Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Ekerö kommuns nya webbplats - hur blev det?

Ekerö kommuns nya webbplats - hur blev det?

Vi får emellanåt in tips på att organisationer är på väg att släppa en ny webbplats. Med tips följer ofta frågeställningen ifall de nya webbplatserna blir märkbart bättre på sånt man kan kolla med automatiserade tester som de vi kör här på Webperf. Nu senast kom tipset om att Ekerö kommun skulle lansera nytt.

Så vi undersökte saken och har nu ett resultat. Många nysläppta webbplatser är ofta radikalt mycket bättre än den genomsnittliga webbplatsen här på Webperf.

Nollmätningen, alltså utgångsläget, är körd ett tag innan nylansering och ett nytt test kördes den 4:e november när den nya webbplatsen precis publicerats.

Så här beskrevs tanken med den nya webbplatsen av Ekerö kommun:

“Användarvänlig och med tydligt innehåll som gör det lätt att hitta rätt och göra rätt – det är nyckelorden för Ekerö kommuns nya webbplats. Den har ett nytt utseende och ett responsivt gränssnitt – allt för att Ekeröborna på ett smidigt och enkelt sätt ska kunna hitta rätt information och utföra ärenden när de önskar.”

Ekerö kommun lanserar ny webbplats (Ekerö kommun, 4:e november)

Om testet

Det som kontinuerligt testas här på Webperf är endast startsidan och du hittar aktuella värden på Ekerös egen Webperf-sida. Detta test däremot inspekterar många fler sidor. Då det inte gick vid testtillfället att hämta en sitemap med alla adresser på webbplatsen skördades drygt 60 st testbara adresser med verktyget Link Grabber.

På den nya webbplatsen har upp till nästan 500 st sidor utvärderats. Det ger en ganska bra överblick och gör att ingen enskild sida blir särskilt utslagsgivande för testresultatet.

Tester som körts

Följande tester har körts på Ekerös gamla och nya webbplats.

 • CSS-validering - W3C:s test för att kolla att stilmallar följer rekommendationerna.
 • HTML-validering - även här W3C:s test som säkerställer att HTML-kod följer rekommendationen.
 • Tillgänglighet - mäts med Axe-ramverket via Google Lighthouse API.
 • SEO – är sidorna sökmotoroptimerade enligt Google Lighthouse API.
 • Följs praxis – koll genom Google Lighthouse API för att kolla att exempelvis inte Javascript innebär säkerhetsrisker så som webbplatsen är byggd.
 • Hastighet - att webbplatsen inte är långsam enligt Google Lighthouse API.

Betygen som delas ut på respektive test är i skalan 1-5. En femma är ett felfritt resultat. Betygen är Webperfs egna skapelse och grundar sig, med undantag för hastighetstestet, på antalet fel webbplatsen har. Hastigheten betygsätt istället genom mätvärden “observerad speedindex” vilket är ett mått på hur snabbt en webbsida visar upp sig.

I botten på denna utvärdering kan du ladda hem ett kalkylark och inspektera respektive webbsidas resultat mer i detalj, filtrera olika tester, med mera.

Ekerö kommuns testresultat

Så hur gick det då? I nedanstående tabell kan du jämföra den gamla webbplatsen med den nya på respektive typ av test Webperf kör.

Detta är webbplatsernas genomsnittsvärden för alla utvärderade sidor. Toppbetyg på respektive test är 5 och det går inte att få mindre än 1.

Typ av test:Gamla ekero.seNya webbplatsen
Tillgänglighet4,02,86
CSS-validering4,955,0
HTML-validering3,024,99
SEO3,134,0
Följs praxis1,62,98
Hastighet4,393,87

Sämre tillgänglighet på Ekerö kommuns nya webbplats

Ekerö kommun har alltså tappat rejält inom tillgänglighet. Då ska man komma ihåg att detta är sånt som går att snabbt och upptäcka automatiskt med ett gäng olika verktyg och inte kräver expertis annat än i hur det byggs på rätt sätt.

De sidor som fått lägsta betyg inom tillgänglighet är kalendern och sidan med nyheter. De har 6 respektive 7 st brister som Axe kan upptäcka automatiskt. Nyhetssidan brister enligt Axe på följande punkter:

 • Heading elements are not in a sequentially-descending order
 • Links do not have a discernible name
 • [aria-*] attributes do not match their roles
 • ARIA input fields do not have accessible names
 • List items (<li>) are not contained within <ul> or <ol> parent elements.
 • Elements with an ARIA [role] that require children to contain a specific [role] are missing some or all of those required children.
 • Form elements do not have associated labels

Något bättre på att följa praxis

Den sida som sticker ut i utvärderingen om webbplatsen följer praxis är startsidan. Den har fått bottenbetyg för att följas av tre sidor med betyg två och resten har fått trea.

Startsidan har följande problem:

 • Browser errors were logged to the console
 • Missing source maps for large first-party JavaScript
 • Serves images with low resolution
 • Displays images with incorrect aspect ratio
 • Links to cross-origin destinations are unsafe

HTML och CSS nära på felfri

CSS-valideringen var nära på felfri redan på den gamla webbplatsen. Den stora uppryckningen är HTML-koden som gått från en trea till 4,99 av 5. Det är alltså 1,5 % av de testade sidorna som hade något fel över huvud taget. Av dem hade alla utom en ett enda HTML-fel, den enda hade 2 st.

De fel i HTML-koden som hittats handlar om:

 • Att man inte får ange 100% som bredd på en iframe.
 • HTML-element där samma ID används på flera element samtidigt.
 • Troligt stavfel i länk till Boverket där adressen angivits med http:/ istället för http://

Sökmotoroptimering (SEO)

Med SEO kanske vi borde vara mer avslappnade med vad ett betyg innebär, åtminstone jämfört med tillgänglighet. Ett lägre SEO-betyg innebär att sidan är mindre optimerad för att nå ut. Dock är vissa sidor på en webbplats viktiga att lyckas upptäcka och nå även genom externa sökmotorer som Google, DuckDuckGo och Bing.

Saker som kan göras bättre inom SEO:

 • Links are not crawlable
 • Document does not have a meta description

Länkar som inte kan följas av sökmotorer är ett tekniskt problem att lösa, medan avsaknad av meta-beskrivning är redaktionellt. Viktiga sidor att nå ut med ska absolut ha en välformulerad meta-beskrivning.

Ingen av de 473 sidorna har en meta-beskrivning. Inte ens startsidan vilket är en sida som Ekerö kommer nå ut med ändå. Oaktat detta är en meta-beskrivning ens chans att formulera en bra text som visas direkt i sökresultatet.

Klart sämre hastighet på Ekerö kommuns nya webbplats

Precis som med tillgängligheten har Ekerö tagit ett stort steg bakåt inom webbprestandan. Man behöver komma ihåg att hastighetsmätningar är beroende av hur webbplatsens tekniska infrastruktur mår just vid testtillfället. Totalt testades 470 st sidor på Ekerös nya webbplats men det var inom någon enstaka timmes tidsfönster. Dra inte för stora växlar på en enskild mätning helt enkelt.

Den snabbaste sidan på nya webbplatsen laddade in på cirka 0,6 sekunder, det är ett bra resultat och ger en fyra i betyg. För att få en femma krävs det under 0,5 sekunder. Det ska också sägas att det är mätvärdet “observerat speedindex” som mäts, inte att sidan laddat in helt fullständigt.

Långsammast var sidan om att skicka in klagomål på skolan, det tog 5,5 sekunder, vilket kan ha varit en tillfällighet just när testet genomfördes. Dock har den nu en dryg vecka senare snarlikt betyg om man kör den genom Measure-tjänsten. Speedindex på 5,6 sekunder och första innehållet börjar visas upp vid 3,1 sekunder.

De flesta sidor är som sagt klart bättre än denna, men nog är det viktigt att hålla koll på var ens lägstanivå är och åtminstone försöka undvika att viktigt innehåll har dessa problem.

Sammanfattningsvis

Ekerö kommun har med sin webbsida tagit några steg fram och tyvärr ett avgörande steg bakåt. Med tanke på DOS-lagen är det inte längre så mycket av en diskussion om tillgänglighet är en avgörande faktor på offentlig sektors webbtjänster och det är allt mer ovanligt att nya webbplatser blir sämre ur det tillgänglighetsperspektiv.

Ekerö kommun ska dock ha kredd för att de involverat sina invånare i framtagandet av den nya webbplatsen:

“Tjohoo! Nu är det bara två dagar kvar! Onsdagen den 4 november kommer vi lansera en ny webbplats.

Ekerö kommuns nuvarande webbplats har många år på nacken och behöver ett lyft – därför har vi byggt en helt ny! Vi har rivit, rensat och stuvat om. Vi har frågat, lyssnat och tänkt till. Drygt 300 invånare har varit delaktiga i utvecklingsarbetet – tack till er! Vi hoppas att du är redo den 4 november – det är vi!”

Ekerö kommuns Facebook-sida (2:a november, 2020)

Mer om testning och andra detaljer