Topplista: Patientorganisationers bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Apnésjukas förening (ASF) 4.0 av 5
2. Emetofobi – Svensk mötesplats för emetofober (SME) 4.0 av 5
3. Föreningen balans, (depressiva och manodepressiva besvär) 4.0 av 5
4. Föreningen Fragile-X 3.9 av 5
5. Amningshjälpen 3.5 av 5
6. Förbundet unga rörelsehindrade 3.4 av 5
7. Ataxiföreningen 3.3 av 5
8. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 3.3 av 5
9. Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.3 av 5
10. Bröstcancerförbundet 3.2 av 5
11. Barncancerföreningarna 3.1 av 5
12. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 3.1 av 5
13. Demensförbundet 3.1 av 5
14. Dyslexiförbundet (FMLS) 3.1 av 5
15. Epilepsiföreningen norra Skåne 3.1 av 5
16. Alzheimerföreningen 3.0 av 5
17. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 3.0 av 5
18. Cancerfonden 3.0 av 5
19. Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 3.0 av 5
20. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 3.0 av 5
21. Afasiförbundet i Sverige 2.9 av 5
22. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.9 av 5
23. Cancer Rehab Fonden 2.9 av 5
24. Epilepsiföreningen i Storstockholm 2.9 av 5
25. Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 2.9 av 5
26. FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.8 av 5
27. Fibromyalgiförbundet 2.8 av 5
28. Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.7 av 5
29. Anonyma spelberoende 2.6 av 5
30. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.6 av 5
31. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.6 av 5
32. Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.6 av 5
33. Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.6 av 5
34. Astma och Allergiförbundet 2.5 av 5
35. Autism- och Aspergerförbundet 2.5 av 5
36. Elöverkänsligas riksförbund 2.4 av 5
37. Blodcancerförbundet 2.2 av 5
38. De handikappades riksförbund (DHR) 2.2 av 5
39. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.2 av 5
40. Alopeiförbundet Sverige 2.1 av 5
41. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.1 av 5
42. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2.1 av 5
43. Apnéföreningen i Stockholm 2.0 av 5
44. Anorexi/bulimi-kontakt, Riksföreningen mot ätstörningar 1.6 av 5
45. Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.4 av 5
46. Handikappförbunden (HSO) Inget snittbetyg ännu
47. Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö (HISO) Inget snittbetyg ännu
48. HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva Inget snittbetyg ännu
49. Hjärt- och lungsjukas riksförbund Inget snittbetyg ännu
50. Hjärt- och Lungtransplanterade, Riksföreningen Viking Inget snittbetyg ännu
51. Hjärtebarnsförbundet Inget snittbetyg ännu
52. Hypophysis, stödförening för patienter med udda hormonella sjukdomar Inget snittbetyg ännu
53. Hörselskadades riksförbund (HRF) Inget snittbetyg ännu
54. Huvudvärksförbundet Inget snittbetyg ännu
55. Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar Inget snittbetyg ännu
56. Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa Inget snittbetyg ännu
57. Lungcancerförbundet Stödet Inget snittbetyg ännu
58. Länkarnas Riksförbund Inget snittbetyg ännu
59. Melanomföreningen Inget snittbetyg ännu
60. Huvudvärksföreningen Stockholm Inget snittbetyg ännu
61. Mun- och halscancerförbundet Inget snittbetyg ännu
62. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) Inget snittbetyg ännu
63. Njurförbundet Inget snittbetyg ännu
64. Prostatacancerförbundet Inget snittbetyg ännu
65. Psoriasisförbundet Inget snittbetyg ännu
66. Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige Inget snittbetyg ännu
67. Restless legs-förbundet (RLS) Inget snittbetyg ännu
68. Reumatikerförbundet Inget snittbetyg ännu
69. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) Inget snittbetyg ännu
70. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) Inget snittbetyg ännu
71. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) Inget snittbetyg ännu
72. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) Inget snittbetyg ännu
73. Riksförbundet Noaks Ark Inget snittbetyg ännu
74. Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) Inget snittbetyg ännu
75. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Inget snittbetyg ännu
76. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) Inget snittbetyg ännu
77. Riksförbundet för trafik- och polioskadade Inget snittbetyg ännu
78. Riksförbundet Cystisk Fibros Inget snittbetyg ännu
79. Riksförbundet för leversjuka Inget snittbetyg ännu
80. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) Inget snittbetyg ännu
81. Riksförbundet Attention – Neuropsykiatriska funktionshinder Inget snittbetyg ännu
82. Riksförbundet för social och mental hälsa Inget snittbetyg ännu
83. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) Inget snittbetyg ännu
84. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Inget snittbetyg ännu
85. Riksföreningen hjärnkraft Inget snittbetyg ännu
86. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) Inget snittbetyg ännu
87. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome Inget snittbetyg ännu
88. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) Inget snittbetyg ännu
89. Riksföreningen Sjögrens syndrom Inget snittbetyg ännu
90. Riksorganisationen Unga reumatiker Inget snittbetyg ännu
91. Schizofreniförbundet Inget snittbetyg ännu
92. Sköldkörtelföreningen i Stockholm Inget snittbetyg ännu
93. Spelberoendes Riksförbund Inget snittbetyg ännu
94. Spädbarnsfonden Inget snittbetyg ännu
95. Stamningsförbundet Inget snittbetyg ännu
96. Stroke-riksförbundet Inget snittbetyg ännu
97. Svensk Dysmeliförening Inget snittbetyg ännu
98. Svenska Addisonföreningen Inget snittbetyg ännu
99. Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) Inget snittbetyg ännu
100. Svenska diabetesförbundet Inget snittbetyg ännu
101. Svenska Celiakiförbundet (SCF) Inget snittbetyg ännu
102. Svenska Downföreningen Inget snittbetyg ännu
103. Svenska EB föreningen / Debra Inget snittbetyg ännu
104. Svenska epilepsiförbundet Inget snittbetyg ännu
105. Svenska Dysfagiförbundet Inget snittbetyg ännu
106. Svenska föreningen för psykisk hälsa Inget snittbetyg ännu
107. Svenska Marfanföreningen Inget snittbetyg ännu
108. Svenska OCD-förbundet, Ananke Inget snittbetyg ännu
109. Svenska glaukomaförbundet (SGF) Inget snittbetyg ännu
110. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet Inget snittbetyg ännu
111. Svenska ödemförbundet Inget snittbetyg ännu
112. Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) Inget snittbetyg ännu
113. Svenska Ryggföreningen Inget snittbetyg ännu
114. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex Inget snittbetyg ännu
115. Svenska Vitillgoförbundet Inget snittbetyg ännu
116. Sveriges dövas riksförbund (SDR) Inget snittbetyg ännu
117. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDU) Inget snittbetyg ännu
118. Sympaticusopererade, föreningen FSO Inget snittbetyg ännu
119. Synskadades Riksförbud Inget snittbetyg ännu
120. Tandvårdsskadeförbundet (TF) Inget snittbetyg ännu
121. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga Inget snittbetyg ännu
122. Transplanterades förening Inget snittbetyg ännu
123. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade Inget snittbetyg ännu
124. Unga allergiker Inget snittbetyg ännu
125. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) Inget snittbetyg ännu
126. Vestibulitföreningen Göteborg Inget snittbetyg ännu
127. Whiplashskadades Rättsförening (WRF) Inget snittbetyg ännu
128. Williams syndromföreningen i Sverige Inget snittbetyg ännu
129. XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis Inget snittbetyg ännu
130. Ödemförbundet Inget snittbetyg ännu
131. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) Inget snittbetyg ännu