Gå direkt till sidans huvudinnehåll

WCAG

WCAG är en standard och designriktlinje för digital tillgänglighet. WCAG är förkortningen av Web Content Accessibility Guidelines och ges ut av webbstandardorganisationen W3C (World Wide Web Consortium) inom deras arbete med WAI (Web Accessibility Initiative).
Från och med första januari 2015 blev det olagligt att på sin webbplats diskriminera de med funktionsnedsättningar. Det brukar dröja ett tag innan lagar prövats i domstolarnas alla nivåer, därför är det inte glasklart var gränserna går. Det finns förstås olika nivåer av hur stort övertramp man gör mot en funktionsnedsatt persons rättigheter. Att helt bli utestängd på grund av sin funktionsnedsättning är ju ett fall som förhoppningsvis blir svårt att slingra sig ur, medan domstolarna nog inte lär ingjuta gudsfruktan i de som glömt skriva alternativtext till en bild. Från och med september 2018 är det för offentlig sektor mfl olagligt att inte leva upp till WCAG 2.0 nivå AA på intranät, webbar och appar. Det är en del i det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighets­test av offentligägda bolags webbplatser 2023 - 86% undermåliga

Under våren fick Pajalabostäder en uppläxning av tillsynsmyndigheten DIGG när det gäller tillgänglighet. I juni var det dags för SL att hotas med böter på knappt en miljon kronor. DIGG håller nämligen koll på om DOS-lagen följs. Men hur brukar webbsidor funka för andra bolag som lyder under DOS-lagen? Det tar vi en titt på här!

Privat sektors tillgänglighets­direktiv klubbat i riksdagen

Tillgänglighetsdirektivet för privat sektor har kallats ”stora tillgänglighetsdirektivet” och om inte annat så kommer det få stor påverkan. Från och med 28:e juni 2025 kommer många fler organisationer och verksamheter behöva erbjuda tillgängliga digitala tjänster och service.

Regionernas webbtillgänglighet och DOS-lagen 2023

Nu har det gått något år sedan offentlig sektor skulle börja jobba systematiskt med sina webbplatsers och appars tillgänglighet. På svenska kallat DOS-lagen, eller på EU-direktivnivå kallat webbdirektivet. Låt oss se hur bra det går 2023.