Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Skaraborgs Allehanda

Webbplats: www.sla.se
Kategori: Medier
Tillgänglighet: 3.25 av 5
Hastighet: 2.67 av 5
Webbstandard: 3.34 av 5
Integritet & säkerhet: 2.35 av 5
Totalbetyg: 2.86 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Skaraborgs Allehanda:

Test­resultat

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning?


Betyg: 1 av 5

- Webbsidan är riktigt dålig! Skapar massor av koldioxid för varje sidvisning :(
- Koldioxid per sidvisning: 4.04 gram
- Webbsidan är grönare än 12 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2021-12-12).
- Nätverksstorlek: 6 mb
( 0.60 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydd.net kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.44 av 5

- Dålig integritet.
- Resultat skapat: 2022-08-02 07:59:21 Etc/UTC (Buffras 24h)

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard: är bra! ( 5.00 betyg )
- Strict Transport Security: är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy: är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering (CSP, Certificate Transparency, Network Error Logging): är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy: är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Subresource Integrity (SRI): är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers: är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). ( 4.50 betyg )
- Kakor: är ok, men har 57 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Pa11y

Lever webbplatsen upp till EU:s webbdirektiv och WCAG?


Betyg: 1 av 5

- Väldigt dålig tillgänglighet! ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet

- Antal tillgänglighets­problem: 48 st ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Axe

Kontrollerar med Google Lighthouse API om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 3.75 av 5

- Genomsnittlig tillgänglighet men och bli bättre gentemot automatiska tester.

Tillgänglighet

- Alla attribut av typen `aria-*` stämmer inte med elementets roll ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `alt`-attribut ( 1.00 betyg )
- Alla ARIA-id:n är unika ( 5.00 betyg )
- Alla `aria-hidden="e;true"e;` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `aria-*` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `aria-*` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- `user-scalable="e;no"e;` används inte i elementet `< meta name="e;viewport"e;>` och attributet `maximum-scale` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- Alla `aria-hidden="e;true"e;`-element innehåller fokuserbara underordnade element ( 1.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor. ( 1.00 betyg )
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Alla `< frame>`- eller `< iframe>`-element har en titel ( 5.00 betyg )
- Alla `id`-attribut för aktiva, fokuserbara element är unika ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`- eller `< ol>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `tabindex`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Sidan har en rubrik, en överhoppningslänk eller ett landmärkesområde ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `lang`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `lang`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 2.88 av 5

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap anges inte i robots.txt ( 1.00 betyg )
- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )
- security.txt saknas. ( 1.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap anges inte i robots.txt ( 1.00 betyg )
- security.txt saknas. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt saknas. ( 1.00 betyg )

Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse

Följer webbplatsen praxis för progressiva webbappar?
Obs! Betygsätts inte.


- Webbplatsen är ganska dålig som progressiv webbapp.
- Webbappens manifest eller tjänstefunktion uppfyller inte kraven för installation ( 1.00 betyg )
- Anger inte ett färgtema för adressfältet. ( 1.00 betyg )
- Har inte konfigurerats för en anpassad välkomstskärm ( 1.00 betyg )
- Manifestet har ingen maskerbar ikon ( 1.00 betyg )
- Registrerar inte en tjänstefunktion som styr sidan och `start_url` ( 1.00 betyg )
- Har en `< meta name="e;viewport"e;>`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Anger en giltig `apple-touch-icon` ( 5.00 betyg )
- Innehållet har rätt storlek för visningsområdet ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C.


Betyg: 4.78 av 5

- CSS är bra.

Webbstandard

- `< style>`, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>`, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style="e;"e;`, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style="e;"e;`, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="e;stylesheet"e;>`, antal grupperade fel: 2 ( 4.60 betyg )
- `< link rel="e;stylesheet"e;>`, antal fel: 9 ( 4.10 betyg )
TEXT_REVIEW_ERRORS_GROUPED - X: X negative values are not allowed. (totalt 8 st)
- X: Parse Error. (totalt 1 st)

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C.


Betyg: 2.60 av 5

- Den testade sidan har 48 st fel i sin HTML-kod. Det är inte så bra.

Webbstandard

- Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- Antal fel: 48 ( 1.00 betyg )
- The element X must not appear as a descendant of the X element. (totalt 35 st)
- Duplicate ID X. (totalt 7 st)
- Bad value “” for attribute X on element X: Must be non-empty. (totalt 5 st)
- An X element must have an X attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images. (totalt 1 st)

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling.


Betyg: 4.15 av 5

- Webbplatsen kan ändå förbättra sig lite inom god praxis!
- Felen loggades i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 1.00 betyg )
- Webbläsarfel loggades i konsolen ( 1.00 betyg )
- Det saknas källkartor för stor JavaScript från första part ( 1.00 betyg )
- Användarna tillåts klistra in i lösenordsfält ( 5.00 betyg )
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med korrekta bildproportioner ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med lämplig upplösning ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Undviker JavaScript-bibliotek med kända säkerhetsproblem på klientsidan ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Utfasade API:er undviks ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Utfasade API:er undviks ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Användarna tillåts klistra in i lösenordsfält ( 5.00 betyg )
- Felen loggades i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 1.00 betyg )
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Undviker JavaScript-bibliotek med kända säkerhetsproblem på klientsidan ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse.


Betyg: 3.90 av 5

- Genomsnittlig efterlevnad till SEO-praxis.
- Alla bildelement har inte `alt`-attribut ( 1.00 betyg )
- Dokumentet har inga läsliga teckenstorlekar ( 1.00 betyg )
- Länkarna är inte genomsökningsbara ( 1.00 betyg )
- Tryckmålen har inte lämplig storlek: 97 % av tryckmålen har lämplig storlek ( 4.35 betyg )
- Dokumentet har en metabeskrivning ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `rel=canonical`-värde ( 5.00 betyg )
- Dokumentet undviker plugin-program ( 5.00 betyg )
- Har en `< meta name="e;viewport"e;>`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Sidan är inte blockerad från indexering ( 5.00 betyg )
- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 5 av 5

- Fel statuskod. Fick 404 när 404 vore korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittade ingen sidtitel på sidan. ( 5.00 betyg )
- Hittade ingen huvudrubrik (h1) på sidan. ( 5.00 betyg )
- Verkar sakna text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska). ( 5.00 betyg )
- Information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte vägleds vidare. ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Fel statuskod. Fick 404 när 404 vore korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittade ingen sidtitel på sidan. ( 5.00 betyg )
- Hittade ingen huvudrubrik (h1) på sidan. ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittade ingen sidtitel på sidan. ( 5.00 betyg )
- Hittade ingen huvudrubrik (h1) på sidan. ( 5.00 betyg )
- Verkar sakna text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska). ( 5.00 betyg )
- Information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte vägleds vidare. ( 5.00 betyg )

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Hastighetstest från Google.


Betyg: 1 av 5

- Webbplatsen är väldigt långsam!

Webbstandard

- Aktivera textkomprimering ( 1.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 2 050 ms ( 1.00 betyg )
- Largest Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift: 0,309 ( 1.90 betyg )
- First Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Speed Index ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height` ( 1.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 1.00 betyg )
- First Contentful Paint (3G) ( 1.00 betyg )
- Första meningsfulla skärmuppritningen ( 1.00 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen ( 1.00 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden: 10,7 s ( 1.00 betyg )
- Minska körningstiden för JavaScript: 6,6 s ( 1.00 betyg )
- Passiva lyssnare används inte för att förbättra rullningsprestanda ( 1.00 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används ( 1.00 betyg )
- Registrerar en lyssnare för `unload` ( 1.00 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in ( 1.00 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy ( 1.00 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen: Möjlig databesparing 762 Kibit ( 1.00 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen ( 1.00 betyg )
- Undvik enorm nätverksbelastning: Den sammanlagda storleken var 6 751 Kibit ( 1.00 betyg )
- Undvik ett onödigt stort DOM-träd: 3 009 element ( 1.00 betyg )
- Läs in bilden i förväg för största uppritningen av innehåll: Möjlig tidsbesparing: 1 530 ms ( 2.05 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat: Möjlig databesparing 222 Kibit ( 2.25 betyg )
- Minifiera CSS: Möjlig databesparing 54 Kibit ( 2.55 betyg )
- Reducera CSS som inte används: Möjlig databesparing 88 Kibit ( 2.60 betyg )
- Aktivera textkomprimering: Möjlig databesparing 86 Kibit ( 3.75 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare: Möjlig databesparing 77 Kibit ( 3.75 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek: Möjlig databesparing 18 Kibit ( 4.40 betyg )
- Bildinläsningen var inte uppskjuten vid största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor ( 5.00 betyg )
- Har en `< meta name="e;viewport"e;>`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Minifiera JavaScript ( 5.00 betyg )
- Minimera användning av tredjepartskod ( 5.00 betyg )
- Serverns första svarstid var kort ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Spårning och integritet (beta)

Molntjänster utanför EU? Används fingerprint-teknik eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 1.48 av 5

Integritet & säkerhet

- Kakor ( 1.00 betyg )
- Tredjepartskakor: 14
( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 17 ( 1.00 betyg )
- Tredjepartskakor: 14
( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 17 ( 1.00 betyg )
- Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
- Antal olika länder: 10
- Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
- US, 200 förfrågningar
- Sidan skickades från Sverige: Nej
- Spårning ( 2.45 betyg )
- #1: Webbsida - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #6: gpt.js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #7: head.js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #24: gtm.js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #27: cx.js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- Fler än 5 Spårningsförfrågningar hittad, döljer resten ( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 279 spårningsförfrågningar.
- Besökaranalys används:
- #1: Webbsida - Har referens till Google Tag Manager
- #7: head.js - Har referens till Google Analytics
- #24: gtm.js - Har referens till Google Analytics
- #24: gtm.js - Har referens till Google Tag Manager
- #28: analytics.js - Har referens till Google Analytics
- #28: analytics.js - Har referens till Google Tag Manager
- #55: 525 - Har referens till Google Tag Manager
- #93: gtm.js - Har referens till Google Analytics
- #93: gtm.js - Har referens till Google Tag Manager
- #179: server.html - Har referens till Google Tag Manager
- #379: server.html - Har referens till Google Tag Manager
- Identifieringstekniker ( 1.00 betyg )
- #6: gpt.js - Identifieringstekniker hittad.
( 1.00 betyg )
- #25: sdk.js - Identifieringstekniker hittad.
( 1.00 betyg )
- #28: analytics.js - Identifieringstekniker hittad.
( 1.00 betyg )
- #41: sdk.js - Identifieringstekniker hittad.
( 1.00 betyg )
- #47: pubads-impl-202 - Identifieringstekniker hittad.
( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 5 identifieringsförfrågningar ( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 54 identifieringsförfrågningar.
- Annonsörer ( 1.94 betyg )
- #5: adsm.macro.d223 - Annonsörsförfrågning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #6: gpt.js - Annonsörsförfrågning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #24: gtm.js - Annonsörsförfrågning hittad ( 1.00 betyg )
- #27: cx.js - Annonsörsförfrågning hittad ( 1.00 betyg )
- #28: analytics.js - Annonsörsförfrågning hittad ( 1.00 betyg )
- Fler än 5 annonsörsförfrågningar hittade, döljer resten ( 1.00 betyg )
- Hittade totalt 334 annonsörsförfrågningar.

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och GUI-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 1.75 av 5

- Sidans storlek ( 1.00 betyg )
- Andelen resurser för sidan ( 1.00 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 2.40 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 1.05 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 4.90 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 3.10 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 3.95 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 3.75 betyg )
- Server konfiguration ( 1.30 betyg )

Webbstandard

- Duplicerade IDn ( 4.50 betyg )
- CSS syntax fel ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli kompremering ( 1.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 1.00 betyg )
- TLS protokoll ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- TLS protokoll ( 1.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exikveringstid för Javascript ( 1.00 betyg )
- DOM åtkomst ( 2.45 betyg )
- Händelser knutna till Scroll ( 1.00 betyg )
- document.write anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax anrop ( 5.00 betyg )
- Antal regler ( 1.85 betyg )
- Total vikt ( 1.00 betyg )
- Bild optimimering ( 4.35 betyg )
- Onödigt stora bilder ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli kompremering ( 1.00 betyg )
- Filminfiering ( 1.00 betyg )
- Antal anrop ( 2.55 betyg )
- Olika domäner ( 1.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 1.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 3.00 betyg )
- Below the fold images ( 1.00 betyg )
- Webfonts number ( 2.50 betyg )
- Overweighted webfonts ( 5.00 betyg )
- WOFF 2 ( 5.00 betyg )
- HTTP protokoll ( 1.00 betyg )
- TLS protokoll ( 1.00 betyg )
- Caching disabled ( 1.55 betyg )
- Caching not specified ( 1.00 betyg )
- Caching too short ( 1.00 betyg )

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Hur snabb är webbplatsen?


Betyg: 3.65 av 5

- Genomsnittlig hastighet.
( 3.65 betyg )

Hastighet

- Speedindex: 1850
( 3.65 betyg )
- Laddtid: 3.55s
- Antal förfrågningar: 358 st

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 3.55 av 5

Webbstandard

- Har HTTP till HTTPS omdirigering ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv3 stöd ( 1.00 betyg )
- QUIC stöd ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Har HTTP till HTTPS omdirigering ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Inget TLSv1.3 stöd ( 4.00 betyg )
- HTTPv2 stöd ( 5.00 betyg )
- HTTPv3 stöd ( 2.50 betyg )
- QUIC stöd ( 2.50 betyg )

Pssst!

Till toppen