Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Regionernas webbtillgänglighet och DOS-lagen 2023

Regionernas webbtillgänglighet och DOS-lagen 2023

Nu har det gått något år sedan offentlig sektor skulle börja jobba systematiskt med sina webbplatsers och appars tillgänglighet. På svenska kallat DOS-lagen, eller på EU-direktivnivå kallat webbdirektivet. Låt oss se hur bra det går 2023.


Avsnitt i bloggposten:


Vad är DOS-lagen?

DOS-lagen heter på byråkratspråk Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och började träda i kraft hösten 2019. Inledningsvis gällde den bara nypublicerade webbplatser, men hösten 2020 inkluderades även äldre webbplatser. Dock är det som lagnamnet anger digital offentlig service som omfattas. Det kommer ett bredare tillgänglighetsdirektiv 2025 som också kommer ställa krav på branscher och tjänster som banker, biljettförsäljning och trafikinformation när det gäller persontransporter, e-handlare generellt, streamingtjänster och några till. Viktiga digitala tjänster som vänder sig direkt till konsumenter med andra ord.

Att leva upp till DOS-lagen innebär att man behöver skapa en tillgänglighets­redogörelse, ge användarna möjlighet att rapportera dina brister, kunna avkräva dig tillgängliga alternativ, men också att leva upp till EN-standarden 301549 vilket kan jämföras med tillgänglighetsriktlinjen WCAG 2.1 på nivå AA.

Finns också krav i diskrimineringslagen, lagen om offentlig upphandling (LoU), arbetsmiljölagen och så är det en mänsklig rättighet att få delta

Nu är det inte bara DOS-lagen som poängterar kravet om tillgänglighet 2023. Lag om offentlig upphandling (LoU, från 2016) har sådana krav, precis som diskrimineringslagen och att Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

”bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning”

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering - Diskrimineringsombudsmannen

Och även anställda har rättigheter inom tillgänglighet i digitala sammanhang i relation till sin arbetsgivare. Intranät omfattades när vi på min tidigare arbetsplats frågade tillsynsmyndigheten Digg angående DOS-lagen. Även om det nu inte hade gjort det har ändå Arbetsmiljöverket en del att tycka i frågan.

Exempelvis kring behovet av kognitiv tillgänglighet:

”Högt räknat har 55 procent av befolkningen – kroniskt, återkommande eller vid något tillfälle utsträckt över längre tid än några månader – en sjukdom som kan föra med sig kognitiva problem. Detta understryker vikten av att förstå arbetsmiljöaspekter av kognitiva funktionsnedsättningar.”

Arbetsmiljöverkets ”Den hjärnvänliga arbetsplatsen”

Det är inte endast Arbetsmiljöverket som myndighet som tycker till - det finns också en lagstiftning i form av Arbetsmiljölagen som bland mycket annat påpekar att teknik ska utformas så de inte medför ohälsa.

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.”

Arbetsmiljölagen kapitel 2 – om arbetsmiljöns beskaffenhet

Våra 21 regioner är stora nog som organisationer att ha en förmåga att göra bra ifrån sig gentemot de invånare som har behov av webbtillgänglighet.

Tillgänglighetsanpassning…

Och egentligen är inte webbtillgänglighet alls en fråga om anpassning för någon grupp med funktionsnedsättningar. Vilket nog är grunden bakom att det bland professionella inom tillgänglighetsprofessionen blir reaktioner när någon benämner detta som tillgänglighetsanpassning. Det låter lite som välvilja mot en utsatt grupp och storsinta insatser när det snarare handlar om grundläggande användbarhet.

Vi har alla nytta av tillgänglighet någon gång. Precis som att vi alla någon gång har nytta av tillgänglighet i den fysiska miljön. Vi som knuffat barnvagnar vid nedfasade trottoarkanter har också haft nytta, utöver de som använder rullstol. Samma sak när det kommer till den digitala tillgängligheten. De flesta har nytta av det någon gång ibland åtminstone. Nästan alla har haft svårt att urskilja text på mobilens skärm utomhus i direkt solljus.

Jag kanske slaktar frasen som brukar upprepas för att förklara tillgänglighet, men den går ungefär så här:

Det som är nödvändigt för några är användbart för de allra flesta.

Förbehåll kring automatisk och syntetisk testning

Ett förbehåll jag brukar vilja göra med nedan automatiserade och syntetiska tester är att de dels inte är ofelbara, dels att det inte går att relatera till hur allvarligt det är. Av den enkla anledningen att det inte går att säga att någon människa faktiskt drabbats (de vill säga; de är syntetiska). Det är bara människor som har rättigheter enligt både etiken och lagstiftningen.

Det är värt att tänka på när man betalar tiotusentals kronor i licensavgifter, år efter år, för diverse testverktyg. Utöver om nu verktygen faktiskt används.

Vi som pysslar med Webperf-communityt har som du förhoppningsvis redan vet släppt ett fritt och gratis paket för självhjälp i Webperf Core. Om du inte själv har förmågan att köra sådana tester själv går det att köpa som en tjänst, bland annat genom Webperfs Premium-tjänster eller leta upp en Python-kunnig utvecklare i din närhet.

Metod för detta test

Även fast jag ser nyttan med många testverktyg på området brukar jag poängtera bristen med verktyg som Siteimprove, Silktide, Monsido, och samma för Webperfs egna tester så klart. Det saknas en högst väsentlig koppling till faktiska användares upplevelse - det som kallas RUM (Real User Monitoring). RUM-tester hjälper dig att prioritera det som faktiskt drabbar dina användare. Som i tanken att nyttan med något uppstår genom dess användning så är det ju friktionen i användningen du borde adressera snarare än att förbättra det (nära på) ingen kommer ha nytta av.

Dessa testverktyg, där många tycks positionera sig som ett alternativ till just Siteimprove som om de vore branschledande, har den enorma bristen att det är högst hypotetiska problem de upptäcker. Trots detta, och att jag är medveten om dessa tillkortakommandena, så rekommenderade även jag Siteimprove på min tidigare arbetsplats. Åtminstone fram tills dess att Siteimprove började bekänna färg som ett företag som bara tål positiva produktrecensioner.

Dessa storskaliga utvärderingar är trots sin kvantitativa metod inte nämnvärt kvantifierbara eftersom de inte är kopplade till webbanalys. Exempelvis, om vi kunde mixa in antalet besökare som otillgängliga webbsidor haft hade vi börjat se att det rimligen fanns drabbade individer bland de som besökt webbsidorna. Med dessa kvasi-kvantitativa metoder gör vi snarare en inventering av problemets utbredning än att göra en skattning av hur det står till.

Axe Core från Deque för denna tillgänglighetstestning

Testramverket för tillgänglighetstestningen är Axe Core via Lighthouse, alltså det verktyg som Deque skapat. Du som vill köra mer eller mindre samma test i din Chromium-baserade webbläsare kan installera nedan plugin:

axe DevTools - Web Accessibility Testing (Chrome Web Store)

De brister som nämns av Axe Core är ibland inte helt uppenbara övertramp mot lagkravet (WCAG-riktlinjerna). Ibland har även misslyckande mot god praxis inom webbtillgänglighet dykt upp på regionernas webbplatser.

Ett sådant exempel är när Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordningnämns som brist. När rubrikers nivåer kommer lite huller om buller så är det svårt att förstå strukturen på en webbsida om man har rubriker som metod för att navigera innehållet.

Men det finns inte ett framgångskriterie i WCAG-riktlinjerna som uttryckligen förbjuder dig att blanda rubriknivåer lite efter eget huvud. Det som finns är ett framgångskriterie för rubriker (2.4.6), men där krävs inte just denna ordning. Däremot finns 1.3.1: Info and Relationships som går mer in på semantisk kod, som förstås antyder att olika rubriknivåer har en relation sinsemellan. Vi gamla rävar som varit med innan web3 betydde något kring krypto och handlade om tredje generationens semantiska webb har det i ryggraden att inte slarva runt med kodens struktur på detta sätt. Även webbläsarna var mindre förlåtande på den tiden HTML-koden skulle följa XML:s principer. Du som vill ha en lektion i webbhistoria kan kolla in XHTML på W3Schools eller läsa noga runt ”well-formed” som var trenden för när XHTML tog över från HTML4.

En annan sak som är bra att känna till eftersom det är regioner som testas är att PDF-dokument inte ingår i vad som testats. PDF är ett tryck- och utskriftsformat som egentligen inte har på webben att göra. Men inom just offentlig sektor är det dock extremt vanligt även fast några brukar konvertera de viktigare dokumenten till webbsidor. Det går att testa PDF-filer automatiskt. Dock är det inget som Webperf brytt sig om så här långt.

Automatiska tester behöver ofta manuell eftertanke

Det du tar med dig kring detta är att tillgänglighetstestning behöver lite eftertanke av en person som är insatt i hur det är tänkt att fungera och kan göra de ibland svåra avvägningarna av icke-optimala lösningar på ett problem. Kopplingen till övertramp mot DOS-lagen (eller diskrimineringslagen) är inte helt automatisk bara för att där finns en brist enligt ett testverktyg.

Urval av sidor

Ambitionen med detta tillgänglighetstest var att försöka testa cirka 100 st sidor på varje webbplats och att hämta dessa via respektive startsida. Men vissa webbsidor gick ibland bara att testa som en slantsingling. Så några regioners tester kördes om några gånger innan det blev ett resultat värt att jämföra.

Hos Region Jämtland-Härjedalen fångades länkar upp som leder till deras utskriftsversioner av webbsidor (jag hade glömt bort att sånt brukade vara vanligt). Dessa är bantade designmässigt och innehåller därför färre tillgänglighetsfel. Där kom jag på att också redovisa genomsnittligt antal fel på sidor som alls har fel, för att väga upp detta perspektiv, men det blev ändå en omkörning där dessa dubblettsidor filtrerades bort.

Region Västerbotten hade mängder med trasiga länkar. Och interna 404-sidor utvärderas inte i detta test alls, om servern svarar med statuskod 404 alltså. Så de testades om med ett större urval för att ta höjd för alla deras felsidor.

Gotland har interna länkar som bara leder vidare och stökar till det. Som denna - https://www.gotland.se/80395 - den leder vidare till en sida hos Transportstyrelsen.

Så ja, det finns en del brus i testet och i vanlig ordning ska de tas med en nypa salt.

Det här är ett automatiserat tillgänglighetstest och det har absolut sina brister. Dock kan man tänka på det som en enklare kontroll av hygiennivån och en indikator på ifall den webbplatsansvariga lagt någon nämnvärd ansträngning runt tillgänglighet. I det fall en organisation har väldigt få brister enligt denna metod betyder det faktiskt inte att man är klar med sitt tillgänglighetsarbete. Man behöver också emellanåt göra manuella tester (ibland kallat experttester) av saker som de automatiska metoderna inte behärskar. Det handlar om textalternativ, kvalitet på alternativtexter, undertextning av videoklipp och mycket mer.

Regionernas webbtillgänglighet

En enkel översikt för hur respektive region presterar får du i nedan tabell. Du kan sortera kolumnerna genom att klicka på dem.

Det är anmärkningsvärt att 9 av 21 regioner har så här enkelt funna tillgänglighetsbrister på nästan varenda en av sina webbsidor. Samtidigt intressant att 4 av 21 har nästan inga fel på det urval av runt hundratalet sidor på webbplatserna. Det är bra jobbat!

Region Sidor med tillgänglighets­brister Fel per sida med brister
Region Blekinge 2,4% 1 st
Region Dalarna 100% 4,7 st
Region Gotland 99,2% 2 st
Region Gävleborg 100% 2 st
Region Halland 21,3% 1 st
Region Jämtland Härjedalen 98,2% 1,1 st
Region Jönköpings Län 100% 4,1 st
Region Kalmar län 73,5% 1,3 st
Region Kronoberg 12,5% 1,2 st
Region Norrbotten 1,1% 1 st
Region Skåne 1% 1 st
Region Stockholm 45,4% 1,4 st
Region Sörmland 100% 1,4 st
Region Uppsala 5,9% 1,3 st
Region Värmland 5,9% 1 st
Region Västerbotten 33% 1 st
Region Västernorrland 2,4% 1 st
Region Västmanland 100% 3,9 st
Region Örebro Län 100% 3 st
Region Östergötland 100% 2,1 st
Västra Götalandsregionen 20% 1,1 st

Region Blekinge

Region Blekinge är i den klart bättre änden av detta tillgänglighetstest av våra regioner. Att 2 av 83 webbsidor har tillgänglighetsbrister kan handla om otur. Särskilt med tanke på att båda sidorna har samma fel – att en iframe inte har en titel.

 • 83 st webbsidor hämtades från regionblekinge.se och har utvärderats
 • På 2 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 2,4%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 brist per sida.
 • Det förekommer 1 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Vissa frame>- eller <iframe>-element saknar titel

Se hela resultatet:

regionblekinge.se tillgänglighetstest 2023-01-19

Region Dalarna

Hmmm. Ett av testets bottennapp tycks vara Region Dalarna. Det finns brister på precis varenda sida av de 95 som undersökts, men som om inte det vore nog är det nästan 5 st fel per sida och totalt 11 st olika fel som förekommer på dessa webbsidor.

 • 95 st webbsidor hämtades från www.regiondalarna.se och har utvärderats
 • På 95 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 4,7 st brister per sida.
 • Det förekommer 11 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Namnen för progressbar-elementen för ARIA är inte igenkännliga.
  • Alla [id]-attribut för aktiva fokuserbara element är inte unika
  • Alla ARIA-id:n är inte unika
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • <html>-elementet har inget [lang]-attribut
  • Vissa formulärelement har inte etiketter
  • Några eller alla obligatoriska underordnade element med [role] saknas för element med ARIA-rollen [role].
  • Det finns element med [role]-attribut utan ett obligatoriskt överordnat element
  • Vissa listposter (<li>) saknar ett överordnat <ul>- eller <ol>-element.

Se hela resultatet:

www.regiondalarna.se tillgänglighetstest 2023-01-19

Region Gotland

På Region Gotlands webbplats var det bara en av de insamlade webbsidorna som saknade tillgänglighetsfel enligt Axe-testet. De har dessutom 18 olika tillgänglighetsbrister på dessa drygt hundra webbsidorna och det är värst bland regionerna med viss marginal.

 • 133 st webbsidor hämtades från www.gotland.se och har utvärderats
 • På 132 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 99,2%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 2 st brister per sida.
 • Det förekommer 18 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Vissa attribut av typen [aria-*] är ogiltiga eller felstavade
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Alla [aria-hidden=”true-element innehåller fokuserbara underordnade element
  • Namnen för inmatningsfälten för ARIA är inte tillgängliga
  • Några eller alla obligatoriska underordnade element med [role] saknas för element med ARIA-rollen [role].
  • Alla attribut av typen [aria-*] har inte ett giltigt värde
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • [user-scalable=”no används i elementet <meta name=”viewport”>, eller också är värdet på attributet [maximum-scale] mindre än 5.
  • Dokumentet har inget <title>-element
  • <html>-elementet har inget [lang]-attribut
  • Namnen för button-, link- och menuitem-elementen är inte igenkännliga.
  • Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda
  • Listor innehåller inte enbart <li>-element och stödelement för skript (<script> och <template>).

Se hela resultatet:

www.gotland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Kronoberg

Kronoberg lyckas få ett bland regioner rätt bra resultat. Var åttonde sida på webbplatsen har en tillgänglighetsbrist, och där fel finns är de inte särskilt många på samma sida.

 • 152 st webbsidor undersöktes på www.regionkronoberg.se och har utvärderats
 • På 19 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 12,5%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,2 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut

Se hela resultatet:

www.regionkronoberg.se tillgänglighetstest 2023-01-21

Region Uppsala

En av de bättre webbplatserna kommer från Region Uppsala, med 6% sidor som har tillgänglighetsfel. Sen har de ett antal olika fel vilket gör det lite mer ansträngande att fixa.

 • 118 st webbsidor hämtades från regionuppsala.se och har utvärderats
 • På 7 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 5,9%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,3 st brister per sida.
 • Det förekommer 6 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda

Se hela resultatet:

regionuppsala.se tillgänglighetstest 2023-01-21

Region Västernorrland

För Västernorrlands del kan man diskutera om det ens är något att höja på ögonbrynet över eftersom den enda brist som hittats är att de inte följer god praxis. Att inte ordna sina rubriker i fallande ordning är nog inte något som får tillsynsmyndigheten Digg att fundera på att granska dem.

 • 85 st webbsidor hämtades från www.rvn.se och har utvärderats
 • På 2 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 2,4%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 1 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning

Se hela resultatet:

www.rvn.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Jönköpings Län

Att som Jönköpings län ha i genomsnitt 4 st fel på precis varenda sida på webbplatsen är inte särskilt snyggt. Av felens sort tycks man ha problem primärt med sin frontend-kod, men att länkars namn inte håller måttet kan också vara en redaktionell brist.

 • 105 st webbsidor hämtades från www.rjl.se och har utvärderats
 • På 105 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 4,1 st brister per sida.
 • Det förekommer 7 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Alla attribut av typen [aria-*] har inte ett giltigt värde
  • Listor innehåller inte enbart <li>-element och stödelement för skript (<script> och <template>).
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn

Se hela resultatet:

www.rjl.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Västerbotten

Jag gillar Västerbotten generellt. Det kanske beror på att jag är producerad i Skellefteå. Hur som helst, att de har tillgänglighetsfel på var tredje webbsida är inte direkt bra men det är absolut förmildrande att de bara har ett fel per sida med brister. Och det här med att rubriker kommer i konstig ordning är mer en fråga om praxis än att följa DOS-lagen till punkt och pricka.

 • 106 st webbsidor hämtades från www.regionvasterbotten.se och har utvärderats
 • På 35 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 33%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 4 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • <html>-elementet har inget [lang]-attribut
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda

Se hela resultatet:

www.regionvasterbotten.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Värmland

Värmland har ganska liten andel sidor med tillgänglighetsproblem på sin webbplats och på sidor som alls har fel är det bara ett enda. Sen kan man fundera på om det här med rubriknivåer är något att jaga upp sig över.

 • 85 st webbsidor hämtades från www.regionvarmland.se och har utvärderats
 • På 5 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 5,9%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 3 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Alla [id]-attribut för aktiva fokuserbara element är inte unika

Se hela resultatet:

www.regionvarmland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Stockholm

Att som på Region Stockholms webbplats ha tillgänglighetsfel på nästan varannan sida är ett underbetyg från en av Sveriges absolut största regioner. Nog för att de sidor som har brister inte har massor med fel, men det finns 10 stycken olika tillgänglighetsfel man kan upptäcka med automatiska metoder.

Det är så pass frekvent att man inte kan missa det ens om man gör några få stickprov med verktyg som Pagespeed Insights eller Axe DevTools i Chrome. Stickprov för tillgänglighetstestning är på inget sätt raketkirurgi på den nivå av tillgänglighet som Region Stockholms webbplats befinner sig.

 • 97 st webbsidor hämtades från www.regionstockholm.se och har utvärderats
 • På 44 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 45,4%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,4 st brister per sida.
 • Det förekommer 10 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa formulärelement har inte etiketter
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Vissa attribut av typen [aria-*] är ogiltiga eller felstavade
  • Alla [aria-hidden=”true-element innehåller fokuserbara underordnade element
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Alla [id]-attribut för aktiva fokuserbara element är inte unika
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel

Se hela resultatet:

www.regionstockholm.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Östergötland

Östergötland har runt 2 st tillgänglighetbrister på varenda sida av de som testats. Problemet med kontrast är ofta en som ligger med i den övergripande designen och kan åtgärdas en gång för alla, men det är inte alltid ett roligt designbeslut att ändra färg på något av denna anledning. Att man har problem med accesskey är ett tecken på att man försökt sig på en bra tillgänglighet men inte fått till det. Samma sak kan vi se på andra webbplatser som har problem med ARIA-attribut.

 • 91 st webbsidor hämtades från www.regionostergotland.se och har utvärderats
 • På 91 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 2,1 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Alla värden på [accesskey] är inte unika
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Listor innehåller inte enbart <li>-element och stödelement för skript (<script> och <template>).
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.

Se hela resultatet:

www.regionostergotland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Örebro Län

På tal om regioner jag möjligen har en uppfattning om så är jag uppvuxen i Örebro Län. Har dock aldrig haft en professionell relation till regionen annat än avundsjuka över länets geografi när jag jobbade på Västra Götalandsregionen.

Nog om det. Region Örebro Läns webbplats har inte många år på nacken och ändå tycks de inte alls fått till det här med god webbtillgänglighet.

Om man nu tagit stickprov så finns det tillgänglighetbrister på precis varje sida, genomsnitt 3 st per sida! Totalt sett hittades åtta olika sorters brister på de knappt hundra sidor som utvärderades. Några mer häpnadsväckande än andra. Exempelvis att formulärfält saknar beskrivande etiketter!

 • 90 st webbsidor hämtades från www.regionorebrolan.se och har utvärderats
 • På 90 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 3 st brister per sida.
 • Det förekommer 8 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Alla ARIA-id:n är inte unika
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Några eller alla obligatoriska underordnade element med [role] saknas för element med ARIA-rollen [role].
  • Alla [id]-attribut för aktiva fokuserbara element är inte unika
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Vissa formulärelement har inte etiketter

Se hela resultatet:

www.regionorebrolan.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Kalmar

Om man besöker Region Kalmar är det en på fyra att man hamnar på en sida som inte har en lätt funnen tillgänglighetsbrlst. Det är förstås inte alls bra. Förmildrande för Kalmar är att de inte har särskilt många tillgänglighetsfel per sida som nu har fel.

 • 102 st webbsidor hämtades från www.regionkalmar.se och har utvärderats
 • På 75 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 73,5%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,3 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • <html>-elementet har inget [lang]-attribut
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel

Se hela resultatet:

www.regionkalmar.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Jämtland Härjedalen

På Jämtland Härjedalens webbplats är det osannolikt att man landar på en sida utan tillgänglighetsbrister. Dock ser det ut som att två åtgärder skulle ta dem ganska långt. Först att reda ut kontrastproblemet och sedan att städa sin trasiga HTML-kod för de listor man har.

 • 109 st webbsidor hämtades från www.regionjh.se och har utvärderats
 • På 107 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 98,2%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,1 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Listor innehåller inte enbart <li>-element och stödelement för skript (<script> och <template>).
  • Vissa listposter (<li>) saknar ett överordnat <ul>- eller <ol>-element.
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn

Se hela resultatet:

www.regionjh.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Halland

Region Halland har varit en bra duelleringspartner för inte bara mig under min tid på Västra Götalandsregionen. Men där har också historiskt funnits ett antal samarbeten på webbområdet. Halland är duktiga och ambitiösa. Därför är nedan resultat något sämre än jag hade gissat på förhand, även fast de bara har 1 st brist per sida som alls har brister.

 • 75 st webbsidor hämtades från www.regionhalland.se och har utvärderats
 • På 16 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 21,3%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 3 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel

Se hela resultatet:

www.regionhalland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Gävleborg

I den sämre änden av skalan finner vi Gävleborg som har ett automatiskt funnet tillgänglighetsfel på varje sida som undersökts. Sidor som har fel har i snitt två fel totalt och det finns 8 st olika sorters fel bland dessa nästan 100 undersökta webbsidor.

 • 91 st webbsidor hämtades från www.regiongavleborg.se och har utvärderats
 • På 91 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 2 st brister per sida.
 • Det förekommer 8 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • [user-scalable=”no används i elementet <meta name=”viewport”>, eller också är värdet på attributet [maximum-scale] mindre än 5.
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Namnen för button-, link- och menuitem-elementen är inte igenkännliga.
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning

Se hela resultatet:

www.regiongavleborg.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Norrbotten

Norrbotten släppte sin nya webbplats strax innan årsskiftet till 2023 och kommunicerade också sina höga ambitioner. Det syns i denna tillgänglighetsutvärdering som på knappt hundra sidor bara hittade en enda förekomst av ett avsteg från tillgänglighetspraxis. Snyggt jobbat Norrbotten!

 • 92 st webbsidor hämtades från /www.norrbotten.se och har utvärderats
 • På 1 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 1,1%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 1 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning

Se hela resultatet:

www.norrbotten.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Västmanland

Om man går till Region Västmanlands webbplats kommer man hamna på en sida med tillgänglighetsfel dessvärre. Varje sida har något och i genomsnitt nästan 4 st. Det är förstås inte alls bra. Sen att man har totalt 9 st olika tillgänglighetsfel antyder att man har en del att ta itu med.

 • 89 st webbsidor hämtades från regionvastmanland.se och har utvärderats
 • På 89 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 3,9 st brister per sida.
 • Det förekommer 9 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Alla bildelement har inte [alt]-attribut
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel
  • Alla [aria-hidden=”true-element innehåller fokuserbara underordnade element
  • Vissa formulärelement har inte etiketter
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll

Se hela resultatet:

regionvastmanland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Sörmland

Hos Sörmland är det mängder av otillgängliga webbsidor. Sen är det lite drygt ett fel per sida och det systematiska felet att åtgärda handlar om att tabindex är felaktigt kodat på varenda webbsida. Antagligen enkelt fixat, men synd att man inte gör stickprov och upptäcker sånt här själva.

 • 78 st webbsidor hämtades från regionsormland.se och har utvärderats
 • På 78 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 100%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,4 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Vissa <frame>- eller <iframe>-element saknar titel

Se hela resultatet:

regionsormland.se tillgänglighetstest 2023-01-20

Region Skåne

I den änden av skalan som imponerar placerar sig Region Skåne. Av knappt hundra testade sidor på deras webbplats upptäcktes en enda sida med en tillgänglighetsbrist.

 • 97 st webbsidor hämtades från www.skane.se och har utvärderats
 • På 1 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 1%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1 st brister per sida.
 • Det förekommer 1 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.

Se hela resultatet:

www.skane.se tillgänglighetstest 2023-01-19

Västra Götalandsregionen (VGR)

Du kanske redan vet, men jag (Marcus) jobbade i 10 år på VGR, fram till i somras, med bland annat digitala medier, tillgänglighet och webbanalys.

Nedan resultat förvånar mig faktiskt lite. VGR har en imponerande organisatorisk mognad inom tillgänglighet – även om man förstås inte ständigt briljerar. Det var något jag uppskattade med att jobba med dessa frågor på VGR. Det fanns en ödmjukhet inför att det är en strävan snarare än ett skuldbeläggande när det blev fel. Och det var väl främst vid inköp av ”standardprodukter” som det kunde kännas som att tillgänglighetsfrågan prioriterades ner en hel del jämfört med egenutvecklade saker.

Apropå prestigelösheten så var det ett icke-beslut att 2021 publicera när tillsynsmyndigheten DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) granskat oss.

VGR:s webbtillgänglighet har granskats av DIGG – läs protokollet (VGR:s utvecklingsblogg)

Jag inser att det är få förunnat att glädjas åt att DIGG inleder tillsyn. Gissningsvis fanns där en trygghet i att det ”hur illa kan resultatet vara” och att det här reder vi ut på bästa sätt med tanke på all den kompetens på tillgänglighetsområdet som fanns internt.

Så här såg Västra Götalandsregionens webbplats ut 19:e januari i år:

 • 100 st webbsidor hämtades från www.vgregion.se och har utvärderats
 • På 20 av dessa sidor upptäcktes tillgänglighetsbrister.
 • Frekvensen av sidor med brister är 20%
 • Av sidorna med brister hittades i genomsnitt 1,1 st brister per sida.
 • Det förekommer 5 st olika sorters fel på webbplatsen. Dessa är följande:
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Vissa element med attributet [role] har inte alla obligatoriska attribut av typen [aria-*]
  • Alla ARIA-id:n är inte unika

Se hela resultatet:

www.vgregion.se tillgänglighetstest 2023-01-19

Mer om regionernas tillgänglighet på webbplatserna och anmälan av bristande tillgänglighet till DIGG