Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur funkar betygen på Webperf, egentligen?

Hur funkar betygen på Webperf, egentligen?

Det efterfrågas mer detaljer emellanåt och här kommer en bloggpost som försöker reda ut det hela. Det finns nämligen tre nivåer av betyg. Och deras inbördes relation kanske inte är helt intuitiva.

Det är startsidorna som testas…

Om inte annat står angivet är det respektive webbplats startsida som har utvärderats och ingen av undersidorna. Anledningen till detta är att det är det minst orättvisa sättet att jämföra webbplatser. Nästan alla har smått komplicerade startsidor, med fler bilder och mer skript än de flesta undersidor.

För premium-webbplatser kan fler sidor än startsidan testas men då står det på respektive deltest hur många sidor som testats. Det är dock ovanligt, åtminstone innan december 2019.

Vad är en premium-webbplats?

Premium-webbplatser innebär att man kan få support kring utförda tester, större “körningar” och lite coachning i form av tips på troligt lågt hängande frukter. Det ger inga fördelar i form av betyg.

Betyg 1: Enskilda tester

De kanske mest uppenbara betygen är de som hör samman med de enskilda testerna som visas längst ner på respektive webbplats sida, exempelvis för om man följer HTML-standarden, kvalitet på frontend, med flera. De är ett drygt tiotal olika sorters tester som ska försöka fånga bredden av en webbplats kvalitet. Det läggs kontinuerligt till fler tester. Ofta efter tips från de som använder och gillar Webperf.

 1. Google Pagespeed API
 2. Kvalitet på frontend med Yellow Lab Tools
 3. Tillgänglighet enligt Pa11y
 4. Användbarhet
 5. Validerar CSS
 6. Validerar HTML
 7. HTTP statuskod 404
 8. Integritetstest med Webbkoll
 9. Standardfiler
 10. HTTP/2
 11. Tillgänglighet enligt Axe
 12. Sitespeed.io
 13. Tekniktestet: HTTP, HTTP över SSL, IP, TLS & ESNI

Inte alla tester kan köras på samtliga webbplatser. Men nästan alla webbplatser har minst ett test per testkategori (se nedan).

Uppdatering av betygen

De exakta betygen på de enskilda testerna är en balansgång mellan att inte ändra i onödan och att betyg 3 ska vara genomsnittligt för alla de nära två tusen webbplatserna som testas (i skrivande stund). Just för användbarhetsbetyget är det svårt att nyansera betyget då nästan alla har 99 eller 100 av 100 möjliga.

Tanken är att räkna ut nya betyg årligen med hjälp av k-means klustring. Mer information om när det händer kommer senare när betygen börjar justeras nämnvärt.

Betyg 2: Kategoribetyg

Den tänkta nyttan med kategoribetygen är att kunna jämföra webbplatser på olika kriterier än enskilda test eller deras totalbetyg. Inte alla webbplatser går att testa med samtliga tester. I de fall endast ett deltest, som för tillgänglighet, är det betyget också “snittbetyget”. Annars är det genomsnittet för samtliga tester inom den kategorin det handlar om.

De kategorier som finns är:

 • Användbarhet – är endast webbplatsens senaste betyg för Google Pagespeed API v2 (sista versionen som hade usability som betyg, något utdaterat kanske).
 • Tillgänglighet – genomsnittet för de senaste testerna av Axe och Pa11y.
 • Hastighet – genomsnittet för Google Pagespeed API v4, Yellow Lab Tools och Sitespeed.
 • Webbstandard – kollar genomsnittet för HTML, CSS, 404 och HTTP-version.

Det är tänkt att det ska tillkomma en kategori för informationssäkerhet/integritet, men då behöver vi ett till deltest utöver utmärkta Webbkoll som dataskydd.net erbjuder.

Av uppenbara skäl söks det med ljus och lykta efter nyare och fler sätt att mäta användbarhet. Aktuell version av Google Pagespeed API är 5, usability-testet lämnades kvar på version 2. Inkom gärna med tips på API:er eller verktyg som kan automatiseras, exempelvis via Slack som länkas nedan.

Betyg 3: Totalbetyg

En vanlig missuppfattning är att kategoribetygen räknas samman till totalbetyget. Så är det inte.

Totalbetyget är genomsnittsbetyget för alla enskilda tester. Eller för att vara ännu tydligare så är det genomsnittet för det senaste betyget av varje sorts test som körts på en webbplats.

Vill du diskutera Webperf med likasinnade? Anslut dig till vår Slack!

Diskutera webbprestanda på Slack med oss andra som bryr oss om högpresterande webbplatser!


Inläggets bild: Makyzz / Freepik

Till toppen