Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Umeå Universitetsbibliotek

Webbplats: search.ub.umu.se/discovery/search?vid=46UMEA_INST:UmUB
Kategori: Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
Tillgänglighet: 4.07 av 5
Hastighet: 3.11 av 5
Webbstandard: 3.12 av 5
Integritet & säkerhet: 2.95 av 5
Totalbetyg: 3.01 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Umeå Universitetsbibliotek:

Test­resultat

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 5 av 5

- Webbplatsen följer god praxis fullt ut!
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Utfasade API:er undviks ( 5.00 betyg )
- Det saknas källkartor för stor JavaScript från första part ( 1.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Inga webbläsarfel loggades i konsolen ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med korrekt bildformat ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med lämplig upplösning ( 5.00 betyg )
- Undviker händelselyssnare för `unload` ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 4.85 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- Antal fel: 1 ( 4.90 betyg )

##### Problem:
- The title element in the head section should be non-empty.

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 4.35 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.
- Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut ( 1.00 betyg )
- Elements use prohibited ARIA attributes ( 1.00 betyg )
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- ARIA attributes are used as specified for the element's role ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är tillräckligt stor ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )
- Deprecated ARIA roles were not used ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut ( 1.00 betyg )
- Elements use prohibited ARIA attributes ( 1.00 betyg )
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- ARIA attributes are used as specified for the element's role ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är tillräckligt stor ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )
- Deprecated ARIA roles were not used ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.62 av 5

- Dålig integritet.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- HTTP Strict Transport Security HSTS är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Subresource Integrity SRI är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers är bra! ( 5.00 betyg )
- Kakor är ok, men har 6 fel och 0 varning(ar). ( 2.00 betyg )

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 3.99 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 4.00 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 0 ( 5.00 betyg )
- Giltiga över 1 år: 1 ( 1.00 betyg )
- Kräver säker överföring ( 5.00 betyg )
- Använder ej analyskakor utan samtycke ( 5.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
Antal olika länder: 2
Sidan skickades från Sverige: Nej
Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
US, 120 förfrågningar:
- #1: search
- #2: source-sans-pro
- #3: vendor.css
- #4: app.css
- #5: citeproc.js
- Fler än 5 förfrågningar hittade, döljer resten
##### Spårning ( 4.93 betyg )
- #13: custom.js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #17: matomo.js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #38: matomo.php - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
- #119: matomo.php - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
Besökaranalys används:
- #13: custom.js - Har referens till Matomo
- #17: matomo.js - Har referens till Matomo
- #38: matomo.php - Har referens till Matomo
- #119: matomo.php - Har referens till Matomo
##### Identifierings­tekniker ( 5.00 betyg )
##### Annonsörer ( 5.00 betyg )

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 1.80 av 5

- Webbplatsen är ganska långsam.

Webbstandard

- Använd HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 1.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 620 ms ( 2.40 betyg )
- Largest Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift: 0,115 ( 4.30 betyg )
- First Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Speed Index: 13,3 s ( 1.00 betyg )
- Första meningsfulla skärmuppritningen ( 1.00 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 550 ms ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive ( 1.00 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height` ( 1.00 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 180 resurser hittades ( 1.00 betyg )
- Minifiera JavaScript: Möjlig databesparing 1 284 Kibit ( 1.00 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används: Möjlig databesparing 2 307 Kibit ( 1.00 betyg )
- Använd HTTP/2: 114 begäranden visades inte via HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Passiva lyssnare används inte för att förbättra scrollningsprestanda ( 1.00 betyg )
- Sidan förhindrade återställning av vilocacheminnet ( 1.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering: Möjlig databesparing 548 Kibit ( 1.35 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden: 4,2 s ( 2.30 betyg )
- Minska körningstiden för JavaScript: 3,1 s ( 2.75 betyg )
- Undvik enorm nätverksbelastning: Den sammanlagda storleken var 3 581 Kibit ( 3.15 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor: Möjlig tidsbesparing: 300 ms ( 3.90 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Serverns första svarstid var kort ( 5.00 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar ( 5.00 betyg )
- Minimera användning av tredjepartskod ( 5.00 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen ( 5.00 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen ( 5.00 betyg )
- Minifiera CSS ( 5.00 betyg )
- Reducera CSS som inte används ( 5.00 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare ( 5.00 betyg )
- Undviker ett onödigt stort DOM-träd ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 1.08 av 5

- Webbserver: apache, microsoft-httpapi
- Operativsystem: red
- Teknik: c, es6, java, js, mysql, openssl, php, video
- Licenser: gpl-3.0, mit
- Metadata: icon, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: angular-deckgrid, angular.js, blog, citeproc-js, core-js, dash-if-iop, docs, document-picture-in-picture, dom-parsing, flexbugs, foliate, font-awesome, grab-to-pan.js, html, http-streaming, id3-emsg, jsdoc, libebml, license, localforage, m3u8-parser, matomo, media-playback-quality, media-source, mediasession, mpd-parser, mux.js, open-in-browser, openseadragon, parse-headers, picture-in-picture, regexpu, resizeobserver, schema, screenfull.js, snap.svg, test-suite, util, vfo-standards-support, vhs-utils, video.js, videojs-contrib-eme, videojs-dock, videojs-http-streaming, vtt.js, webpack, webvtt, xhr, xmldom
- Språk: en
- Bildformat: png, svg

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 3.72 av 5

- CSS är dålig.

Webbstandard

- `< style>` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #25: suprimaExtLogin, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #25: suprimaExtLogin, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #28: umub-help-butto, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #28: umub-help-butto, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #90: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #90: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #90: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #90: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #90: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #90: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #2: source-sans-pro, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #2: source-sans-pro, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #3: vendor.css, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #3: vendor.css, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #4: app.css, antal grupperade fel: 6 ( 3.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #4: app.css, antal fel: 51 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #15: app-colors.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #15: app-colors.css, antal fel: 52 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #16: custom1.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #16: custom1.css, antal fel: 52 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #20: viewer.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #20: viewer.css, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #22: reader.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #22: reader.css, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #34: pdf-viewer.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #34: pdf-viewer.css, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #41: text-layer-buil, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #41: text-layer-buil, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #42: annotation-laye, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #42: annotation-laye, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 39 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #43: xfa-layer-build, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #43: xfa-layer-build, antal fel: 58 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 40 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 6 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 4 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.29 av 5

- Den testade sidan har 81 st fel i sin HTML-kod. Det är rätt ok ändå.

Webbstandard

- #1: search - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #1: search- Antal fel: 10 ( 4.00 betyg )
- Bad value “” for attribute X on element X: Must be non-empty. (totalt 7 st)
- Element X must not be empty. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- A X element must not appear as a descendant of a X element unless the X element has an X attribute or has a X attribute whose value contains X, X, X, X, X, X, X, or X. (totalt 1 st)
- #25: suprimaExtLogin - Antal (grupperade fel): 2 ( 4.60 betyg )
- #25: suprimaExtLogin- Antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- Almost standards mode doctype. Expected X. (totalt 1 st)
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 1 st)
- #26: umub-msg.html - Antal (grupperade fel): 2 ( 4.60 betyg )
- #26: umub-msg.html- Antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X. (totalt 1 st)
- #27: umub-logo.html - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #27: umub-logo.html- Antal fel: 10 ( 4.00 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 4 st)
- Duplicate attribute X. (totalt 2 st)
- Element X is missing required attribute X. (totalt 2 st)
- An X element must have an X attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images. (totalt 2 st)
- #28: umub-help-butto - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #28: umub-help-butto- Antal fel: 7 ( 4.30 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 4 st)
- Bad value X for attribute X on element X. (totalt 1 st)
- Bad value “” for attribute X on element X: Not a valid XML 1.0 name. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- #29: homepage-sv.htm - Antal (grupperade fel): 1 ( 4.80 betyg )
- #29: homepage-sv.htm- Antal fel: 31 ( 1.90 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 31 st)
- #40: ls - Antal (grupperade fel): 0 ( 5.00 betyg )
- #40: ls- Antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- #90: search - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #90: search- Antal fel: 10 ( 4.00 betyg )
- Bad value “” for attribute X on element X: Must be non-empty. (totalt 7 st)
- Element X must not be empty. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- A X element must not appear as a descendant of a X element unless the X element has an X attribute or has a X attribute whose value contains X, X, X, X, X, X, X, or X. (totalt 1 st)

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 2.60 av 5

- Korrekt statuskod? Fick 200 och 404 är korrekt. ( 1.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 1.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 1.00 betyg )

Webbstandard

- Korrekt statuskod? Fick 200 och 404 är korrekt. ( 1.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 1.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 1.00 betyg )

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 2.50 av 5

- Webbsidan är ganska dålig på sökmotoroptimering.
- Sidan är blockerad för indexering ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut ( 1.00 betyg )
- Länkarna är inte genomsökningsbara ( 1.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har en metabeskrivning ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 1.40 av 5

- Webbsidan är riktigt dålig! Skapar massor av koldioxid för varje sidvisning :(
- Koldioxid per sidvisning: 2.21 gram
- Webbsidan är grönare än 28 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 27 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 3 mb
( 1.40 betyg )

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 1 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv4-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 2.88 av 5

- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap är väldigt dålig. ( 1.00 betyg )
- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 1 av 5

- Väldigt dåligt betyg enligt Yellow Lab Tools!
( 1.00 betyg )
- Network ( 1.00 betyg )
- Images ( 4.45 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 4.75 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 1.75 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 4.95 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 1.00 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 1.00 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 1.00 betyg )
- Server­konfiguration ( 1.00 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 5.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 1.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 1.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exekveringstid för Javascript ( 2.35 betyg )
- DOM-åtkomst ( 1.00 betyg )
- Händelser knutna till scroll ( 2.85 betyg )
- document.write-anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax-anrop ( 5.00 betyg )
- Antal regler ( 1.00 betyg )
- Total vikt ( 1.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 1.00 betyg )
- Filminifiering ( 1.00 betyg )
- Antal anrop ( 1.00 betyg )
- Olika domäner ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 4.00 betyg )
- Below the fold images ( 5.00 betyg )
- Webfonts number ( 1.00 betyg )
- Overweighted webfonts ( 1.00 betyg )
- WOFF 2 ( 5.00 betyg )
- HTTP-protokoll ( 1.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )
- Caching disabled ( 5.00 betyg )
- Caching not specified ( 4.65 betyg )
- Caching too short ( 3.25 betyg )