Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Sökmotoroptimering

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering är processen att optimera en webbplats eller en enskild webbsidas innehåll för att förbättra dess synlighet, ranking eller möjlighet att nå ut via sökmotorer som Google. Detta inkluderar att använda relevanta sökord, att skriva högkvalitativt innehåll, att bygga länkar och att optimera tekniska aspekter av webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen.

SEO är allt mer en fråga om sökanvändarens intention

Som kommunikatör eller webbredaktör är det viktigt att bry sig om sökmotoroptimering eftersom det kan hjälpa till att öka synligheten och trafiken till en webbplats eller en specifik sida. Förr fanns ett fokus på specifika nyckelord man ville nå ut med, somliga byggde en hög nyckelordsdensitet där de upprepade ett ord frekvent, men numera har sökmotorerna utvecklats och är bättre på synonymer och abstrahering är detta snarare en varningssignal.

Genom att optimera innehållet och webbplatsens struktur för relevanta sökord och fraser kan man öka chansen att webbplatsen dyker upp högt i sökresultaten när potentiella besökare söker efter information eller produkter ni erbjuder.

EAT – Expertis, auktoritet och trovärdighet är hörnstenar för SEO

Att optimera en webbplats för sökmotorer kan också hjälpa till att skapa trovärdighet och förtroende för organisationen. När en webbplats dyker upp högt upp i sökresultaten signalerar det till användare att webbplatsen har både hög relevans och trovärdighet inom det område som de söker information om.

Genom att jobba med sökmotoroptimering kan kommunikatörer också nå ut till en större målgrupp och öka kännedomen om varumärket. Genom att optimera webbplatsens innehåll för relevanta sökord kan du locka till dig nya besökare som kanske inte tidigare kände till er eller era produkter och tjänster.

Sökmotoroptimering ett viktigt verktyg för att konkurrera på den digitala marknaden. Genom att optimera en webbplats för sökmotorer kan ni öka er synlighet och mängd relevant trafik, vilket kan öka chanserna att locka till sig nya kunder och öka sin marknadsandel.

Sammanfattningsvis är sökmotoroptimering en viktig syssla för att öka synligheten, trovärdigheten och trafiken till en webbplats eller en specifik sida. Som kommunikatör är det viktigt att bry sig om sökmotoroptimering eftersom det kan hjälpa till att öka varumärkesmedvetenheten, locka till sig nya besökare och konkurrera om användare på sökmotorerna.


En introduktion till sökmotoroptimering

Det här materialet blev över när jag skrev på boken Webbstrategi för alla. Hellre än att slänga det så är det nu publicerat med viss redigering (inte riktigt lika ambitiöst som om det kommit med i tryck :))

Media ska ha alternativtexter

Du har säkert hört att man ska ha alternativtexter till bilder på webben? Annars gör man livet svårt för de som inte kan se. Nu är det ju inte bara synskadade som inte kan se - även Google lider av detta bekymmer.

Mobilegeddon: Kolla om din webbplats drabbats

Mobilegeddon inträffade 21:a april och det skulle börja favorisera mobilvänliga webbplatser i Google Sök för de som sökte från en mobil enhet.

Sökredaktör till ert intranätsök

Denna skrivelse är publicerad med förhoppningen att någon lämnar sin åsikt, särskilt om den är avvikande. Jag har tillsammans med en kollega tagit fram innehållet som ett tjänsteutlåtande. Tanken är att lämna över skrivelsen som en introduktion och vädjan till vår kommunikationsavdelning för att de ska förstå varför de behöver börja ansvara för sökfunktionens innehåll.

URL-strategi borde vara viktigare än SEO

Senast förra veckan blev jag återigen påmind om att det tycks vara svårt att följa den ursprungliga tanken om hur webbadresser ska utformas. I mitt fall var det dokumenthanteringssystemet Alfresco (som är väl spritt över hela världen) som hade mellanslag i adresser.

Googles verktyg för webbansvariga inte den fula ankungen längre

Googles verktyg för webbansvariga, Webmaster Tools på engelska, har länge känts förbisett av Google. Även fast det funnits bra grejer så hantering av webbplatskartor med mera har presentationen varit bortom tråkig och nyheterna har varit få.

Snabb laddning av sidor en fördel vid sökmotoroptimering

Inte för att jag hittat någon officiell källa på det ännu, men mängder av sajter pratar just nu om att det är dags att lägga till en webbplats prestanda som en av de viktigare punkterna för god sökmotoroptimering.

Profeterna inom tillgänglighet kan nu även hävda god SEO

Tillgänglighetskonsulterna har haft det ganska tufft att nå ut, åtminstone till fler än myndigheterna och offentliga organisationer som känner sig lite mer tvingade att göra denna hemläxa. Det har varit svårt med argumentationen om att alla webbplatser har nytta av detta.

Sökmotoroptimera dokument på din webbplats

Största delen av en ens webbplats, kanske borde, bestå av webbsidor. Ibland passar det bättre med ett dokument, och dokumentpublicering är av flera anledningar vanliga i kommunal och offentlig sektor.