Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Pingdom: ett verktyg för webboptimering och datadriven insikt

Pingdom: ett verktyg för webboptimering och datadriven insikt

Pingdom har länge erbjudit ett verktyg för att mäta upptid och svarstid för webbplatser. Sedan några år tillbaka har de fler verktyg i verktygslådan. Här följer en utvärdering av Pingdoms tjänster för webboptimering och webbprestanda.


Artikelns huvudpunkter:

 • Pingdom erbjuder verktyg bland annat för att mäta användarnas faktiska upplevelse, svarstider, hastighet och om användarnas interaktioner blev lyckosamma. Det sistnämnda kan vara helt avgörande för de webbplatser som bedriver ehandel.
 • Mycket i Pingdom går att konfigurera. Exempelvis vilken laddningstid du tycker är acceptabel, vilket är fiffigt då det automatiskt sorterar vyer efter dina önskemål.
 • Pingdom är ett nyttigt verktyg som kan komplettera Google Analytics, Matomo, Adobe Analytics, eller vad du nu använder för din generella webbanalys. Men Pingdom ersätter inte dessa verktyg, dock är det en bra kontinuerlig mätning jämfört med många gratisverktyg som Google Search Console, med flera.

Att skaffa sig ett konto hos Pingdom

Att registrera sig för ett testkonto är smidigt på Pingdom. Bara ange några få kontaktuppgifter i ett formulär och starta. Men det är lite ironiskt att direkt efter registrering hamna på en tom sida som försöker visa ett väldigt tekniskt, och obefintligt, JSON-svar. Att upptäcka felaktigheter i kedjor av interaktioner är nämligen en tjänst som Pingdom själva erbjuder i sitt verktyg, kallat Transactions, om nu Pingdoms kunder kommer in på kontot kan de försöka göra ett än bättre jobb än Pingdom själva :)

Bild 1: Efter registrering för ett Pingdom-konto kommer ett extremt kortfattat meddelande upp. Det är inte ens ett felmeddelande, bara två hakparenteser

Bild 1: Efter registrering för ett Pingdom-konto kommer ett extremt kortfattat meddelande upp. Det är inte ens ett felmeddelande, bara två hakparenteser.

Dessutom, att logga in på Pingdom-kontot funkar inte heller på första försöket. Inte heller att skapa ett nytt konto eftersom epostadressen redan använts - även här i ett lite väl tekniskt felmeddelande i JSON-format.

Bild 2: Ett troligen felaktigt felmeddelande som formaterats i JSON. Lysande för utvecklare, men Pingdom vänder sig nog inte enbart till utvecklare?

Bild 2: Ett troligen felaktigt felmeddelande som formaterats i JSON. Lysande för utvecklare, men Pingdom vänder sig nog inte enbart till utvecklare?

Med ett återställt lösenord och väl inne på Pingdom-kontot slutar det dock strula. Kanske bidrar det att den här utvärderingen görs från den integritetbevakande webbläsaren Brave och att Pingdom gjort sig beroende av vissa tredjeparter som Brave blockerar?

Låt oss släppa det och gå vidare med vad som faktiskt finns på Pingdom-kontot.

Bild 3: Översikten när du loggar in på Pingdom visar fyra call-to-actions med olika testverktyg att utvärdera.

Bild 3: Översikten när du loggar in på Pingdom visar fyra call-to-actions med olika testverktyg att utvärdera.

Pingdom har egentligen fyra olika tjänster att erbjuda:

 1. Visitor Insights, RUM - Real User Monitoring, vilket är insikt i riktiga användares upplevelse av din webbplats.
 2. Uptime för att veta när webbplatsen gått ner, svarstider vid olika tider på dygnet, etc.
 3. Page Speed mäter hastigheten och kommer med förslag på förbättrande åtgärder.
 4. Transactions för att hålla koll på användarnas interaktioner.

Tjänsten Uptime är vad det hela startade med för en massa år sedan, Pingdom startade 2005 i Västerås, men nu har de fler saker att erbjuda. För att se lite mer vad Pingdom kan bidra med har det körts på Webperf.se under en tvåveckorsperioder i slutet av sommaren.

Ha koll på insikter med RUM (Real User Monitoring)

RUM (Real-User Monitoring) är lite smått hajpat inom webbanalys, eller ja, det åtminstone var hajpat när det först dök upp i dessa kretsar. RUM slog ner som en blixt från en klar himmel – faktumet att man kunde följa riktiga användares upplevelse av en digital tjänst, likt en webbplats eller app, var både häpnadsväckande och lite obehagligt bland de av oss som värnar personlig integritet.

Syntetiska tester != RUM-tester

Motsatsen till RUM-tester är syntetiska tester. Syntetiska tester är där ingen riktig användare hade den uppmätta upplevelsen, medan RUM-tester där det faktiskt fanns en användare som upplevde precis det som du senare kan analysera.

För att kunna mäta RUM behöver du placera ett skript på din webbplats. Ett skript som spelar in användarnas upplevelse, i detta fallet åt Pingdom. Det här skriptet kommer att bevaka vad som händer i användarens webbläsare och så kan du senare förhoppningsvis nå insikt i detta. RUM-tester är intressanta då de återspeglar en faktisk upplevelse snarare än vad som ibland kan vara onödigt gynnsamma testförhållanden. Som när testet körs från samma nätverk som webbservern, exempelvis.

Syntetiska tester är också bra…

Till syntetiska testers försvar ska dock sägas att du alltid behöver veta under vilka omständigheter de körs. Exempelvis kan du med WebPagetest välja att köra från en viss uppkoppling, säg 3G Slow (400 Kbps, 400ms RTT), från en viss plats, säg Toronto, Kanada. På så sätt kan du argumentera för att syntetiska tester kan vara proaktiva, men att RUM-tester är förträffliga för att se exempel på hur det faktiskt blev efter produktionssättning - anekdoter från riktiga användares upplevelse.

Konfigurera RUM hos Pingdom

När du konfigurerar detta test behöver du utöver själva URL:en ange lite saker. Först om du föredrar att få siffrorna redovisade som genomsnitt eller median, vilket säkerligen glädjer många som gillar precision i statistik. Sedan förväntas du välja Satisfied load time vilket är riktigt praktiskt. Då får du rapporterna ordnade direkt över hur riktiga användares upplevelse matchar vad du anser är en rimlig laddtid.

Jag valde en laddtid på 0-3 sekunder. Det innebär att Pingdom ordnar in dem med 3-12 sekunders laddtider som tolererande och de med mer än 12 sekunder somfrustrerade.

Exakt vad man menar med tolererande och frustrerade användare går förstås att dyka djupare i än vad Pingdom gör. Du som vill hoppa rätt ner i kaninhålet kring hur den mänskliga hjärnan reagerar på användargränssnitt snabbhet och hur kognition borde påverka webbdesign kan hänga på luckan i september när Jeff Johnson släpper den andra upplagan av boken Designing with the Mind in Mind. Det kommer i alla fall jag göra, trots att jag läst den första upplagan från 2010.

Fliken “Experience”

“Om man istället kollar på när man börjar göra livet jobbigt för de allra flesta är det mellan sex och trettio sekunder”.

Prestandakollen 2017 - se boken Designing with the mind in mind, s 155 (2010)

Det finns fler tankar som kan hjälpa dig med att sätta en tidsgräns om du läser Del 2: Analytisk vinkel på design, prestanda och innehåll av webbanalys-boken du hittar gratis på Webperf.

Åter till Pingdom, det finns två flikar under Visitor Insights (RUM):

 • Experience
 • Performance

Du kan dessutom välja ett tidsspann vilket kan vara nog så viktigt för säsongsbetonade verksamheter, när man vill analysera företeelser som cyber monday för ehandel eller kanske gräva i en extraordinär händelse man inte riktigt har förstått.

Bild 4: Med grön färg ser du var dina användare finns som har en bra upplevelse av din webbplats laddtider. Orange för de som lider och rött de som verkligen plågas.

Bild 4: Med grön färg ser du var dina användare finns som har en bra upplevelse av din webbplats laddtider. Orange för de som lider och rött de som verkligen plågas.

Visst är det en fin dashboard!? Du som läst min bok om webbanalys är nog mer på din vakt än andra. Vad är det man ska förstå av denna överblick? Vilken agerbar insikt finns där?

“En vanlig tankevurpa är det som kallas för ”vanity metrics”, det vill säga mätvärden som tilltalar ens fåfänga. Vad som tilltalar ens fåfänga misstänker jag varierar beroende på ens yrkesidentitet.”

Del 1: Introduktion till webbanalys (Webbanalys – förstå och förbättra användarnas upplevelse, 2016)

Ja, det kanske är oklart hur du agerar på det du ser i denna vy av Pingdoms verktyg. Men det är trots allt ett generellt verktyg och dessutom finns där ett antal sätt att gräva i informationen, nämligen:

 • All pages vs specifika sidor
 • All platforms vs att du väljer mobil eller dator (kanske finns även bilar och internationella rymdstationen med för större webbplatser?)
 • All browsers vs att du väljer en enskild webbläsare. Nu verkar det inte enbart vara webbläsare då pingbot finns med (mer av en user-agent för en automatiserad process).
 • All countries vs välja ett enskilt land.

Bild 5: Webbläsaren Brave blockerar exempelvis Pingdoms RUM-tester, men också Fullstory och Webperfs egna Matomo/Piwik för webbanalys.

Bild 5: Webbläsaren Brave blockerar exempelvis Pingdoms RUM-tester, men också Fullstory och Webperfs egna Matomo/Piwik för webbanalys.

Dock, när du använder dessa verktyg som behöver bäddas in på din webbplats, som en tredjepart, så kommer de bistå med anekdotiska berättelser. Vissa av dina användare kommer inte vara medräknade. Det finns användare som värnar sin personliga integritet, eller kanske en snabb upplevelse, och blockerar “onödiga” tredjeparter, som inte borde behövas för att visa upp webbplatsens faktiska innehåll. Vissa webbläsare gör detta åt användarna.

Man behöver nog vara medveten om att Pingdom nog inte visar en representativ bild av dina användare. Snarare att de visar upp dina “vanilla-användare”. De användare som inte ännu har inskränkt vad du får veta om dem och deras beteende på webben.

Vanliga avvikare använder gärna verktyg som:

 • Privacy Badger, från EFF (Electronic Frontier Foundation), som automatiskt lär sig att blockera diverse övervakande tjänster på nätet.
 • Brave Browser – en webbläsare som är snabb tack vare att den blockerar en massa annonstjänster, övervakande tjänster och värnar användarens personliga integritet.

RUM: Fliken ‘Performance’

Bild 6: Andra fliken under Visitor Insights (RUM) handlar om laddtid över tid.

Bild 6: Andra fliken under Visitor Insights (RUM) handlar om laddtid över tid.

Visst är det intressant att känna till genomsnittlig/median för laddtid under en period. Eller sidvisningar per minut på en välbesökt webbplats. Eller mest besökta sidor och deras respektive laddtid. Men här kommer vi in på själva problemet med att bygga verktyg för webbanalys. Det en leverantör som Pingdom enkelt kan skapa som verktyg eller mätetal för alla som har en webbplats behöver inte vara särskilt meningsfullt för var och en av oss. Men i brist på uppenbart bra mätetal kanske vi nöjer oss med det verktygen serverar oss tillsammans med alla andra?

Allmänt omdöme om Pingdoms verktyg Visitor Insights (RUM)

Pingdoms RUM-verktyg är absolut intressant som verktyg för de som inte nöjer sig med ett enda verktyg för webbanalys. Har du redan Google Analytics, Matomo, eller liknande, så ger detta absolut en kompletterande bild över hur dina användare har det på din webbplats. Samtidigt lider verktyget av samma problem som Google Analytics och liknande tredjepartsverktyg att den information de samlar in inte nödvändigtvis är särskilt komplett eller rättvisande då allt fler blockerar tredjeparter när de surfar på nätet. Det behöver dock inte vara ett särskilt stort problem på just din webbplats.

Pingdom kan också mäta upptid

Bild 7: Vill du veta när din webbplats är nere för räkning? Det är vad Pingdom började med att erbjuda för femton år sedan.

Bild 7: Vill du veta när din webbplats är nere för räkning? Det är vad Pingdom började med att erbjuda för femton år sedan.

För att mäta din webbplats upptid behöver du förstås berätta ett antal saker för Pingdom så de vet vad de ska kontrollera. Som du ser i ovanstående bild har du frekvensen i kontrollerandet, gärna varje minut så du inte missar några korta avbrott. Ifall det är HTTP eller HTTPS det handlar om. Du kan välja varifrån du ska köra testerna. Följande platser är valbara:

 • Nordamerika och Europa
 • Nordamerika
 • Europa
 • Asien och Stilla havet
 • Latinamerika

Vad du väljer spelar kanske mer roll än du först tänker dig. Utan att gå in på detaljer, som antaganden att det är en enda lång raksträcka av fiber över hela världen, ljusets hastighet, så välj för jösse namn den plats som är närmast din server och/eller primära kundgrupp. Om dina kunder och din server är på helt olika kontinenter är det en sak du behöver undersöka och bortom vad denna bloggpost rådger kring. Då behöver du troligen en CDN-strategi.

Andra detaljer i konfigureringen handlar om hur och när meddelanden om att webbplatsen är nere når rätt person i din organisation. Hur meddelandet ser ut. Och om det ska gå ett meddelande om när webbplatsen är uppe igen.

Det här kan potentiellt vara lite smått irriterande. Ett scenario är att du vet att varje tisdag klockan 15 kommer ny kod produktionssättas på webbplatsen av dina utvecklare. Hur glad blir du då över ett mejl om att webbplatsen var nere under en knapp minut? Det visste du ju!

Nu erbjuder faktiskt Pingdom webhooks och diverse integrationer. Så kanske lyckas du eller din arkitekt designa ett förfarande som minimerar mängden onödiga alarm?

Överblick för bevakade webbsidor

Bild 8: Du får en initial överblick från Pingdom om de webbplatser/URL:ar du bevakar har bra eller dålig upptid. Som en bonus får du reda på svarstid.

Bild 8: Du får en initial överblick från Pingdom om de webbplatser/URL:ar du bevakar har bra eller dålig upptid. Som en bonus får du reda på svarstid.

Bild 9: Så här kan en detaljsida se ut. Du ser upptid, svarstid över tid och när webbsidan inte var åtkomlig från testplatsen.

Bild 9: Så här kan en detaljsida se ut. Du ser upptid, svarstid över tid och när webbsidan inte var åtkomlig från testplatsen.

Bild 10: Det finns en detaljerad bild över hur den bevakade webbsidan ser ut från de olika platserna Pingdom kollar från. Som i denna bild, där det är tydligt att Webperf.se driftas i Sverige.

Bild 10: Det finns en detaljerad bild över hur den bevakade webbsidan ser ut från de olika platserna Pingdom kollar från. Som i denna bild, där det är tydligt att Webperf.se driftas i Sverige.

Vad ska du använda Pingdom Uptime till?

En sak jag tycker gör Pingdoms Uptime intressant är egentligen inte att mäta en startsidas eller landningssidas upptid. Inte heller rent generellt om webbplatser är uppe eller nere. Visst är det intressant att veta om webbplatsen går ner, men största poängen jag sett med Pingdom är att bevaka snabbheten över tid.

Det kan handla om att se hur webbplatsen beter sig under press. Hur det funkar när serversidans cache nollställs. När du sjösätter ny kod, vilket vissa av oss gör ganska regelbundet (och borde göra vid vissa tidpunkter på dygnet för att inte ställa till det för viktiga användare).

Du kan välja att ta emot mejl och/eller SMS när webbplatsen går ner. Det kan vara ett praktiskt stöd både till tekniskt kunnigt folk men också beslutsfattare så de är medvetna och kan agera vid behov. Men förhoppningsvis har ni redan en genomtänkt larmkedja idag.

Page Speed: Webbplatsens hastighet

Bild 11: Konfigurationen av Page Speed är ganska rakt på sak. Du talar om vilken URL du vill testa, ger testet ett namn, och varifrån du vill testa.

Bild 11: Konfigurationen av Page Speed är ganska rakt på sak. Du talar om vilken URL du vill testa, ger testet ett namn, och varifrån du vill testa.

Konfigurationen för Pingdoms Page Speed skiljer sig lite åt från Pingdoms tjänst Uptime. Här väljer du testplatser från följande lista:

 • Östra USA
 • Västra USA
 • Europa
 • Östra Asien
 • Australien

Vad du väljer kan spela större roll än du först tänker dig. Åtminstone om du har internationella användare på din webbplats. En intressant konstant vi har att beakta är ljusets hastighet, vilket påverkar upplevelsen om en användare behöver invänta sin information från andra sidan jordklotet vid varje sidvisning. Dessutom spelar avståndet roll om webbplatsens sidvisningar har väldigt många filer.

Bild 12: För de webbsidor du bevakar hos Pingdom får du reda på laddtid och betyget Performance grade”></p>
<p><em>Bild 12: För de webbsidor du bevakar hos Pingdom får du reda på laddtid och betyget “Performance grade”</em>.</p><p>Du kan förstås lista fler sidor för att bevaka <em>Page Speed</em> hos Pingdom. Förslagsvis lägger du till alla dina landningssidor och andra viktiga webbsidor du har på webbplatsen.</p><p><img src=

Bild 13: Detaljsida hos Pingdom för en enskild sida på webbplatsen.

Detaljsidans information på Pingdom är absolut intressant. Det du ser i ovanstående bild är dock inte direkt förvånande för mig som skapare av den berörda webbplatsen. Spikarna i laddtid hänger samman med mina större driftsättningar. Det vore förstås intressant att upptäcka avvikelser från det uppenbara, men detta är inte en längre utvärdering över flera månader.

Och det du ser under Performance Grade kanske inte är fullt så självklart som ett facit som du först tror. Det är nämligen baserat på Yslow, vilket i vissa kretsar inom webbprestanda varit kontroversiellt ganska länge. Det är främst delen om hur man förbättrar en webbsidas prestanda, de andra delarna är mer av beskrivande statistik om sidvisningen.

“This is the grade the webpage get according to the Yslow test. Read more about Yslow.’“

– Pingdom om deras Page Speed

Men samtidigt har nog alla prestandatester sina brister och för den som inte vill grotta ner sig i detaljer duger detta utan tvekan som en introduktion.

Samtidigt är det inte nödvändigt att ha ett konto du betalar för om du vill göra dessa tester. Det du får som betalande kund är att testerna görs automatiskt och kontinuerligt så du kan följa utvecklingen över tid. Men vill du bara göra ett stickprov då och då finns praktiskt taget samma sak gratis på Website Speed Test - Pingdom Tools.

Något annat som är gratis är det som Pingdom kallas Latest timeline. Det finns gratis i alla moderna webbläsares utvecklarverktyg. I Chromium-baserade webbläsare ligger det under fliken Network och själva konceptet kallas för ett vattenfall. Du vill nämligen att de färgglada staplarna ska vara så lodräta som möjligt eftersom då gick sidans inladdning riktigt snabbt.

Håll koll på att interaktioner inte går sönder

Något som jag inte kunde utvärdera av det Pingdom erbjuder var Transactions. Det är ett verktyg för att identifiera trasiga eller långsamma interaktioner som en användare har på webbplatsen. Tänk exempelvis på kedjan av beroenden för ett checka ut en beställning i en webbshop, eller det som krävs för att registrera sig som användare på en webbplats.

Än så länge har inte Webperf dessa invecklade interaktioner. Det är på gång med Webperf Premium/Freemium, men det hör till hösten 2020, snarare än sommaren.

Sammanfattningsvis

Pingdom erbjuder utan tvekan ett bra verktyg. Men om det är värt priset är en annan fråga. Pingdom är inte gratis annat än under 14-dagar för utvärdering. Dock kan det säkert vara värt för många att ha ett betalkonto på Pingdom i mer intensiva perioder av utveckling eller om man beroende på tid på året har olika fokus på sitt förbättringsarbete.

Pingdom kostar 13 euro per månad i sitt enklaste utförande. De har så klart också ett enterprise-erbjudande om du behöver ha koll på riktigt många sidor och göra många tester.

Räkna på vad Pingdom kostar för din webbplats

Pingdom kan inte ersätta något av de vanliga verktygen för webbanalys, exempelvis Google Analytics, Matomo eller Adobe Analytics. Snarare kan Pingdom komplettera bilden, för den vetgirige. Pingdom har både möjligheten att kontrollera om webbplatsen fungerar från olika delar av jordklotet, men också RUM-tester så du vet hur det fungerar för faktiska användare av din webbplats (Real User Monitoring).

Men, Google CrUX då..?

RUM-testet är kanske det starkaste argumentet mot att nöja sig med Google Search Console och Google Pagespeed Insights API som erbjuds utan kostnad. Där finns ju bland annat Googles RUM-rapport, Chrome User Experience Report – om än inte helt enkelt att använda för icke-tekniska personer, än så länge. Dock krävs det att sidan är populär nog enligt Googles synsätt. För dig med en extremt välbesökt får du lite av detta “gratis” via Google.

“Why is the real-world Chrome User Experience Report speed data not available for a URL?

Chrome User Experience Report aggregates real-world speed data from opted-in users and requires that a URL must be public (crawlable and indexable) and have sufficient number of distinct samples that provide a representative, anonymized view of performance of the URL.”

About PageSpeed Insights (Google Developers)

Men samtidigt, vissa vill helst undvika gratistjänster då det någonstans alltid finns en kostnad.

Fördjupning i Pingdom, CrUX