Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Når Krisinformation.se ut? Till alla?

Igår var det ett väldans spektakel om det SMS som Folkhälsomyndigheten och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) stod som avsändare för. Att det skulle komma ett SMS till hela befolkningen förvarnades veckan innan i en presskonferens.

SMS:et löd som följer:

“Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

– Fohm, MSB

Jag tänkte lämna formuleringen, att det bara tycks ha varit på svenska, avsaknad av länk och annat som avhandlats över halva internet det senaste dygnet. Istället är det intressant att utvärdera den webbplats man hänvisade till - krisinformation.se

Hur tillgänglig var Krisinformation.se samma dag som mass-utskicket av SMS?

Tillgänglighet till en digital samhällstjänst är inte något som är trevligt mervärde, det är en fundamental rättighet. Inte bara genom överstatliga överenskommelser likt FN-konventionen, som slår fast att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, det är också en lagstadgad rättighet i Sverige. Faktiskt genom åtminstone två specifika lagar. Dels Diskrimineringslagstiftningen om att man med funktionsnedsättningar inte ska behöva tolerera att bli åsidosatt, dels genom DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service).

Med andra ord är det MSB:s skyldighet att utforma en webbplats som så långt det är försvarligt tillmötesgår de behov som Sveriges invånare har. Har de gjort det? Låt oss se.

Metod för utvärdering

Lite drygt 700 st adresser på webbplatsen skördades med verktyget Link Grabber - ett plugin till Chromium-baserade webbläsare. Dessa adresser kördes sedan genom två olika test:

I botten på denna rapport kan du ladda hem testresultatet i form av en Excel-fil, med vardera typ av test i varsin flik.

Resultat inom tillgänglighet

Betygen som ges här är samma som används i övrigt på Webperf. Om man enbart skulle jämföra startsidor (vilket är det Webperf normalt sett gör) har Krisinformation för närvarande 1,5 av 5 i tillgänglighetsbetyg. Det är 1,7 sämre än genomsnittet av de webbtjänster offentlig sektor erbjuder. Då räknas även tillgänglighetsbetyget Pa11y in.

Krisinformations genomsnittliga tillgänglighetsbetyg för drygt 700 st webbsidor är 2,6 av 5. Det betyder att det vanligaste är att en sida på Krisinformations webbplats har 3-4 st enkelt funna tillgänglighetsbrister om man utgår från det som kan hittas med automatiska verktyg, vilket är långt från alla potentiella problem med tillgänglighet. Ingen av de undersökta sidorna var fri från dessa brister!

Hur svårt är det att kvalitetssäkra tillgängligheten

Egentligen bör man göra en mix av automatiska och manuella tester. Dock, när man är riktigt omogen i att jobba med tillgänglighet kan det vara ett stort steg bara att göra något alls.

Förslag på simpla verktyg:

 • axe - Web Accessibility Testing – plugin till Chrome och liknande webbläsare. Den gömmer sig i utvecklarpanelen efter installation.
 • web.dev/measure – webbtjänst från Google där det enda du behöver göra är att klistra in adressen till sidan du vill utvärdera.

Svårare än så här är det inte att komma igång!

Vilka typer av tillgänglighetsfel hittades?

Här kommer de olika sorters fel som upptäcktes på webbplatsen:

 • [id] attributes on active, focusable elements are not unique
 • Links do not have a discernible name
 • Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
 • ARIA IDs are not unique
 • Heading elements are not in a sequentially-descending order
 • <frame> or <iframe> elements do not have a title

Så det handlar om att saker är svåra att uppfatta, att olika designelement inte har en unik teknisk identitet, att rubriker kommer huller om buller och att man inte namnger/introducerar inbäddade komponenter som iframes.

Hur följsam till praxis är Krisinformation?

I nedan länkad Excel-fil finns en extra flik. Där hittar du testresultatet kring följsamhet till praxis, så som det definieras av Google i deras verktyg kallat Lighthouse.

Genomsnittsbetyget för de drygt 700 testade webbsidorna är 2,9 av 5 möjliga. En klar majoritet fick en trea i betyg - vilket betyder att man har tre stycken brister gentemot praxis. Cirka hundra sidor fick en tvåa och fyra sidor, inklusive startsidan, fick en etta i betyg. Här har också en extern karttjänst räknats in.

Låt oss kolla på bristerna som finns bara på startsidan. De är följande:

 • Links to cross-origin destinations are unsafe
 • Includes front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities
 • Registers an unload listener
 • Browser errors were logged to the console
 • Serves images with low resolution

Att bilder skickas med låg upplösning kanske inte är hela världen, förutsatt att innehållet ändå når ut, men att man får två anmärkningar kring säkerhet är inte så värst betryggande. Det toppas också av att Krisinformation får lägsta tänkbara betyg i Webperfs test av huruvida webbplatsen följer god praxis inom informationssäkerhet och värnande av användarnas personliga integritet - vilket vi baserar på intresseorganisationen Dataskydds utmärkta tjänst Webkoll.

Resultat för www.krisinformation.se | Webbkoll - dataskydd.net

Ovan tjänst är ett brutalt uppvaknande för många om hur illa de följer de krav som ställs genom GDPR. Du kan för varje deltest få reda på vilka artiklar och paragrafer i Dataskyddsförordningen man åberopar.

Mer om Krisinformation.se