Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighetstestet Axe

Tillgänglighetstestet Axe

Det finns två olika tillgänglighetstest här på Webperf. Det ena är Pa11y men fokus här är Axe som utvecklas av Deque – som också släpper andra paketeringar av Axe. Bland annat finns ett tillägg du kan använda direkt i din webbläsare.

Tillgänglighetstest för att upptäcka funktionshinder

Axe försöker upptäcka funktionshinder som finns på en webbplats. Alltså ‘funktionshinder’ i den bemärkelsen som Pär Lannerö på Metamatrix brukar prata om det under sina föreläsningar – ett hinder som kan undanröjas så fler kan använda tjänsten.

”Please note that only 20% to 50% of all accessibility issues can automatically be detected. Manual testing is always required.”

– utvecklarna bakom Axe

Automatiska verktyg som Axe kan inte upptäcka alla sorters funktionshinder. Uppskattningar av andelen funktionshinder som kan upptäckas är att mellan 20-50 % kan fångas av automatiska tester. Med andra ord är det fullt möjligt att ha en otillgänglig webbplats och att dessa verktyg inte hittar några problem. Därför är det viktigt att inte enbart göra automatiserade tester, emellanåt behöver man göra manuella granskningar och gärna då och då anlita en professionell tillgänglighetsgranskare.

Vad utvärderas av Axe?

Axe utvärderar webbplatser enligt designriktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på nivå AA, det vill säga samma sak som för offentlig sektor regleras i lagen om digital offentlig service (DOS-lagen).

Saker som Axe kan upptäcka är bland annat:

  • Läsbarhet: Dålig kontrast mellan text gentemot bakgrunden.
  • Att bilder saknar alternativtext och därför inte kan uppfattas av synskadade användare.
  • Länkar saknar textinnehåll vilket gör att blinda inte vet vad som avses med länken.
  • Namnkonflikter mellan olika element på en webbsida, som gör att flera element kan ha samma identitet.
  • Avsaknad av namn på iframes.

Rent tekniskt utvärderas webbplatsen (nästan alltid enbart startsidan) genom Googles verktyg Lighthouse API och då genom en mobil vyport.

Hur fungerar betyget?

Till skillnad från Pa11y-testet här på Webperf räknas inte alla individuella problem utan snarare antalet sorters problem med tillgänglighet. Det är en anledning till att Axe kan tyckas hitta färre fel på en webbplats. En annan anledning är att utvecklarna bakom Axe har ett fokus på att endast “bekräftade fel” ska rapporteras.

Betygskalan 1-5 är Webperfs egen uppfinning. Så här fördelar sig betygen efter hur många funktionshinder Axe hittat på en webbsida:

  • 5:a om inga problem hittats – Webbplatsen har inga uppenbara fel inom tillgänglighet!
  • 4:a om det är 1-2 problem – Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är helt ok
  • 3:a ifall 3 problem upptäckts – Genomsnittlig tillgänglighet men behöver bli bättre
  • 2:a om det är 4-5 problem – Webbplatsen är dålig på tillgänglighet för funktions­varierade personer
  • 1:a ifall det finns 6 eller fler problem – Väldigt dålig tillgänglighet!

Mer om de olika betygen på Webperf

Mer om tillgänglighetstest