Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Göteborgs universitetsbiblioteks katalog

Webbplats: gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com
Kategori: Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
Tillgänglighet: 4.27 av 5
Hastighet: 3.16 av 5
Webbstandard: 3.59 av 5
Integritet & säkerhet: 3.24 av 5
Totalbetyg: 3.49 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Göteborgs universitetsbiblioteks katalog:

Test­resultat

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 4.75 av 5

- Webbplatsen kan ändå förbättra sig lite inom god praxis!
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med låg upplösning ( 1.00 betyg )
- Utfasade API:er undviks ( 5.00 betyg )
- Det saknas källkartor för stor JavaScript från första part ( 1.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Inga webbläsarfel loggades i konsolen ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med korrekt bildformat ( 5.00 betyg )
- Undviker händelselyssnare för `unload` ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 3 av 5

- Väldigt dålig tillgänglighet!

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 10 ( 3.00 betyg )
- Antal fel: 20 ( 3.00 betyg )

##### Problem:
- Anchor element found with a valid href attribute, but no link content has been supplied.
- A form field should be labelled in some way. Use the label element (either with a "for" attribute or wrapped around the form field), or "title", "aria-label" or "aria-labelledby" attributes as appropriate.
- The title element in the head section should be non-empty.
- A element has role of "button" but does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- Img element is the only content of the link, but is missing alt text. The alt text should describe the purpose of the link.
- A textinput element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- Anchor element found with no link content and no name and/or ID attribute.
- Iframe element requires a non-empty title attribute that identifies the frame.
- A element's role is "presentation" but contains child elements with semantic meaning.
- A button element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: title undefined, element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- Info: För många unika problem för att lista alla.

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 4.80 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- Namnen för `button`-, `link`- och `menuitem`-elementen är igenkännliga ( 5.00 betyg )
- ARIA attributes are used as specified for the element's role ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Elements use only permitted ARIA attributes ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är tillräckligt stor ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )
- Deprecated ARIA roles were not used ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )
- Element med synliga textetiketter har matchande maskinläsbara etiketter. ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- Namnen för `button`-, `link`- och `menuitem`-elementen är igenkännliga ( 5.00 betyg )
- ARIA attributes are used as specified for the element's role ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Elements use only permitted ARIA attributes ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är tillräckligt stor ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )
- Deprecated ARIA roles were not used ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )
- Element med synliga textetiketter har matchande maskinläsbara etiketter. ( 5.00 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 3.17 av 5

- Ok integritet men borde nog bli bättre.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- Strict Transport Security är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Subresource Integrity SRI är bra! ( 5.00 betyg )
- HTTP-headers är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). ( 4.50 betyg )
- Kakor är ok, men har 8 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )
- Osäkra förstapartsförfrågningar: 2 förfrågningar 2 säkra 0 osäkra till 1 unik värd ( 5.00 betyg )

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 4.62 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 3.12 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 1 ( 4.50 betyg )
- Giltiga över 1 år: 3 ( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 1 ( 2.00 betyg )
- Använder ej analyskakor utan samtycke ( 5.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 5.00 betyg )
Antal olika länder: 2
Sidan skickades från Sverige: Nej
##### Spårning ( 5.00 betyg )
##### Identifierings­tekniker ( 5.00 betyg )
##### Annonsörer ( 5.00 betyg )

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 3.67 av 5


##### Vill du förbättra din Content Security Policy (CSP)?
Varför inte prova följande CSP-svarshuvud för att komma igång med CSP?
Kom ihåg, nedanstående rekommendation är endast baserad på ett urval (läs: 1 sida(or)) av alla sidor på din webbplats och baseras utan att klicka på något.

###### Rekommenderade policyer:
- default-src 'none';
- base-uri 'self';
- img-src 'self' data: pmt-eu04.hosted.exlibrisgroup.com;
- script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline';
- form-action 'none';
- style-src 'self' 'unsafe-inline';
- object-src 'none';
- frame-ancestors 'none';
- connect-src 'self' intra2.ub.gu.se;
- font-src sha256-AZyjeiWOHumULJxzOjGTFxtlGTGgJSe4NuNkS5/dfBI= sha256-J8BspTHQHxLZ4o2GkACYXkz4TdBySv5XjpQtRPCdGcI= sha256-uW9VzOosStlZyoQfqIGok+ffM6LlddYhqB0vEGO0KcQ=;

###### Rekommenderat CSP-betyg:
- Övergripande: 4.21
- Integritet & säkerhet: 4.05
- Standarder: 5.0

Läs mer: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy

Webbstandard

- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 1.00 betyg )
- HTTPv1.1 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- intra2.ub.gu.se, inget HTTPS-stöd ( 5.00 betyg )
- intra2.ub.gu.se, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, omdirigerar med HTTPS ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com, innehållssäkerhetspolicy (CSP) ( 1.00 betyg )
- intra2.ub.gu.se, stödjer HTTPS ( 5.00 betyg )
- intra2.ub.gu.se, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- TLSv1.3 stöd ( 5.00 betyg )
- TLSv1.2 stöd ( 5.00 betyg )
- intra2.ub.gu.se, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 1 av 5

- Webbplatsen är väldigt långsam!

Webbstandard

- Använd HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 1.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 630 ms ( 2.40 betyg )
- Largest Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift: 0,568 ( 1.00 betyg )
- First Contentful Paint ( 1.00 betyg )
- Speed Index: 13,0 s ( 1.00 betyg )
- Första meningsfulla skärmuppritningen ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive: 21,7 s ( 1.00 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height` ( 1.00 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 19 resurser hittades ( 1.00 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används: Möjlig databesparing 1 135 Kibit ( 1.00 betyg )
- Använd HTTP/2: 37 begäranden visades inte via HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Passiva lyssnare används inte för att förbättra scrollningsprestanda ( 1.00 betyg )
- Sidan förhindrade återställning av vilocacheminnet ( 1.00 betyg )
- Minifiera JavaScript: Möjlig databesparing 522 Kibit ( 1.20 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 340 ms ( 1.30 betyg )
- Aktivera textkomprimering: Möjlig databesparing 483 Kibit ( 1.30 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen: Möjlig tidsbesparing: 1 540 ms ( 1.80 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar: Möjlig tidsbesparing: 990 ms ( 2.40 betyg )
- Reducera CSS som inte används: Möjlig databesparing 151 Kibit ( 3.35 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor: Möjlig tidsbesparing: 330 ms ( 3.80 betyg )
- Undvik enorm nätverksbelastning: Den sammanlagda storleken var 3 132 Kibit ( 3.90 betyg )
- Minska körningstiden för JavaScript: 1,8 s ( 3.95 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden: 2,5 s ( 4.00 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare: Möjlig databesparing 12 Kibit ( 4.45 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Serverns första svarstid var kort ( 5.00 betyg )
- Minimera användning av tredjepartskod ( 5.00 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen ( 5.00 betyg )
- Minifiera CSS ( 5.00 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undviker ett onödigt stort DOM-träd ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 2.06 av 5

- Webbserver: apache
- Operativsystem: unix
- Teknik: c, es6, java, js, openssl, video
- Licenser: mit
- Metadata: icon, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: addon-sdk, angular-deckgrid, angular.js, blog, citeproc-js, core-js, dash-if-iop, docs, document-picture-in-picture, dom-parsing, flexbugs, font-awesome, http-streaming, id3-emsg, jsdoc, libebml, license, localforage, m3u8-parser, media-playback-quality, media-source, mediasession, mpd-parser, mux.js, node-ensure, openseadragon, parse-headers, picture-in-picture, regexpu, resizeobserver, schema, screenfull.js, test-suite, util, vfo-standards-support, vhs-utils, video.js, videojs-contrib-eme, videojs-dock, videojs-http-streaming, vtt.js, webvtt, xhr, xmldom
- Språk: en
- Bildformat: png, svg

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 3.96 av 5

- CSS är ok.

Webbstandard

- `< style>` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: search, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: search, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #20: pds, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #20: pds, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #26: -7B-7B--item.li, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #26: -7B-7B--item.li, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #38: -7B-7B--item.li, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #38: -7B-7B--item.li, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #2: source-sans-pro, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #2: source-sans-pro, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #3: vendor.css, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #3: vendor.css, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #4: app.css, antal grupperade fel: 6 ( 3.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #4: app.css, antal fel: 49 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 38 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 3 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #14: app-colors.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #14: app-colors.css, antal fel: 50 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 38 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 4 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 3 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #15: custom1.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #15: custom1.css, antal fel: 52 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 38 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 3 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #16: viewer.css, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #16: viewer.css, antal fel: 55 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 38 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 3 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #29: PDSMExlibris.cs, antal grupperade fel: 7 ( 3.60 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #29: PDSMExlibris.cs, antal fel: 57 ( 1.00 betyg )
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 40 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: Parse Error. (totalt 5 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 3 st)
- CSS: unrecognized media X. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: only X can be a X. You must put a unit after your number. (totalt 1 st)

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.64 av 5

- Den testade sidan har 33 st fel i sin HTML-kod. Det är rätt ok ändå.

Webbstandard

- #1: search - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #1: search- Antal fel: 10 ( 4.00 betyg )
- Bad value “” for attribute X on element X: Must be non-empty. (totalt 7 st)
- Element X must not be empty. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- A X element must not appear as a descendant of a X element unless the X element has an X attribute or has a X attribute whose value contains X, X, X, X, X, X, X, or X. (totalt 1 st)
- #19: custom-banner.h - Antal (grupperade fel): 2 ( 4.60 betyg )
- #19: custom-banner.h- Antal fel: 3 ( 4.70 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 2 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Illegal character in path segment: X is not allowed. (totalt 1 st)
- #20: pds - Antal (grupperade fel): 4 ( 4.20 betyg )
- #20: pds- Antal fel: 8 ( 4.20 betyg )
- Bad value X for attribute X on element X. (totalt 3 st)
- Stray end tag X. (totalt 2 st)
- End tag for X seen, but there were unclosed elements. (totalt 2 st)
- Unclosed element X. (totalt 1 st)
- #21: home-sv-SE.html - Antal (grupperade fel): 2 ( 4.60 betyg )
- #21: home-sv-SE.html- Antal fel: 5 ( 4.50 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 4 st)
- No X element in scope but a X end tag seen. (totalt 1 st)
- #26: -7B-7B--item.li - Antal (grupperade fel): 0 ( 5.00 betyg )
- #26: -7B-7B--item.li- Antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- #36: pdsLogin - Antal (grupperade fel): 0 ( 5.00 betyg )
- #36: pdsLogin- Antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- #38: -7B-7B--item.li - Antal (grupperade fel): 0 ( 5.00 betyg )
- #38: -7B-7B--item.li- Antal fel: 0 ( 5.00 betyg )

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 5 av 5

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 5.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 2.90 av 5

- Webbsidan är ganska dålig på sökmotoroptimering.
- Sidan är blockerad för indexering ( 1.00 betyg )
- Länkarna är inte genomsökningsbara ( 1.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har en metabeskrivning ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 1.90 av 5

- Webbsidan genererar en hel del koldioxid :/
- Koldioxid per sidvisning: 1.69 gram
- Webbsidan är grönare än 38 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 36 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 3 mb
( 1.90 betyg )

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 1 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv4-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 3.85 av 5

- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap är bra. ( 4.91 betyg )
- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 3.05 av 5

- Helt ok och ganska genomsnittligt.
( 3.05 betyg )
- Network ( 1.00 betyg )
- Images ( 4.80 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 5.00 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 3.00 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 5.00 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 1.00 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 2.80 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 2.50 betyg )
- Server­konfiguration ( 3.45 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 5.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 1.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 1.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 1.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 3.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- TLS-protokoll ( 3.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exekveringstid för Javascript ( 4.20 betyg )
- DOM-åtkomst ( 1.00 betyg )
- Händelser knutna till scroll ( 4.30 betyg )
- document.write-anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax-anrop ( 5.00 betyg )
- Antal regler ( 1.00 betyg )
- Total vikt ( 1.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 1.00 betyg )
- Filminifiering ( 1.00 betyg )
- Antal anrop ( 5.00 betyg )
- Olika domäner ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 1.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 5.00 betyg )
- Below the fold images ( 5.00 betyg )
- Webfonts number ( 2.50 betyg )
- Overweighted webfonts ( 1.00 betyg )
- WOFF 2 ( 5.00 betyg )
- HTTP-protokoll ( 1.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 3.00 betyg )
- Caching disabled ( 5.00 betyg )
- Caching not specified ( 5.00 betyg )
- Caching too short ( 5.00 betyg )