Gå direkt till sidans huvudinnehåll

“Men Marcus, varför är inte vgregion.se bättre…?”

Ja, det kan man fråga sig. En klart bidragande orsak är att byråkratins kvarnar maler långsamt och att man måste välja sina strider. Rent konkret så har vi upphandlat IT-konsulter där vi inte ställt särskilt specifika krav om deras kompetens om webbens yta - alltså det som landar i besökarens webbläsare.

På den fronten kan jag personligen känna mig bitter men samtidigt förstår jag att det självklart behövs tydlig kompetens på själva publiceringssystemet. Men med tanke på att det är ett system för att publicera på webben borde man väl inte vara tvungen att välja antingen bra systemutvecklare eller webbgränssnittsprogrammerare?

Men men, nästa gång vi upphandlar nya systemutvecklare för webb är om några år. Då borde jag ha hunnit putsa färdigt på min checklista för webbplatser och kanske fått gehör för att webbdesign och systemutvecklare inte nödvändigtvis är exakt samma kompetens.

Beställning med tydlig prestandabudget

Sen gäller det att få vad man beställt också, det kan man ibland tveka kring. När vi gjorde vår nödgade responsiva omdaning för snart två år sedan fanns det i uppdragsbeskrivningen en rätt tydlig prestandabudget, alltså exakta mätvärden inom Google Pagespeed som förväntades uppnås. Den delen tycks tyvärr våra utvecklare ha fumlat bort trots att jag för säkerhets skull även drog det muntligen på ett möte för att gå igenom samma dokument (där prestandabudgeten nämndes) steg för steg för att ge dem chansen att opponera sig. Jag gissade att det kanske var något de ville modifiera, något de tyckte var onödigt hårt. Inget sådant framkom utan vi kom överens om att det hela kändes väldigt pragmatiskt.

En prestandabudget är när man sätter ett tak, eller möjligen en lägstanivå beroende på vad du mäter, för vad som är acceptabelt. Många uttrycker sin prestandabudget som “ingen sida får vara tyngre än 400Kb” eller "alla sidor måste ladda in på under 3 sekunder mätt från en trådlös 3G-uppkoppling" exempelvis.

Jag är inte jurist, men följande tyckte jag borde varit tydligt nog i den utredning med förslag som var projektets uppdragshandling:

“Prestandadelarna är mätbara via Google PageSpeed och Yahoo YSlow. Det en gränssnittsprogrammerare kan påverka en undersida bör endast i undantagsfall ha lägre än 90 av 100 enligt PageSpeed. Inga högprioriterade, rödmarkerade, åtgärder ska finnas enligt vare sig PageSpeed eller YSlow.”
Källa: Utredning Responsiv design (läsbar även här på bloggen)

Med andra ord, det våra konsulter, gränssnittsprogrammerare alltså, skulle leva upp till var att uppvisa en testsida med minst 90 av 100 enligt Google PageSpeed.

En representativ sida att testa mot

Som du kanske förstår är vi fortfarande inte närheten av 90 av 100, snarare har vi idag 62 på startsidan. Något våra konsulter inte till hundra procent kan stå till svars för då det finns en massa redaktionellt material, som bilder, som gör mätningen mer komplicerad.

Ok, startsidan är oschysst att ha som testobjekt. Men om vi provkör sidan med information om cookies? Den har inga bilder eller knappt ens innehåll, utan snarare är minsta gemensamma nämnaren för alla undersidor. En utmärkt testsida helt enkelt.

Den får 74 av 100 på Google Pagespeed. Här finns inget man kan beskylla en redaktör för, snarare är det mesta sådant som sätter fingret på resultatet av utvecklarnas arbete - utöver punkten om seg svarstid, den kan man beskylla sin leverantör av webbserver vilket i vårt fall är vår egen IT-avdelning.

I just detta fallet bör ingen kunna påstå att det var okänt, jag har inte gjort annat än tjata mätbar prestanda och användbarhet sedan jag började 2011. Jag har fått med det i uppdragshandlingar, jag har visat våra konsulter ganska exakt hur man optimerar, jag har prioriterat de viktigaste tingen och jag har till och med fixat fram 3 dagars extra tid för att fixa till de bekymmer som inte skulle funnits där (enligt min åsikt). Hade jag själv fått tre dagar att fixa till det hade jag nog nått bättre resultat än 74 av 100. I de Episerver-webbplatser jag putsat på har man nått drygt 90 av 100 på 2–3 dagar (mätt enligt en dators preferenser).

På något sätt finns en oförmåga från oss på beställarsidan att få igenom sina krav även när man ställt dem till leverantören, en oförmåga att ta de konsekvenser som kanske vore lämpliga för att leverantören förstår att man menar vad man säger - så de inte blir för bekväma i sin position. Jag ska försöka dra mitt strå till stacken och vara ännu mer konkret i kommande uppdrag.

Till toppen