Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Webperf #3

Illustration av ett brev, samt texten

Nyhetsbrevet Webperf #3 - skickat 12:e augusti, 2020.

”Quantity has a quality all its own.”

– Napoleon Bonaparte

Intro

Hoppas du haft en skön semester och får en lugn start på höstterminen. Under sommaren har Webperf haft ett intensivt fokus på alla dåliga samveten. Som att dokumentera tillgänglighetstestet Axe som funnits med sedan två år tillbaka (men som försvann ett tag från hösten 2019).

Om du vill läsa hur Axe-testet fungerar och betygsätts finns numera en artikel för just detta då testet är tillbaka från och med våren 2020.

Efter en del (smått sura men berättigade) kommentarer på Webperfs Slack-kanal har CSS-testet uppdaterats till W3C:s lite mer experimentella test. Det innebar att de webbplatser som implementerat mer modern webbstandard inte får fullt så många omotiverade anklagelser om övertramp mot webbstandard.

“Ett exempel är Trelleborgs nysläppta webbplats som med W3C:s äldre verktyg angavs ha hela 721 st fel på sin CSS, medan det nya verktyget istället anger 23 st. Det finns kritik mot det nya verktyget, men desto mer mot det äldre. Så för att hellre fria än fälla byter vi nu till det nyare verktyget.”

Changelog – justeringar som är viktiga att känna till (Webperf, augusti 2020)

I samband med detta upptäcktes det också att de webbplatser som hade fel på sin CSS fick dessa med som belastning även på sitt HTML-test. Det är dock åtgärdat sedan 6:e augusti och fixat i nedan månadsrapporter för augusti.

Du som vill hänga med i hur webbplatsernas betyg riskerar att påverkas av förbättringar på Webperf kan kolla in Changeloggen. Där skrivs allt in som kan tänkas påverka webbplatsers betyg. Samtidigt är det värt att påminna om att:

“… ta [inte] några drastiska beslut baserat på det som visas på Webperf. Testerna kan faktiskt strula för enskilda webbplatser och visa ett betyg som inte är helt rättvist. Vissa webbplatser använder dessutom kommande webbstandarder som inte är implementerat i testerna.”

Vanliga frågor om webperf – Webperf

Så ja, ta det lugnt och resonera med dina webbutvecklare.

Ha en underbar höst!

//Webperf Crew

DOS-lagen – den 23:e september närmar sig, snabbt…

I slutet av september slår DOS-lagen (lagen om Digital Offentlig Service) till stenhårt. Redan 2019 gällde DOS-lagen vissa webbplatser, men nu, 2020, drämmer DOS-lagen till så många fler. Exempelvis kommer den kräva att alla berörda webbplatser gör följande:

“1. Skapar en tillgänglighetsredogörelse , den ska berätta om vilka undantag som finns kring tillgängligheten.

2. Ge användarna en möjlighet att rapportera om brister i tillgängligheten och erbjuda stöd om de behöver tillgängliga alternativ. Exempelvis med ett formulär och gärna andra kontaktvägar som komplement.

3. Leva upp till ett gäng tillgänglighetskrav. Kraven kommer från standarderna WCAG 2.1 AA och EN301549.”

Tillgänglighet: DOS-lagen / webbdirektivet

Den 23:e september 2020 gäller DOS-lagen samtliga webbplatser inom digital offentlig service oavsett när de publicerats.

“Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.”

Webbdirektivet - Vägledning för webbutveckling

Lättare för äldre extranät och intranät – ingen bortre tidsgräns

DIGG skriver också när det gäller intranät och extranät angående när kraven börjar gälla att:

“Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.”

Med andra ord kommer det bli en bedömning av vad “en omfattande översyn” innebär. Låt oss hoppas på ett skyndsamt prejudicerande fall. Eller att arbetsgivare förstår att ett tillgängligt intranät / verksamhetssystem är en konkurrensfördel när det gäller att attrahera kompetens från arbetsmarknaden. Eller om det inte biter kan man ge diskrimineringslagen ett försök, särskilt fjärde paragrafen borde vara användbar:

“… bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt

– andra omständigheter av betydelse,”

DO - Diskrimineringsombudsmannen

Vem var bäst i augusti 2020 enligt Webperfs olika tester?

Webperf utvärderar fjorton olika aspekter för över tvåtusen webbplatser. Tretton av aspekterna får betyg. Utöver totalbetyg handlar det om följande kategoribetyg:

  1. Tillgänglighet
  2. Hastighet / Webperf
  3. Följsamhet till webbstandard

Nedan är de olika kategorierna av webbplatser på Webperf:

Konferenser och andra resurser

Visste du att Webperf numera har en sida med tips om konferenser? Nog för att det i coronatider är aningens stökigt att veta ifall fysiska träffar faktiskt blir av, men vissa har på förhand annonserat att de kommer köra sina konferenser på distans med digitala alternativ.

t12t = tillgänglighet

Hösten 2019 höll svenska t12t en träff i Stockholm, full av blixttal, och nu har de publicerat fem av de videoklippen på Youtube:

t12t meetup - En kväll full av blixttal

Intressanta artiklar

Har du insett att tredjepartskakor är på väg att försvinna (även) från världens mest populära webbläsare, Chrome? Och kanske även Chromium och alla de webbläsare som bygger på Chromium, som Microsofts Edge, Brave, med flera.

Nedan artikel hos Feber är över ett halvår gammal. Men det verkar inte ha haft något genomslag bland alla oss som utvecklar eller beställer webbplatser. Dock hos de som jobbar med annonsering. Även vi andra behöver nog bilda oss en uppfattning om hur detta kan påverka oss och hur vi gör saker framöver.

Genomgång av Pingdoms tjänster för webboptimering

Pingdom har länge erbjudit ett verktyg för att mäta upptid och svarstid för webbplatser. Sedan några år tillbaka har de fler verktyg i verktygslådan. Här följer en utvärdering av Pingdoms tjänster för webboptimering och webbprestanda.


Artikelns huvudpunkter:

  1. Pingdom erbjuder verktyg bland annat för att mäta användarnas faktiska upplevelse, svarstider, hastighet och om användarnas interaktioner blev lyckosamma. Det sistnämnda kan vara helt avgörande för de webbplatser som bedriver ehandel.
  2. Mycket i Pingdom går att konfigurera. Exempelvis vilken laddningstid du tycker är acceptabel, vilket är fiffigt då det automatiskt sorterar vyer efter dina önskemål.
  3. Pingdom är ett nyttigt verktyg som kan komplettera Google Analytics, Matomo, Adobe Analytics, eller vad du nu använder för din generella webbanalys. Men Pingdom ersätter inte dessa verktyg, dock är det en bra kontinuerlig mätning jämfört med många gratisverktyg som Google Search Console, med flera.

Fortsätt läsa artikeln om Pingdom ->

Avslutningsvis…

Vi har en Slack-kanal öppen för vem som helst. Där diskuterar vi kvalitetskriterier som Webperf använder, ger support till varandras strävan att bygga bra webbplatser, bland annat:

Letar du sommarläsning?