Tillgänglighet: DOS-lagen träder i kraft idag

Tillgänglighet: DOS-lagen träder i kraft idag

Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att väldigt många svenska webbplatser behöver leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag.

Så vad behöver göras? Jo, följande bland annat:

  1. Skapa en tillgänglighetsredogörelse, den ska berätta om vilka undantag som finns kring tillgängligheten.
  2. Ge användarna en möjlighet att rapportera om brister i tillgängligheten och erbjuda stöd om de behöver tillgängliga alternativ. Exempelvis med ett formulär och gärna andra kontaktvägar som komplement.
  3. Leva upp till ett gäng tillgänglighetskrav. Kraven kommer från standarderna WCAG 2.1 AA och EN301549.

Inte enbart automatiserade tester av tillgänglighet

Det är viktigt att komma ihåg att man inte enbart kan använda sig av automatiserade verktyg, som de vi har på Webperf, för att granska webbplatsens tillgänglighet. Deque som ligger bakom testverktyget Axe poängterar att:

”Please note that only 20% to 50% of all accessibility issues can automatically be detected. Manual testing is always required.”

Men det innebär inte att du måste anlita tillgänglighetskonsulter det första du gör. Börja med att bekanta dig med de 50 riktlinjerna från webbriktlinjer.se, många grejer kan vem som helst av oss granska.

Mer om DOS-lagen

Publicerat: 2019-09-23

‹ till bloggen

Omslag för boken Webbanalys – förstå och förbättra användarnas upplevelse

Boken Webbanalys – förstå och förbättra användarnas upplevelse finns nu att läsa här på webperf. Läs eller ladda ner webbanalys-boken