Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Värdeskapande arbete med webbdesign

Värdeskapande arbete med webbdesign

Anledningen till att ta fram en stilguide handlar mycket om enhetlighet, att vara förutsägbar och trygg gentemot sin användare. Stilguider är på inget sätt något nytt, vare sig det som rör innehållet som ska ha stil, eller de tekniska faktorerna som idag är så viktiga. Redan på 1990-talet skrev användbarhetsgurun Jakob Nielsen om tio principer för design av användargränssnitt - i denna bloggpost något fritt översatta och tolkade.

10 principer för interaktionsdesign

  1. Visibility of system status - Ett system ska hålla användarna informerade om vad som pågår och i rimlig tid.
  2. Match between system and the real world - Att systemet använder ett språk användaren kan är viktigt, det gäller dels modersmål men också ordval och koncept som är bekanta för användaren. Gärna följa konventioner som finns i den icke-digitala verkligheten samt att innehåll ska dyka upp i en naturlig och logisk ordning.
  3. User control and freedom - På grund av att användare frekvent gör fel måste en ”nödutgång” finnas tillgänglig utan att behöva anstränga sig nämnvärt. Stöd alltså möjligheten att ångra sig, men också att åter göra något.
  4. Consistency and standards - En användare ska inte behöva tänka till kring olika ord, situationer eller händelser, om att de skulle vara samma sak eller ha samma innebörd. Följ plattformens konventioner.
  5. Error prevention - Ännu bättre än bra felhantering är design som undviker att fel inträffar. Eliminera frekventa utförda fel.
  6. Recognition rather than recall - Minska användarens behov av att minnas saker genom att göra saker synliga, en användare ska inte behöva komma ihåg något från en del av systemet när de kommer in i en annan del. Information om hur man använder systemet ska finnas tillgängligt där det behövs.
  7. Flexibility and efficiency of use - erbjud snabbfunktioner som döljs för nya användare, för att stödja ett expertbeteende. Låt användarna påverka systemet för att stödja frekvent utförda uppgifter.
  8. Aesthetic and minimalist design - Information och dialoger ska inte innehålla irrelevant innehåll eller sånt som sällan behövs. Allt av mindre vikt konkurrerar med viktigt innehåll om vad som kan betraktas som viktigt.
  9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors - felmeddelanden ska innehålla normal text, absolut inte några felkoder. De ska också med precision indikera vad felet är och på ett konstruktivt sätt föreslå en lösning för användaren.
  10. Help and documentation - Helst ska ett system kunna användas utan behov av en dokumentation, men ibland behöver man samla tips och hjälp. En sådan samling ska vara enkel att avsöka, vara fokuserad på de aktiviteter en användare utför, lista vilka moment som behöver utföras, och samtidigt inte vara för omfattande.

Stilguide - ett system av komponenter som samverkar

En stilguide jobbar med flertalet av ovanstående punkter, men kanske främst fyran och sexan. Att det som designas är konsekvent (alltså standardiserat) och skapar igenkänning är förstås mycket viktigt. Igenkänning hjälper till att röja eventuell tvekan om vem som är avsändaren, oavsett om det är ett mejl, nyhetsbrev, banner på annans webbplats, eller ens egna webbplats.

Man försöker också nöja sig med att lösa ett designbehov en enda gång. Istället för att varje gång frågan tas upp göra en ny variant så löser man det en gång för alla på ett gemensamt sätt.

Stilguiden som sådan är där man visar upp sina designsystem för världen. Där man erbjuder dokumentation och tips för hur de olika delarna ska användas. För att folk ska förstå och använda designmönstren men också ha en plats att samla nyutvecklad design.

Exempelvis hade tydligen Göteborg stad sju olika sätt att visa upp en länk innan man började med sin stilguide. Inom Västra Götalandsregionen däremot hade vi hela 11 stycken varianter under 2015 när webbplatsen levt några år och utvecklats.

Vi har allt att vinna på att ha en medveten plan och tydliga riktlinjer för vår närvaro på webben - stilguiden är där man lämpligen dokumenterar denna plan.

Länkar om användbarhet

Mer om stilguide, prestandabudget, designbudget och innehållsbudget

Webbanalys-boken omslag
Omslag för boken Webbanalys - förstå och förbättra användarnas upplevelse.[/caption]

Del 2 av boken Webbanalys tar ett djupdyk i den analytiska vinkeln på design, visuella ting, innehållet och den upplevda hastigheten.

Kolla in boken på webperf.se