Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Webperf #40

Illustration av ett brev, samt texten

Nyhetsbrevet Webperf #40 – skickat 13:e september. EU:s adekvansbeslut nu hos EU-domstolen men inte på grund av Schrems, ny praxis för cookies och vem var egentligen bäst på webben i september?

”JavaScript is the fastest way to build yourself a slow website.
— Harry Roberts

Intro

Hej 👋

Sedan förra nyhetsbrevet har det hänt en del runt det Webperf tenderar att bry sig om. På det lättsammare området har boken Javascript for Web Designers av Mat Marquis släppts gratis för läsning på nätet. Sen har det rört på sig runt praxis för cookies och huruvida man ska lita på att det nya avtalet mellan EU och USA kommer överleva prövning i EU-domstolen.

Om du tror att en vän eller kollega skulle uppskatta detta nyhetsbrev, ja skicka dem då den här länken så kan de påbörja sin egen prenumeration.

Allt gott
/Webperf crew


Hoppa till avsnitt:

 1. Blir det en Latombe 1-dom snarare än Schrems 3-domen?
 2. Tillsynsmyndigheten klargör att cookies från Matomo inte kan anses vara nödvändiga
 3. Adobe Analytics, Microsoft Clarity, etc, marknadsandelar i Sverige
 4. Vilka webbplatser var bäst i september?

Blir det en Latombe 1-dom snarare än Schrems 3-domen?

Max Schrems och hans aktivistorganisation NOYB tycks inte ha kommit först till EU-domstolen med sin klagan på det nya adekvansbeslutet som formellt gavs USA i juli. Philippe Latombe är en fransk parlamentsledamot som, till skillnad mot hur Schrems/NOYB gjort tidigare, gick rakt på EU-domstolen med sin klagan. Latombe framhåller (enligt en översättning till engelska, nu till svenska) att adekvansbeslutet som bygger på Data Privacy Framework inte håller måttet på grund av fyra anledningar:

 1. Bryter mot både GDPR och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.
 2. Är skadlig för den europeiska ekonomin.
 3. Inte togs upp till omröstning i EU-parlamentet eller något av medlemsländernas egna parlament.
 4. Inte officiellt översatts från engelska.

Det finns mycket att orda om kring respektive invändning. Tredje och fjärde punkten kan väl sammanfattas med att den demokratiska aspekten av beslutet inte är bra nog. Angående det ekonomiska finns det flera sätt att resonera om vad det betyder både för EU-baserade konkurrenter till molnjättarna men också svårigheten att bedriva handel för precis hela EU när de inte kan eller inte vet ifall amerikanska tjänster är lämpliga att handskas med personuppgifter.

Att det nya adekvansbeslutet för USA inte ger grönt ljus för amerikanska molntjänster har svenska eSam konstaterat. Och de som var skeptiska innan det nya adekvansbeslutet tycks fortsätta vara tveksamma till hur bra det blev efter omdaningen från Privacy Shield, något bland annat Cleura påpekat.

Den som lever får se hur det blir.

Mer om Latombe och översättningen av hans klagan finns på Linkedin
DPF: eSam ger inte grönt ljus för amerikanska molntjänster (nu heller)

Tillsynsmyndigheten klargör att cookies från Matomo inte kan anses vara nödvändiga

Bland de som i Sverige jobbar med webbanalys, och särskilt Matomo som verktyg, har dokumentationen från tillsynsmyndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen) spridits som en löpeld. Vad är det då det pratas om? Jo, att det utan omsvep klargörs att enligt myndighetens uttolkning av lagen om elektronisk kommunikation (LEK, populärt kallad kaklagen) är statistikverktyget Matomos kakor icke-nödvändiga. PTS uppmanar de granskade att:

"Säkerställa att de icke-nödvändiga kakorna kopplade till statistikverktyget Matomo inte lagrar eller hämtar uppgifter från användares terminalutrustning utan att användaren först har informerats om ändamålen med behandlingen och lämnat sitt samtycke till aktuella kakors ändamål."
Underrättelse om misstanke gällande bristande efterlevnad av 9 kap. 28 § LEK

Det borde inte komma som någon överraskning att även om man använder Matomo är eventuella kakor inte nödvändiga ur besökarens synvinkel. Därför ska man som webbansvarig informera om även dessa kakors syfte och inhämta ett samtycke innan det sätts någon kaka. Apropå att tacka ja, nej eller helt ignorera kakfrågor från webbplatser så poängterade PTS i samma granskning att det varit för svårt att tacka nej till kakor på samma webbplats:

“Göra det möjligt för användare att neka till lagring av icke-nödvändiga kakor på ett lika enkelt sätt och vid samma tillfälle och i samma vy som användare ges möjlighet att lämna samtycke till behandlingen."

Du som funderar på varför det återigen pratas med om lagligheten med kakor vill nog veta att kaklagen (LEK) uppdaterades förra året. Precis som att vår svenska dataskyddsförordningen har ett EU-direktiv i form av GDPR bakom sig så har även LEK det med det så kallade ePrivacy-direktivet.

Och en förvarning är på sin plats. En en snart kommande version av testpaketet Webperf Core kommer det letas efter kakor från kända webbanalysverktyg. Ifall de sätts innan samtycke kommer det slås ner på detta.

ePrivacy: PTS beslutar att Matomo-kakor inte klassas som nödvändiga

Adobe Analytics, Microsoft Clarity, etc, marknadsandelar i Sverige

Ett gäng nya analysverktyg finns med sedan septembermätningen. Och några av dem har trots allt en märkbar andel av marknaden för webbanalys. De nya på listan är inte samtliga jämförbara med giganter som Google Analytics, men några har säkert liknande ambitioner på funktionalitet.

Nya sedan i september är följande:

 • 1.8% har New Relic
 • 1.5% har Microsoft Clarity
 • 1.1% har Fullstory
 • 1.1% har Cloudflare Insights
 • 0.7% har Adobe Analytics
 • 0.7% har Crazyegg
 • 0.5% har Pingdom RUM
 • 0.3% har Quantcast Measure
 • 0.3% har Snowplow
 • 0.2% har Klaviyo
 • 0.1% har Mixpanel

Sedan tidigare har vi haft med dessa, men nedan med septembers andelar.

Hur andelarna av webbanalysverktyg förhåller sig både i Sverige och övriga Norden är något du kan följa varje månad på nedan sammanställning.
Statistik om webbplatser Webperf.se följer

Så vem var bäst i september 2023?

Avslutningsvis…

Vi har en Slack-kanal öppen för vem som helst. Där diskuterar vi kvalitetskriterier som Webperf använder, ger support till varandras strävan att bygga bra webbplatser, bland annat:

Letar du efter något att läsa?

Gratisböcker:

Om du gillade detta nyhetsbrev får du gärna fundera på om du känner någon som borde prenumerera. Skicka dem denna länk för att anmäla sig till nyhetsbrevet i så fall!