Patientorganisationers webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Webbplats Betyg
Afasiförbundet i Sverige 2.3 av 5
Alopeiförbundet Sverige 1.8 av 5
Alzheimerföreningen 2.6 av 5
Amningshjälpen 2.9 av 5
Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.6 av 5
Apnéföreningen i Stockholm 2.5 av 5
Astma och Allergiförbundet 2.3 av 5
Ataxiföreningen 3.1 av 5
Autism- och Aspergerförbundet 2.1 av 5
Barncancerföreningarna 2.8 av 5
Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.4 av 5
Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.3 av 5
Blodcancerförbundet 2.1 av 5
Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.5 av 5
Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.8 av 5
Bröstcancerförbundet 3.3 av 5
Cancer Rehab Fonden 2.8 av 5
Cancerfonden 3.1 av 5
Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.3 av 5
De handikappades riksförbund (DHR) 2.4 av 5
Demensförbundet 2.5 av 5
Dyslexiförbundet (FMLS) 2.9 av 5
Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 2.5 av 5
Elöverkänsligas riksförbund 2.0 av 5
Epilepsiföreningen i Storstockholm 3.2 av 5
Epilepsiföreningen norra Skåne 3.1 av 5
FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.5 av 5
Fibromyalgiförbundet 2.1 av 5
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.4 av 5
Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.8 av 5
Förbundet Sällsynta diagnoser 2.7 av 5
Förbundet unga rörelsehindrade 3.6 av 5
Föreningen Fragile-X 3.6 av 5
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 2.6 av 5
Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.4 av 5
Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.7 av 5
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 3.0 av 5
Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.0 av 5
Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 3.4 av 5
Handikappförbunden (HSO) 3.4 av 5
HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva 1.9 av 5
Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.3 av 5
Hjärtebarnsförbundet 1.7 av 5
Huvudvärksförbundet 1.2 av 5
Huvudvärksföreningen Stockholm 2.6 av 5
Hörselskadades riksförbund (HRF) 2.1 av 5
Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 1.9 av 5
Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa 3.5 av 5
Lungcancerförbundet Stödet 1.9 av 5
Länkarnas Riksförbund 2.8 av 5
Melanomföreningen 2.6 av 5
Mun- och halscancerförbundet 2.7 av 5
Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 3.9 av 5
Njurförbundet 1.9 av 5
Prostatacancerförbundet 2.1 av 5
Psoriasisförbundet 2.5 av 5
Reumatikerförbundet 1.6 av 5
Riksförbundet Balans 2.3 av 5
Riksförbundet Cystisk Fibros 2.8 av 5
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.3 av 5
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) 1.8 av 5
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
Riksförbundet för leversjuka 3.4 av 5
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.6 av 5
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.6 av 5
Riksförbundet för social och mental hälsa 2.3 av 5
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) 3.2 av 5
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.2 av 5
Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.2 av 5
Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 2.7 av 5
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.4 av 5
Riksförbundet Noaks Ark 1.9 av 5
Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.5 av 5
Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 1.6 av 5
Riksföreningen hjärnkraft 1.9 av 5
Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) 2.4 av 5
Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.4 av 5
Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.7 av 5
Riksorganisationen Unga reumatiker 2.6 av 5
Schizofreniförbundet 2.5 av 5
Sköldkörtelföreningen i Stockholm 2.5 av 5
Spelberoendes Riksförbund 3.5 av 5
Spädbarnsfonden 2.1 av 5
Stamningsförbundet 3.0 av 5
Stroke-riksförbundet 2.7 av 5
Svensk Dysmeliförening 2.0 av 5
Svenska Addisonföreningen 3.2 av 5
Svenska Celiakiförbundet (SCF) 2.7 av 5
Svenska diabetesförbundet 2.2 av 5
Svenska Downföreningen 3.1 av 5
Svenska EB föreningen / Debra 2.4 av 5
Svenska epilepsiförbundet 2.1 av 5
Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.0 av 5
Svenska glaukomaförbundet (SGF) 2.5 av 5
Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet 3.1 av 5
Svenska Marfanföreningen 3.5 av 5
Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) 3.8 av 5
Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.8 av 5
Svenska Ryggföreningen 3.0 av 5
Svenska Vitiligoförbundet 2.5 av 5
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 3.2 av 5
Svenska ödemförbundet 2.1 av 5
Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.3 av 5
Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 1.7 av 5
Sympaticusopererade, föreningen FSO 3.4 av 5
Synskadades Riksförbud 3.4 av 5
Tandvårdsskadeförbundet (TF) 2.4 av 5
Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga 2.9 av 5
Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.8 av 5
Unga allergiker 3.1 av 5
Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.2 av 5
Whiplashskadades Rättsförening (WRF) 2.3 av 5
Williams syndromföreningen i Sverige 3.6 av 5
XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 2.6 av 5
Ödemförbundet 3.4 av 5