Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Exempel på prestandabudget och mätbar webbkvalitet

Exempel på prestandabudget och mätbar webbkvalitet

Tänkte bjuda på ett exempel för hur vi försöker klargöra vad vår organisatoriska webbstandard är. Det är viktigt att vara tydlig - och mätbar - när man är en större organisation om vad som är den lägstanivå man accepterar. Det sätter upp en tydlig ambitionsnivå man kan behöva komma ihåg när deadlines börjar kännas tajta.

Denna lägstanivå kan man behöva höja emellanåt beroende på hur webben och konkurrensen utvecklas. Poängen med att under lite högtidligare former dokumentera detta är att ens webbplatser inte ska börja förtvina mellan de större insatserna i utvecklingsprojekt. Som någon konstaterat så är det viktigare hur din webbplats fungerar efter 100 dagar än just dagen när den lanseras.

Nedan är ett utkast inför denna diskussion på mina arbetsplats. Vi vill sätta upp en konkret och mätbar budget för prestanda och de krav vi tycker vi borde ställa på oss själva. För att se hur vår dokumenterade webbanalys/prestandabudget utvecklas över tid kan du kolla in oss på Github.

Även detta är en del av vad vi anser är webbanalys. Det vill säga en hel del mer än att kolla besöksstatistiken för våra webbplatser. Webbanalys är ett verktyg och rättesnöre som hjälper till med prioriteringar och all form utvärdering.

Prestandabudget och mätbar webbkvalitet för www.vårwebbplats.se

Detta är inledande dokumentation och överenskommelse kring webbprojektet, det nya gränssnittet samt [...].

Läs nedan krav som att de mäts med representativt innehåll på testsidor utvecklarna tar fram inför avstämning med projektets utsedda webbanalytiker. Dessa testsidor ska inte kunna påverkas nämnvärt av kundens webbredaktörer över tid, de ska vara jämförbara.

En leverans som misslyckas med dessa krav ska inte sättas i produktion och ska inte accepteras av webbförvaltningen.

Prestandabudget

  1. Max 399kb för en sidvisning.
  2. Under 3 sekunder för komplett laddning av sida, mätt från gynnsam trådad uppkoppling.
  3. Under 10 sekunder för komplett laddning av sida mätt på 3G-uppkoppling.

Lägstanivå på webb

Dessa punkter beskriver den lägsta accepterade nivå för första iterationen av www.vårwebbplats.se, den nivån får inte försämras under kommande uppdateringar, snarare ska dessa krav skärpas till löpande i samråd med utvecklarna.

Alla mallar/vyer i webbplatsen skall som allra minst:

  1. Vara testade och säkrade mot WCAG 2 nivå AA.
  2. Anses vara mobilvänliga enligt Googles mobilvänlighetstest.
  3. Med exempelinnehåll uppvisa minst 80 av 100 i Google Pagespeed med mobila inställningar, och minst 90 för desktop.
  4. Max 2 CSS-filer laddas in.
  5. Strukturell CSS-kod inkluderas i HTML-koden enligt god prestanda-praxis för snabb initial visning av innehållet.
  6. Max 2 Javascript-filer laddas in.
  7. Använda CSS Sprites eller motsvarande teknik för att minska antalet bildfiler att ladda ner.

 

Detta är vi överens om.

Datum: 2015-xx-xx

Undertecknas:
Namn Namnsson, Företag X
Namn Namnsson, intern IT-organisation
Namn Namnsson, intern webbanalytiker