Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Nya kategorier: Patient­organisationer, insamlings­organisationer, tankesmedjor, mfl

De senaste veckorna har nya kategorier tillkommit. Patient­organisationer är med då de bevakar patienters rättigheter och stöttar medmänniskor.

Dessutom har vi nu med insamlingsorganisationer, det vill säga de med 90-konto. Där listas dock inte patientorganisationer som också samlar in pengar.

För att komplettera landstingen har vi nu också med kategorin offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där hittar du organisationer och företag vars verksamhet bedrivs med skattepengar, exempelvis genom avtal som vårdval.

Lite mer exotiskt bland de befintliga kategorierna är kategorierna tankesmedjor, kulturell verksamhet och nyhetsmedier från offentlig sektor. Tankesmedjor finns det många olika varianter av men gemensamt är att de driver opinion på något sätt. Den kulturella verksamheten som listas ska inte vara av småskalig sort. Bara för att något kallas för ett museum kommer det inte listas, men någon exakt avgränsning är inte klar ännu.

Nyhetsmedier från offentlig sektor är bra att lista då de själva säger sig jobba baserat på ett allmänintresse

Kom med tips!

Många av dessa kategorier saknar viktiga webbplatser. Har du tips så hör av dig till @Webperf på Mastodon