Patient­organisationer

Kategori: Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.
Genomsnittsbetyget är 2.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) 3.8 av 5
2. Föreningen Fragile-X 3.7 av 5
3. Förbundet unga rörelse­hindrade 3.6 av 5
4. Williams syndrom­föreningen i Sverige 3.6 av 5
5. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa 3.5 av 5
6. Sympaticus­opererade, föreningen FSO 3.5 av 5
7. Handikapp­förbunden (HSO) 3.4 av 5
8. Ödemförbundet 3.4 av 5
9. Funktionsrätt Sverige 3.3 av 5
10. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.3 av 5
11. Svenska Marfan­föreningen 3.3 av 5
12. Synskadades Riksförbud 3.3 av 5
13. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam 3.2 av 5
14. Riksförbundet för leversjuka 3.2 av 5
15. Bröstcancer­förbundet 3.1 av 5
16. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm 3.1 av 5
17. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) 3.1 av 5
18. Svenska Addisonföreningen 3.1 av 5
19. Svenska Ryggföreningen 3.1 av 5
20. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.1 av 5
21. Ataxiföreningen 3.0 av 5
22. Epilepsi­föreningen norra Skåne 3.0 av 5
23. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) 3.0 av 5
24. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige 3.0 av 5
25. Länkarnas Riksförbund 3.0 av 5
26. Spelberoendes Riksförbund 3.0 av 5
27. Svenska Down­föreningen 3.0 av 5
28. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet 3.0 av 5
29. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) 3.0 av 5
30. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga 3.0 av 5
31. Unga allergiker 3.0 av 5
32. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.0 av 5
33. Amningshjälpen 2.9 av 5
34. Cancerfonden 2.9 av 5
35. Riksförbundet Cystisk Fibros 2.9 av 5
36. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.9 av 5
37. Alzheimerföreningen 2.8 av 5
38. Melanom­föreningen 2.8 av 5
39. Stamnings­förbundet 2.8 av 5
40. Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
41. Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.8 av 5
42. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.7 av 5
43. Cancer Rehab Fonden 2.7 av 5
44. Dyslexi­förbundet (FMLS) 2.7 av 5
45. Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.7 av 5
46. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.6 av 5
47. Barncancerföreningarna 2.6 av 5
48. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.6 av 5
49. Huvudvärks­föreningen Stockholm 2.6 av 5
50. Mun- och halscancerförbundet 2.6 av 5
51. Stroke-riksförbundet 2.6 av 5
52. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis 2.6 av 5
53. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 2.6 av 5
54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.5 av 5
55. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) 2.5 av 5
56. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP 2.5 av 5
57. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.5 av 5
58. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.5 av 5
59. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) 2.5 av 5
60. Psoriasis­förbundet 2.5 av 5
61. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) 2.5 av 5
62. Riksorganisationen Unga reumatiker 2.5 av 5
63. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm 2.5 av 5
64. Spädbarnsfonden 2.5 av 5
65. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) 2.5 av 5
66. Svenska EB föreningen / Debra 2.5 av 5
67. Astma och Allergi­förbundet 2.4 av 5
68. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka 2.4 av 5
69. Demens­förbundet 2.4 av 5
70. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) 2.4 av 5
71. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.4 av 5
72. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.4 av 5
73. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
74. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.4 av 5
75. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.4 av 5
76. Schizofreni­förbundet 2.4 av 5
77. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) 2.4 av 5
78. Svenska Vitiligo­förbundet 2.4 av 5
79. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) 2.4 av 5
80. Afasiförbundet i Sverige 2.3 av 5
81. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
82. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat 2.3 av 5
83. Riks­förbundet Balans 2.3 av 5
84. Riksförbundet för social och mental hälsa 2.3 av 5
85. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.3 av 5
86. Tandvårdsskade­förbundet (TF) 2.3 av 5
87. Fibromyalgiförbundet 2.2 av 5
88. Hörselskadades riksförbund (HRF) 2.2 av 5
89. Prostatacancer­förbundet 2.2 av 5
90. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.2 av 5
91. Svenska epilepsi­förbundet 2.2 av 5
92. Apné­föreningen i Stockholm 2.1 av 5
93. Autism- och Asperger­förbundet 2.1 av 5
94. Blodcancerförbundet 2.1 av 5
95. De handikappades riksförbund (DHR) 2.1 av 5
96. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva 2.1 av 5
97. Lungcancer­förbundet Stödet 2.1 av 5
98. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.1 av 5
99. Riksföreningen hjärnkraft 2.1 av 5
100. Svenska diabetes­förbundet 2.1 av 5
101. El­överkänsligas riks­förbund 2.0 av 5
102. Njurförbundet 2.0 av 5
103. Svensk Dysmeliförening 2.0 av 5
104. Svenska ödemförbundet 2.0 av 5
105. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.0 av 5
106. Hjärtebarns­förbundet 1.9 av 5
107. Riksförbundet Noaks Ark 1.9 av 5
108. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome 1.9 av 5
109. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 1.8 av 5
110. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) 1.8 av 5
111. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.7 av 5
112. Alopeiförbundet Sverige 1.6 av 5
113. Reumatikerförbundet 1.6 av 5
114. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 1.6 av 5
115. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.5 av 5
116. Huvudvärks­förbundet 1.4 av 5
117. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa 1.3 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.