Gå direkt till sidans huvudinnehåll

RevolutionRace

Webbplats: www.revolutionrace.se
Totalbetyg: 3.86 av 5
Kategori: Ehandel

Snittbetyg per kategori

Tillgänglighet: 4.07 av 5
Hastighet: 4.27 av 5
Webbstandard: 4.08 av 5
Integritet & säkerhet: 3.85 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för RevolutionRace:

Test­resultat

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 2.75 av 5

- Den testade sidan har 710 st fel i sin HTML-kod. Det är inte så bra.

Webbstandard

- #1: Webbsida - Antal (grupperade fel): 6 ( 3.80 betyg )
- #1: Webbsida - Antal fel: 33 ( 1.70 betyg )
- Bad value for attribute X on element X: Parse Error. (totalt 18 st)
- A X element with an X attribute must have a X attribute that contains the value X or the value X. (totalt 9 st)
- An X element must have an X attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images. (totalt 3 st)
- A X element with a X attribute must not have a X attribute with the value X. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 1 st)

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 2.85 av 5

- Väldigt dålig tillgänglighet!

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 9 ( 3.20 betyg )
- Antal fel: 25 ( 2.50 betyg )

##### Problem:
- A form field should be labelled in some way. Use the label element (either with a "for" attribute or wrapped around the form field), or "title", "aria-label" or "aria-labelledby" attributes as appropriate.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 3.82:1. Recommendation: change background to #e72218.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 1.69:1. Recommendation: change text colour to #7a7573.
- A emailinput element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- Anchor element found with a valid href attribute, but no link content has been supplied.
- Img element missing an alt attribute. Use the alt attribute to specify a short text alternative.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 4.08:1. Recommendation: change text colour to #020202.
- A textinput element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 1:1. Recommendation: change text colour to #757575.

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 2.30 av 5

- Webbplatsen är ganska långsam.

Webbstandard

- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd HTTP/2 ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 670 ms ( 2.20 betyg )
- Largest Contentful Paint: 7,6 s ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift ( 5.00 betyg )
- First Contentful Paint: 5,3 s ( 1.00 betyg )
- Speed Index: 5,3 s ( 2.95 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 430 ms ( 1.00 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden ( 1.00 betyg )
- Minska körningstiden för JavaScript ( 1.00 betyg )
- Minska påverkan från tredjepartskod ( 1.00 betyg )
- Element som största uppritningen av innehåll gjordes för ( 1.00 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används ( 1.00 betyg )
- Undvik ett onödigt stort DOM-träd ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive: 8,9 s ( 1.75 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in: ( 2.50 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height`: ( 2.50 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 20 resurser hittades ( 2.50 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen: Möjlig databesparing 46 Kibit ( 2.50 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen: Möjlig tidsbesparing: 0 ms ( 2.50 betyg )
- Reducera CSS som inte används: Möjlig databesparing 19 Kibit ( 2.50 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare: Möjlig databesparing 0 Kibit ( 2.50 betyg )
- Passiva lyssnare används inte för att förbättra scrollningsprestanda: ( 2.50 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Screenshot Thumbnails ( 5.00 betyg )
- Final Screenshot ( 5.00 betyg )
- Serverns första svarstid var kort ( 5.00 betyg )
- Undvik att kedjekoppla kritiska förfrågningar ( 5.00 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar ( 5.00 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor ( 5.00 betyg )
- Diagnostics ( 5.00 betyg )
- Network Requests ( 5.00 betyg )
- Nätverkets RTT-tider ( 5.00 betyg )
- Serverlatens ( 5.00 betyg )
- Tasks ( 5.00 betyg )
- Metrics ( 5.00 betyg )
- Resources Summary ( 5.00 betyg )
- Bildinläsningen var inte uppskjuten vid största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Undvik större layoutförskjutningar ( 5.00 betyg )
- Undvik uppgifter som körs under lång tid i huvudtråden ( 5.00 betyg )
- Läs in bilden i förväg för största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Script Treemap Data ( 5.00 betyg )
- Undviker enorm nätverksbelastning ( 5.00 betyg )
- Minifiera CSS ( 5.00 betyg )
- Minifiera JavaScript ( 5.00 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )
- Använd HTTP/2 ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 5 av 5

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Kontroll av hur snabb webbplatsen är, genom opensource-verktyget Sitespeed.io.


Betyg: 4.93 av 5

Hastighet

- [desktop] TTFB (Time to First Byte): 196.67ms, ±0.33ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] DOMContentLoaded: 497.00ms, ±2.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] FCP (First Contentful Paint): 448.00ms, ±3.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] LCP (Largest Contentful Paint): 464.00ms, ±1.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] Load: 622.00ms, ±5.00ms ( 4.76 betyg )
- [desktop] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] FirstVisualChange: 447.50ms, ±3.50ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] SpeedIndex: 771.00ms, ±8.00ms ( 4.46 betyg )
- [desktop] VisualComplete85: 846.00ms, ±8.00ms ( 4.31 betyg )
- [desktop] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] firstPaint: 448.00ms, ±3.00ms
- [desktop] LastVisualChange: 846.00ms, ±8.00ms
- [mobile] TTFB (Time to First Byte): 204.00ms, ±3.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] DOMContentLoaded: 499.00ms, ±4.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] FCP (First Contentful Paint): 453.00ms, ±5.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] LCP (Largest Contentful Paint): 487.00ms, ±12.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] Load: 610.67ms, ±5.33ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] FirstVisualChange: 470.00ms, ±1.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] SpeedIndex: 760.50ms, ±5.50ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] VisualComplete85: 839.00ms, ±1.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] firstPaint: 453.00ms, ±5.00ms
- [mobile] LastVisualChange: 906.50ms, ±1.50ms

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 5 av 5

- Webbsidan följer god SEO-praxis fullt ut!
- Sidan är inte blockerad från indexering ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har en metabeskrivning ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- Länkarna är genomsökningsbara ( 5.00 betyg )
- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `rel=canonical`-värde ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 4.65 av 5

- Webbplatsen kan ändå förbättra sig lite inom god praxis!
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Webbläsarfel loggades i konsolen ( 1.00 betyg )
- Bilder visas med låg upplösning ( 1.00 betyg )
- Utfasade API:er undviks ( 5.00 betyg )
- Undviker tredjepartscookies ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med korrekt bildformat ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har läsliga teckenstorlekar ( 5.00 betyg )
- Sidan har giltiga källkartor ( 5.00 betyg )
- Kontrollera att CPS är effektiv mot XSS-attacker ( 5.00 betyg )
- JavaScript-bibliotek har identifierats ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Kontrollera att CPS är effektiv mot XSS-attacker ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 3.88 av 5

- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap är välbyggd. ( 5.00 betyg )
- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 4.20 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.

Tillgänglighet

- Alla attribut av typen `[aria-*]` stämmer inte med elementets roll ( 1.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor. ( 1.00 betyg )
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- Namnen för `button`-, `link`- och `menuitem`-elementen är igenkännliga ( 5.00 betyg )
- ARIA-attribut används enligt specifikationen för elementets roll ( 5.00 betyg )
- Endast tillåtna ARIA-attribut används i elementen ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning ( 1.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Det går att särskilja länkar utan att förlita sig på färg. ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Uses ARIA roles only on compatible elements ( 5.00 betyg )
- Utfasade ARIA-roller användes inte ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )
- Identiska länkar har samma syfte. ( 5.00 betyg )

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 4.10 av 5

- Webbplatsen är bra.
( 4.10 betyg )
- Network ( 4.25 betyg )
- Images ( 3.20 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 4.50 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 3.95 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 5.00 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 4.35 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 4.00 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 2.50 betyg )
- Server­konfiguration ( 4.70 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 5.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 1.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.05 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exekveringstid för Javascript ( 5.00 betyg )
- DOM-åtkomst ( 2.05 betyg )
- Händelser knutna till scroll ( 3.55 betyg )
- document.write-anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax-anrop ( 5.00 betyg )
- Antal regler ( 4.05 betyg )
- Total vikt ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.05 betyg )
- Filminifiering ( 5.00 betyg )
- Antal anrop ( 1.00 betyg )
- Olika domäner ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 4.00 betyg )
- Below the fold images ( 3.20 betyg )
- Webfonts number ( 1.00 betyg )
- Overweighted webfonts ( 5.00 betyg )
- WOFF 2 ( 5.00 betyg )
- HTTP-protokoll ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )
- Caching disabled ( 5.00 betyg )
- Caching not specified ( 2.35 betyg )
- Caching too short ( 5.00 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.94 av 5

- Dålig integritet.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- HTTP Strict Transport Security HSTS är ok, men har 3 fel och 0 varning(ar). ( 3.50 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är inte så bra. ( 2.50 betyg )
- Subresource Integrity SRI är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). ( 4.50 betyg )
- Kakor är ok, men har 16 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 3.45 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv4-post hittades ( 5.00 betyg )
- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder 'quarantine' för policy ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder PCT ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post verkar vara korrekt formaterad ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post har inga varningar ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MX DNS IPv4-post är överflödig ( 5.00 betyg )
- MX DNS-servrar i GDPR-säkert land: NL ( 5.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder 'quarantine' för policy ( 4.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder PCT ( 5.00 betyg )

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 3.25 av 5

- Genomsnittligt när det gäller koldioxid.
- Koldioxid per sidvisning: 0.91 gram
- Webbsidan är grönare än 65 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 63 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 1 mb
( 3.25 betyg )

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 4.50 av 5

- Webbserver: nginx
- Teknik: asp.net, c, js, nuxt
- Metadata: apple-touch-icon, icon, preload, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: pinia, uuid, vue-router
- Språk: sv
- Bildformat: ico, jpg, png, svg, webp

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 3.87 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 3.38 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 5 ( 2.50 betyg )
- Giltighetstid är kortare än 3 månader ( 5.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 6 ( 1.00 betyg )
- Använder ej analyskakor utan samtycke ( 5.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
Antal olika länder: 4
Sidan skickades från Sverige: Ja
Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
US, 3 förfrågningar:
- #7: index.bundle.js
- #194: 646.477e55051bf
- #196: 646.477e55051bf
##### Spårning ( 4.97 betyg )
- #1: Webbsida - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #7: index.bundle.js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #51: entry.frCxzwaq. - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #194: 646.477e55051bf - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
Besökaranalys används:
- #1: Webbsida - Har referens till SiteGainer
- #7: index.bundle.js - Har referens till SiteGainer
- #51: entry.frCxzwaq. - Har referens till Google Tag Manager
- #194: 646.477e55051bf - Har referens till SiteGainer
##### Identifierings­tekniker ( 5.00 betyg )
##### Annonsörer ( 5.00 betyg )

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 4.30 av 5

Webbstandard

- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- revolutionrace.se, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 4.46 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- cdn-sitegainer.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- cdn-sitegainer.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- media.revolutionrace.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- a.storyblok.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- a.storyblok.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- pro.ip-api.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- pro.ip-api.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- litium.revolutionrace.se, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- wa4bfc9f5.api.esales.apptus.cloud, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- wa4bfc9f5.api.esales.apptus.cloud, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- reviews.revolutionrace.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- revolutionrace.se, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- revolutionrace.se, omdirigerar med HTTPS ( 5.00 betyg )
- revolutionrace.se, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 4.95 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- revolutionrace.se, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, omdirigerar med HTTPS ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.revolutionrace.se, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 2.08 betyg )
- cdn-sitegainer.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- cdn-sitegainer.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- cdn-sitegainer.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- media.revolutionrace.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- media.revolutionrace.com, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- media.revolutionrace.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- a.storyblok.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- a.storyblok.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- a.storyblok.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- pro.ip-api.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- pro.ip-api.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- pro.ip-api.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- litium.revolutionrace.se, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- litium.revolutionrace.se, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- litium.revolutionrace.se, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- wa4bfc9f5.api.esales.apptus.cloud, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- wa4bfc9f5.api.esales.apptus.cloud, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- wa4bfc9f5.api.esales.apptus.cloud, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- reviews.revolutionrace.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- reviews.revolutionrace.com, använder 'max-age' på 1 år eller mer för HSTS ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- reviews.revolutionrace.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 3.21 av 5

- CSS är ok.

Webbstandard

- `< style>` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 6 ( 3.80 betyg )
- `< style>` in: #1: Webbsida , antal fel: 46 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 39 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal fel: 598 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 598 st)
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 3 ( 4.40 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal fel: 36 ( 1.40 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 34 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #193: default.xRfsjXf, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #193: default.xRfsjXf, antal fel: 5 ( 4.50 betyg )
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #194: CampaignBanner., antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #194: CampaignBanner., antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #195: ContentPage.M1B, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #195: ContentPage.M1B, antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #196: WebsiteFeedback, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #196: WebsiteFeedback, antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #197: EmbeddedNewslet, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #197: EmbeddedNewslet, antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #198: FooterBlock.V8H, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #198: FooterBlock.V8H, antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #200: BannerBlock.cP4, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #200: BannerBlock.cP4, antal fel: 28 ( 2.20 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 24 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #201: ColumnStructure, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #201: ColumnStructure, antal fel: 28 ( 2.20 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 24 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #202: ColumnsBlock.go, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #202: ColumnsBlock.go, antal fel: 29 ( 2.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 25 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #203: TextBlock.Z9ntY, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #203: TextBlock.Z9ntY, antal fel: 29 ( 2.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 25 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #204: ElevateProducts, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #204: ElevateProducts, antal fel: 29 ( 2.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 25 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #205: ReviewBlock.GHf, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #205: ReviewBlock.GHf, antal fel: 29 ( 2.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 25 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #206: ArticleHighligh, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #206: ArticleHighligh, antal fel: 31 ( 1.90 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 27 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #207: ArticleHighligh, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #207: ArticleHighligh, antal fel: 31 ( 1.90 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 27 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #210: TextLine.Rpramn, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #210: TextLine.Rpramn, antal fel: 32 ( 1.80 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 28 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #211: SbButton.qH8VHq, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #211: SbButton.qH8VHq, antal fel: 39 ( 1.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 35 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #212: QuickLink.rFbjt, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #212: QuickLink.rFbjt, antal fel: 39 ( 1.10 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 35 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #213: ButtonBlock.J7P, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #213: ButtonBlock.J7P, antal fel: 42 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 38 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #214: FacetsPill.IWe1, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #214: FacetsPill.IWe1, antal fel: 42 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 38 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #215: CommunityAndRat, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #215: CommunityAndRat, antal fel: 42 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 38 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #218: KlarnaExpress.v, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #218: KlarnaExpress.v, antal fel: 42 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: Parse Error. (totalt 38 st)
- CSS: X: X is an incorrect operator. (totalt 2 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- CSS: X: X negative values are not allowed. (totalt 1 st)