Utbildning och forsknings webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkansarenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.
Genomsnittsbetyget är 2.6 av 5.

Webbplats Betyg
Alfred Nobel Science Park (Örebro) 2.4 av 5
Antagning.se 3.1 av 5
BizMaker (Västernorrland) 1.7 av 5
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2.2 av 5
Blue Science Park (Blekinge) 1.8 av 5
Dalarna Science Park 3.0 av 5
Folkhögskolans lärarförbundet 3.4 av 5
Försvarshögskolan (FHS) 2.9 av 5
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 3.0 av 5
Göteborgs Universitet (GU) 2.3 av 5
Högskolan Dalarna 2.6 av 5
Högskolan i Borås 2.5 av 5
Högskolan i Gävle 2.6 av 5
Högskolan i Halmstad 2.5 av 5
Högskolan i Skövde 2.5 av 5
Högskolan Kristianstad 3.0 av 5
Högskolan Väst 2.3 av 5
Högskolans avskiljandenämnd 2.9 av 5
Ideon Science Park (Lund) 2.3 av 5
Innovatum Science Center (Trollhättan) 2.5 av 5
Johanneberg Science Park (Göteborg) 2.7 av 5
Kalmar Science Park 2.1 av 5
Karlstad Innovation Park 2.4 av 5
Karlstads Universitet 2.5 av 5
KI Innovations (Stockholm) 2.6 av 5
Kista Science City (Stockholm) 2.3 av 5
Krinova Science Park (Kristianstad) 1.9 av 5
Kungliga Konsthögskolan 2.3 av 5
Kungliga Musikhögskolan 3.5 av 5
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 3.3 av 5
Lindholmen Science Park (Göteborg) 2.8 av 5
Linköpings Universitet 3.1 av 5
Linnéuniversitetet 2.7 av 5
Luleå Science Park 2.6 av 5
Luleå Tekniska Universitet (LTU) 2.9 av 5
Lunds Universitet 2.6 av 5
Malmö Universitet 2.9 av 5
Medeon Science Park (Malmö) 2.0 av 5
Medicon Village Science Park (Lund) 2.1 av 5
Mittuniversitetet 3.3 av 5
Mjärdevi Science Park (Linköping) 2.2 av 5
Myndigheten för yrkeshögskolan 2.5 av 5
Mälardalens Högskola 2.1 av 5
Netport Science Park (Karlshamn) 2.3 av 5
Norrköping Science Park 2.2 av 5
Peak Region Science Park (Östersund) 2.0 av 5
Piteå Science Park 2.5 av 5
Sahlgrenska Akademin 1.9 av 5
Sahlgrenska Science Park (Göteborg) 2.6 av 5
Sandbacka Park (Sandviken) 1.8 av 5
Science Park (Jönköping) 2.5 av 5
Science Park Borås 1.9 av 5
Science Park Gotland (Visby) 2.6 av 5
Skellefteå Science City 2.5 av 5
Sophiahemmet högskola 3.0 av 5
Stockholms konstnärliga högskola 2.2 av 5
Stockholms universitet (SU) 2.5 av 5
Studera.nu 2.5 av 5
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2.3 av 5
Södertälje Science Park 2.6 av 5
Södertörns högskola 2.8 av 5
Umeå universitet 2.9 av 5
Uminova Innovation (Umeå) 2.5 av 5
Universitets- och högskolerådet 3.0 av 5
Universityadmission.se 3.0 av 5
Uppsala universitet 2.7 av 5
Videum Science Park (Växjö) 2.7 av 5
Västerås Science Park 1.8 av 5
Örebro universitet 4.3 av 5
Överklagandenämnden för högskolan 3.2 av 5