Patient­organisationer

Kategori: Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.
Genomsnittsbetyget är 2.7 av 5.

Webbplats Betyg
Afasiförbundet i Sverige 2.3 av 5
Alopeiförbundet Sverige 1.6 av 5
Alzheimerföreningen 2.8 av 5
Amningshjälpen 2.9 av 5
Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.6 av 5
Apné­föreningen i Stockholm 2.1 av 5
Astma och Allergi­förbundet 2.4 av 5
Ataxiföreningen 3.0 av 5
Autism- och Asperger­förbundet 2.1 av 5
Barncancerföreningarna 2.6 av 5
Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa 1.3 av 5
Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat 2.3 av 5
Blodcancerförbundet 2.1 av 5
Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.5 av 5
Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.7 av 5
Bröstcancer­förbundet 3.1 av 5
Cancer Rehab Fonden 2.7 av 5
Cancerfonden 2.9 av 5
Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka 2.4 av 5
De handikappades riksförbund (DHR) 2.1 av 5
Demens­förbundet 2.4 av 5
Dyslexi­förbundet (FMLS) 2.7 av 5
Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) 2.5 av 5
El­överkänsligas riks­förbund 2.0 av 5
Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm 3.1 av 5
Epilepsi­föreningen norra Skåne 3.0 av 5
FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP 2.5 av 5
Fibromyalgiförbundet 2.2 av 5
Funktionsrätt Sverige 3.3 av 5
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.5 av 5
Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.6 av 5
Förbundet Sällsynta diagnoser 2.5 av 5
Förbundet unga rörelse­hindrade 3.6 av 5
Föreningen Fragile-X 3.7 av 5
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) 2.5 av 5
Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) 2.4 av 5
Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.4 av 5
Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) 3.0 av 5
Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige 3.0 av 5
Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam 3.2 av 5
Handikapp­förbunden (HSO) 3.4 av 5
HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva 2.1 av 5
Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.4 av 5
Hjärtebarns­förbundet 1.9 av 5
Huvudvärks­förbundet 1.4 av 5
Huvudvärks­föreningen Stockholm 2.6 av 5
Hörselskadades riksförbund (HRF) 2.2 av 5
Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 1.8 av 5
Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa 3.5 av 5
Lungcancer­förbundet Stödet 2.1 av 5
Länkarnas Riksförbund 3.0 av 5
Melanom­föreningen 2.8 av 5
Mun- och halscancerförbundet 2.6 av 5
Njurförbundet 2.0 av 5
Prostatacancer­förbundet 2.2 av 5
Psoriasis­förbundet 2.5 av 5
Reumatikerförbundet 1.6 av 5
Riks­förbundet Balans 2.3 av 5
Riksförbundet Cystisk Fibros 2.9 av 5
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.4 av 5
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) 1.8 av 5
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
Riksförbundet för leversjuka 3.2 av 5
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.7 av 5
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.3 av 5
Riksförbundet för social och mental hälsa 2.3 av 5
Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) 3.1 av 5
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.2 av 5
Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.1 av 5
Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 2.6 av 5
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.4 av 5
Riksförbundet Noaks Ark 1.9 av 5
Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.5 av 5
Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome 1.9 av 5
Riksföreningen hjärnkraft 2.1 av 5
Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) 2.5 av 5
Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.3 av 5
Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.7 av 5
Riksorganisationen Unga reumatiker 2.5 av 5
Schizofreni­förbundet 2.4 av 5
Sköldkörtel­föreningen i Stockholm 2.5 av 5
Spelberoendes Riksförbund 3.0 av 5
Spädbarnsfonden 2.5 av 5
Stamnings­förbundet 2.8 av 5
Stroke-riksförbundet 2.6 av 5
Svensk Dysmeliförening 2.0 av 5
Svenska Addisonföreningen 3.1 av 5
Svenska Celiaki­förbundet (SCF) 2.5 av 5
Svenska diabetes­förbundet 2.1 av 5
Svenska Down­föreningen 3.0 av 5
Svenska EB föreningen / Debra 2.5 av 5
Svenska epilepsi­förbundet 2.2 av 5
Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.1 av 5
Svenska glaukoma­förbundet (SGF) 2.4 av 5
Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet 3.0 av 5
Svenska Marfan­föreningen 3.3 av 5
Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) 3.8 av 5
Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.8 av 5
Svenska Ryggföreningen 3.1 av 5
Svenska Vitiligo­förbundet 2.4 av 5
Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) 3.0 av 5
Svenska ödemförbundet 2.0 av 5
Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.0 av 5
Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 1.6 av 5
Sympaticus­opererade, föreningen FSO 3.5 av 5
Synskadades Riksförbud 3.3 av 5
Tandvårdsskade­förbundet (TF) 2.3 av 5
Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga 3.0 av 5
Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.9 av 5
Unga allergiker 3.0 av 5
Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.0 av 5
Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) 2.4 av 5
Williams syndrom­föreningen i Sverige 3.6 av 5
XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis 2.6 av 5
Ödemförbundet 3.4 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.