Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighets­behov kan vara permanenta, tillfälliga och situations­beroende

Matris över olika grader av nedsatt funktionsförmåga för syn, hörsel, tal, motorik och kognition. Med olika exempel på permanent, tillfällig och situationsberoende nedsättning. Syn: Nedsatt syn, ögoninfektion, sol på skärm. Hörsel: Nedsatt hörsel, öroninflammation, buller. Tal: Utan talförmåga, hes, kraftig brytning. Motorik: Saknar en arm, bruten arm, bär ett barn på ena armen. Kognition. ADHD, utmattad, stressad. Illustration: Lottie Pettersson, Försäkringskassan

Försäkringskassan har nyligen tagit fram en matris som förklarar olika varianter av tillgänglighetsbehov – med inspiration från både Microsoft Inclusive Design Toolkit och Arbetsförmedlingen. Bra grejer som kan göra nytta hos fler organisationer!

Jag snubblade över Försäkringskassans informationsgrafik i den på tillgänglighetsområdet utmärkta t12t-slacken. Där tipsas det om att Försäkringskassan tagit fram en hjälpsam matris med färgglada illustrationer som man kan använda när man ska förklara olika användningssituationer inom digital tillgänglighet och inkluderande design.

Vad jag förstått går det bra för alla att använda den bara man anger källan och behåller namn och loggan. En extra eloge till Lottie Pettersson, på Försäkringskassan, som gjort illustrationerna.

Ladda ner tillgänglighetsmatrisen

Du kan ladda ner den i flera olika format:

När kan jag ha användning av informationsgrafiken?

En tanke är att sätta upp den på väggen på ditt kontor. Dels som påminnelse för de som redan har koll på tillgänglighet men också som ett diskussionsunderlag.

Personligen tycker jag att den är utmärkt eftersom det är ett så pedagogiskt sätt att visa vad respektive funktionsförmåga kan innebära för olika personer eller i olika situationer.

Ett exempel från matrisen som rör syn

En nedsättning kan vara både permanent, tillfällig eller bero på den situation som man befinner sig i. Det kan handla om att man ser dåligt på grund av en permanent synnedsättning. Man kan också ha en ögoninfektion som är tillfällig, men som gör det svårt att se. Och om man befinner sig i en situation där solen lyser starkt på mobilskärmen så blir det också svårt att se, om inte kontrasterna är rejäla.