Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Pa11y som automatiserat tillgänglighetstest

Pa11y är ett av tillgänglighets­testerna som körs på Webperf. Namnet kommer sig av *a11y*, vilket är en förkortning av engelskans *accessibility*, som börjar med a, följt av 11 bokstäver, och slutar med ett y.

Vilken sorts tillgänglighet handlar detta om?

Tillgänglighet som begrepp betyder helt olika saker för olika personer eller sammanhang. Även inom tekniska kretsar finns flera olika betydelser. I detta fallet handlar det om tillgänglighet för de av oss som har någon form av funktionsnedsättning. Om att inte stänga folk ute från webbplatsen på grund av bristande design och teknik.

En helt annan betydelse som också ligger i Webperfs sfär av intresse (men inte avses med tillgänglighet med hjälp av Pa11y) är om webbplatsen över huvud taget går att nå. Detta kallas ofta för 'upptid', som i hur många procent en webbplats 'varit uppe' och fungerat. En närbesläktad variant är 'svarstid', som i hur lång tid webbservern tar på sig att skicka ett svar tillbaka till webbläsaren.

Exempel på brister i tillgängligheten på en webbplats

Det finns massor med potentiella problem med hur man bygger en webbplats och fyller den med innehåll. Det finns också flera sätt att mäta tillgänglighet. Mest etablerat är WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som är en internationell standard på området och den som myndigheten DIGG rekommenderar oss att följa på nivå AA. En annan defacto standard är amerikanska Section 508 som är amerikansk lagstiftning sedan 1998. Pa11y-testerna på Webperf undersöker både WCAG 2.0 nivå AA och Section 508.

Vägledning för webbutveckling har lättfattliga beskrivningar på svenska med 50 stycken webbriktlinjer för digital offentlig service

Man behöver vara medveten om att majoriteten av problemen med tillgänglighet på webben inte kan mätas med automatiserade verktyg likt Pa11y. Automatiska tester behöver kompletteras med mer manuella granskningar av kunnigt folk. Därför ska du se t12t-testerna på Webperf som en fingervisning snarare än som ett facit. Åtminstone än så länge är det svårt att automatiskt mäta om en webbplats kan framkalla yrsel eller är kognitivt uttröttande, bland annat.

Några vanliga tillgänglighetsfel som Pa11y hittar är att:

 • Kontrasten mellan förgrund och bakgrund är för dålig. Det innebär att de med svag syn kanske inte kan läsa text, och det drabbar vem som helst som försöker läsa från en skärm utomhus i starkt ljus.
 • Formulär är felbyggda. Exempelvis att fält inte har förklarande etiketter eller ens ett namn, eller att formuläret saknar knapp för att posta det. För en person som får formuläret uppläst för sig blir det svårt att veta avsikten med fält som saknar en etikett kopplad till sig och finns det ingen knapp kan det vara helt oanvändbart.
 • Bilder saknar förklarande alternativtext, och har inte alt="" angivet som attribut. Då är det inte lätt för en person med synsvårigheter att veta vad bilden föreställer, vilket vid informationsgrafik kan vara avgörande för att förstå.
 • Iframe saknar titel. Iframes är små titthål i en webbsida och för att kunna navigera behöver iframes namnges, särskilt utifall det finns flera.
 • Länk saknar förklarande innehåll. Kan handla om att en länk enbart har en bild i sig, utan text. Då är det svårt för en blind användare att veta vad hen klickar på.
 • Mer än ett element med samma identitet. Det är svårt att hålla isär olika delar av en webbsida om saker heter samma sak. För design är det CSS-klasser man ska använda då.
 • Rubriktaggar utan innehåll. Krånglar till navigering för den som hoppar mellan rubriker för att skumläsa.

Det är värt att påminna att många av tillgänglighets­bristerna också kan sänka en webbplats möjligheter att nå ut i sökmotorer, eller användas och tolkas av maskiner. Inom SEO-kretsar brukar man poängtera att Google är mestadels blind när de indexerar en webbplats. Samtidigt, om du fokuserar för hårt på att nå ut via sökmotorer riskerar det att drabba människor, bland annat genom att texter inte formulerats för en mänsklig läsare i åtanke.

Betyg i tillgänglighet enligt Pa11y

Precis som för de andra testerna på Webperf är betyget mellan 1-5 något som används som en indikation om hur bra en webbplats presterar på ett deltest. Betyget är alltså Webperfs påfund, men det är baserat på webbplatsens prestation, i detta fallet antalet tillgänglighetsfel.

Om det inte anges något annat är det endast startsidan på en webbplats som utvärderats.

Till skillnad mot tillgänglighetstestet Axe här på Webperf bedöms inte antalet kategorier av fel på en webbsida. Istället är det totalt antal fel som räknas, även om alla är av exakt samma sort. Som att man inte anger alternativtexter på rätt sätt för bilder, exempelvis.

Följande betyg kan en webbsida få:

 • 5:a ifall inga fel hittades.
 • 4:a om endast ett fel hittats.
 • 3:a för de som har 2-3 fel.
 • 2:a om webbplatsen har 4-8 st tillgänglighetsfel.
 • 1:a till de som har fler än 8 fel.

Mer om de olika betygen på Webperf

Till toppen