Gå direkt till sidans huvudinnehåll

DOS-lagen

Varför är DOS-lagen viktig att följa för offentlig sektor?

DOS-lagen, eller lagen om digital tillgänglighet till offentlig sektors webbplatser och appar, är en viktig lag för att säkerställa att offentliga webbplatser och digitala tjänster är tillgängliga för alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar eller tekniska begränsningar.

Det är viktigt att offentlig sektor följer DOS-lagen eftersom det handlar om en grundläggande rättighet för alla att kunna ta del av offentlig information och tjänster på lika villkor. Genom att följa lagen kan offentlig sektor öka tillgängligheten och skapa en mer inkluderande och rättvis digital värld.

En annan viktig anledning till att följa DOS-lagen är att det kan ha en direkt påverkan på offentlig sektors verksamhet. En webbplats eller digital tjänst som inte är tillgänglig för alla användare kan leda till minskat förtroende och minskad användning. Genom att följa lagen kan offentlig sektor nå ut till en större målgrupp och öka sin effektivitet och nytta bland invånarna, vilket i sig kan spara kostnader på sikt.

DOS-lagen är ett EU-direktiv

DOS-lagen är också viktig eftersom det är en del av EU-direktivet om tillgänglighet. Genom att följa lagen kan offentlig sektor säkerställa att de uppfyller de krav som ställs inom EU och undvika eventuella rättsliga konsekvenser och sanktioner.

Slutligen är det viktigt att följa DOS-lagen för att skapa en bättre användarupplevelse för alla användare. Genom att utforma och skapa webbplatser och digitala tjänster på ett tillgängligt sätt kan offentlig sektor skapa en mer användarvänlig och effektiv webbplats för alla.

I grova drag handlar det om två saker:

  • Skapa en tillgänglighetsredogörelse
  • Följ designriktlinjen WCAG 2.1 på nivå AA

Tillgänglighets­test av offentligägda bolags webbplatser 2023 - 86% undermåliga

Under våren fick Pajalabostäder en uppläxning av tillsynsmyndigheten DIGG när det gäller tillgänglighet. I juni var det dags för SL att hotas med böter på knappt en miljon kronor. DIGG håller nämligen koll på om DOS-lagen följs. Men hur brukar webbsidor funka för andra bolag som lyder under DOS-lagen? Det tar vi en titt på här!

61% av kommunernas webbsidor har tillgänglighets­brister trots gällande lagstiftning

Att alla ska ha tillgång till samhällets tjänster kan framstå som en självklarhet. Rätten för alla att delta i samhället är också en rättighet enligt svensk lag, bland annat genom diskrimineringslagen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Men hur ser det ut i verkligheten och i digitala kanaler? Det har vi undersökt och specifikt för de svenska kommunerna.

Regionernas webbtillgänglighet och DOS-lagen 2023

Nu har det gått något år sedan offentlig sektor skulle börja jobba systematiskt med sina webbplatsers och appars tillgänglighet. På svenska kallat DOS-lagen, eller på EU-direktivnivå kallat webbdirektivet. Låt oss se hur bra det går 2023.

Video + anteckningar: T12t Stockholms träff 23:e september

T12t-gruppen kämpar på trots covid-19 vidare med sina träffar. Fast online som så många andra. Tacksamt för de av oss som inte bor nära Stockholm och att materialet blir digitaliserat av bara farten för att ta del av och dela i efterhand till folk som behöver se. Till denna träff var drygt 200 personer anmälda.

DOS-lagen träder i kraft idag – Webbdirektivet

Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att väldigt många svenska webbplatser behöver leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag.

Dags att skapa en tillgänglighets­redogörelse!

De som lyder under lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska ha en tillgänglighets­redogörelse på sin webbplats om webbplatsen lanserades efter 23 september 2018. Lagen gäller de inom offentlig sektor och de som bedriver service, exempelvis offentligt finansierad sjukvård.