Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Mobilvänlig eller tappa i ranking hos Google

Google gick i veckan ut med att om en webbplats inte funkar bra i mobiler kommer det att börja straffa sig från och med 21:a april. Detta gick de ut med på sin officiella Webmaster Central Blog.

Är webbsidan mobilvänlig? Verktyg från Google.

Det finns två grejer du ska titta på direkt:

  1. Användbarhet på mobila enheter som finns i Google Webmaster Tools. Där får du reda på saker som var du har olämpliga filer, som Flash-filer, om det finns klickbara ytor som potentiellt ligger för nära varandra etc.
  2. Mobilvänlighetstestet för att se hur webbplatsen funkar i stort. Problem som kan pekas ut är om texten är oläsbart liten, innehållet är bredare än skärmen med mera.

Mobil användbarhet i Googles Webmaster Tools

Användbarhet på mobila enheter för bra SEO

Dessa test och översikter är ett fantastiskt sätt att se vilka eventuella problem din webbplats har med sin efterlevnad till att vara designad enligt responsiv webbdesign eller möjligen mobile first. Om din webbplats inte följer någon av dessa designkonventioner kommer den i april börja halka nedåt i träfflistan på Google.

Tidigare uppmaningar från Google har bland annat gått ut på att fokusera på hög webbprestanda, samt nu senast att responsiv webbdesign är att föredra:

“Responsive design: serves the same HTML for one URL and uses CSS media queries to determine how the content is rendered on the client side. This removes the possible glitches of user-agent detection and frees users from redirects. This is Google's recommended configuration.”

Mer om mobil användbarhet

Dagens bästa inom #blogg100: