Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Google Pagespeed mobilt minst 80 av 100

Google Pagespeed är ett konkret mått på hur bra prestanda en sajt har, något som både Google och riktiga användare bryr sig om.

Nu kanske det inte är 80 av 100 det just du ska välja. Dock behöver du välja en nivå, något som stämmer överens med din ambition kring webbplatsens prestanda. Du kanske ska höja nivån och välja 90? Om mobila kunder är de viktigaste för dig. Eller så väljer du 50 om din webbplats har en lång väg att gå för att bli bra i mobilen.

Skapa en testsida för att utvärdera förändringar i webbdesign

För att det ska vara en rättvis jämförelse från en mätning till en annan behöver man testa under samma förutsättningar. Med andra ord måste man sätta upp en testsida på sin webbplats och den sidan är den man gör tester mot för att veta att resultatet är jämförbart över tid. Det som kan skilja är webbserverns svarstid, annars ska sidans innehåll i redaktionell mening vara samma från en gång till en annan.

Gör du på detta sätt vet du om förändringar i webbdesign gjort läget bättre eller sämre. Det kan vara att du prövar att byta tema om du kör Wordpress, att dina webbkonsulter uppgraderat något eller möjligen gjort en nyutveckling.

Hur man utformar sin testsida

För att din testsida ska vara meningsfull gäller det att den ur redaktionell utformning är densamma över en längre tid. Om du ska kunna jämföra resultatet före en uppgradering av publiceringssystemet med efter gäller det att innehållet är detsamma.

Mitt förslag är att du skapar en undersida enbart avsedd för test. Den sidan ska innehålla text, bilder och sådant som är normalkomplext för en vanlig sida på webbplatsen. Det är inte här du bäddar in en massa konstiga externa tjänster, widgets, videoklipp eller sånt varken du eller din webbkonsult har kontroll över.

Gör en nollmätning

När du har din testsida gör du en första mätning hos Google Pagespeed, sedan stämmer du av resultatet med alla inblandade och dokumenterar det någonstans (så folk fattar att detta får de lov att leva med framöver). På något lagomt högtidligt sätt borde man säkert förklara att det inte är acceptabelt att resultatet blir sämre.

Vid nästa uppdatering eller förändring är det att se till att det faktiskt inte blir sämre, helst bättre, men definitivt inte sämre. Med andra ord borde eventuella externa parter, som konsulter, redan i uppdraget få reda på vilka acceptanskriterier som finns. Exempelvis att du kräver i uppdragshandlingen att:

"Då vi idag har 67 av 100 enligt Google Pagespeed, samt att ni som utförare accepterat att överträffa denna nivå, är det att betrakta som ett garantiärende utan kostnad för oss som kund om levererans på upprättad testsida inte är minst 70 av 100 enligt Google Pagespeed med mobila inställningar.”

Jag är inte jurist, men om konsulten misslyckas med detta bör man förhoppningsvis kunna strunta i att betala den sista fakturan (och kanske passa på och inkompetens-shamea dem på nätet - helt välförtjänt).

Eventuellt är du ju din egen motpart, då är en jurist något överflödigt och du får säga åt dig själv att skärpa dig :)

Annat från dagens #blogg100: