfagiförbundet 3.6 av 5
Svenska EB föreningen / Debra 2.1 av 5
Svenska epilepsiförbundet 2.1 av 5
Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.1 av 5
Svenska glaukomaförbundet (SGF) 2.6 av 5
Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet 3.1 av 5
Svenska Marfanföreningen 3.4 av 5
Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) 3.4 av 5
Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.6 av 5
Svenska Ryggföreningen 3.0 av 5
Svenska Vitillgoförbundet 4.0 av 5
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 3.4 av 5
Svenska ödemförbundet 1.9 av 5
Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.6 av 5
Sveriges dövas ungdomsförbund (SDU) 4.0 av 5
Sympaticusopererade, föreningen FSO 2.9 av 5
Synskadades Riksförbud 3.4 av 5
Tandvårdsskadeförbundet (TF) 2.3 av 5
Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga 3.0 av 5
Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.7 av 5
Transplanterades förening 2.9 av 5
Unga allergiker 3.1 av 5
Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 2.9 av 5
Vestibulitföreningen Göteborg 4.0 av 5
Whiplashskadades Rättsförening (WRF) 2.0 av 5
Williams syndromföreningen i Sverige 4.0 av 5
XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 2.6 av 5
Ödemförbundet 2.4 av 5