Gå direkt till sidans huvudinnehåll

ePrivacy: PTS beslutar att Matomo-kakor inte klassas som nödvändiga

PTS inledde tillsyn enligt LEK mot bland annat Folkhälsomyndigheten. Där framgår deras syn på nödvändiga kakor för webbanalys.

Enligt en skrivelse från PTS kan inte kakor från Matomo anses vara nödvändiga. Det framgår av PTS underrättelse om Folkhälsomyndighetens efterlevnad till kaklagen. Några intressanta delar ur dokumentet:

"Säkerställa att de icke-nödvändiga kakorna kopplade till statistikverktyget Matomo inte lagrar eller hämtar uppgifter från användares terminalutrustning utan att användaren först har informerats om ändamålen med behandlingen och lämnat sitt samtycke till aktuella kakors ändamål."
Underrättelse om misstanke gällande bristande efterlevnad av 9 kap. 28 § LEK

Och konstaterandet att det varit för svårt att tacka nej till kakor:

"Göra det möjligt för användare att neka till lagring av icke-nödvändiga kakor på ett lika enkelt sätt och vid samma tillfälle och i samma vy som användare ges möjlighet att lämna samtycke till behandlingen."

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK, eller ePrivacy-direktivet) uppdaterades under 2022 och nu börjar praxis komma in.