Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hexagon

Webbplats: hexagon.com
Kategori: OMX Stockholm 30
Tillgänglighet: 1.00 av 5
Hastighet: 2.40 av 5
Webbstandard: 2.00 av 5
Integritet & säkerhet: 2.00 av 5
Totalbetyg: 2.28 av 5 (2021-10-25 04:22:09)

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack för support.


Hoppa till senast genomförda tester för Hexagon:

Test­resultat

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C.


Betyg: 1 av 5

* CSS är väldigt dålig.
- Antal (grupperade fel): 39, vilket ändrar betyget till: -2.80
- Antal fel: 203, vilket ytterligare minskar betyget med: 16.40
-- Parse Error. (totalt 33 st)
-- “box-lines”: Property “box-lines” doesn't exist. (totalt 28 st)
-- “box-pack”: Property “box-pack” doesn't exist. (totalt 22 st)
-- Unknown pseudo-element or pseudo-class “:vertical” (totalt 16 st)
-- Unknown pseudo-element or pseudo-class “:horizontal” (totalt 16 st)
-- “box-ordinal-group”: Property “box-ordinal-group” doesn't exist. (totalt 14 st)
-- “box-align”: Property “box-align” doesn't exist. (totalt 12 st)
-- “box-flex”: Property “box-flex” doesn't exist. (totalt 4 st)
-- “left”: Parse Error. (totalt 4 st)
-- “top”: Parse Error. (totalt 4 st)
-- Unknown pseudo-element or pseudo-class “:checked--theme-dark” (totalt 4 st)
-- Deprecated media feature “max-device-width”. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 3 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=75)"” is not a “filter” value. (totalt 3 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=30)"” is not a “filter” value. (totalt 3 st)
-- “perspective”: only “0” can be a “unit”. You must put a unit after your number. (totalt 2 st)
-- “line-height”: “auto” is not a “line-height” value. (totalt 2 st)
-- Deprecated media feature “min-device-width”. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=40)"” is not a “filter” value. (totalt 2 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=90)"” is not a “filter” value. (totalt 2 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=20)"” is not a “filter” value. (totalt 2 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=50)"” is not a “filter” value. (totalt 2 st)
-- “display”: “inline-box” is not a “display” value. (totalt 2 st)
-- The @charset rule may only occur at the start of the style sheet. Please check that there are no spaces before it. (totalt 2 st)
-- “position”: “"absolute"” is not a “position” value. (totalt 2 st)
-- Lexical error at line 293, column 100. Encountered: "#" (35), after : "#". (totalt 2 st)
-- “color”: Missing a semicolon before the property name “font-weight”. (totalt 2 st)
-- “test”: Parse Error. (totalt 1 st)
-- “margin-top”: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
-- “background-color”: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
-- “filter”: Parse Error. (totalt 1 st)
-- “font-weight”: “0” is not valid, only values greater than or equal to “1.0” are allowed. (totalt 1 st)
-- “text-transform”: “underline” is not a “text-transform” value. (totalt 1 st)
-- “padding-right”: “10x” is not a “padding-right” value. (totalt 1 st)
-- “-webkit-box-shadow”: “0.8” is not a valid color 3 or 6 hexadecimals numbers. (totalt 1 st)
-- “box-shadow”: This number should be an integer. (totalt 1 st)
-- “768x” is not a “width” value (totalt 1 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=0)"” is not a “filter” value. (totalt 1 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=100)"” is not a “filter” value. (totalt 1 st)
-- “filter”: “"alpha(opacity=85)"” is not a “filter” value. (totalt 1 st)

Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse

Följer webbplatsen praxis för progressiva webbappar?
Obs! Betygsätts inte.


* Webbplatsen har lite förbättrings­potential för en progressiv webbapp.
* Antal problem med praxis för progressiva webbappar: 4 st

Problem:
* Is not configured for a custom splash screen
* Does not set a theme color for the address bar.
* Does not register a service worker that controls page and `start_url`
* Manifest doesn't have a maskable icon

Kolla Lighthouse hos web.dev

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling.


Betyg: 1 av 5

* Webbplatsen är inte alls bra på att följa praxis!
* Antal problem med god praxis: 5 st

Problem:
* Includes front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities
* Registers an `unload` listener
* Browser errors were logged to the console
* Links to cross-origin destinations are unsafe
* Missing source maps for large first-party JavaScript

Kolla Lighthouse hos web.dev

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse.


Betyg: 4 av 5

* Webbplatsen har ändå förbättrings­potential inom SEO.
* Antal problem med sökmotoroptimering (SEO): 2 st

Problem:
* Links are not crawlable
* Links do not have descriptive text

Kolla Lighthouse hos web.dev

Tillgänglighet enligt Axe

Kontrollerar med Google Lighthouse API om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 1 av 5

* Väldigt dålig tillgänglighet!
* Antal problem med tillgänglighet: 8 st
* `[id]` attributes on active, focusable elements are not unique
* Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` are missing some or all of those required children.
* Links do not have a discernible name
* `[role]`s do not have all required `[aria-*]` attributes
* Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
* ARIA input fields do not have accessible names
* `[user-scalable="no"]` is used in the `* Heading elements are not in a sequentially-descending order

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 3.50 av 5

* robots.txt verkar ok.
* Sitemap finns omnämnd i robots.txt
* Sitemap verkar fungera.
* RSS-prenumeration saknas i meta.
* security.txt saknas.

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C.


Betyg: 1 av 5

* Den testade sidan har massor med fel i sin HTML-kod. Hela 27 st.
* Antal (grupperade fel): 9, vilket ändrar betyget till: 3.20
* Antal fel: 27, vilket ytterligare minskar betyget med: 2.70
* Problem (grupperad på feltyp):
- The X attribute must point to an element in the same document. (totalt 16 st)
- Duplicate ID X. (totalt 3 st)
- Element X is missing required attribute X. (totalt 2 st)
- Duplicate attribute X. (totalt 1 st)
- Element X is missing one or more of the following attributes: X. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X: An ID must not contain whitespace. (totalt 1 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Illegal character in fragment: X is not allowed. (totalt 1 st)
- The X attribute was specified, but the element is not a property of any item. (totalt 1 st)

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Hastighetstest från Google.


Betyg: 3 av 5

* Genomsnittlig hastighet.
* Observerad hastighet: 2.073 sekunder
* Första meningsfulla visuella ändring: 7.176 sek
* Första meningsfulla visuella ändring på 3G: 7.645 sek
* Webbplatsen är interaktiv: 23.5935 sek
* Tid spenderad på hänvisningar: 0.0 sek
* Sidans totala vikt: 5140 kb

Kolla Lighthouse hos web.dev

Tillgänglighet enligt Pa11y

Lever webbplatsen upp till EU:s webbdirektiv och WCAG?


Betyg: 1 av 5

* Väldigt dålig tillgänglighet!
* Antal tillgänglighetsproblem: 34 st

Problem:
* Anchor element found with no link content and no name and/or ID attribute.
* Duplicate id attribute value "afw-ticker" found on the web page.
* A element has role of "button" but does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
* Img element is the only content of the link, but is missing alt text. The alt text should describe the purpose of the link.
* A element has role of "button" but does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
* A textinput element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
* A form field should be labelled in some way. Use the label element (either with a "for" attribute or wrapped around the form field), or "title", "aria-label" or "aria-labelledby" attributes as appropriate.
* A button element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: title undefined, element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
* Duplicate id attribute value "sidebar" found on the web page.
* Duplicate id attribute value "coveo3a949f41" found on the web page.
* Info: För många unika problem för att lista alla

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydd.net kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 1.10 av 5

* Riktigt dålig integritet för användarna!
* HTTPS som standard: är bra!
* HTTP Strict Transport Security (HSTS): är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). (Vilket ger 0.10 färre poäng)
* Content Security Policy: är dåligt. (Vilket ger 1.00 färre poäng)
* Rapportering (CSP, Certificate Transparency, Network Error Logging): är bra!
* Referrer Policy: är dåligt. (Vilket ger 1.00 färre poäng)
* Subresource Integrity (SRI): är dåligt. (Vilket ger 1.00 färre poäng)
* HTTP-headers: För att aktivera dessa headers behöver du lägga till dem till din webbserverkonfiguration. Detta är normalt en enkel sak. Exakt hur du gör det beror på vilken server du använder. Denna sida [developer.mozilla.org] har konfigurationsexempel för Apache, Nginx och IIS.
* Kakor: är ok, men har 8 fel och 0 varning(ar). (Vilket ger 0.80 färre poäng)
* localStorage: localStorage används ej.
* Tredjepartsförfrågningar: 26 förfrågningar (26 säkra, 0 osäkra) till 8 unika värdar.
* Serverplats: Servern hexagon.com (20.185.108.200) verkade vara belägen i USA under vårt test.
Resultat skapat: 2021-10-15 00:52:19 Etc/UTC (Buffras 24h)

Spårning och integritet (Pagexray)

Molntjänster utanför EU? Används fingerprint-teknik eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 3 av 5

* Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen: (0.0 poäng)
-- Antal olika länder: 3
-- Länder utanför EU: 1
---- US, 72 förfrågningar
-- Sidan skickades från Sverige: Nej
* Spårning (+1.0 poäng)
-- Besökaranalys används:
---- Google Analytics
---- Google Tag Manager
-- Inga spårnings förfrågningar
* Identifieringstekniker (+1.0 poäng)
-- Inga Identifieringstekniker hittades
* Annonsörer (+1.0 poäng)
-- Inga annonsörsförfrågningar hittades
* Kakor (0.0 poäng)
-- Giltiga över 9 månader: 1
-- Inget krav på säker överföring: 3

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Hur snabb är webbplatsen?


Betyg: 2.23 av 5

* Webbplatsen är ganska långsam.
* Speedindex: 2580
* Laddtid: 2.60s
* Antal förfrågningar: 82 st

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning? Drivs webbplatsen med grön-el?


Betyg: 3.11 av 5

* Genomsnittligt när det gäller koldioxid.
* Koldioxid per sidvisning: 2.69 gram
* Webbsidan är grönare än 16 % av testade webbplatser.
* Kunde inte se att webbplatsen använder grön el.

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 3.60 av 5

* Resultat för: https://hexagon.com
- Har HTTP till HTTPS omdirigering (1.0 poäng)
- TLS Version(er):
-- Inget TLSv1.3 stöd (0.0 poäng)
-- TLSv1.2 stöd (+0.5 poäng)
-- Inget TLSv1.1 stöd (+0.3 poäng)
-- Inget TLSv1.0 stöd (+0.3 poäng)
- IP Version(er):
-- Bara IPv4 stöd (+0.5 poäng)
- HTTP Version(er):
-- HTTPv1.1 stöd (+0.5 poäng)
-- HTTPv2 stöd (+0.5 poäng)

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och GUI-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 2.10 av 5

* Webbplatsen är rätt långsam eller har dålig frontend-kod.
* Övergripande betyg: 32 av 100
* Testat för enhetstyp: phone
* Sidans storlek: -68
* Andelen resurser för sidan: 93
* Sidans DOM komplexitet: 90
* Sidans användning av dålig javascript: 97
* Sidans användning av jQuery: 0
* Sidans CSS komplexitet: -42
* Sidans användning av dålig CSS: -95
* Sidans användning av webbtypsnitt: 10
* Server konfiguration: 87

Pssst!

Till toppen