Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Webbdirektivet närmar sig – lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Webbdirektivet närmar sig – lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Jobbar du med digitala ting i offentlig sektor eller erbjuder du konsult­tjänster till offentlig sektor? Då har du säkert koll på webb­direktivet eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som den egentligen heter.

Lagstiftningen gäller webbplatser, intranät och appar. Lagen aktiveras lite olika beroende på när en webbplats/app/intranät lanserats.

Det som krävs av en webbplats kan tyckas vara ganska uppenbara saker, som att:

“offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust”

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service; - DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Men som Webperf visar är detta dessvärre inte något man kan förvänta sig av alla webbplatser som denna lagstiftning försöker styra upp.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatser lanserade efter 23 september 2018

Om du gillar lagstiftarens förklaring så:

“1. namn på offentlig aktör samt den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser,

2. en redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser helt, delvis, eller inte uppfyller kraven i 4 §,

3. en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,

4. datum för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven i 4 §, som ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen, utfördes och vilken metod som har använts för att göra bedömningen samt datum när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades,

5. den funktion, eller en länk till en sådan funktion, som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 4 § dessa föreskrifter. Genom funktionen ska det också gå att framställa en sådan begäran som avses i 15 § samma lag, avseende tillgängliggörande av digital service som har undantagits, och

6. information om att upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service kan anmälas till Myndigheten för digital förvaltning och en länk till det förfarande för anmälningar som myndigheten tillhandahåller.”

Webbplatsen/appen ska alltså redogöra för sin tillgänglighet, samt förklara vad som ännu inte är tillgängligt och berätta när man kommer erbjuda något som är tillgängligt.

23:e september 2019 för webbplatser som släppts senaste året, eller 23:e september 2020 för _alla_ berörda webbplatser

För dig som är byråkrat:

“7 § De krav som avses i 4 § och 6 § ska vara uppfyllda

1. från och med den 23 september 2019 för webbplatser som har offentliggjorts från och med den 23 september 2018,

2. från och med den 23 september 2020 för webbplatser som inte omfattas av första punkten,

3. från och med den 23 juni 2021 för mobila applikationer.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.

Med andra ord; är webbplatsen släppt efter 23:e september 2018 gäller detta dig redan nu i september 2019, eller för alla som senast 23:e september 2020 för alla berörda webbplatser, intranät och appar. Då inkluderas saker som att video och ljud ska ha en tillgänglig textversion som mest två veckor efter offentliggörandet på webbplatsen.

Mer om förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service

Till toppen