Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Privat sektors tillgänglighets­direktiv klubbat i riksdagen

Äldre man med nedsatt syn som sitter vid sin dator och har svårt att läsa bokstäverna på tangentbordet

Tillgänglighetsdirektivet för privat sektor har kallats ”stora tillgänglighetsdirektivet” och om inte annat så kommer det få stor påverkan. Från och med 28:e juni 2025 kommer många fler organisationer och verksamheter behöva erbjuda tillgängliga digitala tjänster och service.

Nu har EU:s tillgänglighetsdirektiv beslutats i svenska riksdagen. Det här tillgänglighetsdirektivet berör även privat sektor och kompletterar DOS-lagen som fokuserade på offentlig sektor och verksamheter som bedriver samhällsservice på uppdrag av offentlig sektor. I Sverige kommer namnet på den nya lagen att bli ”lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet”. Än så länge har inga praktiska förkortningar synts till.

Lagen innebär att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till samhällsservice och produkter på ett sätt så även de kan delta och konsumera.

Lagen aktiveras som sagt i slutet av juni 2025, men då det bara är två år bort är det nog en och annan som skyndsamt behöver börja inventera och förbättra tillgängligheten. Det tar tid och är dessutom svårt att tillföra på en befintlig digital lösning.

Tillgänglig läsning blir lag 2025

Beslutet i Sveriges riksdag innebär också att e-böcker ska bli mer tillgängliga.

”Ett av syftena med den här lagen är att fler ska få tillgång till litteraturen. Det är ett stort steg på vägen mot vår vision, ett samhälle där all läsning är tillgänglig.”

– Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier

Den nya lagen innebär att läsaren själv ska kunna styra över hur texten visas, och att e-bokens innehåll ska kunna läsas obehindrat med hjälpmedel. Ett annat lagkrav innebär att läsaren enkelt ska kunna navigera mellan olika avsnitt av boken.

Varför följer inte alla företag redan WCAG?

Ja, det kan man fråga sig. Webbtillgänglighet och WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är också viktiga för kommersiella organisationer. Inte bara offentlig sektor när de vänder sig till invånarna med samhällsservice.
Ett flertal digitalbyråer har på senare tid påtalat företags egennytta av att jobba med tillgänglighet. Med argument som att det utökar gruppen av potentiella kunder eftersom en väsentlig andel av befolkningen har funktionsnedsättningar. Ens befintliga och lojala kunder kan i perioder ha en tillfällig funktionsnedsättning vilket vi förstås vill bistå. Och att stöta bort nya kunder är inte logiskt bara för att vi slarvat med utformningen av vår webbplats, app eller digitala media.

Det finns som sagt flera anledningar. Här följer några typer av anledningar och motivering till varför det är viktigt:

 1. Inkludering och mångfald: Genom att följa WCAG och säkerställa webbtillgänglighet kan kommersiella organisationer nå och betjäna en bredare målgrupp, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Detta då man stödjer en mer inkluderande användarupplevelse.
 2. Juridiska krav: Många länder har lagar och regler som kräver att webbplatser och digitala tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Att följa WCAG kan hjälpa ett företag att uppfylla dessa juridiska krav och undvika potentiella böter eller rättsliga påföljder, vilket kan bli aktuellt 2025 även i Sverige även för företag. I början av 2023 hotades det med böter i miljonklassen till Ockelbo kommun och offentligägda företaget Pajalabostäder, vilket kan vara en varning till företag inför 2025 om man omfattas av den nya lagen.
 3. Bättre användarupplevelse: Att följa WCAG-riktlinjerna förbättrar ofta användarupplevelsen för alla användare, inte bara de med funktionsnedsättningar. Detta kan leda till ökad användarnöjdhet och lojalitet av den enkla anledningen att vi alla i vissa situationer har behov av tillgänglig utformning.
 4. Sökmotoroptimering (SEO): Många av WCAG:s rekommendationer bidrar till att göra webbplatsens innehåll mer sökmotorvänligt. Genom att förbättra webbtillgängligheten kan kommersiella organisationer förbättra sin sökmotoroptimering, öka synligheten för sina webbplatser i sökresultat och konkurrera om sökanvändarna.
 5. Socialt ansvar: Att säkerställa webbtillgänglighet är ett sätt för kommersiella organisationer att demonstrera sitt sociala ansvarstagande och engagemang för inkludering och jämlikhet.

Kommande kategorier på Webperf.se

Webperf.se har som mål att vara en tjänst för jämförelse av offentlig sektor och uppmuntra tävlingsinstinkten mellan de olika aktörerna. I och med att annan samhällsviktig verksamhet kommer att regleras med det nya tillgänglighetsdirektivet via svensk lag kommer det tillkomma nya kategorier inom kort. Dessa kategorier är tilltänkta, men ambitionen är inte att lista samtliga webbplatser inom respektive kategori, snarare ett representativt urval. Kommande kategorier av webbplatser som regleras av tillgänglighetsdirektivet anno 2025:

 • Banktjänster
  Banktjänster regleras av tillgänglighetsdirektivet 2025.
 • Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
  Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter är förstås en del av EU:s tankar kring människors fria rörlighet.
 • Internet- och telekom-abonnemang
  Sidor för försäljning och hantering av internet- och telekom-abonnemang för det idag är samhällskritisk infrastruktur alla borde kunna förlita sig på.
 • Playtjänster för tv- och radiokanaler
  Tjänster som erbjuder play-tjänster för tv eller radio
 • Bibliotekskataloger och andra plattformar som distribuerar e-böcker
  Bibliotekskataloger och e-böcker är en allt vanligare del av att utbilda sig.
 • Webbversioner av kommunikationslösningar
  Kan handla om Jitsi Meet, Microsoft Teams, Zoom, med flera. Sedan covidpandemin blev det ett högst normalt inslag i vardagen både för kontorsarbetare men också ett sätt att ha möten med skola, vård och omsorg.
 • Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
  Kan till exempel handla om online-dokumentation av smart-telefonernas operativsystem och det är förstås dokumentation vi alla har rätt att ta del av.

Du som har tankar om hur Webperf ska bistå med detta eller återkoppling framgent är varmt välkommen till vår Slack-grupp eller att ta kontakt via Mastodon.

Mer om privat sektors tillgänglighetsdirektiv

Till toppen