Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet

Vad är tillgänglighet och webbtillgänglighet?

På svenska förkortas ibland tillgänglighet med t12t, alltså att ett ’t’ följs av 12 bokstäver och sedan avslutas med ett ’t’. Detta med inspiration från engelskans förkortning a11y som står för accessibility.

Tillgänglighet som begrepp används av fler yrkesgrupper än vi som jobbar med digitala kanaler och information. Exempelvis tillgänglighet till vård och teknisk tillgänglighet i form av åtkomst till en viss teknisk resurs.

Webbtillgänglighet är att inkludera användare oavsett eventuell funktionsnedsättning – det är också en mänsklig rättighet

Webbtillgänglighet handlar om att utforma och skapa webbplatser och digitala tjänster på ett sådant sätt att de är tillgängliga för alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar eller tekniska begränsningar. Det innebär att webbplatser ska utformas på ett sätt som gör det möjligt för alla att kunna ta del av innehållet, använda funktionerna och utföra de uppgifter som de önskar.

Webbtillgänglighet är viktigt av flera anledningar. För det första är det en mänsklig rättighet att alla människor, oavsett funktionsnedsättningar eller tekniska begränsningar, ska ha likvärdig tillgång till information och tjänster som finns på webben. Genom att göra webbplatser tillgängliga för alla användare, oavsett deras behov, kan vi skapa en mer inkluderande och rättvis digital värld.

Webbtillgänglighet är lönsamt – annars exkluderar du målgrupper

För det andra är det viktigt att bry sig om webbtillgänglighet eftersom det kan ha en direkt påverkan på verksamheten. En webbplats som är otillgänglig för användare kan leda till minskade intäkter, minskad kundlojalitet och försämrat anseende. Genom att göra webbplatser tillgängliga för alla användare kan ni nå ut till en större målgrupp och öka er marknadsandel.

Det är också viktigt att bry sig om webbtillgänglighet eftersom det är en del av lagstiftningen. Enligt Diskrimineringslagen och EU-direktivet om tillgänglighet ska offentliga digitala tjänster vara tillgängliga för alla användare. Att inte uppfylla dessa krav kan leda till juridiska konsekvenser och ekonomiska sanktioner.

Om inte annat är det viktigt att bry sig om webbtillgänglighet för att skapa en bra användarupplevelse för alla användare. Genom att utforma och skapa webbplatser på ett tillgängligt sätt kan vi skapa en mer användarvänlig och effektiv webbplats för alla.


Webperf #38

Nyhetsbrevet Webperf #38 – skickat 11:e juli. Google Analytics UA läggs ner, förbjuds av IMY och återuppstår med GA4 via EU-kommissionen.

Tillgänglighets­test av offentligägda bolags webbplatser 2023 - 86% undermåliga

Under våren fick Pajalabostäder en uppläxning av tillsynsmyndigheten DIGG när det gäller tillgänglighet. I juni var det dags för SL att hotas med böter på knappt en miljon kronor. DIGG håller nämligen koll på om DOS-lagen följs. Men hur brukar webbsidor funka för andra bolag som lyder under DOS-lagen? Det tar vi en titt på här!

Privat sektors tillgänglighets­direktiv klubbat i riksdagen

Tillgänglighetsdirektivet för privat sektor har kallats ”stora tillgänglighetsdirektivet” och om inte annat så kommer det få stor påverkan. Från och med 28:e juni 2025 kommer många fler organisationer och verksamheter behöva erbjuda tillgängliga digitala tjänster och service.

61% av kommunernas webbsidor har tillgänglighets­brister trots gällande lagstiftning

Att alla ska ha tillgång till samhällets tjänster kan framstå som en självklarhet. Rätten för alla att delta i samhället är också en rättighet enligt svensk lag, bland annat genom diskrimineringslagen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Men hur ser det ut i verkligheten och i digitala kanaler? Det har vi undersökt och specifikt för de svenska kommunerna.

Regionernas webbtillgänglighet och DOS-lagen 2023

Nu har det gått något år sedan offentlig sektor skulle börja jobba systematiskt med sina webbplatsers och appars tillgänglighet. På svenska kallat DOS-lagen, eller på EU-direktivnivå kallat webbdirektivet. Låt oss se hur bra det går 2023.

Tillgänglighetstestet Axe

Det finns två olika tillgänglighetstest här på Webperf. Det ena är Pa11y men fokus här är Axe som utvecklas av Deque – som också släpper andra paketeringar av Axe. Bland annat finns ett tillägg du kan använda direkt i din webbläsare.

Snabbtest: Är er krisinformation tillgänglig?

Många har krisinformation på sina webbplatser idag. Särskilt hos samhällsaktörer är det viktigt att denna information når fram till alla som efterfrågar den.

Följer webbplatsen HTML-standarden?

I slutet på augusti 2018 lades HTML-testet till. Anledningen till att det är relevant att HTML-koden är något så när bra skriven hänger ihop med tillgänglighet och förutsägbarhet.

Simulera färgblindhet för att göra innehåll tillgängligt

En positiv sak med denna blogg är att jag emellanåt får spontana tips från läsarna. Det senaste tipset var från Martin Törnros som ville tipsa om projektet RGBlind. Ett fyndigt namn då RGB ofta uttyds som Röd Grön Blå och är de färgpytsar vi blandar färg med på webben, exempelvis när vi skriver CSS-kod som #ff0000 när vi vill ha massor med röd färg och inget blått eller grönt.

Global Accessibility Awareness Day idag

Ja nog finns det en dag för att högtidlighålla nästan varje viktig frågeställning. Men just idag är det en jag gillar, nämligen Global Accessibility Awareness Day. Att jobba med tillgänglighet och en webb för alla är en ständig strävan, inte något man kan räkna med att bli färdig med.

Inte öppna länkar i nytt fönster

Att öppna länkar i ett nytt fönster är ett effektivt sätt att finta sina besökare, de kommer inte kunna använda bakåt-knappen. Därmed inför man ett onödigt krav på att användaren ska vara uppmärksam just när det nya fönstret öppnas samt att hen ska komma ihåg detta senare.

Tydliga länktexter

Länktexten är texten som är klickbar och leder till en annan del av webben. Rent allmänt bör de vara blå och understrukna om du inte har goda skäl att designa dem annorlunda.

Media ska ha alternativtexter

Du har säkert hört att man ska ha alternativtexter till bilder på webben? Annars gör man livet svårt för de som inte kan se. Nu är det ju inte bara synskadade som inte kan se - även Google lider av detta bekymmer.

Checklista för webbpublicering

Poängen med checklistan är att ha något mätbart sätt att säkerställa att ens webbplats inte försämras över tid, utan snarare kontinuerligt förbättras för varje uppdatering.

Varför tillgänglighet på webben är viktigt

Med stor risk för att sparka in en vidöppen dörr tänkte jag gå igenom tillgänglighet på webben och varför vi alla borde bry oss om det. Dessvärre hör jag fortfarande att många tänker att tillgänglighet är att likställa med handikappanpassning.

Tillgänglighet på webben som EU-direktiv nu på remiss

För en dryg vecka sedan damp det ner ett intressant mejl. En remiss på ett tänkt EU-direktiv kring tillgänglighet på webben. Med tillgänglighet menas i detta sammanhanget att personer med funktionsnedsättning ska klara av att komma åt information, använda tjänster etc. 

Profeterna inom tillgänglighet kan nu även hävda god SEO

Tillgänglighetskonsulterna har haft det ganska tufft att nå ut, åtminstone till fler än myndigheterna och offentliga organisationer som känner sig lite mer tvingade att göra denna hemläxa. Det har varit svårt med argumentationen om att alla webbplatser har nytta av detta.