Topplista: Patientorganisationers bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Apnésjukas förening (ASF) 4.0 av 5
2. Föreningen balans, (depressiva och manodepressiva besvär) 4.0 av 5
3. Hjärt- och Lungtransplanterade, Riksföreningen Viking 4.0 av 5
4. Hypophysis, stödförening för patienter med udda hormonella sjukdomar 4.0 av 5
5. Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige 4.0 av 5
6. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige 4.0 av 5
7. Svenska Vitillgoförbundet 4.0 av 5
8. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDU) 4.0 av 5
9. Vestibulitföreningen Göteborg 4.0 av 5
10. Williams syndromföreningen i Sverige 4.0 av 5
11. Emetofobi – Svensk mötesplats för emetofober (SME) 3.9 av 5
12. Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö (HISO) 3.9 av 5
13. Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa 3.9 av 5
14. Spelberoendes Riksförbund 3.8 av 5
15. Föreningen Fragile-X 3.6 av 5
16. Riksförbundet för leversjuka 3.6 av 5
17. Riksförbundet Attention – Neuropsykiatriska funktionshinder 3.6 av 5
18. Svenska Dysfagiförbundet 3.6 av 5
19. Förbundet unga rörelsehindrade 3.5 av 5
20. Handikappförbunden (HSO) 3.5 av 5
21. Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 3.4 av 5
22. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.4 av 5
23. Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) 3.4 av 5
24. Svenska Downföreningen 3.4 av 5
25. Svenska Marfanföreningen 3.4 av 5
26. Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 3.4 av 5
27. Synskadades Riksförbud 3.4 av 5
28. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 3.3 av 5
29. Svenska Addisonföreningen 3.3 av 5
30. Stamningsförbundet 3.2 av 5
31. Amningshjälpen 3.1 av 5
32. Ataxiföreningen 3.1 av 5
33. Epilepsiföreningen norra Skåne 3.1 av 5
34. Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.1 av 5
35. Länkarnas Riksförbund 3.1 av 5
36. Restless legs-förbundet (RLS) 3.1 av 5
37. Stroke-riksförbundet 3.1 av 5
38. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet 3.1 av 5
39. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 3.1 av 5
40. Unga allergiker 3.1 av 5
41. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 3.1 av 5
42. Anonyma spelberoende 3.0 av 5
43. Bröstcancerförbundet 3.0 av 5
44. Cancer Rehab Fonden 3.0 av 5
45. Demensförbundet 3.0 av 5
46. Dyslexiförbundet (FMLS) 3.0 av 5
47. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 3.0 av 5
48. Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) 3.0 av 5
49. Svenska Ryggföreningen 3.0 av 5
50. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga 3.0 av 5
51. Afasiförbundet i Sverige 2.9 av 5
52. Barncancerföreningarna 2.9 av 5
53. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 2.9 av 5
54. Cancerfonden 2.9 av 5
55. Epilepsiföreningen i Storstockholm 2.9 av 5
56. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.9 av 5
57. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.9 av 5
58. Melanomföreningen 2.9 av 5
59. Riksförbundet Cystisk Fibros 2.9 av 5
60. Sympaticusopererade, föreningen FSO 2.9 av 5
61. Transplanterades förening 2.9 av 5
62. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 2.9 av 5
63. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2.8 av 5
64. Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.8 av 5
65. Huvudvärksföreningen Stockholm 2.8 av 5
66. Mun- och halscancerförbundet 2.8 av 5
67. Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.8 av 5
68. Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
69. Alzheimerföreningen 2.7 av 5
70. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.7 av 5
71. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.7 av 5
72. Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.7 av 5
73. FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.7 av 5
74. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.7 av 5
75. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.6 av 5
76. Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 2.6 av 5
77. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.6 av 5
78. Psoriasisförbundet 2.6 av 5
79. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.6 av 5
80. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.6 av 5
81. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.6 av 5
82. Schizofreniförbundet 2.6 av 5
83. Svenska Celiakiförbundet (SCF) 2.6 av 5
84. Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.6 av 5
85. Svenska glaukomaförbundet (SGF) 2.6 av 5
86. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.6 av 5
87. XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 2.6 av 5
88. Fibromyalgiförbundet 2.4 av 5
89. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.4 av 5
90. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.4 av 5
91. Sköldkörtelföreningen i Stockholm 2.4 av 5
92. Ödemförbundet 2.4 av 5
93. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.3 av 5
94. Astma och Allergiförbundet 2.3 av 5
95. Autism- och Aspergerförbundet 2.3 av 5
96. Svenska diabetesförbundet 2.3 av 5
97. Tandvårdsskadeförbundet (TF) 2.3 av 5
98. De handikappades riksförbund (DHR) 2.2 av 5
99. Njurförbundet 2.2 av 5
100. Prostatacancerförbundet 2.2 av 5
101. Riksförbundet för social och mental hälsa 2.2 av 5
102. Svensk Dysmeliförening 2.2 av 5
103. Blodcancerförbundet 2.1 av 5
104. Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.1 av 5
105. Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 2.1 av 5
106. Lungcancerförbundet Stödet 2.1 av 5
107. Riksförbundet Noaks Ark 2.1 av 5
108. Riksföreningen hjärnkraft 2.1 av 5
109. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) 2.1 av 5
110. Svenska EB föreningen / Debra 2.1 av 5
111. Svenska epilepsiförbundet 2.1 av 5
112. HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva 2.0 av 5
113. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.0 av 5
114. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.0 av 5
115. Riksorganisationen Unga reumatiker 2.0 av 5
116. Spädbarnsfonden 2.0 av 5
117. Whiplashskadades Rättsförening (WRF) 2.0 av 5
118. Elöverkänsligas riksförbund 1.9 av 5
119. Hörselskadades riksförbund (HRF) 1.9 av 5
120. Svenska ödemförbundet 1.9 av 5
121. Alopeiförbundet Sverige 1.8 av 5
122. Hjärtebarnsförbundet 1.8 av 5
123. Reumatikerförbundet 1.8 av 5
124. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.8 av 5
125. Apnéföreningen i Stockholm 1.6 av 5
126. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.6 av 5
127. Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.5 av 5
128. Anorexi/bulimi-kontakt, Riksföreningen mot ätstörningar 1.4 av 5
129. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 1.4 av 5
130. Huvudvärksförbundet 1.2 av 5
131. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) 1.0 av 5