Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Aneby Miljö & Vatten

Webbplats: amaq.se
Kategori: Bolag ägda av offentlig sektor
Tillgänglighet: 3.33 av 5
Hastighet: 4.04 av 5
Webbstandard: 4.21 av 5
Integritet & säkerhet: 3.14 av 5
Totalbetyg: 3.57 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Aneby Miljö & Vatten:

Test­resultat

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 3.85 av 5

- Helt ok och ganska genomsnittligt.
( 3.85 betyg )
- Network ( 4.65 betyg )
- Images ( 3.85 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 3.30 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 4.15 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 4.90 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 2.45 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 2.95 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 1.00 betyg )
- Server­konfiguration ( 4.45 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 1.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 2.50 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.05 betyg )

Hastighet

- DOM-åtkomst ( 1.95 betyg )
- Antal regler ( 4.50 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.05 betyg )
- Filminifiering ( 3.10 betyg )
- Below the fold images ( 4.10 betyg )
- Webfonts number ( 1.00 betyg )
- Overweighted webfonts ( 2.50 betyg )
- WOFF 2 ( 1.00 betyg )
- Caching not specified ( 1.00 betyg )

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 4.60 av 5

- Webbsidan kan ändå förbättras inom SEO.
- Dokumentet har ingen metabeskrivning ( 1.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 1.57 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MX DNS-servrar i länder utan adekvat nivå av dataskydd: US ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 1 av 5

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 67 ( 1.00 betyg )
- Antal fel: 70 ( 1.00 betyg )

##### Problem:
- Duplicate id attribute value "menu-item-380" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-117" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-11225" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-10996" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-123" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-10431" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-368" found on the web page.
- Iframe element requires a non-empty title attribute that identifies the frame.
- Duplicate id attribute value "menu-item-373" found on the web page.
- Duplicate id attribute value "menu-item-5223" found on the web page.
- Info: För många unika problem för att lista alla.

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 4.05 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.

Tillgänglighet

- `[user-scalable="no"]` används i elementet `< meta name="viewport">`, eller också är värdet på attributet `[maximum-scale]` mindre än 5. ( 1.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor. ( 1.00 betyg )
- Vissa `< frame>`- eller `< iframe>`-element saknar titel ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning ( 1.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla länkar har igenkännliga namn ( 5.00 betyg )
- Vissa element har kopplade etikettelement. ( 5.00 betyg )
- Bildelement har `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 1.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 4.80 av 5

- Webbplatsen kan ändå förbättra sig lite inom god praxis!
- Webbläsarfel loggades i konsolen ( 1.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.44 av 5

- Dålig integritet.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- Strict Transport Security är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Subresource Integrity SRI är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). ( 4.50 betyg )
- Kakor är ok, men har 12 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 3.15 av 5

- Genomsnittlig hastighet.

Webbstandard

- Använd HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 110 ms ( 4.90 betyg )
- Largest Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift ( 5.00 betyg )
- Speed Index: 8,3 s ( 1.00 betyg )
- First Contentful Paint: 2,5 s ( 3.45 betyg )
- Minska serverns första svarstid ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive: 13,6 s ( 1.00 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height` ( 1.00 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 32 resurser hittades ( 1.00 betyg )
- Sidan förhindrade återställning av vilocacheminnet ( 1.00 betyg )
- Använd HTTP/2: 47 begäranden visades inte via HTTP/2 ( 1.50 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används: Möjlig databesparing 276 Kibit ( 1.60 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat: Möjlig databesparing 189 Kibit ( 2.95 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek: Möjlig databesparing 139 Kibit ( 3.35 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor: Möjlig tidsbesparing: 280 ms ( 4.00 betyg )
- Första meningsfulla skärmuppritningen: 2,5 s ( 4.35 betyg )
- Minskar arbetsbelastningen på modertråden: 1,9 s ( 4.60 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 120 ms ( 4.65 betyg )
- Undviker enorm nätverksbelastning: Den sammanlagda storleken var 2 452 Kibit ( 4.70 betyg )
- Körningstid för JavaScript: 0,7 s ( 4.90 betyg )
- Undviker ett onödigt stort DOM-träd: 570 element ( 4.90 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar ( 5.00 betyg )
- Minimera användning av tredjepartskod ( 5.00 betyg )
- Läs in bilden i förväg för största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen ( 5.00 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen ( 5.00 betyg )
- Minifiera CSS ( 5.00 betyg )
- Minifiera JavaScript ( 5.00 betyg )
- Reducera CSS som inte används ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )
- Passiva lyssnare används för att förbättra scrollningsprestanda ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Kontroll av hur snabb webbplatsen är, genom opensource-verktyget Sitespeed.io.


Betyg: 4.32 av 5

Hastighet

- [desktop] TTFB (Time to First Byte): 732.00ms, ±95.00ms ( 1.00 betyg )
- [desktop] DOMContentLoaded: 1038.00ms, ±82.00ms ( 3.92 betyg )
- [desktop] FCP (First Contentful Paint): 868.00ms, ±93.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] LCP (Largest Contentful Paint): 1040.67ms, ±99.33ms ( 1.00 betyg )
- [desktop] Load: 1350.00ms, ±160.00ms ( 3.30 betyg )
- [desktop] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] FirstVisualChange: 890.50ms, ±81.50ms ( 4.22 betyg )
- [desktop] SpeedIndex: 1022.00ms, ±78.00ms ( 3.96 betyg )
- [desktop] VisualComplete85: 1043.50ms, ±66.50ms ( 3.91 betyg )
- [desktop] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] firstPaint: 868.00ms, ±93.00ms
- [desktop] LastVisualChange: 2330.00ms, ±70.00ms
- [mobile] TTFB (Time to First Byte): 706.00ms, ±84.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] DOMContentLoaded: 1017.67ms, ±72.33ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] FCP (First Contentful Paint): 840.00ms, ±85.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] LCP (Largest Contentful Paint): 1012.33ms, ±77.67ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] Load: 1256.67ms, ±63.33ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] FirstVisualChange: 851.50ms, ±84.50ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] SpeedIndex: 989.50ms, ±80.50ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] VisualComplete85: 1017.00ms, ±83.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] firstPaint: 840.00ms, ±85.00ms
- [mobile] LastVisualChange: 1315.00ms, ±85.00ms

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.75 av 5

- Den testade sidan har 37 st fel i sin HTML-kod. Det är rätt ok ändå.

Webbstandard

- #1: Webbsida - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #1: Webbsida - Antal fel: 5 ( 4.50 betyg )
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 2 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Expected a digit but saw X instead. (totalt 1 st)
- The X attribute on the X element is obsolete. Use CSS instead. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X: unrecognized media X. (totalt 1 st)
- #31: driftstatus - Antal (grupperade fel): 0 ( 5.00 betyg )
- #31: driftstatus- Antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- #36: runtime.e36ea7c - Antal (grupperade fel): 1 ( 4.80 betyg )
- #36: runtime.e36ea7c- Antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 2 st)
- #37: polyfills.a5657 - Antal (grupperade fel): 1 ( 4.80 betyg )
- #37: polyfills.a5657- Antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 2 st)
- #38: main.7db3b7ec14 - Antal (grupperade fel): 1 ( 4.80 betyg )
- #38: main.7db3b7ec14- Antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 2 st)

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 5 av 5

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 2.68 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 2.00 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 0 ( 5.00 betyg )
- Giltiga över 1 år: 2 ( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 4 ( 1.00 betyg )
- Använder analyskakor utan samtycke: 4 ( 1.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
Antal olika länder: 4
Sidan skickades från Sverige: Nej
Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
US, 10 förfrågningar:
- #21: js
- #30: S6u9w4BMUTPHh6U
- #32: memSYaGs126MiZp
- #34: memSYaGs126MiZp
- #35: S6uyw4BMUTPHjxA
- Fler än 5 förfrågningar hittade, döljer resten
##### Spårning ( 4.68 betyg )
- #1: Webbsida - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #21: js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #46: js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #47: analytics.js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #50: collect - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- Fler än 5 spårnings­förfrågningar hittade, döljer resten ( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 7 spårnings­förfrågningar.
Besökaranalys används:
- #1: Webbsida - Har referens till Google Tag Manager
- #21: js - Har referens till Google Analytics
- #21: js - Har referens till Google Tag Manager
- #46: js - Har referens till Google Tag Manager
- #47: analytics.js - Har referens till Google Analytics
- #47: analytics.js - Har referens till Google Tag Manager
##### Identifierings­tekniker ( 1.00 betyg )
- #47: analytics.js - Identifierings­tekniker hittade.
( 1.00 betyg )
- #50: collect - Identifierings­tekniker hittade.
( 1.00 betyg )
- #51: collect - Identifierings­tekniker hittade.
( 1.00 betyg )
- #57: collect - Identifierings­tekniker hittade.
( 1.00 betyg )
##### Annonsörer ( 4.74 betyg )
- #21: js - Annonsörs­förfrågan hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #46: js - Annonsörs­förfrågan hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #47: analytics.js - Annonsörs­förfrågan hittad ( 1.00 betyg )
- #50: collect - Annonsörs­förfrågan hittad ( 1.00 betyg )
- #51: collect - Annonsörs­förfrågan hittad ( 1.00 betyg )
- Fler än 5 annonsörs­förfrågningar hittade, döljer resten ( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 6 annonsörs­förfrågningar.

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 4 av 5

- RSS-prenumeration hittad. ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap är välbyggd. ( 5.00 betyg )
- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.78 av 5

- CSS är bra.

Webbstandard

- `< style>` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< style>` in: #1: Webbsida , antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 1 st)
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- `< style>` in: #31: driftstatus, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< style>` in: #31: driftstatus, antal fel: 4 ( 4.60 betyg )
- CSS: Unrecognized at-rule X (totalt 4 st)
- `< link rel="stylesheet">` in: #31: driftstatus, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #31: driftstatus, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #36: runtime.e36ea7c, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< style>` in: #36: runtime.e36ea7c, antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- CSS: Unrecognized at-rule X (totalt 6 st)
- `style=""` in: #36: runtime.e36ea7c, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `style=""` in: #36: runtime.e36ea7c, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `< link rel="stylesheet">` in: #36: runtime.e36ea7c, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #36: runtime.e36ea7c, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #37: polyfills.a5657, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< style>` in: #37: polyfills.a5657, antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- CSS: Unrecognized at-rule X (totalt 6 st)
- `style=""` in: #37: polyfills.a5657, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `style=""` in: #37: polyfills.a5657, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `< link rel="stylesheet">` in: #37: polyfills.a5657, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #37: polyfills.a5657, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #38: main.7db3b7ec14, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `< style>` in: #38: main.7db3b7ec14, antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- CSS: Unrecognized at-rule X (totalt 6 st)
- `style=""` in: #38: main.7db3b7ec14, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `style=""` in: #38: main.7db3b7ec14, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `< link rel="stylesheet">` in: #38: main.7db3b7ec14, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #38: main.7db3b7ec14, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #15: et-core-unified, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #15: et-core-unified, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #39: styles.1d009a44, antal grupperade fel: 3 ( 4.40 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #39: styles.1d009a44, antal fel: 19 ( 3.10 betyg )
- CSS: Unrecognized at-rule X (totalt 17 st)
- CSS: Unknown pseudo-element or pseudo-class X. (totalt 1 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 2.10 av 5

- Webbsidan genererar en hel del koldioxid :/
- Koldioxid per sidvisning: 1.51 gram
- Webbsidan är grönare än 42 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 41 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 2 mb
( 2.10 betyg )

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 4.29 av 5

##### Vill du förbättra din Content Security Policy (CSP)?
Varför inte prova följande CSP-svarshuvud för att komma igång med CSP?
Kom ihåg, nedanstående rekommendation är endast baserad på ett urval (läs: 1 sida(or)) av alla sidor på din webbplats och baseras utan att klicka på något.

Rekommenderade policyer:
- default-src se.sms-service.dk;
- base-uri 'self';
- img-src 'self' data:;
- script-src 'self' 'unsafe-inline' se.sms-service.dk www.browsealoud.com www.google-analytics.com www.googletagmanager.com;
- form-action 'self';
- style-src 'self' 'unsafe-inline' se.sms-service.dk;
- object-src 'none';
- frame-ancestors 'none';
- connect-src 'self' plus.browsealoud.com region1.google-analytics.com se.sms-service.dk stats.g.doubleclick.net www.browsealoud.com www.google-analytics.com;
- font-src 'self' sha256-IdhK5gETE/Vr7RnYBnyP+ngOa4RSxDtWDBHVOvTEwhE= sha256-NEY+rPblglgVkjmljLwA76qcnZOezhSFdUZpaXMyUaY= sha256-OGogaq3ggLsARQBc/btmBDDtRtZSA57va8KZ1U18Q+0= sha256-gs3iFM8tLoW738o8b+GSHNIRMNSXaoSscsZr505y7k4= sha256-qL3PtIHmsmDSh3mxJEt4bk6tJE02mU8F8pP3cNfUICc=;

Rekommenderat CSP-betyg:
- Övergripande: 3.98
- Integritet & säkerhet: 3.76
- Standarder: 5.0

Läs mer: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy

Webbstandard

- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- amaq.se, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- amaq.se, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- amaq.se, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 1.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- se.sms-service.dk, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Stödjer HTTPv3 ( 5.00 betyg )
- www.googletagmanager.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- www.browsealoud.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- www.browsealoud.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- fonts.gstatic.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- fonts.gstatic.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Stödjer HTTPv3 ( 5.00 betyg )
- www.google-analytics.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- plus.browsealoud.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- plus.browsealoud.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- region1.google-analytics.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- region1.google-analytics.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- stats.g.doubleclick.net, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- amaq.se, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- amaq.se, omdirigerar med HTTPS ( 5.00 betyg )
- amaq.se, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- amaq.se, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- amaq.se, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 1.00 betyg )
- se.sms-service.dk, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- se.sms-service.dk, 'max-age' i HSTS är mindre än 1 månad ( 2.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- se.sms-service.dk, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.googletagmanager.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- www.googletagmanager.com, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- www.googletagmanager.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.browsealoud.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- www.browsealoud.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- www.browsealoud.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- fonts.gstatic.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- fonts.gstatic.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- fonts.gstatic.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.google-analytics.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- www.google-analytics.com, 'max-age' i HSTS är mindre än 6 månader ( 3.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- www.google-analytics.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- plus.browsealoud.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- plus.browsealoud.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- plus.browsealoud.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- region1.google-analytics.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- region1.google-analytics.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- region1.google-analytics.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- stats.g.doubleclick.net, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- stats.g.doubleclick.net, 'max-age' i HSTS är mindre än 6 månader ( 3.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- stats.g.doubleclick.net, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 1.38 av 5

- Innehållshanteringssystem: wordpress
- Webbserver: apache, iis, tomcat
- Operativsystem: ubuntu, windows-server
- Teknik: es6, js, php
- Licenser: apache-2.0
- Metadata: canonical, icon, open-graph, preload, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: cookiejs, core-js, fitvids, fluidvids, jquery, jquery-migrate, util
- Språk: da, sv-se, sv_se
- Bildformat: jpeg, jpg, png, svg

Pssst!