Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Outro

Ordlista

Här följer några av de ord som du kan tänkas stöta på dels i boken men också när du vill söka mer information.

 • A/B-testning - hur man experimenterar med att visa alternativa versioner av något för att ta reda på vilken som presterar bäst på riktiga användare.
 • Above the fold och the fold – den delen av en webbsida som är synlig innan användaren börjat skrolla. Begreppet kommer sig av att papperstidningar brukade vikas och det viktigaste materialet skulle vara ovanför vikningen, så det syntes när man tog upp tidningen.
 • API - förkortning för Application Programming Interface och i webbanalyssammanhang handlar det om vilka verktyg som stödjer automatisering eller integration. Exempelvis kan man genom det API som Google erbjuder för de med Analytics-konto integrera Analytics med andra digitala tjänster.
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) - avser andelen besök med endast en sidvisning och att besökaren sedan lämnar webbplatsen.
 • Besök - ska inte förväxlas med besökare. Är när en person besöker webbplatsen. En besökare kan under ett tidsintervall göra flera besök och generera flertalet sidvisningar.
 • Besökare - anger en unik besökare i den mån det är möjligt, eller det antal unika besökare man haft.
 • CMS – förkortning av Content Management System och är det informationssystem som ofta utgör själva webbplatsen. Innehåller oftast en publik del som är den publika webbplatsen, samt en inloggad del där redaktörer jobbar med webbplatsens innehåll.
 • Cookies eller kakor - är de små textfiler som placeras på en användares dator eller pryl för att vi som utgivare av webbplatser ska kunna ha lite koll. Exempelvis är det vanligt att man via kakor håller koll på vad en användare lagt i sin kundvagn, hur långt de tagit sig igenom en flerstegsprocess m.m.
 • Direkt trafik - de besökare som skriver in adressen direkt i webbläsaren eller kommer in via ett bokmärke.
 • Genomklickfrekvens – också CTR, förkortning av Click Through Rate, avser hur stor andel som väljer att klicka på en viss länk eller knapp de har på skärmen
 • Graceful degradation – designtänk där man ger en optimal lösning för de med modernast tänkbara utrustning. Genom en massa fulhack och felhantering löser man så det fungerar ok även för alla andra. Se även progressive enhancement.
 • Händelsespårning - går ut på att spåra händelser som inte nödvändigtvis är en sidvisning. Kan bland annat vara att en knapp klickats, ett dokument laddats ner, en extern länk klickats m.m.
 • Hänvisningswebbplatser - de webbplatser som har en länk till din webbplats.
 • Inlänk - en specifik länk på annan webbplats som hänvisar till en sida på din webbplats.
 • Innehållsnätverk eller leveransnätverk – ofta CDN på engelska, förkortning av Content Delivery Networks. Att ha vissa delar av sin webbplats material på en annan adress, möjligen hos en annan leverantör. Detta för att kunna erbjuda bättre prestanda, högre hastighet eller avlasta sin egen webbserver.
 • Konvertering eller omvandling - handlar om när man förvandlat en intressent på webbplatsen till en kund, eller motsvarande ”förädling” av en relation med någon man är intresserad att ha att göra med.
 • Korrelation - ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller fler variabler. Korrelationen anges ofta med en så kallad korrelationskoefficient.
 • Landningssida – extra viktiga undersidor, de kan ses som startsidor för vissa ämnen eller syften med webbplatsen. Ofta dit man driver trafik vid marknadsföring och kampanjer.
 • Loggning – att föra en digital loggbok över allt som händer i ett system, app eller liknande. Nästan alla mjukvaror loggar och innehållet kan vara intressant för att få insyn i ett systems användning.
 • Nollmätning – initial mätning, eller utvärdering, av något för att i ett senare skede kunna avgöra vilken effekt en förändring haft.
 • Nya besök - indikation på hur många av besökarna som inte tidigare besökt webbplatsen.
 • Nyckeltal – ofta kallad KPI, förkortning av Key Performance Indicator, sätter en siffra på någots nyttighet eller effektivitet så det kan jämföras över tid. Nyckeltal kan exempelvis vara nöjdhet bland kunderna, effektivitet i att utföra en viss uppgift, lönsamhet för en produktgrupp, med mera.
 • Organiskt sökresultat - de sökträffar som inte är betalda, det innebär att man förtjänat sin plats enligt en sökmotors algoritmer. Motsatsen är de betalda sökträffarna, de brukar gå under begreppet SEM eller sökmarknadsföring.
 • Outbound link eller utlänk - länkar som pekar på andra webbplatser än den som användaren för stunden befinner sig på. Kallas ibland för externa länkar då man hänvisar till någon annans webbplats.
 • Progressive disclosure – designprincip som bara visar de alternativ som behövs för att slutföra något, vilket gör det lättare för användaren att fokusera.
 • Progressive enhancements – fokuserar på att erbjuda en bra grundfunktion för alla användare, man utgår från en minsta gemensam nämnare i designbeslut. Se även graceful degradation.
 • Referer - den webbplats som hänvisar trafik till din. Exempelvis, om en användare kommer från www.gp.se är GP referer för den användare de skickade åt ditt håll.
 • Responsiva bilder – då skärmar kan ha olika storlek och funktion finns konceptet med att anpassa bilder så de presterar bra på många olika skärmar. En lösning är att skicka olika stora bilder för att inte tynga ner uppkopplingarna mer än nödvändigt, en annan att välja tätheten på bildpunkterna baserat på om skärmen är högupplöst. En ytterligare att erbjuda olika beskärningar beroende på vad bilden innehåller så dess budskap går fram.
 • ROAS – förkortning av Return On Advertising Spending, innebär en jämförelse mellan den utgift man haft för annonsering med den inkomst man kan härleda till samma annonsering. För att komma fram till ROAS dividerar man avkastningen från en annons med kostnaden för annonsen. Blir värdet under 1 har man spenderat mer pengar på annonsen än man fått tillbaka.
 • ROI – förkortning för Return on Investment, handlar om vilken avkastning man fått på grund av en investering. Det är ett mått på vilket genomslag en investering har haft. En hög ROI innebär att man har vunnit mycket på grund av investeringen. En låg ROI innebär att investeringen inte burit sina egna kostnader.
 • Segmentering - betyder att man gjort ett urval bland användarna för att utvärdera statistik. Ett segment kan vara att enbart titta på de som anslöt med en mobil enhet, ett annat att man väljer ut de som påbörjade sitt besök på en viss landningssida, ett tredje är att göra en geografisk avgränsning av var användarna befann sig.
 • Sidhämtningstid - den tid i sekunder det tar för en besökare att ladda in allt material vid en enskild sidvisning.
 • Sidor/besök – mått på det genomsnittliga antalet sidor som visats under en användares session på webbplatsen.
 • Sidvisning - antalet gånger en sida visats för någon användare av en webbplats.
 • Spårningskod – den kod som körs i användarens webbläsare för att registrera deras besök och aktivitet. Förkortas ofta till GATC (Google Analytics Tracking Code) när det gäller Googles verktyg Analytics.
 • Sökmotortrafik och organisk trafik - de besökare man attraherar tack vare närvaro på sökmotorer.
 • Time to first byte – förkortas ofta till TTFB, avser tiden det tar för servern att återkomma med ett svar eller börja skicka en fil till användaren. Är ett mått på hur snabb svars- eller reaktionstid en server har. Kallas ibland även för latens.
 • Upplevd prestanda – den halvt subjektiva känsla en användare har av prestanda. Det finns knep som förbättrar den upplevda prestandan men som egentligen inte påverkar uppmätt ”teknisk” prestanda. Upplevelsen är förstås viktigast.
 • URL – förkortning av Uniform Resource Locator, är det som i dagligt tal kallas för en webbadress, eller kort och gott adress. Den ser ut ungefär så här:https://webbplats.se/undermapp/filnamn.html?querystring1=hejsan&querystring2=världen#internlänk
 • Virtuella sidvisningar - när en sida laddas in på användarens skärm. En ”vanlig” sidvisning är när en sida med egen adress laddas in i webbläsaren. Eftersom inte alla upplevda sidor är en ordinarie sidvisning kan man fejka det och registrera en förändring i en webbsida som en virtuell sidvisning. En vanlig sidvisning kräver att sidan laddas in på nytt, en virtuell sidvisning kan man själv definiera.
 • Webbplatssök - den sökfunktion som finns på en webbplats och som letar material inom just den webbplatsen.
 • Webbstandard – ett paraplybegrepp för den goda öppna praxis som finns för webben. Bland mycket annat att man ska följa standarder, att innehåll ska vara tillgängligt, etc.
 • Web performance optimization – ibland förkortat till WPO handlar om de metoder och sysslor som avser att göra en webbplats snabbare i sin service.

Referenser

Göteborgs Universitet anmälda för diskriminering:
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6101962

Web Service Awards enkät ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015”:
blogg.webserviceaward.com/2015/06/10/vad-ar-poangen-med-webbplatsen/

Google trimmar Google+ under 2015:
developers.google.com/web/showcase/case-study/googleplus

Vägledningen för Webbutveckling - webbriktlinje 97:
webbriktlinjer.se/r/97-lat-bakatknappen-fungera/

Facebook om sina 2G-tisdagar för att förstå långsam uppkoppling:
code.facebook.com/posts/1556407321275493/building-for-emerging-markets-the-story-behind-2g-tuesdays/

Gov.uk om sin innehållsbudget:
insidegovuk.blog.gov.uk/2014/08/04/sentence-length-why-25-words-is-our-limit/?mc_cid=780729def0&mc_eid=7a6d736a2e

CSS-tricks om utmaningarna med udda teckensnitt:
css-tricks.com/fout-foit-foft/

Piwik – fri och öppen källkodslösning för att samla in webbplatsstatistik:
piwik.org/

Facebook error takes down countless major websites:
buzzfeed.com/jwherrman/facebook-glitch-takes-down-countless-major-websites#.ftkPJ3w1zn

Om att stoppa spambotar från att förstöra ens datakvalitet:
moz.com/blog/how-to-stop-spam-bots-from-ruining-your-analytics-referral-data

Referenser om webbprestanda

Akademisk forskning kring prestanda, svarstider, etc

Bilder

Bok- och lästips

 • Just Enough Research, Erika Hall, ISBN 1937557103 tba.nu/wajust
 • Don’t Make Me Think Revisited, Steve Krug, ISBN 0321965515 tba.nu/wasteve
 • Successful Analytics, Brian Clifton, ISBN 1910591009 tba.nu/wabrian
 • Time is Money: The Business Value of Web Performance, ISBN 9781491914090 tba.nu/watammy
 • Search Analytics for Your Site, Louis Rosenfeld, ISBN 1933820209 tba.nu/walouis
 • Google Analytics Integrations, Daniel Waisberg, ISBN 1119053064 tba.nu/wadaniel
 • Why: A guide to finding and using causes, Samantha Kleinberg, ISBN 1-4919-4961-9 tba.nu/wasamantha
 • Statistics Done Wrong, Alex Reinhart, ISBN 1593276206 tba.nu/waalex
 • Spurious Correlations, Tyler Vigen, ISBN 9780316339438 tba.nu/watyler

Självklart, kolla in min blogg också – webbstrategiforalla.se – den har en hel del om webbanalys :)

Tack till

Kollegan Lars Lindsköld som jämt vrider och vänder på varje fråga till nya infallsvinklar. Morgan Skogh som tjänstvilligt svarar på allt jag klumpar ihop till ”matematik”, som sannolikhetsberäkningar. Kollegorna Per Norin och Jonas Hägglund från Västtrafik, för all input kring statistik och kampanjanalys. Sven-Erik Järnberg som är en tjänstvillig djävulens advokat i resonerande sammanhang och erfarenheter som vidgar perspektiven. Sebastian Danielsson som utöver att visa hur klokt man kan jobba inom offentlig sektor också tvingar mig att nyansera mig när jag skriver. Världens bästa Anders Lövkvist och Filip Dalväg, vänner att lita på när man skyndsamt behöver bolla något över en lunch för att komma vidare i skrivandet.

Alla mina underbara korrekturläsare som med kritiskt öga gjort boken bättre. Pernilla Thor har gjort ett fantastiskt jobb, tack! Jag har också fått fina bidrag av Leif Arndorff, Marianne Berggren och Fulton Yancy.

Kristian Norling och förlaget Intranätverk som ger ut denna bok och är ett gott stöd under skrivandet.

Någon jag har alldeles för lätt att glömma bort att tacka är min pappa, Christer Österberg. Han har haft den otacksamma uppgiften att ifrågasätta mina generaliseringar ända sedan jag gick i blöja, tvingat mig att tänka nya tankar och se saker från andra håll än de mest uppenbara.

Men det största tacket går till min kära fru, Anna Johansson. Som med en ängels tålamod pysslat med egna projekt under tiden jag jobbat med boken, men alltid funnits till hands för frågor om allt mellan himmel och jord. Bättre sällskap finns inte, och just det, det är hennes design på boken!

Fotnötter

Om en länk bryts så rapportera det gärna till författaren. Då kommer vi uppdatera länken så fort vi kan. Tack på förhand.

 1. Piwik - Free Web Analytics Software (piwik.org)
  ‹ gå tillbaka
 2. Facebook Error Takes Down Countless Major Websites (www.buzzfeed.com/jwherrman/facebook-glitch-takes[...])
  ‹ gå tillbaka
 3. Building for emerging markets: The story behind 2G Tuesdays (code.facebook.com/posts/1556407321275493/buildi[...])
  ‹ gå tillbaka
 4. Twitter: Peter Antonius (twitter.com/Okkido/status/659407144547188736)
  ‹ gå tillbaka
 5. Google Analytics Book & Insights (brianclifton.com)
  ‹ gå tillbaka
 6. How to Stop Spam Bots from Ruining Your Analytics Referral Data (moz.com/blog/how-to-stop-spam-bots-from-ruining[...])
  ‹ gå tillbaka
 7. Vad är poängen med webbplatsen? (blogg.webserviceaward.com/2015/06/10/vad-ar-poan[...])
  ‹ gå tillbaka
 8. Key Performance Indicators (KPI) Examples, Dashboard & Reporting (kpilibrary.com)
  ‹ gå tillbaka
 9. Slogan Causes Pencil Recall (nytimes.com/1998/12/12/nyregion/slogan-cause[...])
  ‹ gå tillbaka
 10. AIDA (sv.wikipedia.org/wiki/AIDA)
  ‹ gå tillbaka
 11. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework (kaushik.net/avinash/see-think-do-content-mar[...])
  ‹ gå tillbaka
 12. Lix räknare (lix.se)
  ‹ gå tillbaka
 13. Flesch–Kincaid readability tests (en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_re[...])
  ‹ gå tillbaka
 14. Volvo Cars / Made by Sweden feat. Zlatan (fb.se/work/volvo/made-by-sweden)
  ‹ gå tillbaka
 15. Ekots checklista för enkät & opinion (sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4[...])
  ‹ gå tillbaka
 16. Meet the Obama campaign's $250 million fundraising platform (kylerush.net/blog/meet-the-obama-campaigns-250-m[...])
  ‹ gå tillbaka
 17. Which Color Converts The Best? (conversionxl.com/which-color-converts-the-best/)
  ‹ gå tillbaka
 18. Why teams in red win more (telegraph.co.uk/news/science/science-news/60[...])
  ‹ gå tillbaka
 19. Free SEO Toolkit (microsoft.com/web/seo/)
  ‹ gå tillbaka
 20. Barbara Bermes (bbinto.me)
  ‹ gå tillbaka
 21. Going Responsive (abookapart.com/products/going-responsive)
  ‹ gå tillbaka
 22. Jason Grigsby – Real World Responsive Web Design (uie.com/brainsparks/2015/02/02/jason-grigsb[...])
  ‹ gå tillbaka
 23. Designing for Performance by Lara Callender Hogan (designingforperformance.com/)
  ‹ gå tillbaka
 24. Om boken Webbstrategi för alla (webbstrategiforalla.se/om-boken/)
  ‹ gå tillbaka
 25. What to check before you publish: a 2i checklist (insidegovuk.blog.gov.uk/2014/05/29/what-to-chec[...])
  ‹ gå tillbaka
 26. Sentence length: why 25 words is our limit (insidegovuk.blog.gov.uk/2014/08/04/sentence-len[...])
  ‹ gå tillbaka
 27. Content-First Design by Steph Hay (alistapart.com/blog/post/content-first-design)
  ‹ gå tillbaka
 28. Atomic Design (bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/)
  ‹ gå tillbaka
 29. Polyfill är kodsnuttar som hjälper webbläsare att förstå tekniker som webbläsaren egentligen inte stödjer. Exempelvis att hjälpa IE8 genom att försöka skicka Flash-filer istället för SVG-bilder.
  ‹ gå tillbaka
 30. Code Complete (en.wikipedia.org/wiki/Code_Complete)
  ‹ gå tillbaka
 31. David Maisters bok Managing the Professional Service Firm (davidmaister.com/books/mtpsf/)
  ‹ gå tillbaka
 32. Prestandabudget för Västra Götalandsregionen (github.com/Vastra-Gotalandsregionen/Webbanalys/[...])
  ‹ gå tillbaka
 33. Response Time Limits: Article by Jakob Nielsen (www.nngroup.com/articles/response-times-3-import[...])
  ‹ gå tillbaka
 34. Case Studies: Google+ (developers.google.com/web/showcase/case-study/g[...])
  ‹ gå tillbaka
 35. Filip Dalväg på Twitter (twitter.com/frontendfilip)
  ‹ gå tillbaka
 36. Universal design (en.wikipedia.org/wiki/Universal_design#The_Prin[...])
  ‹ gå tillbaka
 37. User agent (en.wikipedia.org/wiki/User_agent)
  ‹ gå tillbaka
 38. Elastic (elastic.co)
  ‹ gå tillbaka
 39. Tableau Public (tableau.com/products/public)
  ‹ gå tillbaka
 40. Den långa svansen (sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_svansen)
  ‹ gå tillbaka
 41. The death of enterprise search is reported, again (flax.co.uk/blog/2012/10/25/the-death-of-ente[...])
  ‹ gå tillbaka
 42. Search Analytics for Your Site (rosenfeldmedia.com/books/search-analytics-for-yo[...])
  ‹ gå tillbaka
 43. Words We Don’t Say (6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/05/20/words-we-d[...])
  ‹ gå tillbaka
 44. Apica | Website Testing, Optimization and Monitoring (apicasystem.com)
  ‹ gå tillbaka
 45. Google PageSpeed Insights (developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)
  ‹ gå tillbaka
 46. Sitespeed.io on Github (github.com/sitespeedio/sitespeed.io)
  ‹ gå tillbaka
 47. Rocket Surgery Made Easy (amazon.com/Rocket-Surgery-Made-Easy-Yourself[...])
  ‹ gå tillbaka
 48. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (amazon.com/Elements-User-Experience-User-Cen[...])
  ‹ gå tillbaka
 49. Hotjar - Heatmaps, Visitor Recordings, Conversion Funne[...] (hotjar.com)
  ‹ gå tillbaka
 50. Clicktale - Digital Customer Experience & Website Analytics (clicktale.com)
  ‹ gå tillbaka
 51. US State Laws and Policies for ICT Accessibility (en.wikipedia.org/wiki/US_State_Laws_and_Policie[...])
  ‹ gå tillbaka
 52. Myndigheters webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga enligt ny överenskommelse (europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_sv.htm)
  ‹ gå tillbaka
 53. Testa din webbplats (webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/)
  ‹ gå tillbaka
 54. Inspector — NetRelations (netrelations.com/sv/inspector/)
  ‹ gå tillbaka
 55. Cross Browser Testing Tool. 1000+ Browsers, Mobile, Real IE. (browserstack.com)
  ‹ gå tillbaka
 56. Net Promoter (en.wikipedia.org/wiki/Net_Promoter)
  ‹ gå tillbaka
 57. SERVQUAL (en.wikipedia.org/wiki/SERVQUAL)
  ‹ gå tillbaka
 58. Triple bottom line (en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line)
  ‹ gå tillbaka
 59. Liam – An Innovation Story (youtube.com/watch?v=AYshVbcEmUc)
  ‹ gå tillbaka
 60. User-agent är den identitet en webbläsare har när den kommunicerar. Det anger om det är en Iphone, Firefox på en dator, eller liknande.
  ‹ gå tillbaka
 61. Spurious Correlations (tylervigen.com/spurious-correlations)
  ‹ gå tillbaka
 62. Samantha Kleinbergs bok Why: A Guide to Finding and Using Causes (skleinberg.org/why/)
  ‹ gå tillbaka
 63. Continuous integration (en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration)
  ‹ gå tillbaka
 64. Verktyg för att utvärdera sin egen webbplats (webbstrategiforalla.se/rattelser-tillagg/utvarde[...])
  ‹ gå tillbaka
 65. Asynchronous module definition (en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_module_definition)
  ‹ gå tillbaka
 66. Synskadad: Göteborgs Universitet diskriminerar (sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104[...])
  ‹ gå tillbaka
 67. More accessible websites across Europe: agreement with European Parliament (consilium.europa.eu/en/press/press-releases/[...])
  ‹ gå tillbaka
 68. Web Accessibility Evaluation Tools List (w3.org/WAI/ER/tools/)
  ‹ gå tillbaka
 69. WAVE Web Accessibility Tool (wave.webaim.org)
  ‹ gå tillbaka
 70. Tenon: Simplify your accessibility (tenon.io)
  ‹ gå tillbaka
 71. Ilya Grigoriks bok High Performance Browser Networking (chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000545/ind[...])
  ‹ gå tillbaka
 72. About PageSpeed Insights (developers.google.com/speed/docs/insights/about)
  ‹ gå tillbaka
 73. EWWW Bildoptimerare (sv.wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/)
  ‹ gå tillbaka
 74. FOUT, FOIT, FOFT (css-tricks.com/fout-foit-foft/)
  ‹ gå tillbaka
 75. Font Family Renunion (fontfamily.io)
  ‹ gå tillbaka
 76. Se till att bakåtknappen fungerar (webbriktlinjer.se/r/97-lat-bakatknappen-fungera/)
  ‹ gå tillbaka
 77. Testverktyg för strukturerad data (search.google.com/structured-data/testing-tool)
  ‹ gå tillbaka
 78. Tamper Data : Tillägg för Firefox (addons.mozilla.org/sv-se/firefox/addon/tamper-data/)
  ‹ gå tillbaka
 79. SEO Doctor : Tillägg för Firefox (addons.mozilla.org/sv-se/firefox/addon/seo-doctor/)
  ‹ gå tillbaka
 80. Pingdom Website speed test (tools.pingdom.com/fpt/)
  ‹ gå tillbaka
 81. Tv-serien Silicon Valley handlar om ett komprimeringsföretag som heter Pied Piper.
  ‹ gå tillbaka
 82. Search Engine Optimization Toolkit (iis.net/downloads/microsoft/search-engine-op[...])
  ‹ gå tillbaka
 83. GoogleBot Treats 307 Redirects As 301s? (seroundtable.com/googlebot-hsts-redirects-3[...])
  ‹ gå tillbaka
 84. Prioritizing Web Usability: Book by Jakob Nielsen (nngroup.com/books/prioritizing-web-usability/)
  ‹ gå tillbaka
 85. Content Strategy for the Web - Kristina Halvorson & Melissa Rach (contentstrategy.com)
  ‹ gå tillbaka
 86. Critical Path CSS Generator (jonassebastianohlsson.com/criticalpathcssgenerator/)
  ‹ gå tillbaka
 87. Understanding Success Criterion 3.2.5 (w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/consistent-b[...])
  ‹ gå tillbaka
 88. G200: Opening new windows and tabs from a link only when necessary (w3.org/TR/2016/NOTE-WCAG20-TECHS-20160317/G200
  ‹ gå tillbaka
 89. Target="_blank" - the most underestimated vulnerability ever (jitbit.com/alexblog/256-targetblank---the-m[...])
  ‹ gå tillbaka
 90. What are Sitemaps? (sitemaps.org)
  ‹ gå tillbaka
Till toppen