Topplista: Patientorganisationers bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Patientorganisationer

Patientföreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Emetofobi – Svensk mötesplats för emetofober (SME) 4.0 av 5
2. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 3.9 av 5
3. Förbundet unga rörelsehindrade 3.8 av 5
4. Svenska narkomanvårdsförbundet (SNVF) 3.7 av 5
5. Williams syndromföreningen i Sverige 3.7 av 5
6. Restless legs-förbundet (RLS) 3.6 av 5
7. Föreningen Fragile-X 3.5 av 5
8. Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam 3.5 av 5
9. Kilen – Konsumentföreningen läkemedel och hälsa 3.5 av 5
10. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3.5 av 5
11. Spelberoendes Riksförbund 3.5 av 5
12. Svenska Marfanföreningen 3.5 av 5
13. Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 3.5 av 5
14. Synskadades Riksförbud 3.5 av 5
15. Handikappförbunden (HSO) 3.4 av 5
16. Riksförbundet för leversjuka 3.4 av 5
17. Sympaticusopererade, föreningen FSO 3.4 av 5
18. Ödemförbundet 3.3 av 5
19. Bota FA! - Friedreichs Ataxi 3.2 av 5
20. Bröstcancerförbundet 3.2 av 5
21. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) 3.2 av 5
22. Epilepsiföreningen i Storstockholm 3.1 av 5
23. Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige 3.1 av 5
24. Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (ILCO) 3.1 av 5
25. Svenska Downföreningen 3.1 av 5
26. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet 3.1 av 5
27. Svenska Ryggföreningen 3.1 av 5
28. Ataxiföreningen 3.0 av 5
29. Cancerfonden 3.0 av 5
30. Svenska Addisonföreningen 3.0 av 5
31. Unga allergiker 3.0 av 5
32. Amningshjälpen 2.9 av 5
33. Länkarnas Riksförbund 2.9 av 5
34. Stamningsförbundet 2.9 av 5
35. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 2.9 av 5
36. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga 2.9 av 5
37. Dyslexiförbundet (FMLS) 2.8 av 5
38. Epilepsiföreningen norra Skåne 2.8 av 5
39. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) 2.8 av 5
40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 2.8 av 5
41. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 2.8 av 5
42. Riksförbundet Cystisk Fibros 2.8 av 5
43. Svenska föreningen för psykisk hälsa 2.8 av 5
44. Svenska OCD-förbundet, Ananke 2.8 av 5
45. Riksorganisationen Unga reumatiker 2.7 av 5
46. Stroke-riksförbundet 2.7 av 5
47. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) 2.7 av 5
48. Barncancerföreningarna 2.6 av 5
49. Cancer Rehab Fonden 2.6 av 5
50. Demensförbundet 2.6 av 5
51. FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP 2.6 av 5
52. Förbundet Sällsynta diagnoser 2.6 av 5
53. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) 2.6 av 5
54. Riksföreningen Sjögrens syndrom 2.6 av 5
55. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade 2.6 av 5
56. XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 2.6 av 5
57. Afasiförbundet i Sverige 2.5 av 5
58. Alzheimerföreningen 2.5 av 5
59. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) 2.5 av 5
60. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2.5 av 5
61. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2.5 av 5
62. Melanomföreningen 2.5 av 5
63. Mun- och halscancerförbundet 2.5 av 5
64. Psoriasisförbundet 2.5 av 5
65. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 2.5 av 5
66. Schizofreniförbundet 2.5 av 5
67. Svenska Celiakiförbundet (SCF) 2.5 av 5
68. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 2.4 av 5
69. Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige (EDS) 2.4 av 5
70. Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) 2.4 av 5
71. Huvudvärksföreningen Stockholm 2.4 av 5
72. Sköldkörtelföreningen i Stockholm 2.4 av 5
73. Spädbarnsfonden 2.4 av 5
74. Svenska EB föreningen / Debra 2.4 av 5
75. Svenska glaukomaförbundet (SGF) 2.4 av 5
76. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 2.4 av 5
77. Apnéföreningen i Stockholm 2.3 av 5
78. Curo, riksföreningen för cancersjuka 2.3 av 5
79. Fibromyalgiförbundet 2.3 av 5
80. Prostatacancerförbundet 2.3 av 5
81. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) 2.3 av 5
82. Riksförbundet för social och mental hälsa 2.3 av 5
83. Svenska Vitiligoförbundet 2.3 av 5
84. Whiplashskadades Rättsförening (WRF) 2.3 av 5
85. Astma och Allergiförbundet 2.2 av 5
86. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat 2.2 av 5
87. Elöverkänsligas riksförbund 2.2 av 5
88. Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 2.2 av 5
89. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 2.2 av 5
90. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 2.2 av 5
91. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP) 2.2 av 5
92. Svenska diabetesförbundet 2.2 av 5
93. Svenska epilepsiförbundet 2.2 av 5
94. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) 2.1 av 5
95. Autism- och Aspergerförbundet 2.1 av 5
96. Blodcancerförbundet 2.1 av 5
97. De handikappades riksförbund (DHR) 2.1 av 5
98. Riksförbundet Balans 2.1 av 5
99. Tandvårdsskadeförbundet (TF) 2.1 av 5
100. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 2.0 av 5
101. Riksföreningen hjärnkraft 2.0 av 5
102. Svensk Dysmeliförening 2.0 av 5
103. Svenska ödemförbundet 2.0 av 5
104. Alopeiförbundet Sverige 1.9 av 5
105. HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva 1.9 av 5
106. Hörselskadades riksförbund (HRF) 1.9 av 5
107. Lungcancerförbundet Stödet 1.9 av 5
108. Njurförbundet 1.8 av 5
109. Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 1.7 av 5
110. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) 1.7 av 5
111. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 1.7 av 5
112. Hjärtebarnsförbundet 1.6 av 5
113. Reumatikerförbundet 1.6 av 5
114. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) 1.6 av 5
115. Riksförbundet Noaks Ark 1.5 av 5
116. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 1.5 av 5
117. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 1.5 av 5
118. Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa 1.4 av 5
119. Huvudvärksförbundet 1.2 av 5