Tankesmedjors webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Tankesmedjor

Tankesmedjor är organisationer som jobbar med påverkan, att få samhället att förändras i en viss riktning, ofta politiska.