Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Webperf #1

Illustration av ett brev, samt texten

Nyhetsbrevet Webperf #1 - skickat i slutet av juni 2020.

”Measurement is fabulous. Unless you’re busy measuring what’s easy to measure as opposed to what’s important”

– Seth Godin

Intro

Sedan förra nyhetsbrevet (sommaren 2018) har mycket hänt. Numera är fokuset mer på mätbara kvalitetsfaktorer än generell webbstrategi. Det är också ett skifte mellan Webbstrategi för alla till Webperf. Webperf handlar om hur webbplatser presterar, bland annat inom hastighet, tillgänglighet och annat. En person i vår omgivning tolkade det som webbperfektion och det kanske är passande som strävan.

Du kan förstås enkelt avanmäla dig från detta något förändrade nyhetsbrev (se botten av nyhetsbrevet), men det är (nästan) lika enkelt för en kollega eller vän att lägga till sig som prenumerant.

Hoppas du finner något intressant i nyhetsbrevet och får en underbar sommar!

//Webperf Crew

Så vem var bäst i juni 2020?

Nu är topplistorna klara för juni. En läsanvisning är att nyligen publicerade webbplatser ganska ofta får ett oförtjänt dåligt betyg i CSS-deltestet. Det beror på att testverktyget som webbstandardorganisationen W3C erbjuder inte är uppdaterad. Som alltid ska man se enskilda testresultat med en viss skepsis, det är trots allt en automatiserad testning och inte en exakt vetenskap.

Kolla respektive kategori:

Betygsystemet på Webperf

Hur funkar betygen på Webperf, egentligen? Ja det kan man bevisligen fråga sig. Det efterfrågas mer detaljer emellanåt och här kommer ett försök att reda ut det hela. Det finns nämligen tre nivåer av betyg. Och deras inbördes relation kanske inte är helt uppenbara.

Det är bara startsidorna som testas…

Om inte annat står angivet är det respektive webbplats startsida som har utvärderats och ingen av undersidorna. Anledningen till detta är att det är det minst orättvisa sättet att jämföra webbplatser. Nästan alla har smått komplicerade startsidor, med fler bilder och mer skript än de flesta undersidor.

För premium-webbplatser kan fler sidor än startsidan testas men då står det på respektive deltest hur många sidor som testats. Det är dock väldigt ovanligt, åtminstone innan sommaren 2020.

Vad är en premium-webbplats?

Premium-webbplatser innebär att man kan få support kring utförda tester, större “körningar” och lite coachning i form av tips på troligt lågt hängande frukter. Det ger inga fördelar i form av bättre betyg.

Betyg 1: Enskilda tester

De kanske mest uppenbara betygen är de som hör samman med de enskilda testerna som visas längst ner på respektive webbplats sida, exempelvis för om man följer HTML-standarden, kvalitet på frontend, med flera. De är ett drygt tiotal olika sorters tester som ska försöka fånga bredden av en webbplats kvalitet. Det läggs kontinuerligt till fler tester. Ofta efter tips från de som använder och gillar Webperf.

Inte alla tester kan köras på samtliga webbplatser. Men nästan alla webbplatser har minst ett test per testkategori (se nedan).

Uppdatering av betygen

De exakta betygen på de enskilda testerna är en balansgång mellan att inte ändra i onödan och att betyg 3 ska vara genomsnittligt för alla de nära två tusen webbplatserna som testas (i skrivande stund).

Det finns en logg över när och hur betyg påverkas - se changeloggen för detaljer.

Betyg 2: Kategoribetyg

Den tänkta nyttan med kategoribetygen är att kunna jämföra webbplatser på andra kriterier än enskilda test eller deras totalbetyg. Inte alla webbplatser går att testa med samtliga tester. I de fall endast ett deltest, som för tillgänglighet, är det betyget också “snittbetyget”. Annars är det genomsnittet för samtliga tester inom den kategorin det handlar om.

De kategorier som finns är:

  • Tillgänglighet – genomsnittet för de senaste testerna av Axe och Pa11y.
  • Hastighet – genomsnittet för Google Lighthouse API v5, Yellow Lab Tools och Sitespeed.
  • Webbstandard – kollar genomsnittet för HTML, CSS, 404 och HTTP-version.

Betyg 3: Totalbetyg

En vanlig missuppfattning är att kategoribetygen räknas samman till totalbetyget. Så är det inte.

Totalbetyget är genomsnittsbetyget för alla enskilda tester. Eller för att vara ännu tydligare så är det genomsnittet för det senaste betyget av varje sorts test som körts på en webbplats.

Konferenser och andra resurser

Digin – digital inkludering

I slutet på maj arrangerades Digin, en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet. De har en mängd nyttiga videklipp publicerade på sin webbplats från dagen.

  • Summering från dagen (Digin, fanns på digin.nu/summering-fran-dagen/)

Webbinarium: Tillgänglighet på webben

Sveriges folkhögskolor har lagt ut en föreläsning med tillgänglighetsexperten Pär Lannerö från 11:e juni om den nya lagen om tillgänglighet på webben som träder i kraft 23:e september i år.

Web Summit körs I November

Du som funderar på Web Summit i Portugal gläds nog åt följande nyhet: Europas största it-konferens räknar med att kunna köra i höst (Computer Sweden)

Intressanta artiklar

Avslutningsvis…

Vi har en Slack-kanal öppen för vem som helst. Där diskuterar vi kvalitetskriterier som Webperf använder, ger support till varandras strävan att bygga bra webbplatser, bland annat:

Letar du sommarläsning?