Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Fljótsdalshreppur

Webbplats: www.fljotsdalur.is
Totalbetyg: 3.21 av 5
Kategori: Islands kommuner

Snittbetyg per kategori

Tillgänglighet: 3.04 av 5
Hastighet: 3.93 av 5
Webbstandard: 3.62 av 5
Integritet & säkerhet: 2.89 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Fljótsdalshreppur:

Test­resultat

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 4.15 av 5

- Webbplatsen är bra.
( 4.15 betyg )
- Network ( 4.95 betyg )
- Images ( 4.35 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 4.90 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 2.15 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 5.00 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 5.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 1.35 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 3.60 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 5.00 betyg )
- Server­konfiguration ( 4.45 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 5.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- jQuery version ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exekveringstid för Javascript ( 1.00 betyg )
- DOM-åtkomst ( 5.00 betyg )
- Händelser knutna till scroll ( 5.00 betyg )
- document.write-anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax-anrop ( 5.00 betyg )
- Antal regler ( 1.00 betyg )
- Total vikt ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 5.00 betyg )
- Filminifiering ( 4.45 betyg )
- Antal anrop ( 5.00 betyg )
- Olika domäner ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 5.00 betyg )
- Below the fold images ( 5.00 betyg )
- Webfonts number ( 5.00 betyg )
- Overweighted webfonts ( 5.00 betyg )
- WOFF 2 ( 5.00 betyg )
- HTTP-protokoll ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 5.00 betyg )
- Caching disabled ( 5.00 betyg )
- Caching not specified ( 1.00 betyg )
- Caching too short ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 2.20 av 5

- Väldigt dålig tillgänglighet!

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 9 ( 3.20 betyg )
- Antal fel: 38 ( 1.20 betyg )

##### Problem:
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 2.05:1. Recommendation: change text colour to #7b7573.
- A button element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: title undefined, element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.
- A form does not contain a submit button, which creates issues for those who cannot submit the form using the keyboard. Submit buttons are INPUT elements with type attribute "submit" or "image", or BUTTON elements with type "submit" or omitted/invalid.
- Img element is the only content of the link, but is missing alt text. The alt text should describe the purpose of the link.
- Anchor element found with a valid href attribute, but no link content has been supplied.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 3.04:1. Recommendation: change text colour to #2c873b.
- Heading tag found with no content. Text that is not intended as a heading should not be marked up with heading tags.
- A element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 4.5:1, but text in this element has a contrast ratio of 2.24:1. Recommendation: change background to #767676.
- Iframe element requires a non-empty title attribute that identifies the frame.

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 1.57 av 5

- Innehållshanteringssystem: joomla
- Webbserver: apache
- Teknik: es6, js, sass, scss
- Licenser: apache-2.0, mit
- Metadata: apple-touch-icon, icon, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: accounting.js, authors.txt, backbone, backbone.babysitter, backbone.wreqr, bonzo, bootstrap, contributors.txt, core-js, eventemitter, eventie, get-style-property, getstyleproperty, jquery, jquery-ui, jquery-validation, license.txt, outlayer, packery, packery-packaged, patents.txt, uikit, underscore, yootheme-pro
- Språk: is-is
- Bildformat: png, webp

HTTP & tekniktest

Kontrollerar om webbplatsen stödjer IPv6, säkerhets­standarden TLS och vilka versioner av HTTP.


Betyg: 2.22 av 5

Webbstandard

- Inget HTTPv1.1 stöd ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, inget HTTPS-stöd ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget IPv6 stöd ( 1.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.2 ( 1.00 betyg )
- Inget HTTPv1.1 stöd ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv2 ( 1.00 betyg )
- Inget stöd för HTTPv3 ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, inget HTTPS-stöd ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- IPv4 stöd ( 5.00 betyg )
- IPv6 stöd ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.2 ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- fljotsdalur.is, inget HTTPS-stöd ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, omdirigerar med HTTP ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.2 ( 1.00 betyg )
- fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, inget HTTPS-stöd ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, använder inte HSTS ( 1.00 betyg )
- Inget TLSv1.3 stöd ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.2 ( 1.00 betyg )
- www.fljotsdalur.is, inget stöd för transportlagret: TLSv1.1 ( 5.00 betyg )
- Inget TLSv1.0 stöd ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 3.80 av 5

- Genomsnittlig tillgänglighet men kan bli bättre gentemot automatiska tester.

Tillgänglighet

- Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut ( 1.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor. ( 1.00 betyg )
- Vissa `< frame>`- eller `< iframe>`-element saknar titel ( 1.00 betyg )
- Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- ARIA-attribut används enligt specifikationen för elementets roll ( 5.00 betyg )
- Endast tillåtna ARIA-attribut används i elementen ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning ( 1.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Tryckområdena är tillräckligt stora och har tillräckliga avstånd. ( 5.00 betyg )
- Element med synliga textetiketter har inte matchande maskinläsbara etiketter. ( 1.00 betyg )
- Uses ARIA roles only on compatible elements ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett huvudlandmärke. ( 5.00 betyg )

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 4 av 5

- Webbsidan genererar ganska lite koldioxid.
- Koldioxid per sidvisning: 0.6 gram
- Webbsidan är grönare än 80 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 79 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 979 kb
( 4.00 betyg )

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 2.65 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv4-post hittades ( 5.00 betyg )
- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- SPF DNS-post har otillåtet innehåll ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post använder två mellanslag istället för ett ( 1.50 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MX DNS IPv4-post är överflödig ( 5.00 betyg )
- MX DNS-servrar i GDPR-säkert land: unknown ( 5.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- SPF-servrar i länder med adekvat nivå av dataskydd: unknown ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 3.55 av 5

- Genomsnittlig hastighet.

Webbstandard

- Använd HTTP/2 ( 1.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time: 570 ms ( 2.60 betyg )
- Largest Contentful Paint: 3,2 s ( 3.60 betyg )
- Cumulative Layout Shift: 0,074 ( 4.75 betyg )
- First Contentful Paint: 2,7 s ( 3.05 betyg )
- Speed Index: 4,5 s ( 3.60 betyg )
- Minska serverns första svarstid ( 1.00 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden ( 1.00 betyg )
- Minska påverkan från tredjepartskod ( 1.00 betyg )
- Element som största uppritningen av innehåll gjordes för ( 1.00 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen ( 1.00 betyg )
- Reducera CSS som inte används ( 1.00 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används ( 1.00 betyg )
- Time to Interactive: 8,8 s ( 1.75 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in: ( 2.50 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height`: ( 2.50 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 44 resurser hittades ( 2.50 betyg )
- Minifiera CSS: Möjlig databesparing 44 Kibit ( 2.50 betyg )
- Minifiera JavaScript: Möjlig databesparing 33 Kibit ( 2.50 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek: Möjlig databesparing 13 Kibit ( 2.50 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare: Möjlig databesparing 0 Kibit ( 2.50 betyg )
- Använd HTTP/2: 17 begäranden visades inte via HTTP/2 ( 2.50 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 230 ms ( 2.85 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Screenshot Thumbnails ( 5.00 betyg )
- Final Screenshot ( 5.00 betyg )
- Undvik att kedjekoppla kritiska förfrågningar ( 5.00 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar ( 5.00 betyg )
- Körningstid för JavaScript ( 5.00 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor ( 5.00 betyg )
- Diagnostics ( 5.00 betyg )
- Network Requests ( 5.00 betyg )
- Nätverkets RTT-tider ( 5.00 betyg )
- Serverlatens ( 5.00 betyg )
- Tasks ( 5.00 betyg )
- Metrics ( 5.00 betyg )
- Resources Summary ( 5.00 betyg )
- Undvik större layoutförskjutningar ( 5.00 betyg )
- Undvik uppgifter som körs under lång tid i huvudtråden ( 5.00 betyg )
- Script Treemap Data ( 5.00 betyg )
- Undviker enorm nätverksbelastning ( 5.00 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen ( 5.00 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undviker ett onödigt stort DOM-träd ( 5.00 betyg )
- `document.write()` undviks ( 5.00 betyg )
- Passiva lyssnare används för att förbättra scrollningsprestanda ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 3.95 av 5

- Genomsnittlig efterlevnad till god praxis.
- Utfasade API:er används ( 1.00 betyg )
- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Webbläsarfel loggades i konsolen ( 1.00 betyg )
- Undviker tredjepartscookies ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med korrekt bildformat ( 5.00 betyg )
- Bilder visas med lämplig upplösning ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har läsliga teckenstorlekar ( 5.00 betyg )
- Sidan har giltiga källkartor ( 5.00 betyg )
- Kontrollera att CPS är effektiv mot XSS-attacker ( 5.00 betyg )
- JavaScript-bibliotek har identifierats ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Använder HTTPS ( 5.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Det finns inga fel i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 5.00 betyg )
- Kontrollera att CPS är effektiv mot XSS-attacker ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 2.88 av 5

- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )

Webbstandard

- robots.txt verkar ok. ( 5.00 betyg )
- Sitemap är väldigt dålig. ( 1.00 betyg )
- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.69 av 5

- Dålig integritet.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- Strict Transport Security är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är inte så bra. ( 2.50 betyg )
- Subresource Integrity SRI är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers är bra! ( 5.00 betyg )
- Kakor är ok, men har 8 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 3.75 av 5

- Genomsnittlig efterlevnad till SEO-praxis.
- Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut ( 1.00 betyg )
- Dokumentet har ingen metabeskrivning ( 1.00 betyg )
- Länkarna är inte genomsökningsbara ( 1.00 betyg )
- Sidan är inte blockerad från indexering ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- robots.txt är giltig ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 2.74 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 1.75 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 2 ( 4.00 betyg )
- Giltiga över 1 år: 2 ( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 3 ( 1.00 betyg )
- Använder analyskakor utan samtycke: 2 ( 1.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
Antal olika länder: 3
Sidan skickades från Sverige: Nej
Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
US, 27 förfrågningar:
- #31: js
- #32: collect
- #33: dayjs.min.js
- #34: timezone.min.js
- #35: utc.min.js
- Fler än 5 förfrågningar hittade, döljer resten
##### Spårning ( 4.95 betyg )
- #32: collect - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
Besökaranalys används:
- #13: analytics.min.j - Har referens till Google Tag Manager
- #31: js - Har referens till Google Tag Manager
##### Identifierings­tekniker ( 1.00 betyg )
- #32: collect - Identifierings­tekniker hittade.
( 1.00 betyg )

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.40 av 5

- CSS är bra.

Webbstandard

- `< style>` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>` in: #1: Webbsida , antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 2 ( 4.60 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal fel: 2 ( 4.80 betyg )
- CSS: The @charset rule may only occur at the start of the style sheet. Please check that there are no spaces before it. (totalt 1 st)
- CSS: X: Parse Error. (totalt 1 st)
- `style=""` in: #27: wide, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #27: wide, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #27: wide, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #27: wide, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #38: embeddablePage., antal grupperade fel: 3 ( 4.40 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #38: embeddablePage., antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 3 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 2 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #39: jquery-ui.css, antal grupperade fel: 3 ( 4.40 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #39: jquery-ui.css, antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 3 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 2 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #40: bulletin.css, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #40: bulletin.css, antal fel: 15 ( 3.50 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 6 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 5 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 2 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #41: style.css, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #41: style.css, antal fel: 15 ( 3.50 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 6 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 5 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 2 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #62: css, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #62: css, antal fel: 15 ( 3.50 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 6 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 5 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 2 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #63: css, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #63: css, antal fel: 15 ( 3.50 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 6 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 5 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 2 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #64: css, antal grupperade fel: 4 ( 4.20 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #64: css, antal fel: 15 ( 3.50 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 6 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 5 st)
- CSS: Deprecated media feature X. For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification. (totalt 2 st)
- CSS: X: Property X doesn't exist. (totalt 2 st)

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 2.53 av 5

- Den testade sidan har 7569 st fel i sin HTML-kod. Det är inte så bra.

Webbstandard

- #1: Webbsida - Antal (grupperade fel): 6 ( 3.80 betyg )
- #1: Webbsida - Antal fel: 55 ( 1.00 betyg )
- Attribute X not allowed on element X at this point. (totalt 41 st)
- An X element must have an X attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images. (totalt 8 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 3 st)
- A X element with an X attribute must have a X attribute that contains the value X or the value X. (totalt 1 st)
- The X attribute on the X element is obsolete. Use CSS instead. (totalt 1 st)
- Element X is missing required attribute X. (totalt 1 st)
- #27: wide - Antal (grupperade fel): 5 ( 4.00 betyg )
- #27: wide- Antal fel: 6 ( 4.40 betyg )
- Stray start tag X. (totalt 2 st)
- Stray doctype. (totalt 1 st)
- Start tag X seen but an element of the same type was already open. (totalt 1 st)
- A X attribute on a X element found after the first 1024 bytes. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Illegal character in path segment: X is not allowed. (totalt 1 st)
- #69: weatherlink.ttf - Antal (grupperade fel): 38 ( 1.00 betyg )
- #69: weatherlink.ttf- Antal fel: 7506 ( 1.00 betyg )
- Saw U+0000 in stream. (totalt 1531 st)
- Forbidden code point U+0001. (totalt 989 st)
- Forbidden code point U+0003. (totalt 529 st)
- Forbidden code point U+001e. (totalt 412 st)
- Forbidden code point U+0007. (totalt 402 st)
- Forbidden code point U+0006. (totalt 379 st)
- Forbidden code point U+0017. (totalt 348 st)
- Forbidden code point U+0015. (totalt 306 st)
- Forbidden code point U+0004. (totalt 301 st)
- Forbidden code point U+0016. (totalt 237 st)
- Forbidden code point U+0014. (totalt 232 st)
- Forbidden code point U+0002. (totalt 220 st)
- Forbidden code point U+001b. (totalt 166 st)
- Forbidden code point U+001c. (totalt 160 st)
- Forbidden code point U+0011. (totalt 152 st)
- Forbidden code point U+0013. (totalt 143 st)
- Forbidden code point U+0010. (totalt 134 st)
- Forbidden code point U+000e. (totalt 122 st)
- Forbidden code point U+0005. (totalt 119 st)
- Forbidden code point U+0019. (totalt 80 st)
- Forbidden code point U+001d. (totalt 78 st)
- Forbidden code point U+0018. (totalt 76 st)
- Forbidden code point U+001a. (totalt 63 st)
- Forbidden code point U+0008. (totalt 60 st)
- Forbidden code point U+000f. (totalt 51 st)
- Forbidden code point U+001f. (totalt 49 st)
- Forbidden code point U+000b. (totalt 45 st)
- No digits after “”. (totalt 35 st)
- Forbidden code point U+0012. (totalt 29 st)
- Bad character “” after X. Probable cause: Unescaped X. Try escaping it as X. (totalt 17 st)
- Bad character X after X. Probable cause: Unescaped X. Try escaping it as X. (totalt 12 st)
- Character reference was not terminated by a semicolon. (totalt 10 st)
- Character reference expands to a control character (U+0001). (totalt 10 st)
- Unclosed element X. (totalt 4 st)
- Saw X. Probable cause: Attempt to use an XML processing instruction in HTML. (XML processing instructions are not supported in HTML.) (totalt 2 st)
- Non-space characters found without seeing a doctype first. Expected X. (totalt 1 st)
- Element X not allowed as child of element X in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (totalt 1 st)
- End of file seen and there were open elements. (totalt 1 st)

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Kontroll av hur snabb webbplatsen är, genom opensource-verktyget Sitespeed.io.


Betyg: 3.54 av 5

Hastighet

- [desktop] TTFB (Time to First Byte): 1166.67ms, ±83.33ms ( 1.00 betyg )
- [desktop] DOMContentLoaded: 1610.00ms, ±50.00ms ( 2.78 betyg )
- [desktop] FCP (First Contentful Paint): 1590.00ms, ±50.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] LCP (Largest Contentful Paint): 1680.00ms, ±40.00ms ( 1.00 betyg )
- [desktop] Load: 2150.00ms, ±40.00ms ( 1.70 betyg )
- [desktop] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] FirstVisualChange: 1625.00ms, ±55.00ms ( 2.75 betyg )
- [desktop] SpeedIndex: 1785.00ms, ±75.00ms ( 2.43 betyg )
- [desktop] VisualComplete85: 2325.00ms, ±125.00ms ( 1.35 betyg )
- [desktop] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [desktop] firstPaint: 1590.00ms, ±50.00ms
- [desktop] LastVisualChange: 2475.00ms, ±205.00ms
- [mobile] TTFB (Time to First Byte): 1063.33ms, ±36.67ms ( 3.00 betyg )
- [mobile] DOMContentLoaded: 1506.67ms, ±63.33ms ( 4.99 betyg )
- [mobile] FCP (First Contentful Paint): 1476.67ms, ±53.33ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] LCP (Largest Contentful Paint): 1570.00ms, ±60.00ms ( 3.00 betyg )
- [mobile] Load: 2110.00ms, ±50.00ms ( 3.78 betyg )
- [mobile] FirstVisualChange: 1500.00ms, ±70.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] SpeedIndex: 1705.00ms, ±55.00ms ( 4.59 betyg )
- [mobile] VisualComplete85: 2300.00ms, ±30.00ms ( 3.40 betyg )
- [mobile] CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- [mobile] firstPaint: 1476.67ms, ±53.33ms
- [mobile] LastVisualChange: 2300.00ms, ±30.00ms

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 3.40 av 5

- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 1.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 1.00 betyg )

Tillgänglighet

- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 1.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 1.00 betyg )